Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед icon

Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед
Скачати 158.1 Kb.
НазваЗатверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед
Дата31.05.2013
Розмір158.1 Kb.
ТипДокументи
1. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 10 Зразок розпорядження проректора.doc
2. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 11 Зразок службовох записки.doc
3. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 12 Зразок допов_днох записки.doc
4. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 13 Зразок зв_ту.doc
5. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 14 Зразок телефонограми.doc
6. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 15 Зразок дов_дки.doc
7. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 1Номенклатура справ факультет_в, центр_в.doc
8. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 2 Номенклатура справ в_докремлених структурних п_дрозд_л_в.doc
9. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 3 Номенклатура справ випусковох кафедри.doc
10. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 4 Номенклатура справ загально ун_верситетськох кафедри.doc
11. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 5 Опис документ_в що знаходяться у справ_.doc
12. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 6 Витяг з наказу ГАУ ь 41 в_д 20.07.1998..doc
13. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 7 Витяг з наказу Держспоживстандарту ь55 в_д 07.04.2003..doc
14. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 8 Зразок наказу ректора.doc
15. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 9 Зразок листа.doc
16. /Наказ про ведення д_ловодства/Наказ про ведення д_ловодства.doc
17. /Наказ про ведення д_ловодства/Порядок ведення д_ловодства на факультетах, в центрах.doc
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління»
Про оновлену інформацію про Дондуу шановний Ярославе Яковичу!
Наказ № Про ректорський контроль
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р
Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Додаток 5 Опис документів що знаходяться у справі №
Додаток 3 номенклатура справ випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу
Додаток 2 номенклатура справ центрів, коледжів Дондуу
Додаток 15 Зразок довідки
Додаток 14 Зразок телефонограми телефонограма №
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі
Додаток 12 Зразок доповідної записки
Службова записка
Розпорядження проректора


Затверджено

наказом ректора ДонДУУ

від 16.01.2012. № 54


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ


ПОРЯДОК

ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафедрах ДонДУУ


У структурних підрозділах ДонДУУ, факультетах, центрах, коледжах, , кафедрах ведення діловодства покладається на секретаря, методиста, лаборанта або іншу призначену відповідальною за це особу (надалі – діловода).

Персональну відповідальність за стан діловодства у вище вказаних структурних підрозділах університету, а також за збереження документів, несуть керівники цих підрозділів (декани факультетів, завідуючі кафедрами, директори центрів та коледжів).

У межах наданих керівникам підрозділів прав вони зобов’язані:

- вживати необхідних заходів до скорочення службового листування;

- здійснювати контроль за обов’язковим додержанням працівниками вимог щодо складання, оформлення і відправлення документів та організації діловодних процесів, передбачених державними стандартами.

Структурні підрозділи (факультети, центри, коледжі та кафедри) здійснюють діловодство, ведуть документацію та листування державною мовою.


Документування управлінської діяльності


Документування управлінської діяльності полягає у фіксації за встановленими правилами на паперових або магнітних носіях управлінських дій, тобто у створенні документів.

Підставою для створення документів є необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій, передачі інформації та її використання в процесі діяльності, а також визначення практичної та історичної цінності інформації з подальшим зберіганням її у архіві.

Управлінська діяльність здійснюється шляхом видання розпорядчих документів, що не суперечать актам законодавства та відповідним положенням.

Підставами для прийняття розпорядчих документів є:

- накази та нормативні акти Міністерства освіти і науки України, накази і розпорядження ректора університету, розпорядження та вказівки проректорів, рішення вченої та методичної рад університету;

- провадження виконавчої і розпорядчої діяльності факультетами, центрами, коледжами та кафедрами з метою виконання покладених на них завдань і функцій;

- потреба у правовому регулюванні виконавчо-розпорядчої діяльності вище вказаних структурних підрозділів.

Розпорядчі документи, що надходять до факультетів, центрів, коледжів, кафедр від органів вищого рівня, доводяться до особового складу цих підрозділів під розпис ( ПІБ працівника та дата ознайомлення).

Документи, що видаються на підставі розпорядчих документів органів вищого рівня, повинні мати посилання на них із зазначенням найменування цих документів, дат, номерів і заголовків.

Розпорядчий документ може бути відмінено (змінено) лише наступним розпорядчим документом. А саме :

- наказ ректора – тільки наказом ректора, або наказом МОН;

- розпорядження проректора – наказом (розпорядженням) ректора, або розпорядженням проректора за сферою діяльності;

- розпорядження декана факультету (директора центру, коледжу) – розпорядженням ректора, розпорядженням проректора за сферою діяльності, деканом факультету (директором центру, коледжу);

- розпорядження завідуючого кафедрою – наказом (розпорядженням) ректора, розпорядженням проректора за сферою діяльності, розпорядженням декана факультету в сфері підпорядкування якого знаходиться кафедра.

Деканати, центри, коледжі та кафедри під час здійснення оперативних зв’язків з іншими структурними підрозділами університету, а також з підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами можуть надсилати листи.

Як правило, листи складаються у разі, коли неможливо або важко здійснити бездокументний обмін інформацією, дати усні роз'яснення (особисто або по телефону).

Довідкова і аналітична інформація в межах компетенції, встановленої посадовими інструкціями, фіксується в службових та доповідних записках, звітах і довідках.


Організація роботи з документами


Організація документообігу на факультетах, у центрах, коледжах та на кафедрах університету має відповідати наступним вимогам:

- забезпечувати оперативне проходження документів;

- виключати інстанції проходження та дії з документами, що не зумовлені діловою необхідністю.

Структурні підрозділи (факультети, центри, коледжі, кафедри) у своїй роботі з документами повинні систематично здійснювати заходи щодо скорочення та удосконалення документообігу.

Кореспонденція, що підлягає реєстрації чи обліку, але помилково надійшла безпосередньо до структурного підрозділу (крім відокремлених структурних підрозділів), того ж дня повинна бути передана для реєстрації чи обліку до канцелярії університету.

Усі документи, що надійшли до факультетів, центрів, коледжів, кафедр підлягають обов’язковому обліку (реєстрації для відокремлених структурних підрозділів) у день їх надходження.

Облік (реєстрація) документа – це фіксація факту створення або надходження документа.

Облік (реєстрація) документів провадиться з метою забезпечення їх контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації.

Основним принципом обліку (реєстрації) документів є однократність. Кожний документ підлягає обліку (реєстрації) лише один раз: вхідний – у день надходження, створюваний – у день підписання або затвердження. У разі передачі документа в інший структурний підрозділ робиться запис у журналі обліку вихідної документації (для відокремлених структурних підрозділів – у журналі реєстрації вихідної документації) до якого структурного підрозділу направлено документ.

Після обліку (реєстрації) вхідні документи надаються для розгляду керівнику структурного підрозділу (декану факультету, директору центру, коледжу, завідуючому кафедрою), який накладає резолюцію.

Під час перебування керівника структурного підрозділу у відрядженні або відпустці документи розглядає особа тимчасово виконуюча його обов`язки.

Резолюції на документах повинні містити ясні та вичерпні вказівки про порядок та характер виконання документа й включати такі обов’язкові реквізити:

- прізвище особи, відповідальної за виконання документа (якщо таких осіб декілька, то відповідальною за виконання документа в цілому є особа, яка вказана першою);

- зміст дій для виконання документа (доручення);

- конкретний термін виконання;

- особистий підпис керівника або особи, що тимчасово виконує його обов`язки;

- дату розгляду документа.

Після розгляду документів керівником структурного підрозділу діловод ще раз переглядає документи, за необхідністю уточнює виконавців, зміст доручення, термін виконання, що вказано в резолюції і негайно надає їх виконавцям.

Передача взятих на облік (зареєстрованих) в підрозділі документів від одного виконавця іншому здійснюється тільки через діловода. Він зберігає всі виконані документи у справах згідно із затвердженою номенклатурою, стежить за тим, щоб на період чергової відпустки, тривалого відрядження, тощо, виконавець передав працівникові, який його заміщатиме, всі невиконані службові документи, а також документи, потрібні для роботи, про що робиться позначка в журналі.

Після остаточного вирішення всіх питань, порушених у документі, виконавець зобов’язаний зробити на документі запис про результати розгляду, та поставити свій підпис.

За вказівкою керівника структурного підрозділу з документом, що надійшов для ознайомлення, повинні ознайомитися тільки ті працівники, які мають безпосереднє відношення до виконання цього документа.

Спеціалісти підрозділу зобов’язані терміново ознайомитися з документом, у разі потреби зробити виписки.

Діловод, також стежить за тим, щоб усі зареєстровані документи після виконання доручення і документи, що передані працівникам підрозділу для ознайомлення, без затримки повертались для зберігання у справах поточного діловодства структурного підрозділу.


Складання та оформлення службових документів


При складанні та оформленні службових документів необхідно додержуватися вимог і правил, що забезпечують юридичну чинність документів, сприяють їх оперативному виконанню і подальшому використанню. Для складання службових документів використовуються формати АЗ (297x420 мм), А4 (210x297 мм) та А5 (148x 210).

Розміщення реквізитів на документі повинно відповідати вимогам, встановленим державним стандартом «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів: ДСТУ 4163 -2003 затверджені наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 року № 55 » (додаток 6).

Бланки документів повинні мати такі поля:

- ліве – 30 міліметрів;

- верхнє і нижнє – 20 міліметрів;

- праве – 10 міліметрів.

З метою прискорення виконання документів та забезпечення належного формування справ у діловодстві, кожний документ повинен містити одне питання. Винятком є протоколи, накази, плани, звіти та узагальнюючі документи.

Текст документа повинен містити певну аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, зрозуміло і об’єктивно, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть змістовного навантаження.

Зміст документа має бути пов’язаний із змістом раніше виданих з даного питання документів.

Текст документа оформлюється у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих форм.

Суцільний складний текст документа містить граматично та логічно узгоджену інформацію про управлінські дії та використовується під час складання правил, положень, листів, розпорядчих документів.

Текст великих за обсягом документів рекомендується членувати на складові частини, які нумеруються арабськими цифрами з наданням кожному розділу, підрозділу, пункту відповідного числового знака через крапку (1.11.2; 1.1.3.; 2.1.1.; 2.1.2;).

В окремих випадках текст документа може містити лише одну резолютивну частину, наприклад: наказ – розпорядчу частину без констатуючої, лист – прохання без пояснення. (додатки 12. 13)

Текст документа викладається державною мовою з виконанням однозначної, чіткої та зрозумілої термінології. Якщо якийсь термін має кілька значень, то з тексту повинно бути зрозуміло, в якому з них застосовується він у даному документі.

Якщо в документі необхідно навести переліки (осіб, органів, схем) їх, як правило, розміщують у додатку. У відповідних пунктах документа даються посилання на додатки.


Порядок реєстрації вихідної кореспонденції


Працівник, відповідальний за ведення діловодства в підрозділі – діловод, перед поданням вихідної кореспонденції на підпис керівництву підрозділу і її відправленням повинен звернути увагу на:

- наявність у документі заголовка;

- правильне зазначення на документі поштової адреси;

- наявність у документі посилання на номер і дату документа, на який дається відповідь;

- наявність відміток про додатки;

- наявність прізвища виконавця, його номера телефону;

- наявність віз на копіях документа, що залишаються в справах підрозділу.

Неоформлені або неналежним чином оформлені документи повертаються виконавцю на доопрацювання.

Вихідні документи та інші поштові відправлення структурні підрозділи та окремі виконавці зобов’язані надати діловоду для обліку, а потім передавати для реєстрації до канцелярії (у відокремлених структурних підрозділах виконавець передає вихідні документи для реєстрації особі відповідальної за діловодство).(додаток 14)


Організація контролю за виконанням документів


Завданнями контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного та якісного їх виконання.

Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено конкретні строки виконання.

Відповідальність за організацію і контроль несуть керівники структурних підрозділів (декани факультетів, директора центрів, коледжів, завідуючи кафедрою, або особи що виконують їх обов’язки). Вони організовують виконання документів по суті.

Керівники структурних підрозділів зобов’язані:

- забезпечувати виконання документів що стоять на контролі в зазначені строки і нести дисциплінарну відповідальність за їх порушення перед керівництвом Університету;

- систематично доповідати проректорам (відповідно до розподілу обов’язків) про виконання документів.

Визначені відповідальними виконавці, здійснюють роботу щодо організації та контролю виконання документів органів вищого рівня, наказів, вказівок, рішень Вченої Ради і зобов’язані, своєчасно та в повному обсязі вирішувати всі питання, у тому числі про корегування термінів виконання та зняття з контролю виконаних документів. Вони подають на розгляд керівництва Університету повністю виконаний документ з візами усіх виконавців.

Особи, які беруть участь у виконанні доручення, зобов’язані подати свої пропозиції відповідальному виконавцю не пізніше ніж за три дні до настання строку виконання. При цьому відповідальність за несвоєчасну підготовку пропозицій однаковою мірою несуть усі працівники, зазначені в дорученні.

Контроль за виконанням документів у встановлені строки здійснюють діловоди, або особи на яких покладені ці обов’язки.

Строки виконання документів можуть бути типовими та індивідуальними. Типові строки виконання встановлюються відповідно до правових актів та нормативних документів з питань документування управлінської діяльності. Індивідуальні строки виконання можуть встановлюватись керівництвом Університету.

Документи без зазначення строку виконання повинні бути виконані не пізніш як за 30 календарних днів, а документи з позначкою «терміново» - протягом 7 робочих днів від дати підписання документа.

Звернення і заяви народних депутатів України розглядаються в строки, визначені Законом України «Про статус народного депутата України».

Власні рішення Університету (накази, вказівки, рішення, завдання, доручення тощо) виконуються в строки, зазначені в них.

Строк виконання документа може бути змінений лише ректором, а у разі його відсутності посадовою особою, яка його заміщує. У разі потреби строк може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке повинно подаватись не пізніш як за 3 робочі дні до закінчення встановленого строку, а щодо документа без зазначення строку – до закінчення 30-денного терміну від дати його одержання.

Про коригування строку виконавець повинен негайно повідомити керівника структурного підрозділу і завідувача канцелярією (у відокремлених структурних підрозділах – керівника підрозділу та особу на яку покладено обов'язки діловода).

Документ вважається виконаним і знімається з контролю, коли розв’язано (для розпорядчих документів) або розглянуто (для листів) порушені в ньому питання, а кореспондентові дано вичерпну відповідь.

Після виконання документ знімається з контролю. Зняти документ з контролю може лише та відповідальна особа, яка поставила його на контроль.

Зняття з контролю наказів (листів) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, вказівок та рішень Вченої Ради здійснюється тільки ректором або першим проректором (у відокремлених структурних підрозділах директором, або особою що виконує його обов'язки) після одержання відповідної інформації від керівників структурних підрозділів (у відокремлених структурних підрозділах від виконавців).

Підставою для зняття з контролю є документ, підписаний керівництвом Університету (керівником відокремленого структурного підрозділу) або довідка про виконання документа за підписом начальника підрозділу.

Технічну роботу з контролю за виконанням документів у структурних підрозділах виконує діловод підрозділу, зокрема:

- нагадує виконавцям про терміни виконання документів;

- одержує інформацію про хід і результати виконання;

- систематично інформує керівника структурного підрозділу про стан і результати виконання документів;

- знімає документи з контролю за вказівкою керівника підрозділу.


Складання номенклатури справ


Номенклатура справ - це систематизований перелік найменувань справ, створюваних у діловодстві структурних підрозділів (деканатах, центрах, коледжах, кафедрах) університету, оформлений у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання справ.

Номенклатура справ є обов'язковим для кожного структурного підрозділу документом, який складається для створення в університеті єдиної

системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку

документа за його змістом та видом, відбору документів на державне

зберігання у процесі діловодства.

Номенклатура справ деканатів, центрів, коледжів та кафедр університету розробляється посадовою особою, відповідальною за діловодство у структурному підрозділі, із залученням фахівців канцелярії, затверджується першим проректором, підписується керівником структурного підрозділу та обов'язково погоджується з керівником архівного підрозділу (посадовою особою, відповідальною за архівний підрозділ) Університету (додатки 1; 2; 3; 4).

Номенклатура справ складається на підставі вивчення документів з усіх питань діяльності структурного підрозділу.

Після виконання документів вони групуються у справи, яким надаються найменування (заголовки), що в стислій узагальненій формі відтворюють склад і зміст документів у справах.

Основною частиною заголовка справи є виклад питання (предмету), з якого вона заводиться.

Розміщення справ у номенклатурі структурного підрозділу повинно відповідати ступеню важливості питань, що вирішуються, з урахуванням взаємозв'язку документів, включених до конкретних справ.

Першою розміщується група справ, що включає документи органів вищого рівня, далі група організаційно-розпорядчої документації Університету (накази, розпорядження, рішення тощо), планово-звітна документація і листування.

У групі листування першими розміщуються справи, що містять листування з органами вищого рівня.

Кожна справа, включена до номенклатури справ, повинна

мати умовне позначення (арабськими цифрами) - індекс.

Індекс справи структурного підрозділу складається з індексу структурного підрозділу (за штатним розписом або класифікатором структурних підрозділів) та порядкового номера в межах підрозділу.

У разі наявності у справі томів (частин) індекс ставиться на кожному томі із зазначенням: т. 1, т. 2 тощо.

У кінці діловодного року номенклатура справ структурного підрозділу обов'язково закривається підсумковим записом, у якому зазначається кількість і категорії фактично заведених за рік справ.

Підсумковий запис скріплює своїм підписом особа, відповідальна за діловодство у структурному підрозділі.

Номенклатура справ деканатів, центрів, коледжів, кафедр

складається у трьох примірниках, на кожному з яких обов'язково заповнюються графа погодження з керівником архівного підрозділу (посадовою особою, відповідальною за архівний підрозділ) Університету:

- перший примірник - недоторканний, зберігається у структурному підрозділі;

- другий примірник - передається в канцелярію установи;

- третій примірник - використовується для формування справ і

пошуків потрібного документа.

Справи з питань, вирішення яких триває більше одного року

(перехідні справи), вносяться до номенклатури справ кожного року

протягом всього терміну їх вирішення.

До номенклатури справ не включаються друковані видання, брошури, довідники, бюлетені, реферативні журнали, експрес-інформація тощо.

У номенклатурі справ деканатів, центрів, коледжів, кафедр протягом діловодного року в графі "Примітка" робляться відмітки про заведення і включення нових справ, про перехідні справи, про посадових осіб, відповідальних за формування справ, про передачу справ в архівний підрозділ.


Формування справ


Формування справ - це групування виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ.

Під час формування справ слід дотримуватись наступних правил:

- групувати у справи тільки оригінали (у разі їх відсутності – засвідчені в установленому порядку копії) правильно оформлених і виконаних документів, не допускати включення до справ чорнових, особистих документів, документів, що підлягають поверненню;

- групувати у справи документи одного діловодного року (за

винятком перехідних справ);

- групувати у справи окремо документи постійного і тимчасового

строків зберігання.

Після закінчення діловодного року або перед передачею справи до архівного підрозділу Університету документи повинні бути розкладені за окремими справами згідно з номенклатурою:

- в одній справі документи постійного, в іншій – документи тимчасового терміну зберігання;

- включати до справи документи тільки з одного питання або групи споріднених питань, що становлять єдиний тематичний комплекс, спочатку ініціативний документ, а потім всі інші в логічній послідовності;

- якщо документи за своїм змістом і строком зберігання не можуть бути згруповані у справи, передбачені номенклатурою, заводиться нова справа з обов’язковим внесенням її найменування та строку зберігання в діючу номенклатуру справ;

- документи, створені за допомогою ПК, групуються у справи на

загальних підставах;

- справа не повинна перевищувати 250 аркушів (30-40 мм завтовшки).

Документи всередині справи групуються у хронологічному чи логічному порядку або у їх поєднанні.

Розпорядчі документи разом з додатками групуються у справи за їх характером і хронологією.

Статути, положення, інструкції та інші документи, затверджені

розпорядчими документами, є додатками до них і розміщуються разом

із зазначеними документами. Якщо вони затверджені як самостійні документи, то їх групують в окремі справи.

Накази з основної діяльності; про прийняття, переведення, звільнення, заохочення, сумісництво працівників; про надання відпусток; про накладення стягнення на працівника, відрядження працівників, з адміністративно-господарських питань тощо, групуються у різні справи.

Документи засідань колегіальних органів групуються у дві справи:

- протоколи і документи до них (доповіді, довідки тощо). Вони групуються у хронологічному порядку і за номерами;

- документи з організації засідань (порядок денний, проекти та

копії рішень тощо). систематизуються за датами та номерами протоколів; всередині групи документів, що стосуються одного протоколу, - за порядком денним.

Доручення органів вищого рівня і документи, пов'язані з їх виконанням, групуються у справи за напрямами діяльності Університету:

- при невеликій кількості таких документів вони формуються в одну справу;

- всередині справи документи систематизуються за датами доручень.

Затверджені плани, звіти, кошториси групуються у справах окремо від проектів цих документів.

Листування групується за змістом та кореспондентським

принципом і систематизується у хронологічній послідовності: документ-відповідь йде за документом-запитом.

Кожна справа повинна мати опис документів (додаток 4).

Кожен документ має свої строки зберігання (додаток 5).


Кінцеві положення


Порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафедрах вводиться в дію наказом ректора.

Цей порядок набирає чинності з 18.01.2012 року.


Данильченко Г.А.

тел. З04 14 29Схожі:

Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України донецький державний університет управління

Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративний процес та адміністративна відповідальність» для студентів 3 курсу денної...
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління методичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів в Дондуу
Методичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів...
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про підготовку до початку 2012/13 навчального року : наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 25 травня 2012...
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед iconЗатверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 17. 10. 2012 №1112
Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №365 від 21. 03. 2013}
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед iconЗатверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 17. 10. 2012 №1112
Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №365 від 21. 03. 2013}
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи