Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі icon

Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі
Скачати 81.55 Kb.
НазваРозділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі
Дата31.05.2013
Розмір81.55 Kb.
ТипДокументи
1. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 10 Зразок розпорядження проректора.doc
2. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 11 Зразок службовох записки.doc
3. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 12 Зразок допов_днох записки.doc
4. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 13 Зразок зв_ту.doc
5. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 14 Зразок телефонограми.doc
6. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 15 Зразок дов_дки.doc
7. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 1Номенклатура справ факультет_в, центр_в.doc
8. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 2 Номенклатура справ в_докремлених структурних п_дрозд_л_в.doc
9. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 3 Номенклатура справ випусковох кафедри.doc
10. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 4 Номенклатура справ загально ун_верситетськох кафедри.doc
11. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 5 Опис документ_в що знаходяться у справ_.doc
12. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 6 Витяг з наказу ГАУ ь 41 в_д 20.07.1998..doc
13. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 7 Витяг з наказу Держспоживстандарту ь55 в_д 07.04.2003..doc
14. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 8 Зразок наказу ректора.doc
15. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 9 Зразок листа.doc
16. /Наказ про ведення д_ловодства/Наказ про ведення д_ловодства.doc
17. /Наказ про ведення д_ловодства/Порядок ведення д_ловодства на факультетах, в центрах.doc
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління»
Про оновлену інформацію про Дондуу шановний Ярославе Яковичу!
Наказ № Про ректорський контроль
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р
Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Додаток 5 Опис документів що знаходяться у справі №
Додаток 3 номенклатура справ випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу
Додаток 2 номенклатура справ центрів, коледжів Дондуу
Додаток 15 Зразок довідки
Додаток 14 Зразок телефонограми телефонограма №
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі
Додаток 12 Зразок доповідної записки
Службова записка
Розпорядження проректора


Додаток 13

Зразок звіту про науково-дослідну роботу


ЗВІТ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Кафедри за 20___ р.

РОЗДІЛ I
Загальна характеристика стану НДР на кафедрі

  1. Основні наукові результати виконання робочого плану. Основні наукові результатам по підтемам зведені в тал.1.

Табл.1

з/п

Назва теми, наук.керівник

Назва підтеми

Виконавці

Результати


1.2.Напрямки, які потребують обгрунтовання подальшого розвитку.

1.3.Перелік результатів НДР, що було впровадженно в навчальний процес (табл.2.)

Табл.2

Вид впровадження

Найменування роботи

Шифр теми

Лекційни курсиМонографіїНавчальні посібникиНовий спецпрактикумПоновлені спецкурси

РОЗДІЛ IIНАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

2.1.Нові організаційні форми творчих зв’язків кафедри з науковими установами НАН України, галузевими академіями, організаціями, підприємствами, об’єднаннями:

 1. межгалузеві науково-технічні комплекси;

 2. учбово-науково-виробничі об’єднання;

 3. науково-учбові центри;

 4. тимчасові науково-технічні колективи;

 5. кадровий супровід розробок;

 6. науково-дослідні комплекси;

 7. спільні науково-дослідні лабороторії;

 8. філії кафедри.


2.2. Використання кафедрою матеріально-технічної бази при проведення наукових досліджень.

2.3.Робота в межах договорів про науково-технічне співробітництво.


РОЗДІЛ III


ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАФЕДРИ


3.1. Список професорсько-викладацького складу кафедри (табл.3.)

табл.3

№ з/п

П.І.Б.

Вчений ступень, звання, посада

Шифр та назва тем, за якими працюють

Штатні викладачі

Сумісники


3.2. Список здобувачів та аспірантів кафедри (табл. 4.)

табл. 4

№ з/п

П.І.Б.

Форма навчання

Керівник

Рік вступу

Здобувачі

Аспіранти3.3. Кількість монографій, збірників наукових праць, наукових статей, підручників, навчальних посібників, тез, доповідей та депонованих рукописів, що опубліковані співробітниками кафедри у звітному році (табл. 5)

табл. 5

Вид друк. роботи

Кількість

Друк. аркуші

Шифр теми

Монографії


Навчальні посібники


Підручники


Статті у наукових виданнях України


Статті у зарубіжних виданнях


Тези доповідей


Підручники з грифом МОН3.4. Перелік публікацій викладачів кафедри (табл. 6.)

табл. 6

№ з/п

Назва наукової публікації

П.І.Б. викладачів

Вихідні дані

Друк. аркуші

Штатні викладачі

Сумісники

Аспіранти і здобувачі


3.5. Список викладачів кафедри, які не мають жодної публікації.


3.6. Участь викладачів кафедри у конференціях, семінарах та інших формах наукової діяльності (табл. 7)

табл. 7

Термін та місце проведення

П.І.Б.

Назва докладу

Викладачі

Сумісники, аспіранти, здобувачі
  1. Перелік науково-практичних конференцій та семінарів, проведених кафедрою (табл. 8)

Табл. 8

№ з/п

Назва конференції, семінару

Дата та місце проведення
  1. Список збірників, виданих кафедрою.


3.9. Закордонні зв’язки.


РОЗДІЛ IV


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РІВНЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ

Табл. 9

П.І.Б. викладача, вчене звання, посада

Вид організації, підприємства, де проходило стажування

Форма підвищення кваліфікації

Термін підвищення кваліфікації

Результати і форма впровадження

ВНЗ

Організації, підприємства

України

Зарубіжні

України

ЗарубіжніРОЗДІЛ V


АНАЛІЗ РОБОТИ АСПІРАНТІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ


5.1. Стан підготовки дисертаційних робіт кожним докторантом та аспірантом.


5.2. Результати захисту дисертації (термін, найменування, керівник).


РОЗДІЛ VI


АНАЛІЗ СТАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ

6.1. Зведена таблиця:

Табл. 10


Показники

Кількість

Проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад та конкурсів
Участь студентів у конференціях
Публікації:
- тези
- статті
Участь у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах
Переможці
Проведено конференцій
Видано збірників  1. Участь студентів у наукових конференціях (табл.11)

Табл. 11

Назва конференції

Дата проведення

№ з/п

П.І.Б. студента

Група

Тема докладу

Наук.керівник


6.2. Участь студентів у Всеукраїнських та регіональних олімпіадах (табл. 12)

Табл. 12

№ з/п

П.І.Б. студента

Група

Наук. керівник

Дисципліна

Дата та місце проведення

Тур (І або ІІ)

Зайняте місце
  1. Участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (табл. 13)


Табл. 13

№ з/п

П.І.Б. студента

Група

Наук. керівник

Назва роботи

Дата та місце проведення

Зайняте місце
  1. Публікації студентів (табл.14)

Табл. 14

П.І.Б. студента

Наук. керівник

Група

Назва публікації

Збірники, в яких надруковані статті
  1. Перелік студентських конференцій, проведених кафедрою (табл. 15)

Табл. 15

№ з/п

Назва конференції

Дата проведення

Рівень конференції (Всеукраїнська, регіональна, міжвузівська)
  1. Перелік Всеукраїнських олімпіад та конкурсів (ІІ тур), проведених кафедрою (табл. 16)

Табл. 16

№ з/п

Назва олімпіади, конкурсу

Дата проведення
  1. Участь студентів у зарубіжних конференціях (табл. 17)

Табл. 17

№ з/п

П.І.Б. студента

Група

Наук. керівник

Назва роботи

Дата та місце проведення

Зайняте місце
  1. Публікації студентів у зарубіжних виданнях (табл. 18)

Табл. 18

№ з/п

П.І.Б. студента

Група

Наук. керівник

Назва публікації

Вихідні данні

  1. Список студентських збірників, виданих кафедрою.РОЗДІЛ VII

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОПАГАНДА


РОЗДІЛ VIII

ІНШІ ВИДИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Завідувач кафедри ___________________ (підпис) (ініціали, прізвище)


___. 01 .2012.


Схожі:

Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі iconЗміст: вступ розділ I. Поняття та загальна характеристика економічних злочинів в україні
Загальна характеристика злочинних технологій збагачення з використанням легальних форм господарської діяльності
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі iconКалендарний план лекцій з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу мед фак. №1,2 за спеціальністю «Лікувальна справа» на весняний семестр 2010-2011навчального року
Емоційний стрес І психічна травма. Загальна характеристика психогеннних розладів та їх класифікація. Загальна характеристика невротичних...
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі iconДокумент про охорону
Територія: загальна характеристика (розмір, форма, рельєф, оточеня І т д.); композиційна характеристика, функціонально-декоративні...
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі iconКартка пам ’ ятки архітектури
Територія: загальна характеристика (розмір, форма, рельєф, оточеня І т д.); композиційна характеристика, функціонально-декоративні...
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі iconРозділ сьомий
Загальна характеристика умовиводів. Умовивід як форми мислення. Структура умовиводу. Види умовиводів. Індуктивні умовиводи. Повна...
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі iconРозділ Природно-соціальна характеристика Кінбурнського півострова 3
Розділ Заповідні території Кінбурнського півострова 24 Розділ Пелікани Кінбурнського півострова 30
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі iconХарактер ндр: фундаментальне дослідження Тема ндр: 2
Обсяг коштів, виділених на виконання ндр за весь період (згідно з запитом / фактичний) тис гривень
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі iconХарактер ндр: фундаментальне дослідження Тема ндр: 2
Обсяг коштів, виділених на виконання ндр за весь період (згідно з запитом / фактичний) тис гривень
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі iconХарактер ндр: фундаментальне дослідження Тема ндр: 2
Обсяг коштів, виділених на виконання ндр за весь період (згідно з запитом / фактичний) тис гривень
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Бухгалтерський облік
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи