Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003 icon

Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003
Скачати 147.98 Kb.
НазваВитяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003
Дата31.05.2013
Розмір147.98 Kb.
ТипВитяг
1. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 10 Зразок розпорядження проректора.doc
2. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 11 Зразок службовох записки.doc
3. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 12 Зразок допов_днох записки.doc
4. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 13 Зразок зв_ту.doc
5. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 14 Зразок телефонограми.doc
6. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 15 Зразок дов_дки.doc
7. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 1Номенклатура справ факультет_в, центр_в.doc
8. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 2 Номенклатура справ в_докремлених структурних п_дрозд_л_в.doc
9. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 3 Номенклатура справ випусковох кафедри.doc
10. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 4 Номенклатура справ загально ун_верситетськох кафедри.doc
11. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 5 Опис документ_в що знаходяться у справ_.doc
12. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 6 Витяг з наказу ГАУ ь 41 в_д 20.07.1998..doc
13. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 7 Витяг з наказу Держспоживстандарту ь55 в_д 07.04.2003..doc
14. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 8 Зразок наказу ректора.doc
15. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 9 Зразок листа.doc
16. /Наказ про ведення д_ловодства/Наказ про ведення д_ловодства.doc
17. /Наказ про ведення д_ловодства/Порядок ведення д_ловодства на факультетах, в центрах.doc
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління»
Про оновлену інформацію про Дондуу шановний Ярославе Яковичу!
Наказ № Про ректорський контроль
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р
Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Додаток 5 Опис документів що знаходяться у справі №
Додаток 3 номенклатура справ випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу
Додаток 2 номенклатура справ центрів, коледжів Дондуу
Додаток 15 Зразок довідки
Додаток 14 Зразок телефонограми телефонограма №
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі
Додаток 12 Зразок доповідної записки
Службова записка
Розпорядження проректора


Додаток 7


Витяг з наказу Держспоживстандарту № 55 від 07.04.2003.


1 Сфера застосування.


1.1 Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи (далі — документи) — постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності:

— органів державної влади України, органів місцевого самоврядування;

— підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності (далі — організацій).

1.2 Цей стандарт установлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту і розташовування реквізитів документів; вимоги до бланків та оформлювання документів; вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів.

1.3 Вимоги цього стандарту щодо оформлювання реквізитів можна поширювати на всі класи уніфікованих систем документації.

1.4 Цей стандарт не поширюється на процеси створювання та обігу електронних організаційно-розпорядчих документів.


4 Склад реквізитів документів.


4.1 Готуючи та оформлюючи документи використовують такі реквізити:

01 — зображення Державного герба України, герба Автономної Республіки Крим

02 — зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування)

03 — зображення нагород

04 — код організації

05 — код форми документа

06 — назва організації вищого рівня

07 — назва організації

08 — назва структурного підрозділу організації

09 — довідкові дані про організацію

10 — назва виду документа

11 — дата документа

12— реєстраційний індекс документа

13 — посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь

14 — місце складення або видання документа

15 — гриф обмеження доступу до документа

16 — адресат

17 — гриф затвердження документа

18— резолюція

19 — заголовок до тексту документа

20 — відмітка про контроль

21 — текст документа

22 — відмітка про наявність додатків

23 — підпис

24 — гриф погодження документа

25 — візи документа

26 — відбиток печатки

27 — відмітка про засвідчення копії

28—прізвище виконавця і номер його телефону

29 — відмітка про виконання документа і направлення його до справи

30 — відмітка про наявність документа в електронній формі

31 — відмітка про надходження документа до організації

32 — запис про державну реєстрацію

4.3 Виготовляючи бланки документів, використовують такі реквізити: 01, 02, 03. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, а також можливі відмітки для розташування реквізитів: 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21. Приклади наведено в додатку Б. У разі застосування трафаретних текстів документів використовують реквізит 21.

4.4 Документи, що їх складають в організації, повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва організації (07), назва виду документа (10) (не зазначають на листах), дата (1'І), реєстраційний індекс документа (12), заголовок до тексту документа (19), текст документа (21), підпис (23).

Оформлюючи різні види документів відповідно до нормативних документів, крім зазначених обов'язкових реквізитів, використовують такі: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

4.5 У документах, що їх оформлюють на двох і більше сторінках, реквізити 22—28 проставляють після тексту (21), а 29—31 — на нижньому березі першої сторінки документа.


5 Вимоги до змісту та розташування реквізитів документів.


5.1 Зображення Державного герба України розміщують на бланках документів відповідно до Постанови Верховної ради України «Про Державний герб України»; герба Автономної Республіки Крим — відповідно до нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим.

Зображення Державного герба України, герба Автономної Республіки Крим на бланках із кутовим розташуванням реквізитів розміщують на верхньому березі бланка над серединою рядків з назвою організації, а на бланках із поздовжнім розташуванням реквізитів — у центрі верхнього берега. Розмір зображення: висота -17 мм, ширина - 12 мм.

5.2 Зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування) відповідно до статуту (положення про організацію) розміщують з лівого боку від назви організації. Зображення емблеми реєструють згідно з установленим порядком. Емблему не відтворюють на бланку, якщо на ньому розміщено зображення Державного герба України.

На бланках документів недержавних організацій дозволено розташовувати зображення емб­леми на верхньому березі документа, де на бланках документів державних організацій розміщують зображення Державного герба.

5.3 Зображення нагород відтворюють на бланках документів згідно із законодавством і розміщують на лівому березі бланка на рівні реквізитів 07 і 08.

5.4 Код організації проставляють за ЄДРПОУ [15] після реквізиту довідкові дані про організацію (09).

5.5 Код форми документа (якщо він є) проставляють згідно з ДК010 вище реквізиту назва виду документа (10).

5.6 Назву організації вищого рівня зазначають скорочено, а у разі відсутності офіційно зареєстрованого скорочення — повністю.

5.7 Назва організації — автора документа, повинна відповідати назві, зазначеній у його установчих документах. Скорочену назву організації зазначають тоді, коли її офіційно зафіксовано в статуті (положенні про організацію). Скорочену назву подають у дужках (або без них) нижче повної, окремим рядком у центрі.

5.8 Назву філії, територіального відділення, структурного підрозділу організації зазначають тоді, коли вони — автори документа, і розміщують нижче реквізиту 07.

5.9 Довідкові дані про організацію містять: поштову адресу та інші відомості (номери телефонів, факсів, телексів, рахунків у банку, адресу електронної пошти тощо), їх розміщують нижче назви організації або структурного підрозділу.

5.10 Назва виду документа має відповідати переліку, форм, які використовують в організації. Перелік містить назви уніфікованих форм документів згідно з ДК 010 та назви інших документів, що відповідають організаційно-правовому статусу організації.

У листі назву виду документа не зазначають.

5.11 Дата документа - це дата його підписання, затвердження, прийняття, реєстрування, яку оформлюють цифровим способом. Елементи дати наводять арабськими цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік. Приклад:15.01.2001.

Дату дозволено оформлювати у послідовності: рік, місяць, число. Приклад:

2001.01.15.

У нормативно-правових актах і фінансових документах застосовують словесно-цифровий спосіб оформлювання дати, наприклад: 29 січня 2001 року.

Дату документа ставлять нижче назви документа поряд із реєстраційним індексом на спеціально відведеному місці на бланку.

5.12 Реєстраційний індекс документа складають з його порядкового номера, який можна доповнювати за рішенням організації індексом, справи за номенклатурою справ, інформацією про кореспондента, виконавця тощо.

Місце розташування цього реквізиту залежить від бланка та виду документа.

Якщо документ підготували дві чи більше організацій, то реєстраційний індекс складають із реєстраційних індексів кожної з цих організацій, які проставляють через право обіжну похилу риску згідно з послідовністю підписів авторів документа.

5.13 Посилання на реєстраційний індекс і дату документа містить реєстраційний індекс і дату того документа, на який дають відповідь. Цей реквізит розташовують нижче або на рівні реєстраційного індексу на спеціально відведеному місці на бланку.

5.14 Місце складення або видання документа зазначають на всіх документах крім листів, у яких ці відомості визначають із реквізиту «Довідкові дані про організацію», і розміщують на рівні або нижче реквізитів 11,12.

5.15 Гриф обмеження доступу до документа (таємно, для службового користування) проставляють без лапок праворуч у верхньому куті на першій сторінці документа. За потреби його доповнюють даними, передбаченими нормативно-правовими актами, які регламентують порядок ведення діловодства, що містить інформацію обмеженого доступу.

5.16 Адресатами документа можуть бути організації, їхні структурні підрозділи, посадові особи та громадяни. У разі адресування документа організації або її структурному підрозділові без зазначення посадової особи їхні назви подають у називному відмінку. Приклад: Міністерство юстиції України.

У разі адресування документа керівникові установи або його заступникові назва установи входить до складу назви посади адресата. Приклад: Голові Державного комітету статистики України (Прізвище, ініціали).

Якщо документ надсилають посадовій особі, назву установи зазначають у називному відмінку, а посаду і прізвище адресата—у давальному. Приклад:

Державний комітет архівів України. Відділ формування Національного архівного фонду і діловодства. Провідному спеціалістові (Прізвище; ініціали)

Якщо документ адресують багатьом однорідним організаціям, адресата зазначають узагальнено. Приклад: Директорам центральних державних архівів України.

Документ не повинен містити більше чотирьох адресатів. Слово «копія» перед зазначенням адресата не ставлять. За наявності більшої кількості адресатів складають список для розсилання, а на кожному документі зазначають тільки одного адресата.

До реквізиту «Адресат» входить поштова адреса. Порядок і форма запису відомостей про поштову адресу установи мають відповідати правилам надавання послуг поштового зв'язку. Приклад: Міністерство охорони здоров'я України, вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01021.

Якщо документ надсилають фізичній особі, то у називному відмінку зазначають прізвище, ім'я. по батькові (або ініціали) адресата, вулицю, номер будинку і квартири, населений пункт, район, область, поштовий індекс. Приклад: Іванченко Петро Семенович, вул. Садова, буд. 7, кв. 24, м. Вінниця, 21003

5.17 Гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок), назви посади, підпису, ініціалів і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження. Приклад: ЗАТВЕРДЖУЮ, Міністр фінансів України, Підпис Ініціали, прізвище, дата 07.03.2001.

У разі затвердження документа кількома посадовими особами їхні грифи затвердження розташовують на одному рівні.

Якщо документ затверджено постановою, рішенням, наказом, протоколом, то гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок), назви, дати і номера документа що затверджується у називному відмінку. Приклад:

ЗАТВЕРДЖЕНО, Наказ Держкомархіву України, 16.05.2001 № 40.

Гриф затвердження розміщують у правому верхньому куті першого аркуша документа.

5.18 Резолюція, яку ставить на документі посадова особа, складається з прізвища виконавця (виконавців) у давальному відмінку, змісту доручення, терміну виконання, особистого підпису керівника, дати. Приклад: Прізвище, ініціали, Прошу підготувати пропозицію про постачання вугілля ТЕЦ-15 до 01.09.2001, Підпис, дата 15.08.2001.

Резолюцію треба ставити безпосередньо на документі, нижче реквізиту «Адресат», паралельно до основного тексту або на вільній площі лицьового боку першого аркуша, але не на березі документа, призначеного для підшивання.

Якщо на документі немає вільного місця для резолюції, дозволено оформлювати її на окремих аркушах або спеціальних бланках,

5.19 Заголовок до тексту документа повинен бути узгоджений з назвою документа і містити короткий виклад його основного смислового аспекту.

Заголовок відповідає на питання «про що?», «кого?», «чого?». Наприклад, наказ (про що?) про створення установи; посадова інструкція (кого?) секретаря-референта; протокол (чого?) засідання правління.

Текст документа, надрукований на папері формату А5, дозволено подавати без заголовка.

5.20 Відмітку про контроль за виконанням документа позначають літерою «К», словом або штампом «Контроль» на лівому березі першого аркуша документа, на рівні заголовка до тексту.

5.21 Текст документа містить інформацію, заради фіксування якої було створено документ.


Організації здійснюють діловодство, ведуть документацію і листування українською мовою. У населених пунктах країни, де більшість населення становлять громадяни, які належать до національних меншин, тексти документів у внутрішньому діловодстві, поряд із державною мовою можна складати мовою відповідної національної меншини у порядку, встановленому законодавством.

Документи, які надсилають зарубіжним адресатам, можна оформлювати українською або мовою країни адресата чи однією з мов міжнародного спілкування.

Текст документа повинен бути викладений стисло, грамотно, зрозуміло, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть смислового навантаження.

Текст оформлюють у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих форм.

Якщо частини тексту мають різні смислові аспекти, або текст документа містить декілька рішень, висновків тощо, його треба розбити на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують арабськими цифрами і друкують з абзацу.

5.22 Відмітку, про наявність додатків розміщують під текстом документа. Наявність додатків, повну назву яких наводять у тексті, фіксують за такою формою: Додаток: на 5 арк. у 2 прим.

Якщо документ має додатки, повних назв яких немає у тексті, то ці назви треба подати після тексту, зазначивши кількість аркушів у кожному додатку та кількість їхніх примірників. Приклад: Додатки:

1 Довідка про виконання плану, ремонтних робіт за І квартал 2000 р. на 5 арк. в 1 прим.

2 Графік ремонтних робіт на II квартал 2000 р. на 2 арк. в 1 прим.

Якщо до документа додають інший документ, що має додатки, то відмітку про наявність додатків оформлюють так:

Додаток: лист Державного комітету архівів України від 27.04.2000 № 171/01-04 і додаток до нього, всього на 7 арк. в 1 прим.

Якщо додатки зброшуровані, то кількість їхніх аркушів не зазначають. Приклад: Додаток: Методичні рекомендації в 3 прим.

На велику кількість додатків складають опис, а в самому документі після тексту зазначають: Додатки: згідно з описом на 67 арк.

Якщо додаток надсилають не за всіма зазначеними у документі адресами, відмітку про наявність додатка оформлюють так: Додаток: на 5 арк. в 1 прим. на першу адресу.

Додаток до розпорядчого документа повинен мати відмітку з посиланням на цей документ, його дату і номер. Відмітку роблять у верхньому правому куті першого аркуша додатка. Приклад: Додаток 1 до наказу-міністерства охорони здоров'я України від 20.01.2001 №25

5.23 Підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ (повної, якщо документ надруковано не на бланку, скороченої - на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалів і прізвища. Приклади:

1 Голова Державного комітету

статистики України Підпис Ініціали, прізвище

2 Голова Підпис Ініціали, прізвище

Реквізит розміщують під текстом документа або під відміткою про наявність додатків.

Якщо документ підписують кілька (дві або більше) осіб, то їхні підписи розташовують один під одним відповідно до підпорядкованості посадових осіб.

Приклад:

Директор Підпис Ініціали, прізвище

Головний бухгалтер Підпис Ініціали, прізвище

Якщо документ підписують кілька осіб однакових посад, то їхні підписи розташовують на одному рівні.

Приклад:

Заступник Міністра юстиції Заступник Міністра фінансів

України України

Підпис Ініціали, прізвище Підпис Ініціали, прізвище

Документи колегіальних органів підписують голова колегіального органу і секретар.

Приклад:

Голова дирекції Підпис Ініціали, прізвище

Секретар дирекції Підпис Ініціали, прізвище

У разі відсутності посадової особи, підпис якої зазначено в документі, документ підписує особа, яка виконує її обов'язки, або її заступник. У цьому випадку обов'язково зазначають посаду і прізвище особи, яка підписала документ (виправлення вносять рукописним або машинописним способом), наприклад: «Виконувач обов'язків», «Заступник».

Підписувати документ із прийменником «за» або ставити правобічну похилу риску перед назвою посади не дозволено.

5.24 Гриф погодження розміщують нижче реквізиту «Підпис». Він складається зі слова ПОГОДЖЕНО (без лапок), назви посади особи, яка погоджує документ (разом з назвою організації), особистого підпису, ініціалів і прізвища, дати погодження.

Приклад:

ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра оборони України

Підпис Ініціали, прізвище

05.02.2001

Якщо документ погоджують листом, протоколом, актом тощо, то гриф погодження оформлюють так:

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання Правління

Національного банку України

23.01.2001 №2

5.25 Візою оформлюють внутрішнє погодження документа. Віза складається з назви посади, особистого підпису, ініціалів і прізвища особи, яка візує документ, дати візування. Візу розміщують нижче реквізиту 23, як на лицьовому, так і на зворотному боці останнього аркуша документа.

Приклад:

Начальник юридичного відділу

Підпис Ініціали, прізвище

18.09.2001

Візу ставлять на примірниках документів, які залишають в організації.

5.26 Відбитком печатки організації засвідчують на документі підпис відповідальної особи. Перелік документів на які ставлять відбиток печатки, визначає організація на підставі нормативно-правових актів. Його подають в інструкції з діловодства організації.

Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи,яка підписала документ.

5.27 Відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту 23.

Приклад

Згідно з оригіналом

Секретар Підпис Ініціали, прізвище

26.06.2001

5.28 Прізвище або прізвище, ім'я та по батькові виконавця документа і номер його службового. телефону зазначають на лицьовому боці в нижньому лівому куті останнього аркуша документа.

Приклади:

1 Іваненко 556 07 24

2 Іваненко Петро Михайлович 556 07 24

5.29 Відмітку про виконання документа і направлення його до справи ставлять у лівому куті нижнього берега лицьового боку першого аркуша документа. Вона містить такі дані: посилання на дату і номер документа .про його виконання або коротку довідку про виконання, слова «До справи», номер справи, в якій документ буде зберігатися, дату направлення документа до справи, назву посади і підпис виконавця.

Приклад:

До справи № 03-4

Відповідь надіслано 13.05.2001 № 03-12/113

Посада Ініціали, прізвище

14.05.2001

5.30 Відмітка про наявність документа в електронній формі містить повне ім'я файла і .його місце зберігання, код оператора та інші пошукові дані. Її ставлять у центрі нижнього берега лицьового боку першого аркуша документа.

5.31 Відмітка про надходження (реєстрування) документа до організації містить такі дані: скорочену назву організації, дату (за потреби — годину і хвилину) надходження документа і реєстраційний індекс документа, які ставлять у правому куті нижнього берега лицьового боку першого аркуша документа.

Відмітку про надходження документа до організації доцільно ставити за допомогою штампа.

5.32 Запис про державну реєстрацію фіксують тільки на нормативно-правових актах органів державної влади, долучених до державного реєстру відповідно до Указу Президента України «Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади».

Його розташовують після номера акта чи після грифа затвердження.


7 Вимоги до документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів.


7.1 Документи виготовляють на конторській друкарській машинці або за допомогою комп'ютерної техніки. Надані у подальших положеннях розміри стосуються документів, які мають розмір шрифту 12—14 друкарських пунктів.

Окремі внутрішні документи, (заяви, пояснювальні й доповідні записки тощо), авторами яких є посадові та інші фізичні особи, дозволено оформлювати рукописним способом.

7.2 Текст документів, надрукованих на папері формату А4. рекомендовано друкувати через 1,5 міжрядкового інтервалу, а формату А5 - через 1-1,5 міжрядкового інтервалу.

7.3 Реквізити документа (крім тексту), які складаються з кількох рядків, друкують через 1 міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів «Адресат», «Гриф затвердження», «Гриф погодження» виокремлюють один від одного 1,5-2 міжрядковим інтервалом.

Приклад:

ПОГОДЖЕНО

Голова Державного комітету статистики України

Підпис Ініціали, прізвище

Дата

7.4 Реквізити документа відокремлюють один від одного 1,5-3 міжрядковими інтервалами.

7.5 Назву виду документа друкують великими літерами.

7.6 Розшифрування підпису в реквізиті «Підпис» друкують на рівні останнього рядка назви посади.

7.7 Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім реквізиту тексту) — 73 мм (28 друкованих знаків).

Якщо заголовок до тексту перевищує 150 друкованих знаків (5 рядків), його дозволено продовжувати до межі правого берега. Крапку в кінці заголовка не .ставлять.

7.8 Оформлюючи документи, треба дотримуватися таких відступів від межі лівого берега документа:

- 12,5 мм — для початку абзаців у тексті;

- 92 мм - для реквізиту «Адресат»;

- 104 мм-для реквізитів «Гриф затвердження» та «Гриф обмеження доступу до документа»;

- 125мм —для розшифрування підпису в реквізиті «Підпис»;

- не роблять відступ від межі лівого берега для реквізитів «Дата документа», «Заголовок до тексту документа», «Текст» (без абзаців), «Відмітка про наявність додатків», «Прізвище виконавця і номер його телефону», «Відмітка про виконання документа і направлення його до справи», назви посади у реквізитах «Підпис» та «Гриф погодження», напису що засвідчує «Згідно з оригіналом», а також слів СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, ВИРІШИЛИ, УХВАЛИЛИ, НАКАЗУЮ, ПРОПОНУЮ.

7.9 За наявності кількох грифів затвердження і погодження їх розміщують на одному рівні вертикальними рядками. Перший гриф — від межі лівого берега; другий — через 104 мм.

7.10 Якщо в, тексті документа йдеться про додатки або окремим абзацом є посилання на документ, що став підставою для його видання, слова «Додаток» і «Підстава» друкують від межі лівого берега, а текст до них — через 1 міжрядковий інтервал.

7.11 Тексти документів постійного зберігання друкують на одному боці аркуша. Документи зі строком зберігання до 5 років можна друкувати на лицьовому і зворотному боці аркуша.

7.12 Оформлюючи документи на двох і більше сторінках, друга та подальші сторінки мають бути пронумеровані.

Номери сторінок ставлять посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без слова «сторінка» та розділових знаків.Схожі:

Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003 iconНаціональний університет ”львівська політехніка” Витяг з наказу по університету
Витяг з наказу по університету від 11. 12. 2009 р. 2009 р. №108 – 5-03 “Про зарахування до аспірантури університету за державним...
Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003 iconРівні стандарту
В запропонованих рекомендаціях використано витяг з наказу мону №66 від 05. 02. 2009 р Про внесення змін до наказу мон україни від...
Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003 iconНаказ №354 м. Київ Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей На виконання доручення Президента України від 03. 2003
П а. 2 І спільного наказу Міністерства охорони здоров‘я України та Академії Медичних наук України від 11 вересня 2003 №423/59 з метою...
Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003 iconВитяг з наказу №77 від 23. 02. 2010 р. "Про удосконалення порядку обігу інформації з питань міжнародної діяльності в університеті"

Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003 iconВитяг з наказу по університету від 11. 12. 2009 р. 2009 р. №108 5-03 Про зарахування до аспірантури університету за державним замовленням у 2009 році’. Наказую
Витяг з наказу по університету від 11. 12. 2009 р. 2009 р. №108 – 5-03 “Про зарахування до аспірантури університету за державним...
Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003 iconНа виконання наказу Міністерства економіки
На виконання наказу Міністерства економіки України від 26. 12. 2000 року було створено тендерний комітет, який функціонує з 2003...
Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003 iconІ. Загальні положення
Національного стандарту України з державної уніфікованої системи документації, затвердженого наказом Державного комітету України...
Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003 iconПрограма зно з історії України (сер. X друга пол. Xviiiст.)
Оцінювання з історії україни (витяг з Додатку №2 до наказу монмсу від 06. 11. 2012 №1252)
Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003 iconВитяг з наказу вiд 10. 08

Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003 iconВитяг з наказу вiд 10. 08

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи