Наукові праці І. С. Орлая icon

Наукові праці І. С. Орлая




Скачати 40.15 Kb.
НазваНаукові праці І. С. Орлая
Дата11.09.2012
Розмір40.15 Kb.
ТипДокументи

Наукові праці І.С.Орлая:

1. Dissertatio sislens doctrinas de viribus naturae medicatricibus etc. – Dorpat, 1807.

2. Oratio in laudes Russiae principum etc. - Petrop. 1809.

3. История о карпато-россах // Северный. Вестник. - 1804. - ч. I; 1825.- Ч.3;

4. О необходимости обучаться преимущественно отечественному языку и нечто об обучении языкам иностранным //Записки, издаваемые от Департамента народного просвещения – СПб., 1825. - кн. I. – С.320-330.

5. Мнение Орлая о преобразовании училищ в России // Известия Историко-филологического Института кн. Безбородко. - К., 1879.- Т.3.- Неофиц. отд. - С.246-259.

6. Те саме // Лавровский М.А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине (1820-1932). - К., 1879.- С.145-148.



7. Мнение директора Орлая об учреждении ученого общества при Гимназии высших наук кн. Безбородко в Нежине // Известия Историко-филологического Института кн. Безбородко. - К., 1879.- Т.3.- Неофиц. отд. - С.244-246.




8. Те саме// Лавровский М.А. . Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине (1820-1932). - К., 1879. - С.143-145.

9. О Юго-Западной Руси (письмо из Нежина к секретарю (общества). - //Труды и записки О-ва истории и древностей Российских.- 1826. - Ч. 3.- кн. 1. - М., 1826.- С.220-228.





Література про життєвий та творчий шлях Івана Орлая

1. Байцура Т. Иван Семенович Орлай: Жизнь и деятельность /Т.Байцура. – Пряшев: Відділ укр. літ.; Братислава: Словац. пед. изд–во, 1977. – 238 с.



2. Білик Т.О. Методика викладання мов за концепцією І.Орлая / Т.О. Білик // Література та культура Полісся: зб. наук. пр. – Ніжин, 2005 – Вип. 28 .- С.201-207.




3. Бржеський В. Доктор І.С. Орлай: Другий директор Гімназії вищих наук в Ніжині / В. Бржеський // Під прапором Леніна.- 1984.- 21 серп.

4. Васильев К.К. И.С.Орлай и Н.В.Гоголь /К.К.Васильев // Література і культура Полісся. - Ніжин, 1997. - Вип. 8. - С.47-49.

5. Виноградов И. «Необыкновенный наставник»: И.С. Орлай как прототип одного из героев второго тома «Мертвых душ» /И. Виноградов //Нові гоголезнавчі студії. – Сімферополь, 2005. - Вип. 2(13) - С.14-55.



6. Зимомря М.І. На відстані часу: (І.С.Орлай і Й.-В. Гете) /М.І. Зимомря // Микола Гоголь і світова культура: матеріали міжнар. наук. конф.- К., 1994.-С.120-124.

7. Коваль М.Ф. Орлай Іван Семенович / М.Ф.Коваль // УРЕ.- К., 1982.- Т.9.- С.59.

8. Коваль М.Ф. І.С.Орлай і розвиток прогресивної педагогічної думки в Україні в першій половині ХІХ століття / М.Ф.Коваль // Педагогіка.- К., 1984.- Вип.23.- С.102-106.

9. Костенко І.П. Незрівнянний педагог: Про І.С.Орлая /І.П. Костенко // Ніжин. вісник. - 1992.- 23 верес.- С.3.

10. Костенко І.П. Бодянський і Орлай / І.П.Костенко // Альма-матер.- 2000. – квітень.- С.2.

11. Кубасов И. Орлай Иван Семенович / И. Кубасов // Русский биографический словарь. – СПб., 1905.– Т.12, ч.20. – 771 с.

12. Кукольник Н.В. И.С. Орлай /Н.В.Кукольник // Гимназия высших наук и Лицей кн. Безбородко. - СПб., 1881.- Отд.1.-Директоры.- С.189-202.



13. Лавровский Н.А. И.С. Орлай / Н.А.Лавровский // Там само. – С.202-205.

14. Лавровский Н.А. Гимназия высших наук в Нежине. 1820-1832. /Н.А.Лавровский . – К., 1879. - 158 с. С.19-36: 38-49: 63-66: 82-84: 88-93: Орлай

15. Любченко В.Г. Науково-педагогічна діяльність І.С.Орлая в Ніжині /В.Г.Любченко // Література та культура Полісся. .- Ніжин, 1995. – Вип.6.- С.23-33.

16. Михальский Е.Н. Назначение И.С. Орлая директором Гимназии высших наук князя Безбородко в Нежине / Е.Н.Михальский // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003.- Вип. 21. - С.139-179.

17. Орлай Иван Семенович //Энциклопедический словарь /изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон; под ред. И.Е. Андреевского, .К.К.Арсеньева, Ф.Ф. Петрушевского. – СПб., 1897.- Т.22.

18. Орлай Іван Семенович (1771-1829) // Гранатович Л.В. Виклалачі Ніжинської вищої школи.: біобібліогр. покажч. – 2-е вид., випр. – Ніжин, 2001. - Ч.1. 1820-1920. – С.134-136.



19. Орлай де Корве Иван Семенович // Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов рус. писателей, ученых и обществ. деятелей: в 4-х т. Т.4. Алф. указ авторов. 1960.- С.350.

20. Петухов Е.В. Гимназия высших наук князя Безбородко в Нежине /Е.В.Петухов //Журн. мин-ва нар. просвещения.- 1895.- Сент. – С. 172-129. С.89-98: И.С.Орлай

21. Те саме // Известия Историко-Филологического ин-та кн. Безбородко. – Нежин, 1895.- Т.15.- С.1-58.

22. Пироженко Л.В. Орлай Іван Семенович / Л.В.Пироженко, В.В.Тригубенко // Українська педагогіка в персоналіях: у 2-х кн. К.: Либідь, 2005.- Кн.1 (Х-ХІХ ст.). - С.231-237.

23. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х-поч. ХХ ст.): Нариси - К., Рад. школа, 1991.- 381 с. С. 240-241: І.С. Орлай

24. Сенько І. Коли і де народився І.Орлай /І.Сенько // Альма-матер. - 1994.- № 2(15).- С.2.



25. Самойленко Г.В. Николай Гоголь и Нежин: монография /Г.В. Самойленко. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008.- 315 с.: іл.


26. Толочко П.П. Історичні портрети: Із історії давньоруської і європейської політики Х–ХІІ ст. /П.П.Толочко. – К., 1990. – 272 с.

27. Ярошенко М. Науково-педагогічна діяльність І.С. Орлая в Ніжині. До 210-ї річниці від дня народження /М.Ярошенко //Під прапором Леніна. – 1981.- 11 верес.

28. Ярошенко М. Фундатор наукового краєзнавства: /М.Ярошенко // Під прапором Леніна.- 1987. - 9 жовт.

29. Те саме // Друга Чернігівська. обласна наукова конференція з історичного краєзнавства: тези доповідей (груд., 1988): – Чернігів; Ніжин, 1988.- Вип.2.-С.72-73.





Схожі:

Наукові праці І. С. Орлая iconУмови прийому до докторантури
України, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані у фахових виданнях праці (як правило 10-12 на...
Наукові праці І. С. Орлая iconНаукові публікації: монографії, підручники
У 2004 році з нагоди 170-річчя Київського університету та 60-річчя Інституту міжнародних відносин започатковано книжкову серію «Бібліотека...
Наукові праці І. С. Орлая iconОпубліковано 74 наукові та навчально-методичні праці, з яких 27 англійською мовою, у тому числі
Опубліковано 74 наукові та навчально-методичні праці, з яких – 27 англійською мовою, у тому числі
Наукові праці І. С. Орлая iconСписок научных трудов Паладе Д. М., Машкина Е. В. Усовершенствованный способ синтеза дифенантролинового комплекса Со(ІІІ) // Наукові праці Доннту. Серія: хiмiя I хімічна технологія. 2002
Паладе Д. М., Машкина Е. В. Усовершенствованный способ синтеза дифенантролинового комплекса Со(ІІІ) // Наукові праці Доннту. Серія:...
Наукові праці І. С. Орлая iconКонкурс на здобуття стипендії кабінету міністрів україни для молодих вчених
України для молодих учених (далі стипендії) можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники...
Наукові праці І. С. Орлая iconДержавний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет». Наукові праці. «Металургія». 2008. Випуск10(141)

Наукові праці І. С. Орлая iconУмови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених
В україни для молодих учених /далі стипендії/ можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники...
Наукові праці І. С. Орлая iconРішення про висунення приймається на засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради
України для молодих учених /далі стипендії/ можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники...
Наукові праці І. С. Орлая iconМодуль: управління робочим часом
Базові курси: Охорона праці, Фізіологія та психологія праці, Нормування праці, економіка праці І соціально-трудові відносини
Наукові праці І. С. Орлая iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи