Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління» icon

Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління»
НазваПро введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління»
Дата31.05.2013
Розмір46.7 Kb.
ТипДокументи
1. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 10 Зразок розпорядження проректора.doc
2. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 11 Зразок службовох записки.doc
3. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 12 Зразок допов_днох записки.doc
4. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 13 Зразок зв_ту.doc
5. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 14 Зразок телефонограми.doc
6. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 15 Зразок дов_дки.doc
7. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 1Номенклатура справ факультет_в, центр_в.doc
8. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 2 Номенклатура справ в_докремлених структурних п_дрозд_л_в.doc
9. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 3 Номенклатура справ випусковох кафедри.doc
10. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 4 Номенклатура справ загально ун_верситетськох кафедри.doc
11. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 5 Опис документ_в що знаходяться у справ_.doc
12. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 6 Витяг з наказу ГАУ ь 41 в_д 20.07.1998..doc
13. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 7 Витяг з наказу Держспоживстандарту ь55 в_д 07.04.2003..doc
14. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 8 Зразок наказу ректора.doc
15. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 9 Зразок листа.doc
16. /Наказ про ведення д_ловодства/Наказ про ведення д_ловодства.doc
17. /Наказ про ведення д_ловодства/Порядок ведення д_ловодства на факультетах, в центрах.doc
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління»
Про оновлену інформацію про Дондуу шановний Ярославе Яковичу!
Наказ № Про ректорський контроль
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р
Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Додаток 5 Опис документів що знаходяться у справі №
Додаток 3 номенклатура справ випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу
Додаток 2 номенклатура справ центрів, коледжів Дондуу
Додаток 15 Зразок довідки
Додаток 14 Зразок телефонограми телефонограма №
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі
Додаток 12 Зразок доповідної записки
Службова записка
Розпорядження проректора
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ


НАКАЗ
16.01.2012

м. Донецьк

54Про введення в дію «Порядку ведення

діловодства на факультетах, в центрах,

коледжах та на кафедрах у Донецькому

державному університеті управління»


З метою вдосконалення ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління, та на підставі чинних нормативно-правових актів : Постанови Кабінету Міністрів України № 1153 від 17.10.1997 року «Про затвердження примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 183 від 13.03.2006 року «Про порядок складання номенклатурних справ у міністерстві», наказу Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України № 41 від 20.07.1998 року «Про затвердження переліку Типових документів», а також чинних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію.


НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію, починаючи з 18.01.2012 року, «Порядок ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління» (далі - Порядок).

2. Діловодство в Донецькому державному університеті управління здійснювати виключно державною мовою.

3. Відділу контролю якості освіти забезпечити розсилку Порядку та додатків до нього електронною поштою всім структурним підрозділам Донецького державного університету управління.

4. Деканам факультетів, директорам центрів післядипломної освіти, довузівської підготовки та по роботі з іноземними студентами до 01.02.2012 року забезпечити приведення номенклатури справ у відповідність до додатку 1 Порядку.

5. Директорам відокремлених структурних підрозділів (Торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру) до 01.02.2012 року забезпечити приведення номенклатури справ у відповідність до додатку 2 Порядку.

6. Завідувачам випускних кафедр до 01.02.2012 року забезпечити приведення номенклатури справ у відповідність до додатку 3 Порядку.

7. Завідувачам не випускних кафедр до 01.02.2012 року забезпечити приведення номенклатури справ у відповідність до додатку 4 Порядку.

8. Деканам факультетів, директорам центрів і коледжів, завідувачам кафедр призначити відповідальних за ведення діловодства у відповідних підрозділах, та внести корегування до їх посадових інструкцій.

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора - проректора з науково-педагогічної роботи Бурегу В.В.


Ректор О.С.Поважний


ПРОЕКТ НАКАЗУ ВНОСИТЬ:

Начальник відділу кадрів


Т.О. Богачева

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з наукової роботи


В.Л.Пілюшенко

Проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв`язків


В.І.Токарева

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи


А.В.Стойка

В.о. Головного бухгалтера


Л.І.Марейченко
Завідувач канцелярією


О.М.Полчанінова
Юрисконсульт


М.О.АлександровЗ наказом №54 від 16.01.12 р. ознайомлені, електронні копії отримали:


 1. Перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи

 2. Проректор з наукової роботи

 3. Проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків

 4. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

 5. Проректор із соціального розвитку

 6. Деканат факультету менеджменту

 7. Деканат факультету економіки

 8. Деканат обліково-фінансового факультету

 9. Деканат факультету права та соціального управління

 10. Деканат факультету заочного навчання

 11. Центр післядипломної освіти

 12. Центр довузівської підготовки

 13. Торезький коледж

 14. Вугледарський коледж

 15. Ясинуватський коледж

 16. Маріупольський ННЦ

 17. Кафедра менеджменту у виробничій сфері

 18. Кафедра менеджменту невиробничої сфери

 19. Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 20. Кафедра інноваційного менеджменту та управління проектами

 21. Кафедра екологічного менеджменту

 22. Кафедра фінансів

 23. Кафедра обліку і аудиту

 24. Кафедра оподаткування

 25. Кафедра банківської та біржової справи

 26. Кафедра українознавства

 27. Кафедра вищої математики

 28. Кафедра маркетингу

 29. Кафедра економіки підприємства

 30. Кафедра логістики

 31. Кафедра управління персоналом і економіки праці

 32. Кафедра іноземних мов

 33. Кафедра фізичного виховання

 34. Кафедра теорії та історії держави і права

 35. Кафедра господарського права

 36. Кафедра адміністративного права

 37. Кафедра соціології управління

 38. Кафедра загального та адміністративного менеджменту

 39. Кафедра інформаційних технологій

 40. Кафедра філософії і психології

 41. Відділ кадрів

 42. Науковий відділ

 43. Навчальний відділ

 44. Методичний центр

 45. Відділ контролю якості освіти

 46. Керівник практики

 47. Редакційно-видавничий відділ

 48. Відділ маркетингу та зв’язків з громадськістю

 49. Другий відділ

 50. Інноваційний центр політичного менеджменту і маркетингу

 51. Бібліотека

 52. Бухгалтерія

 53. Приймальна комісія

 54. Юрисконсульт

 55. Профком співробітників

 56. Профком студентів

 57. Інформаційно-обчислювальний центр

 58. Служба працевлаштування

 59. Лабораторія ТЗН

 60. Лабораторія розмножувальної техніки

 61. Лабораторія психолого-педагогічних досліджень

 62. Навчально-криміналістична лабораторія

 63. Соціологічна лабораторія

 64. Служба охорони праці

 65. КанцеляріяСхожі:

Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління» iconРішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління
Дане Положення про рейтингове оцінювання (в подальшому «Положення») вводиться з метою створення І впровадження в Донецькому державному...
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління» iconНаказ №81 Про затвердження інструкції з діловодства з метою поліпшення діловодства в університеті І у відповідності до чинних положень Міністерства освіти І науки України наказ у ю : Затвердити інструкцію з діловодства І ввести її дію з 01.
...
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління» iconНаказ №1067 Про введення в дію переліку
Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними...
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління» iconПро введення в дію
України від 09. 11. 2010 р. №1067 «Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих...
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління» iconРозпорядження «06» грудня 2012 р. Кременчук №23-р про оптимізацію управлінської організації науково-дослідної діяльності на кафедрах, інститутах І факультетах
З метою оптимізації управлінської організації науково-дослідної діяльності на кафедрах, факультетах та інститутах і підвищення інноваційності...
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління» iconМеханізми державного регулювання страхової діяльності в україні
Роботу виконано в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти І науки України (м. Донецьк)
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління» iconПро організацію самостійної роботи студентів донецького державного університету управління
«Про впровадження кмсонп в Донецькому державному університеті управління», Концепції самостійної роботи студентів у Дондуу (в контексті...
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління» iconПоложення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління
Постанови Кабінету Міністрів України „Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів І студентів навчальних закладів підручниками...
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління» iconШановні студенти! Інформуємо Вас, що 28 лютого 2012 р у Донецькому державному університеті управління
«Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму»
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління» iconПоложення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1
Донецькому державному університеті управління впроваджується і реалізується новий порядок оцінювання знань студентів всіх освітньо-кваліфікаційних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи