Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління icon

Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Скачати 96.44 Kb.
НазваДодаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Дата31.05.2013
Розмір96.44 Kb.
ТипДокументи
1. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 10 Зразок розпорядження проректора.doc
2. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 11 Зразок службовох записки.doc
3. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 12 Зразок допов_днох записки.doc
4. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 13 Зразок зв_ту.doc
5. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 14 Зразок телефонограми.doc
6. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 15 Зразок дов_дки.doc
7. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 1Номенклатура справ факультет_в, центр_в.doc
8. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 2 Номенклатура справ в_докремлених структурних п_дрозд_л_в.doc
9. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 3 Номенклатура справ випусковох кафедри.doc
10. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 4 Номенклатура справ загально ун_верситетськох кафедри.doc
11. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 5 Опис документ_в що знаходяться у справ_.doc
12. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 6 Витяг з наказу ГАУ ь 41 в_д 20.07.1998..doc
13. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 7 Витяг з наказу Держспоживстандарту ь55 в_д 07.04.2003..doc
14. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 8 Зразок наказу ректора.doc
15. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 9 Зразок листа.doc
16. /Наказ про ведення д_ловодства/Наказ про ведення д_ловодства.doc
17. /Наказ про ведення д_ловодства/Порядок ведення д_ловодства на факультетах, в центрах.doc
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління»
Про оновлену інформацію про Дондуу шановний Ярославе Яковичу!
Наказ № Про ректорський контроль
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р
Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Додаток 5 Опис документів що знаходяться у справі №
Додаток 3 номенклатура справ випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу
Додаток 2 номенклатура справ центрів, коледжів Дондуу
Додаток 15 Зразок довідки
Додаток 14 Зразок телефонограми телефонограма №
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі
Додаток 12 Зразок доповідної записки
Службова записка
Розпорядження проректора


Додаток 4

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

Не випускних кафедр


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький державний університет управління


____________________________________________________________________________

(найменування кафедри)


ЗАТВЕРДЖЕНО

(деканом факультету)


НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

на _______ рік

Індекс справиЗаголовок справи (тому, частини)Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за перелікомПримітки

01

Закони України, постанови КМУ
доки не мине потреба

ст. 1; 3
02

Накази та інструктивні документи МОН
доки не мине потреба

ст. 16
03

Накази, розпорядження та інструктивні документи ДонДУУ та деканату
доки не мине потреба

ст. 16
04

Рішення вченої і навчально-методичної рад ДонДУУ
Доки не мине потреба

ст. 1383
05

Установчі документи

- Статут університету (копія)

- положення про кафедру

- штатний розклад

- якісний склад

- посадові інструкції

- ліцензії (копії)

- сертифікати (копії)
3 роки після заміни новими

ст.33; 50 573
06

Матеріали щодо рейтингової оцінки кафедри
5 років
07

Планування діяльності кафедри на рік

- план роботи кафедри на навчальний рік

5 років

ст.. 588
08

Планування науково-дослідної роботи кафедри

- план науково-дослідної роботи на календарний рік

- плани виконання госпдоговірних робіт

- плани роботи аспірантів, докторантів і здобувачів

- план підготовки та захисту дисертацій
5 років

ст. 588
09

Планування навчального процесу

- навчальні плани

- робочі навчальні плани

- перелік навчальних дисциплін закріплених за кафедрою
Пост.

До заміни новими

Ст. 584
10

Планування діяльності ПМК

- плани роботи предметно-методичних комісій на навчальний рік

- план (графік) взаємо відвідувань, відкритих і показових занять

- план (графік) консультацій
3 роки

ст. 589; 591
11

Індивідуальні плани роботи викладачів
5 років

ст. 590
12

Навчальні програми

- навчальні програми

- робочі навчальні програми
1 рік після заміни новими

ст. 585
13

Паспорти навчальних дисциплін
1 рік після заміни новими

ст. 572
14

Матеріали проведення наукових конференцій, семінарів, нарад

5 років
15

Матеріали науково-дослідної роботи студентів
5 років
16

Навчальна робота

- розрахунок навчального навантаження

- розподіл навчального навантаження
3 роки

ст. 589
17

Засоби діагностики якості освіти
1 рік

ст. 603
18

Методичне забезпечення контрольних, курсових робіт

- методичні вказівки і тематика контрольних, курсових робіт
5 років

Ті, що містять оригінальні ідеї, методику – пост.

ст. 595
19

Методичне забезпечення групових занять

- курси лекцій

- методичні матеріали для проведення семінарських, практичних занять, рольових (ділових) ігор, тренінгів

- методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів
5 років

Ті, що містять оригінальні ідеї, методику – пост.

ст. 595; 596
20

Матеріали проведення навчально-методичних (науково-методичних) конференцій, семінарів, нарад
5 років

Ті, що містять оригінальні ідеї, методику – пост.

ст. 595
21

Звіти про виконання плану роботи кафедри за рік
5 років

ст. 591
22

Звіти з науково-дослідної роботи кафедри
5 років

ст. 591
23

Звіти про виконання планів роботи ПМК
5 років

ст. 591
24

Звіти про виконання навчального навантаження
5 років

ст. 592
25

Звіти про виконання планів роботи викладачів
5 років

ст. 593
26

Протоколи засідань кафедри та документи до них
10 років

ст. 587
27

Протоколи засідань ПМК та документи до них
5 років

Ті, що містять оригінальні ідеї, методику – пост.

Ст. 594
28

Матеріали профорієнтаційної роботи
3 роки

ст. 575
29

Матеріали перевірки діяльності кафедри та усуненню виявлених недоліків
5 років

ст. 565
30

Листування з організаціями та громадянами з питань роботи кафедри
3 роки

ст. 564
31

Журнал обліку наказів і розпоряджень ректора, проректорів
3 роки

ст. 100
32


Журнал обліку вхідних документів
3 роки

ст. 100
33

Журнал обліку вихідних документів
3 роки

ст. 100
34

Журнал обліку роботи кафедри
3 роки

ст. 100
35

Журнал обліку взаємних відвідувань занять
3 роки

ст. 100
36

Журнал обліку відкритих і показових занять
3 роки

ст. 100
37

Журнал обліку консультацій
1 рік

ст. 635
38

Журнал обліку надходження курсових робіт
3 роки

ст. 634
39

Журнал обліку надходження контрольних робіт
3 роки

ст. 634
40

Журнал обліку інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки
10 років після закінчення журналу

ст. 473
41

Журнал реєстрації передачі справ до архіву університету
3 роки

ст. 100
42

Номенклатура справ кафедри


43

Акти на справи, що передані до архіву, акти про знищення справ
5 років
44

Курсові роботи, рецензії на них
3 роки

Роботи, відзначені преміями на всеукраїнських конкурсах – пост.

ст. 604
45

Контрольні роботи
3 роки

ст. 605

______________________________________ _________ ______________________

(найменування посади керівника підрозділу) (підпис) (ініціали, прізвище)


Узгоджено

(з керівником архівного підрозділу)

Примітка: (у графі другій «Заголовок справи») виділеним шрифтом вказано найменування справ).


Схожі:

Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України донецький державний університет управління

Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління тези доповідей міжнародний Круглий стіл
Міжнародному круглому столі «Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства», що проводився в Донецькому державному...
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України донецький державний університет управління
Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а Тел.: (062) 3384296, 3041297, факс: (062) 3384296, 3377108
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Експертиза випускних робіт студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання (Н. Тюхтенко, декани факультетів)
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління кафедра вищої математики Індивідуальна робота
Для 14 регіонів України наведені чинники споживацьких витрат на душу населення у гривнях (y) та грошові доходи на душу населення...
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління кафедра вищої математики Індивідуальна робота
Для 14 регіонів України наведені чинники споживацьких витрат на душу населення у гривнях (y) та грошові доходи на душу населення...
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління кафедра вищої математики Індивідуальна робота
Для 14 регіонів України наведені чинники споживацьких витрат на душу населення у гривнях (y) та грошові доходи на душу населення...
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління кафедра вищої математики Індивідуальна робота
Для 14 регіонів України наведені чинники споживацьких витрат на душу населення у гривнях (y) та грошові доходи на душу населення...
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління кафедра вищої математики Індивідуальна робота
Для 14 регіонів України наведені чинники споживацьких витрат на душу населення у гривнях (y) та грошові доходи на душу населення...
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління кафедра вищої математики Індивідуальна робота
Для 14 регіонів України наведені чинники споживацьких витрат на душу населення у гривнях (y) та грошові доходи на душу населення...
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи