Положення про профгрупорга icon

Положення про профгрупорга
Скачати 32.48 Kb.
НазваПоложення про профгрупорга
Дата11.09.2012
Розмір32.48 Kb.
ТипРішення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОФГРУПОРГА
Розділ І

Загальні положення

1.1. У первинній профспілковій організації на підставі Статуту профспілки працівників освіти і науки України та за рішенням профспілкового комітету можуть утворюватися профспілкові групи (далі - профгрупи) у структурних підрозділах університету за наявності в них не менше трьох членів профспілки.

1.2. Для ведення поточної роботи на загальних зборах профгрупи відкритим го­лосуванням обирається профспілковий груповий організатор (профгрупорг).

1.3. У разі необхідності, з урахуванням рекомендацій профкому, профбюро на допомогу профгрупоргу на загальних зборах профгрупи можуть обиратися заступник (заступники) профгрупорга, уповноважений з питань соціального захисту, громадський інспектор з охорони праці, страховий делегат, культорганізатор, фіз­культурний організатор тощо.

1.4. Термін повноважень профгрупорга та активу визначається рішенням пер­винної профспілкової організації відповідно до Статуту профспілки та постанов профспілкових органів.

Розділ II

Зміст роботи профгрупорга

2. Профгрупорг:

2.1. Представляє та захищає трудові, соціально-економічні права, інтереси чле­нів профспілки, вносить свої пропозиції до колективного договору, сприяє його ви­конанню.

2.2. Здійснює контроль за правильним застосуванням установлених форм і сис­тем оплати праці, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запрова­дження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат і преміювання, своєчасної їх виплати, домагається дотри­мання порядку встановлення нових і перегляду діючих норм виробітку тощо.

2.3. З допомогою громадського інспектора з охорони праці організовує контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідли­вих умов праці, виявляє причини, які можуть призвести до захворюваності та травма­тизму, порушує питання про їх усунення, забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту тощо.

2.4. Виявляє турботу про здоров’я працівників, а у разі потреби - і членів їхніх сі­мей.

2.5. Залучає (з допомогою культорганізатора) членів профспілки та членів їхніх сімей до участі в культурно-масових заходах, художній самодіяльності та технічній творчості тощо.

2.6. Спільно з фізкультурним організатором проводить роботу щодо залучення працівників у члени спортивного товариства, до занять фізичною культурою, спор­том, туризмом.

2.7. Разом з уповноваженим з питань соціального захисту, керівництвом структур­ного підрозділу виявляє постійну турботу про вирішення питань соціального характеру.

2.8. Проводить роботу з роз’яснення працівникам ролі і завдань профспілки, обов’язків і переваг члена профспілки, залучає працівників до вступу в члени проф­спілки. Забезпечує своєчасне взяття на профспілковий облік новоприйнятих праців­ників, сприяє оформленню в установленому порядку сплати членських профспілко­вих внесків.

2.9. На підставі рішень зборів профгрупи або за власною ініціативою вносить профбюро, профкому пропозиції щодо заохочення профспілкового активу.

2.10. Скликає в міру необхідності (якщо інше не передбачено Статутом профспіл­ки, рішенням профспілкових органів) загальні збори профспілкової групи, забезпе­чує правомочність їх проведення та демократичність у прийнятті рішень, вносить на їх розгляд важливі питання щодо праці, побуту, виховання, відпочинку працівників, а також профспілкового життя; інформує профгрупу про свою роботу і рішення проф­спілкових органів; узагальнює критичні зауваження і пропозиції, висловлені на збо­рах, організує їх реалізацію і доповідає про це зборам. Якщо пропозиції, внесені чле­нами колективу, не можуть бути вирішені у профгрупі, звертається до профбюро, профкому для вжиття необхідних заходів стосовно їх реалізації.

2.11. На підставі рішення зборів або звернення члена профспілки, за погоджен­ням із профспілковим комітетом, представляє інтереси членів профспілки у робото­давця.

Розділ III

Порядок роботи профгрупорга

3.1. Профгрупорг здійснює свої обов’язки під керівництвом профбю­ро, профкому та несе персональну відповідальність за ефективність роботи проф­групи перед членами профспілки і профспілковим комітетом.

3.2. Профгрупорг організовує свою роботу на основі пропозицій виборного акти­ву профгрупи, а також членів профспілки, профбюро та профкому, веде облік проведе­них заходів у щоденнику профгрупорга. З питань, що потребують офіційного рішен­ня зборів профгрупи, складається протокол.

3.3. Профгрупорг звітує про свою роботу перед зборами профгрупи, а також встановленому порядку - перед профбюро, профкомом та інформує членів профспілки про діяльність вищих за рівнем профспілкових органів.


Схожі:

Положення про профгрупорга iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про профгрупорга iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про профгрупорга iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про профгрупорга iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про профгрупорга iconПоложення про дистанційне навчання міністерство освіти І науки україни наказ м. Київ №40 від 21 січня 2004р. Про затвердження Положення про дистанційне навчання
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про профгрупорга iconПоложення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління
«Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів України...
Положення про профгрупорга iconПоложення про організацію фізичного виховання І масового спорту 13. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів 14. Положення Козацький гарт (щорічне) 15. Положення Старти надій -(щорічне)
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Положення про профгрупорга iconПро затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про дослідницький університет, що додається
...
Положення про профгрупорга iconПоложення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»
«Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»» розроблено відповідно до закону України “Про вищу освіту”, Національної доктрини...
Положення про профгрупорга iconРішення протокол №3/1 від 06 листопада 2012 року Про стан організації дослідно експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 20. 02. 2002 р. №114 «Про затвердження Положення про експериментальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи