Робота за сумісництвом та суміщенням icon

Робота за сумісництвом та суміщенням
Скачати 62.42 Kb.
НазваРобота за сумісництвом та суміщенням
Дата11.09.2012
Розмір62.42 Kb.
ТипДокументи

Робота за сумісництвом та суміщенням
Згідно зі ст. 21 КЗпП працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладання трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях. Зазначене дає змогу працівникам крім основного трудового договору укладати трудові договори про роботу за сумісництвом.

Якщо працівник оформляється на роботу за сумісництвом, то пред'являти трудову книжку йому необов'язково, лише за бажанням працівника йому вносять запис до трудової книжки (окремим рядком) про роботу за сумісництвом за місцем основної роботи.

Для роботи за сумісництвом згоди власника або уповноваженого ним органу за місцем основної роботи не потрібно.

Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Оплата відпустки чи виплата компенсації за невикористану відпустку провадиться сумісникам відповідно до законодавства. Розраховують відпускні в такому самому порядку, як і за основним місцем роботи.

Сумісництво визначається як виконання працівником крім основної іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому чи на іншому підприємстві в установі, організації чи у громадянина за наймом.

Цією ознакою (виконання роботи у час, вільний від виконання обов'язків за основним трудовим договором) сумісництво відрізняється від суміщення професій (посад). Суміщення професій (посад) означає інтенсифікацію праці (виконання додаткових трудових обов'язків) за незмінної тривалості робочого часу. Сумісництво означає незмінну інтенсивність праці при збільшенні тривалості робочого часу, і в межах одного трудового договору це заборонено.

Суміщення – це виконання працівником на тому самому підприємстві, в установі, організації поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи. Тобто суміщення професій (посад) передбачає, що суміщувана посада (робоче місце за відповідною професією) є у штатному розкладі. І в одному випадку є вакантною, в іншому – працівник, який займає цю посаду (виконує роботу), тимчасово відсутній у зв'язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин. Покладання на працівників обов'язку виконання поряд з основною роботою додаткових трудових обов'язків здійснюється шляхом видання власником або уповноваженим ним органом відповідного наказу. У наказі доцільно зазначати термін, на який працівнику доручаються додаткові обов'язки.

Згідно з нормами ст. 105 КЗпП працівникам за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника провадиться доплата. Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

Стороною трудового договору про роботу за сумісництвом на стороні власника (підприємства) може бути будь-який власник (підприємство) чи фізична особа, що користується правом найму працівників. Такою стороною може бути як інший власник (підприємство), фізична особа (не той, хто уклав з працівником основний трудовий договір), так і той самий власник (підприємство), фізична особа, з яким працівник уклав трудовий договір про основну роботу. В останньому випадку слід вважати, що працівник уклав з одним і тим самим наймачем два чи декілька трудових договорів, які між собою юридично не пов'язані.

Тож за основним трудовим договором працівника можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності, а за трудовим договором про роботу за сумісництвом працівнику може бути видана премія.

Приймаючи працівника на роботу за сумісництвом, керівник підприємства повинен видати наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, визначити в ньому належним чином посаду, на яку приймається сумісник, період такої роботи, тривалість робочого дня і розмір посадової ставки.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.93 р. № 245 (зі змінами та доповненнями, за текстом – постанова № 245) установлено обмеження на роботу за сумісництвом державних керівників державних підприємств, установ, організацій, їхніх заступників, керівників структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій і їхніх заступників. Їм дозволяється займатися на умовах сумісництва науковою, викладацькою, творчою діяльністю чи медичною практикою.

Цією постановою також визначено, що тривалість роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Слід зазначити, що такі обмеження стосуються працівників, для яких державне підприємство, установа, організація є або основним місцем роботи, або місцем роботи за сумісництвом, оскільки постанова № 245 регулює відносини саме на державних підприємствах, в установах, організаціях.

Оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу. При цьому заробітна плата сумісника не може бути нижчою, ніж мінімальна заробітна плата.

Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) сумісникам здійснюється на підставі копії листка непрацездатності, засвідченої підписом і печаткою керівника підприємства за основним місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Розрахунок розміру лікарняних здійснюється виходячи з розрахункового періоду за основним місцем роботи. Крім того, сума заробітної плати, яка враховується при нарахуванні допомоги по тимчасовій непрацездатності за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи і за сумісництвом, не може перевищувати максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального страхування.

Звільнення з роботи за сумісництвом провадиться з підстав, передбачених законодавством у загальному порядку. Лише для осіб, які працюють за сумісництвом на державних підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності, встановлено додаткові підстави для припинення трудового договору про роботу за сумісництвом:

за ініціативою власника сумісника може бути звільнено з роботи у зв'язку з прийняттям на роботу працівника, який не є сумісником;

трудовий договір про роботу за сумісництвом підлягає припиненню у зв'язку з обмеженням сумісництва через особливі умови та режим праці. У цих випадках звільнення провадиться без згоди профспілки.

Правило про те, що суміснику не виплачується у разі звільнення вихідна допомога, поширюється лише на випадки звільнення сумісників з підприємств, установ, організацій державного сектора.

Звільнення з роботи за сумісництвом згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП не є звільненням, як його слід розуміти у главі III-А КЗпП, оскільки працівник продовжує працювати за основним трудовим договором і залишається у складі зайнятого населення. Тому в цьому разі працівнику-суміснику відповідно до ст. 44 КЗпП виплачується вихідна допомога (крім випадків звільнення працівника-сумісника з підприємства, установи, організації державної форми власності), але процедура звільнення, встановлена ст. 492 КЗпП, дотримуватися не повинна.

^ Робота пенсіонерів
Під час укладення трудового договору з пенсіонером роботодавець має право крім загальнообов'язкових документів, що додаються до заяви про прийняття на роботу (паспорта, трудової книжки), взяти у такого працівника копію пенсійного посвідчення. Раніше копія такого посвідчення була підставою для неутримання із заробітної плати працівника-пенсіонера внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Однак Прикінцевими положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI до 01.01.2011 р. зупинено дію ст. 5 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III (зі змінами та доповненнями). Це означає, що відтепер страхуванню на випадок безробіття підлягають працюючі особи, які отримують або мають право на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсію за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку.
Крім того, працюючі пенсіонери підлягають обов'язковому страхуванню в інших фондах соціального страхування, а отже, мають право на отримання всіх видів матеріального забезпечення і соціальних послуг за рахунок коштів відповідних фондів, оскільки роботодавці нараховують і утримують з їх заробітної плати страхові внески. Тобто заробітну плату працюючих пенсіонерів оподатковують страховими внесками на загальних підставах.

Тривалість роботи після призначення пенсії включається до страхового стажу працюючого пенсіонера та враховується в разі звернення за перерахунком пенсії. При цьому за перерахунком працюючому пенсіонеру слід звертатися до органів Пенсійного фонду самостійно.

Слід враховувати те, що працюючі пенсіонери мають право на відпустку без збереження заробітної плати, яка надається в обов'язковому порядку, тривалістю до 30 календарних днів щороку (ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 504/96-ВР)).

Пенсіонери, які отримали статус «діти війни», згідно із Законом України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 р. № 2195-IV (зі змінами та доповненнями) мають право на певні соціальні пільги (за наявності пенсійного посвідчення з відповідною позначкою). Зокрема, роботодавець зобов'язаний забезпечити таким категоріям осіб:

право на переважне залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників;

використання чергової відпустки в зручний для них час;

одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Звільняють працюючих пенсіонерів відповідно до норм чинного законодавства у тому самому порядку, як і працівників, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку. Тобто роботодавець розриває трудовий договір з визначених КЗпП причин.

Схожі:

Робота за сумісництвом та суміщенням iconПрізвище, ім'я та по батькові викладача
Навантаження за місцем основної роботи та за сумісництвом (дисципліни І кількість годин, місце роботи за сумісництвом)
Робота за сумісництвом та суміщенням iconПрізвище, ім'я та по батькові викладача
Навантаження за місцем основної роботи та за сумісництвом (дисципліни І кількість годин, місце роботи за сумісництвом)
Робота за сумісництвом та суміщенням iconЗа спеціальністю 090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"
Навантаження за місцем основної роботи та за сумісництвом (дисципліни і кількість годин, місце роботи за сумісництвом)
Робота за сумісництвом та суміщенням iconЗа спеціальністю 090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"
Навантаження за місцем основної роботи та за сумісництвом (дисципліни І кількість годин, місце роботи за сумісництвом)
Робота за сумісництвом та суміщенням iconПроректору з наукової роботи
Прошу зарахувати на роботу за сумісництвом ндч № по держбюджетній (госпдоговірній) тематиці №
Робота за сумісництвом та суміщенням iconНу "Львівська політехніка"
Прошу зарахувати мене на посаду 0,3 ставки інженера кафедри загальної хімії з 03. 09. 08 р до 30. 06. 09 р за штатним сумісництвом...
Робота за сумісництвом та суміщенням iconВідділу кадрів Ректорові до наказу від Національного університету
Прошу прийняти мене на роботу в університет на посаду асистента (0,25 посадового окладу) кафедри вищої математики за сумісництвом...
Робота за сумісництвом та суміщенням iconПро затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ І організацій
Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 245
Робота за сумісництвом та суміщенням iconНазва модуля: Обчислювальна техніка та програмування, ч. 2 Код модуля
Створення таблиць, запитів, форм, звітів з допомогою баз даних. Програмування циклічно-розгалужених програм. Іте­раційні цикли. Робота...
Робота за сумісництвом та суміщенням iconПримітка: заяву писати від руки
Прошу зарахувати мене на посаду 0,3 ставки інженера кафедри загальної хімії з 03. 09. 08 р до 30. 06. 09 р за штатним сумісництвом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи