Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р icon

Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р
Скачати 265.13 Kb.
НазваВитяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р
Дата31.05.2013
Розмір265.13 Kb.
ТипВитяг
1. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 10 Зразок розпорядження проректора.doc
2. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 11 Зразок службовох записки.doc
3. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 12 Зразок допов_днох записки.doc
4. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 13 Зразок зв_ту.doc
5. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 14 Зразок телефонограми.doc
6. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 15 Зразок дов_дки.doc
7. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 1Номенклатура справ факультет_в, центр_в.doc
8. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 2 Номенклатура справ в_докремлених структурних п_дрозд_л_в.doc
9. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 3 Номенклатура справ випусковох кафедри.doc
10. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 4 Номенклатура справ загально ун_верситетськох кафедри.doc
11. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 5 Опис документ_в що знаходяться у справ_.doc
12. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 6 Витяг з наказу ГАУ ь 41 в_д 20.07.1998..doc
13. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 7 Витяг з наказу Держспоживстандарту ь55 в_д 07.04.2003..doc
14. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 8 Зразок наказу ректора.doc
15. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 9 Зразок листа.doc
16. /Наказ про ведення д_ловодства/Наказ про ведення д_ловодства.doc
17. /Наказ про ведення д_ловодства/Порядок ведення д_ловодства на факультетах, в центрах.doc
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління»
Про оновлену інформацію про Дондуу шановний Ярославе Яковичу!
Наказ № Про ректорський контроль
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р
Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Додаток 5 Опис документів що знаходяться у справі №
Додаток 3 номенклатура справ випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу
Додаток 2 номенклатура справ центрів, коледжів Дондуу
Додаток 15 Зразок довідки
Додаток 14 Зразок телефонограми телефонограма №
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі
Додаток 12 Зразок доповідної записки
Службова записка
Розпорядження проректора


Додаток 6

Витяг

з наказу ГАУ при КМУ № 41 від 20.07.1998 р.

«Про затвердження переліку типових документів»


6. Робота з кадрами


6.1. Прийом, розподіл, переміщення, та облік кадрів502

Листування з органами державної влади, місцевого самоврядування та вищими організаціями про прийом, розподіл, переміщення, облік кадрів

3 р.
503

Документи (заявки, відомості, листування) про потребу підприємств, установ, організацій у робітничих кадрах, інженерно-технічних працівниках, службовцях, молодих спеціалістах

3 р.
504

Документи (доповіді, огляди, зведення, довідки) про стан та перевірку роботи з кадрами

5 р.
505

Відомості про підсумки розподілу кваліфікованих робітників

Пост.
506

Довідки, доповіді про роботу з молодими спеціалістами

3 р.
507

Довідки про склад працівників апарату управління

3 р.
508

Документи до наказів з особового складу (листки з обліку кадрів, заяви, подання, доповідні записки, довідки, копії довідок, обхідні листи) що не ввійшли до складу особових справ

3 р.
509

Картотеки, покажчики до наказів з особового складу

75 р.
510

Контракти, договори про прийом на роботу, переведення, звільнення робітників і службовців

75 р.
511

Листування про працевлаштування осіб, звільнених із лав армії, інвалідів, пенсіонерів, молоді, яка закінчила загальноосвітні школи, та молоді, яка не дістала середньої освіти

3 р.
512

Путівки, корінці путівок, направлення на роботу та ін.

1 р.
513

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів про прийом, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих документів, характеристики, листки з обліку кадрів:

а) керівників вищих, центральних органів державної влади, осіб, які мають найвищі ступені відзнаки й почесні звання, керівників організацій загальнодержавного значення; відомих політичних діячів; осіб, які мають наукові ступені й звання

б) членів творчих спілок

в) службовців, інженерно-технічних працівників, наукових працівників, які не мають наукових ступенів і звань, звільнених та виборних працівників громадських організаційПост.


Пост.

75 р.

Довідки з місця проживання, медичні довідки та інші документи другорядного значення – 3 р. після звільнення

514

Особові справи аспірантів, студентів, учнів (заяви, автобіографії, анкети, характеристики, копії наказів про зарахування, закінчення, переведення, відрахування, оголошення подяк і стягнень, навчальні особові картки учнів, копії дипломів, атестатів, свідоцтв, довідки про надання академічної відпустки), які закінчили навчальні заклади або були відраховані зі старших курсів:

а) аспірантів, студентів, учнів професійно-технічних училищ

б) учнів загальноосвітніх шкіл75 р.


3 р.

Студентів, які були відраховані з 2-3 курсів – 15 р.

Якщо навчанню на денному відділенні передувала трудова діяльність або служба в армії – 75 р.

Відрахованих з 1 курсу – 5 р.

Після закінчення або вибуття

515

Особові справи (картки обліку, прийому, переміщення та звільнення) осіб, які працюють за сумісництвом

75 р.

Документи (анкети, копії дипломів, заяви, дозволи) що є підставою для наказів з особового складу – 3 р.

516

Особові справи (заяви, автобіографії, анкети, довідки з місця проживання і місця роботи, медичні довідки й ін. Документи) осіб, які вступали, але не були прийняті до навчальних закладів

1 р.

Після вилучення особистих документів. Незатребувані документи – 50 р.

517

Виїзні справи (анкети, характеристики, автобіографії, довідки, копії особових документів, копії наказів про відрядження) спеціалістів, відряджених за кордон:

а) тих, що виїхали за кордон

б) тих, що не виїхали за кордон10 р.

5 р.

Після повернення з відрядження

518

Характеристики працівників, які не мають особових справ

75 р.
519

Особові картки робітників, службовців, інженерно-технічних працівників (у тому числі тимчасових співробітників та працюючих за сумісництвом)

75 р.
520

Документи (листки з обліку кадрів, анкети, автобіографії, заяви) осіб, не прийнятих на роботу

1 р.
521

Журнали обліку, алфавіти особових справ

75 р.
522

Журнали, картотеки обліку прийому, переміщення, звільнення працівників (у тому числі тимчасових співробітників)

75 р.
523

Документи (подання, анкети, акти) про встановлення персональних ставок, окладів, надбавок

10 р.

За відсутності наказів про встановлення та зміну окладів – 50 р.

524

Листування про встановлення та виплату персональних ставок, окладів, надбавок

3 р.
525

Списки (штатний склад) працівників організацій

75 р.
526

Переліки посад керівних працівників міністерств, інших організацій

Доки не мине потреба
527

Посадові картки обліку керівних працівників організацій

75 р.
528

Списки, картотеки обліку керівних працівників

Пост.
529

Списки:

а) Інженерно-технічних працівників організацій з вищою і середньо-спеціальною освітою

б) ветеранів і учасників Великої Вітчизняної війни, партизанського і підпільного руху

в) молодих спеціалістів з вищою і середньою спеціальною освітою

г) аспірантів

д) тимчасових співробітників

е) учнів навчальних закладів

є) тих, що вступають до навчальних закладів

ж) тих, що екзаменуються, та учнів, які склали перевідні іспити

з) персонального розподілу аспірантів

і) персонального розподілу випускників вищих і середніх спеціальних навчальних закладів

и) тих, що захистили дисертації й отримали вчені ступені й звання

ї) тих, що пройшли атестацію

к) тих, що одержують персональні ставки і оклади


75 р.


75 р.


10 р.


5 р.

75 р.

10 р.

1 р.


3 р.


5 р.


5 р.


Пост.


5 р.

10 р.
530

Списки, відомості розподілу за профілем навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації і технічного навчання:

а) у системі служби зайнятості

б) в інших організаціях10 р.

5 р.
531

Списки осіб, які закінчили курси підвищення кваліфікації, школи масового технічного навчання і склали техмінімум

5 р.
532

Картки обліку:

а) спеціалістів з вищою і середньою спеціальною освітою, наукових працівників

б) аспірантів


1 р.


Доки не мине потреба

Після звільнення.

За відсутністю особових справ

- 75 р.

533

Протоколи засідань конкурсних комісій із заміщення вакантних посад, обрання на посади наукових співробітників

Пост.
534

Документи (витяги з протоколів, списки праць, звіти, відгуки) конкурсних комісій із заміщення вакантних посад, обрання на посади наукових співробітників

75 р.

Зберігаються у складі особових справ. Не обраних на посади – 3 р.

535

Довідки про наявність вакантних посад

1 р.
536

Списки кандидатів на висування за посадою (резерв)

5 р.
537

Листування про резерв кадрів на висування за посадою і про заміщення вакантних посад

3 р.
538

Листування про оформлення оголошень про конкурси на заміщення вакантних посад

3 р.
539

Оригінали особових документів (дипломи, атестати, трудові книжки)

До запитання, не затребувані – не менше 50 р.
540

Студентські та учнівські квитки, залікові книжки тих, хто закінчив навчальні заклади

5 р.

Після закінчення навчального закладу

541

Журнали обліку видачі:

а) трудових книжок і вкладишів до них

б) студентських квитків, залікових книжок

50 р.


5 р.
542

Журнали реєстрації прийому документів від осіб, які вступають до навчальних закладів і на підготовчі курси


1 р.

Після закінчення журналу

543

Книги (журнали) реєстрації видачі дипломів, атестатів, свідоцтв, посвідчень про закінчення навчальних закладів, інститутів, факультетів і курсів підвищення кваліфікації:

а) у навчальних закладах

б) в інститутах, на факультетах і курсах підвищення кваліфікації, в організаціях, при яких діють курси75 р.

10 р.
544

Документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок і вкладишів до них

3 р.
545

Звіти про бронювання військовозобов`язаних

5 р.
546

Списки військовозобов`язаних

1 р.

У військкоматах – 3 р.

547

Картотеки, картки обліку військовозобов`язаних

3 р.

Після звільнення

548

Листування про облік призову військовозобов`язаних

1 р.

У військкоматах – 3 р.

549

Журнали перевірок стану обліку військовозобов`язаних

3 р.
550

Листування про підбір фахівців для відрядження за кордон

5 р.
551

Журнали (книги), списки, картотеки обліку осіб, направлених у відрядження:

а) внутрідержавні

б) закордонні3 р.

5 р.
552

Журнали обліку видачі посвідчень про відрядження

3 р.

Після закінчення журналу

553

Листування про оформлення відряджень:

а) внутрідержавних

б) закордонних3 р.

5 р.

Після повернення із за кордону

554

Звіти про стажування молодих спеціалістів

5 р.
555

Листування про стажування молодих спеціалістів

3 р.
556

Посвідчення, повідомлення до них про прибуття на роботу молодих спеціалістів

3 р.
557

Книги обліку направлення та прибуття на роботу молодих спеціалістів

3 р.
558

Листування підприємств з навчальними закладами про умови оплати за навчання у вузах, технікумах і виплату коштів молодим спеціалістам

3 р.
559

Графіки надання відпусток, заяви, зведення, листування про використання відпусток

1 р.
560

Заяви про надання навчальних відпусток

3 р.

Після закінчення навчального закладу

561

Довідки, видані співробітникам про стаж і місце роботи, заробітну плату та ін.

3 р.
562

Книги обліку видачі довідок про стаж, місце роботи, заробітну плату

3 р.6.2. Підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації563

Документи (доповіді, доповідні записки, довідки, зведення) про підготовку кадрів нових професій, підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів

10 р.
564

Листування про підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів:

а) з державними і профспілковими органами

б) з організаціями5 р.


3 р.
565

Акти, довідки про перевірку стану роботи з підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації

5 р.
566

Листування про організацію короткострокових курсів і шкіл професійного навчання та проведення курсів техмінімуму

3 р.
567

Документи (програми, навчальні плани, доповіді, довідки) про професійне навчання інвалідів

5 р.
568

Журнали обліку перепідготовки робітників до інших професій

3 р.
569

Профілі навчальних закладів

1 р.

Після заміни новими

570

Документи (проекти, доповіді, висновки) про розробку профілів навчальних закладів

5 р.
571

Листування про розробку профілів навчальних закладів

5 р.
572

Паспорти навчальних закладів

1 р.

Після заміни новими

573

Документи про атестацію, ліцензування навчальних закладів (університетів, гімназій, ліцеїв, шкіл, дошкільних закладів)

Доки не мине потреба
574

Листування про прийом і зарахування учнів до навчальних закладів

3 р.
575

Листування про проведення днів відкритих дверей, лекцій, виїздів до шкіл та інших заходів щодо залучення учнів до навчальних закладів

3 р.
576

Листування про організацію курсів і груп з підготовки осіб, які вступають до навчальних закладів

3 р.
577

Протоколи, стенограми засідань комісій з набору учнів до навчальних закладів:

а) тих, що прийняті до навчальних закладів

б) тих, що не прийняті до навчальних закладів5 р.


1 р.

Після закінчення навчального закладу або вибуття з нього

578

Протоколи індивідуальної профорієнтаційної співбесіди з абітурієнтами:

а) тих, що прийняті до навчальних закладів

б) тих, що не прийняті до навчальних закладів5 р.


1 р.

Після закінчення навчального закладу або вибуття з нього

579

Звіти про проведення вступних іспитів у навчальних закладах:

а) за місцем складання

б) в інших організаціях10 р.

5 р.
580

Документи (доповідні записки, довідки, зведення, відомості) про перебіг прийому учнів до навчальних закладів

3 р.
581

Екзаменаційні листи:

а) абітурієнтів, що пройшли за конкурсом

б) абітурієнтів, що не пройшли за конкурсом


1 р.


1 р.

Після закінчення навчального закладу або вибуття з нього

582

Екзаменаційні білети

1 р.
583

Копії повідомлень про допуск осіб, які вступають до навчальних закладів, до вступних іспитів

1 р.
584

Навчальні плани навчальних закладів, курсів:

а) річні

б) семестрові, четвертніПост.

3 р.

До заміни новими

585

Навчальні програми із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін, програми вступних іспитів у навчальні заклади:

а) за місцем затвердження

б) в інших організаціяхПост.

1 р.Після заміни новими

586

Документи (проекти, відгуки, висновки) про розробку навчальних програм

5 р.
587

Протоколи засідань рад факультетів, кафедр, педагогічних і методичних рад, методичних нарад;

документи (доповіді, довідки, методичні розробки) до них

10 р.
588

Плани роботи факультетів, кафедр, відділень вищих, середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів:

а) річні

б) семестрові5 р.

3 р.За відсутності річних – 5 р.

589

Плани роботи навчальної частини, предметних і циклових комісій, виробничих майстерень, предметних кабінетів

3 р.
590

Індивідуальні плани роботи викладачів

3 р.
591

Звіти факультетів, кафедр, відділень вищих, середніх спеціальних та професійно-технічних закладів про виконання навчальних планів:

а) річні

б) семестрові5 р.

3 р.
592

Звіти навчальної частини:

а) річні

б) семестрові


5 р

3 р.
593

Звіти про роботу викладачів

5 р.
594

Протоколи засідань предметних і циклових комісій

5 р.

Ті, що містять оригінальні ідеї, методику – пост.

595

Документи (доповіді, проекти, висновки, довідки) про розробку методики викладання навчальних дисциплін

5 р.

Ті, що містять оригінальні ідеї, методику – пост.

596

Стенограми, конспекти лекцій викладачів

5 р.

Ті, що містять оригінальні ідеї, методику – пост.

597

Довідки, доповідні записки про стан навчально-виховної і методичної роботи та заходи щодо її вдосконалення

10 р.
598

Списки рекомендованих підручників, методичних і навчальних посібників, навчальних фільмів

1 р.

Після заміни новими

599

Листування про розробку навчальних планів і програм, підготовку до видання навчальних посібників і підручників

5 р.
600

Листування про організацію навчально-виховної і методичної роботи в навчальних закладах

3 р.
601

Листування про організацію і стан заочного і вечірнього навчання

3 р.
602

Листування про затвердження складу державних екзаменаційних комісій у навчальних закладах

5 р.
603

Екзаменаційні письмові роботи учнів

1 р.
604

Курсові роботи учнів

Роботи, відзначені преміями на всеукраїнських конкурсах

3 р.

Пост.
605

Контрольні роботи учнів:

а) річні

б) семестрові, четвертні


3 р.

1 р.
606

Письмові роботи студентів, що навчаються заочно, та рецензії на них

1 р.
607

Дипломні проекти, дипломні роботи, відгуки на них

Роботи, відзначені преміями на всеукраїнських конкурсах, та роботи, перспективні з точки зору впровадження у народне господарство

5 р.


Пост.
608

Протоколи засідань державних екзаменаційних комісій

75 р.
609

Протоколи комісій із захисту дипломних проектів і дипломних робіт

10 р.
610

Звіти державних екзаменаційних комісій і комісій із захисту дипломних проектів і дипломних робіт

5 р.
611

Протоколи засідань семестрових екзаменаційних комісій

5 р.

Після закінчення навчання

612

Дозволи на перескладання іспитів

5 р.
613

Відомості навчальних закладів про хід екзаменаційних сесій

5 р.
614

Залікові й екзаменаційні відомості

5 р.

Після закінчення навчального закладу

615

Зведені відомості успішності

10 р.

Після закінчення навчального закладу

616

Щоденні зведення підсумків іспитів

1 р.
617

Листування про проведення заліково-екзаменаційних сесій і допуск учнів до складання іспитів, заліків

3 р.
618

Листування з учнями, що навчаються заочно, про строки і порядок складання іспитів, заліків, надсилання контрольних робіт, організацію консультацій, проходження виробничої практики та інших питань заочного навчання

1 р.

Після закінчення навчального закладу

619

Річні графіки роботи факультетів і курсів підвищення кваліфікації

3 р.
620

Розклади, плани, графіки проведення занять, заліків, іспитів, консультацій, захисту дипломних робіт

1 р.
621

Документи (плани, звіти, відомості, довідки, листування) про організацію і проведення навчально-виробничих екскурсій

1 р.
622

Навчальні журнали курсів підвищення кваліфікації

3 р.

Після закінчення журналу

623

Класні журнали, журнали відвідування занять учнями

5 р.
624

Зведення, відомості обліку відвідування занять учнями

1 р.
625

Відомості й виправдальні документи про причини пропуску занять учнями

1 р.
626

Положення про виробничу практику

До заміни новим
627

Документи (заявки, плани, програми, списки, графіки, листування) про проведення виробничої практики

1 р.
628

Звіти керівників про проходження виробничої практики

5 р.
629

Звіти учнів про виробничу практику

3 р.
630

Списки баз виробничої практики

До заміни новими
631

Документи (доповідні й пояснювальні записки, довідки, листування) про виключення, поновлення, переведення учнів із навчальних закладів

10 р.
632

Документи (акти, доповідні записки, відомості, листування) про обладнання навчальних лабораторій, кабінетів, майстерень навчальних закладів, Забезпечення навчальними програмами, навчальною і методичною літературою, навчальними фільмами

3 р.
633

Протоколи, постанови комісій про призначення стипендій учням, документи до них (подання, заяви, довідки)

Документи щодо затвердження іменних стипендій, списки стипендіатів, які одержують іменні стипендії

5 р.


Пост.
634

Журнали обліку лабораторних і практичних занять, контрольних робіт

3 р.
635

Журнали реєстрації консультацій

1 р.
636

Журнали, картотеки обліку годин роботи викладачів

Відомості обліку

5 р.


1 р.
637

Плани персонального розподілу випускників навчальних закладів

5 р.
638

Протоколи засідань комісій з персонального розподілу випускників навчальних закладів

5 р.

Після закінчення навчального закладу

639

Відомості про місця призначення на роботу випускників навчальних закладів

3 р.
640

Листування про розподіл молодих спеціалістів

3 р.
641

Копії довідок, виданих випускникам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, про право самостійного розподілу

3 р.
642

Документи (звіти, доповіді, огляди, довідки) про роботу аспірантури

Пост.
643

Протоколи засідань комісій з прийому в аспірантуру та екзаменаційних комісій

5 р.

Після закінчення аспірантури або вибуття з неї

644

Протоколи засідань комісій з прийому кандидатських іспитів

50 р.
645

Довідки про виконання планів прийому в аспірантуру

3 р.
646

Листування про підготовку наукових кадрів через аспірантуру

3 р.
647

Списки наукових напрямів і проблем для вибору тем дисертаційних робіт:

а) за місцем складання

б) в інших організаціяхПост.

Доки не мине потреба
648

Реферати, що подаються в аспірантуру при складанні вступних іспитів

3 р.
649

Листування про затвердження наукових керівників, продовження строку перебування в аспірантурі

3 р.
650

Індивідуальні програми складання кандидатських іспитів зі спеціальних дисциплін

1 р.

Після складання іспитів

651

Індивідуальні плани аспірантів

75 р.

Зберігаються в особових справах аспірантівСхожі:

Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р iconНаціональний університет ”львівська політехніка” Витяг з наказу по університету
Витяг з наказу по університету від 11. 12. 2009 р. 2009 р. №108 – 5-03 “Про зарахування до аспірантури університету за державним...
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р iconРівні стандарту
В запропонованих рекомендаціях використано витяг з наказу мону №66 від 05. 02. 2009 р Про внесення змін до наказу мон україни від...
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р icon"схвалено" "затверджено" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (кму) від 03....
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р icon"схвалено" "затверджено" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (кму) від 03....
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів на підставі Постанови кму №254 від 02. 03. 2010 р та наказу Міністерства освіти І науки України №199 від 11. 03. 2010 р. Вчена рада ухвалила
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р iconВитяг з наказу №77 від 23. 02. 2010 р. "Про удосконалення порядку обігу інформації з питань міжнародної діяльності в університеті"

Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р iconВитяг з наказу по університету від 11. 12. 2009 р. 2009 р. №108 5-03 Про зарахування до аспірантури університету за державним замовленням у 2009 році’. Наказую
Витяг з наказу по університету від 11. 12. 2009 р. 2009 р. №108 – 5-03 “Про зарахування до аспірантури університету за державним...
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р icon“Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності 05100 складена на базі типової програми згідно наказу...
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р iconПоложення про І, ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, затвердженого наказом управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації від 9 грудня 1998 року №406 наказу ю
Міністерства освіти І науки від 18 серпня 1998 року №305, Положення про І, ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових...
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р icon«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І
Робоча програма дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності 05100 складена на базі типової програми згідно наказу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи