Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя
Скачати 51.86 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя
Дата11.09.2012
Розмір51.86 Kb.
ТипКонкурс

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ


За рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ №1187, від 13.10 2011 р.) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «романо-германські мови і літератури» буде проводитися у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.


Запрошуємо студентів вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації взяти участь у цьому конкурсі у 2012 році.

Конкурс проводиться у два тури

І тур у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації - у жовтні – грудні 2011р.

ІІ тур - у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя у два етапи:

1 етап - заочний (рецензування робіт) з 20 січня до 20 лютого 2012 р.;

2 етап - очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу) – ^ 20-21 березня 2012 р.


У відповідності із Порядком проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (Додаток 1 до наказу №1187) на конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 2 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук.

На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% запозичень наукового матеріалу з попередньої роботи.

Наукові роботи виконуються державною мовою.

Протягом І туру студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, у якому вони навчаються.

Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не більш як три кращі наукові роботи з названої спеціальності та надсилає їх до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя до 20 січня 2012 року. Термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.

До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи ( додаток 1 ).

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 2) та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

На Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені , а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль - 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Зміни щодо обсягу робіт можуть вноситись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Порядку, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу


Наша адреса: Ніжинський державний університет

Ф-т іноземних мов (конкурс)

вул. Крапив’янського, 2

16600, Ніжин, Чернігівська область

e-mail: inyaz@ndu.edu.ua

tel.: 04631 22244 (офіс)

Контактна особа:

Тезікова Надія Вікторівна

Моб. 0978568825


Додаток 1

до Порядку проведення Конкурсу


АНОТАЦІЯУ анотації наукової роботи під шифром “_________________” зазначаються:

 актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

 загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.


Додаток 2

до Порядку проведення Конкурсу

В І Д О М О С Т І

про автора та наукового керівника

конкурсної роботи під шифром “_________________”
АВТОР

^ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище ________________________

1. Прізвище _______________________

2. Ім’я (повністю) ___________________

2. Ім’я (повністю) __________________3. По батькові (повністю)_____________

3. По батькові (повністю ) ___________4. Повна назва та адреса вищого навчального закладу, у якому навчається автор

___________________________________

___________________________________

___________________________________

4. Місце роботи, тел., е-mail _________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

___________________________________
5. Факультет _______________________

5. Посада _________________________

6. Курс (рік навчання)________________

6. Науковий ступінь ________________

__________________________________

7. Результати роботи опубліковано

7. Вчене звання ____________________

___________________________________

__________________________________

(рік, місце, назва видання)


8. Результати роботи впроваджено

8. Домашня адреса, тел., _____________

___________________________________

___________________________________

__________________________________

__________________________________

(рік, місце, форма впровадження)
9. Домашня адреса, тел., е-mail ___________________________________
___________________________________

Науковий керівник ________________

(підпис)

Автор роботи ________________

(підпис)

Рішенням конкурсної комісії ________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

студент(ка) _____________________________________ рекомендується для участі у ІІ турі

(прізвище, ініціали)

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ______________________________

________________________________________________________________________________

(назва галузі науки)

Голова конкурсної комісії

вищого навчального закладу ____________ ____________________

М.П. (підпис) (посада, прізвище, ініціали)

“___”____________________20 __р.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Засновники: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, факультет культури І мистецтв, Управління культури І туризму Ніжинського...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії
Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол №11 від 03. 06. 2011 р.)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Барановський м. О., докт. геогр. наук, проф., (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, Ніжин)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя iconМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Про відповідальність за появу на території університету в нетверезому стані, стані наркотичного сп’яніння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя iconЗмін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
України від 04. 06. 2009 р за №78 про наслідки повторної акредитації Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя визнано...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя iconМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету
Чільне місце в роботі викладачів психолого-педагогічних кафедр та викладачів фахових методик надається формуванню у студентів світоглядних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя iconМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету
Кладинога В. С., Вчена рада відзначає, що в університеті здійснено комплекс організаційно-методичних заходів, спрямованих на вдосконалення...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя iconКушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження
Дослідження якості педагогічної освіти методом опитування випускників університету та їх роботодавців
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя iconПоверхневі збудження плазмон-фононного типу в одновісних напівпровідниках zno та 6h-siC
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (16602, м. Ніжин, вул. Кропив’ян-ського, 2). E-mail
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
Робота виконана на кафедрі менеджменту банківської діяльності двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи