Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу icon

Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу
Скачати 112.04 Kb.
НазваДодаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу
Дата31.05.2013
Розмір112.04 Kb.
ТипДокументи
1. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 10 Зразок розпорядження проректора.doc
2. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 11 Зразок службовох записки.doc
3. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 12 Зразок допов_днох записки.doc
4. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 13 Зразок зв_ту.doc
5. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 14 Зразок телефонограми.doc
6. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 15 Зразок дов_дки.doc
7. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 1Номенклатура справ факультет_в, центр_в.doc
8. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 2 Номенклатура справ в_докремлених структурних п_дрозд_л_в.doc
9. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 3 Номенклатура справ випусковох кафедри.doc
10. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 4 Номенклатура справ загально ун_верситетськох кафедри.doc
11. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 5 Опис документ_в що знаходяться у справ_.doc
12. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 6 Витяг з наказу ГАУ ь 41 в_д 20.07.1998..doc
13. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 7 Витяг з наказу Держспоживстандарту ь55 в_д 07.04.2003..doc
14. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 8 Зразок наказу ректора.doc
15. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 9 Зразок листа.doc
16. /Наказ про ведення д_ловодства/Наказ про ведення д_ловодства.doc
17. /Наказ про ведення д_ловодства/Порядок ведення д_ловодства на факультетах, в центрах.doc
Затверджено наказом ректора Дондуу від 16. 01. 2012. №54 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління порядок ведення діловодства на факультетах, у центрах, коледжах та на кафед
Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління»
Про оновлену інформацію про Дондуу шановний Ярославе Яковичу!
Наказ № Про ректорський контроль
Витяг з наказу гау при кму №41 від 20. 07. 1998 р
Витяг з наказу Держспоживстандарту №55 від 07. 04. 2003
Додаток 4 номенклатура справ не випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Додаток 5 Опис документів що знаходяться у справі №
Додаток 3 номенклатура справ випускних кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу
Додаток 2 номенклатура справ центрів, коледжів Дондуу
Додаток 15 Зразок довідки
Додаток 14 Зразок телефонограми телефонограма №
Розділ I загальна характеристика стану ндр на кафедрі
Додаток 12 Зразок доповідної записки
Службова записка
Розпорядження проректора


Додаток 1

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

факультетів, центрів ДонДУУ

(не відокремлених структурних підрозділів)


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький державний університет управління


____________________________________________________________________________

(найменування факультету, центру)


ЗАТВЕРДЖЕНО

(першим проректором )


НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

на _______ рік

Індекс справиЗаголовок справи (тому, частини)Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за перелікомПримітки

01

Закони України, постанови КМУ
доки не мине потреба

ст. 1; 3
02

Накази та інструктивні документи МОН
доки не мине потреба

ст. 16
03

Накази, розпорядження та інструктивні документи ДонДУУ
доки не мине потреба

ст. 16
04

Рішення вченої і навчально-методичної рад ДонДУУ
Доки не мине потреба

ст. 1383
05

Установчі документи факультету (центру)

- Статут університету (копія)

- положення про (факультет, центр)

- положення про деканат факультету (дирекцію центру)

- штатний розклад

- посадові інструкції

- ліцензії (копії)

- сертифікати (копії)

- галузеві стандарти (копії)

- стандарти вищої освіти (копії)
3 роки після заміни новими

ст.33; 50 573
06

Розпорядження декана факультету (директора центру)
доки не мине потреба

ст. 16
07

Матеріали щодо рейтингової оцінки факультету (центру)
5 років
08

Планування діяльності факультету (центру) на рік

- план роботи на навчальний рік

- план-календар основних заходів на навчальний рік

5 років

ст. 588
09

Навчальні плани і плани-графіки

- навчальні плани

- робочі навчальні плани

- план-графік семестрового контролю навчально-виховного процесу

- графіки навчального процесу
пост.

до заміни новими

ст. 584

10

План науково-дослідної роботи факультету (центру) на календарний рік
5 років

ст. 588
11

Матеріали наукових конференцій, семінарів
5 років
12

Матеріали науково-дослідної роботи студентів

5 років
13

Матеріали з практичної підготовки студентів

- концепція практичної підготовки студентів

- списки баз виробничої практики
До заміни новими

Ст. 630
14

Звіти про виконання плану роботи за рік

- звіт про виконання плану роботи за рік

- звіти про виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками

5 років

ст. 591; 593
15

Звіти про виконання плану роботи за семестри
3 роки

ст. 591
16

Звіти про виконання плану науково-дослідної роботи
5 років

ст. 591
17

Звіти керівників практики
5 років

ст. 628
18

Протоколи засідань органів управління факультетом (центром) та матеріали до них
10 років

ст. 587
19

Матеріали роботи кураторів навчальних груп
5 років
20

Матеріали профорієнтаційної роботи
3 роки

ст. 575
21

Контингент студентів факультету (центру)

- данні про контингент студентів

- списки студентів за групами і курсами

- списки студентів які мешкають у гуртожитку

- графіки чергування співробітників деканату у гуртожитках

10 років

ст.. 529
22

Навчальні картки студентів
75 років

- студентів, які були відраховані з 2-3 курсів – 15 р.

- якщо навчанню на денному відділенні передувала трудова діяльність або служба в армії – 75 р.

відрахованих з 1 курсу – 5 р.

Після закінчення або вибуття

ст. 514
23

Документація по оплаті за навчання
3 роки

ст. 325
24

Документація для призначення стипендій

- матеріали засідань стипендіальної комісії

- копії документів студентів пільговиків

5 років

документи щодо затвердження іменних стипендій – пост.

ст. 633
25

Розклади занять та тематика робіт

- розклад навчальних занять

- розклад академічного контролю

- тематика випускних, дипломних, магістерських робіт
1 рік

ст. 620
26

Матеріали обліку успішності студентів факультету (центру)

- заліково-екзаменаційні відомості

- дозволи на перескладання іспитів, заліків

- зведенні данні про складання студентами сесії

- підсумки семестрового контролю
5 років

після закінчення ВНЗ

ст. 612; 614

27

Матеріали обліку навчання студентів за індивідуальним графіком

5 років
28

Матеріали перевірки діяльності факультету (центру) та усуненню виявлених недоліків
5 років

ст. 565
29

Матеріали з підготовки проектів наказів ректора
1 рік. ст. 17
30

Матеріали працевлаштування випускників
3 роки

ст. 639
31

Заяви, доповідні та пояснювальні записки студентів
3 роки після закінчення університету

ст. 118; 560
32

Листування з організаціями та громадянами з питань роботи факультету (центру)
3 роки

ст. 564
33

Журнали навчальних занять
5 років

ст. 623
34

Журнал обліку видачі студентських квитків
5 років

ст. 541
35

Журнал обліку видачі залікових книжок
5 років

ст. 541
36

Журнал реєстрації видачі дипломів
10 років

ст. 543
37

Журнал реєстрації заліково-екзаменаційних відомостей
3 роки

ст. 100
38

Журнал обліку вхідних документів
3 роки

ст. 100
39

Журнал обліку вихідних документів
З роки

Ст. 100
40

Журнал обліку наказів і розпоряджень ректора, проректорів
3 роки

ст. 100
41

Журнал реєстрації розпоряджень декана факультету (директорів центрів)
3 роки

ст. 100
42

Журнал реєстрації виданих довідок
3 роки

ст. 562
43

Журнал реєстрації телефонограм, телеграм, телефаксів, телексів
1 рік

ст. 102
44

Журнал реєстрації службових і доповідних записок
3 роки

ст. 100
45

Журнал реєстрації довідок-викликів та повідомлень (тільки для ФЗН)
3 роки

ст. 100
46

Журнал обліку звільнених від занять студентів
3 роки

ст. 100
47

Журнал руху контингенту
3 роки

ст. 100
48

Журнал обліку інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки
10 років після закінчення журналу

ст. 473
49

Журнал реєстрації передачі справ до архіву університету
3 роки

ст. 100
50

Номенклатура справ деканату (центру)
3 роки

ст. 89
51

Акти на справи, що передані до архіву, акти про знищення справ
5 років


________________________________________ _________ _______________________

(найменування посади керівника підрозділу) (підпис) (ініціали, прізвище)


Узгоджено

(з керівником архівного підрозділу)


Примітка:

- у графі другій «Заголовок справи» виділеним шрифтом вказано найменування справ.


Схожі:

Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу iconДокументи
1. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Додаток 1 Номенклатура справ факультет_в, центр_в.doc
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу iconПротокол засідання дммго «Студентська рада Дондуу» від 28. 02. 2013 №4 положення
«Про затвердження проведення конкурсу проектів «Студентська ідея», розроблених студентськими організаціями І студентськими радами...
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу iconНа участь у конкурсі «Студентська ідея», розроблених студентськими організаціями І студентськими радами факультетів Дондуу
«Студентська ідея», розроблених студентськими організаціями І студентськими радами факультетів Дондуу
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу iconЛюбомира Мандзий особенности политической элиты в переходных обществах
Номенклатура и общество в России и Украине. Материалы интернет-конференции Номенклатура и общество в России. – Пермь, 2009. – С....
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу iconУкраїнський науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
На № від Директорам (завідувачам) навчально-методичних кабінетів (центрів) в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського І севастопольського...
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу iconПоложення про організацію самостійної роботи студентів донецького державного університету управління розглянуто на засіданні навчально-методичної ради Дондуу І рекомендовано до затвердження
«Про впровадження кмсонп в Донецькому державному університеті управління», Концепції самостійної роботи студентів у Дондуу (в контексті...
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу iconViіi міжнародна наукова конференція соціологів у Дондуу
Донецькому державному університеті управління у рамках святкування 20-річчя Дондуу було проведено VIІI міжнародну наукову конференцію...
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу iconТема Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України
Метою курсу є практичне знайомство з віровченням, обрядами, організаційними формами та діяльністю релігійних спільнот України через...
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу iconУ сфері зовнішньоекономічної діяльності
Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Додаток 1 номенклатура справ факультетів, центрів Дондуу iconДонецький державний університет
Тимчасові норми часу для планування й обліку навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної, виховної профорієнтаційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи