Номенклатура справ icon

Номенклатура справ
Скачати 108.86 Kb.
НазваНоменклатура справ
Дата31.05.2013
Розмір108.86 Kb.
ТипДокументи
1. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Додаток 1 Номенклатура справ факультет_в, центр_в.doc
2. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Додаток 2 Номенклатура справ в_докремлених структурних п_дрозд_л_в.doc
3. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Додаток 3 Номенклатура справ випусковох кафедри.doc
4. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Додаток 4 Номенклатура справ загально ун_верситетськох кафедри.doc
5. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Документац_я наказ МОН ь 384.doc
6. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Наказ про зм_ни в номенклатуру.doc
Про внесення змін до наказу ректора Дондуу від 16. 01. 2012 №54 «Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління»»
Додаток 4 номенклатура справ невипускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Пояснювальна записка до дипломного проекту. Завдання на дипломний проект
Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Номенклатура справ
Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління


Додаток 1

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

факультетів, центрів (післядипломної освіти, довузівської підготовки та по роботі з іноземними студентами ) ДонДУУ


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький державний університет управління


____________________________________________________________________________

(найменування факультету, центру)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший проректор - проректор

з науково-педагогічної роботи

В.В.Бурега

___ ____________ 20___ року


НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

на _______ рік

Індекс справиЗаголовок справи (тому, частини)Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за перелікомПримітки

01

Закони України, постанови Кабінету Міністрів України.
доки не мине потреба

ст. 1; 3
02

Накази та нормативні документи МОНмолодьспорту

України.
доки не мине потреба

ст. 16
03

Накази, розпорядження та нормативні документи ДонДУУ.
доки не мине потреба

ст. 16
04

Рішення вченої і навчально-методичної рад ДонДУУ.
Доки не мине потреба

ст. 1383
05

Установчі документи факультету (центру):

- Статут університету (копія);

- положення про (факультет, центр);

- положення про деканат факультету (дирекцію центру);

- штатний розклад;

- посадові інструкції;

- ліцензії (копії);

- сертифікати (копії);

- галузеві стандарти (копії);

- стандарти вищої освіти (копії).
3 роки після заміни новими

ст.33; 50, 573
06

Розпорядження декана факультету (директора центру).
доки не мине потреба

ст. 16
07

Матеріали щодо рейтингової оцінки факультету (центру).
5 років
08

Планування діяльності факультету (центру) на рік:

- план роботи на навчальний рік.
5 років

ст. 588
09

Навчальні плани і плани-графіки навчального процесу:

- навчальні плани;

- робочі навчальні плани;

- план-графік семестрового контролю навчально-виховного процесу;

- графіки навчального процесу.
пост.

до заміни новими

ст. 584

10

План науково-дослідної роботи факультету (центру) на календарний рік.
5 років

ст. 588
11

Матеріали наукових конференцій, семінарів.
5 років
12

Матеріали науково-дослідної роботи студентів.
5 років
13

Матеріали з практичної підготовки студентів:

- концепція практичної підготовки студентів;

- списки баз виробничої практики.
До заміни новими

Ст. 630
14

Звіти про виконання плану роботи за рік:

- звіт про виконання плану роботи за рік;

- звіти про виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками.
5 років

ст. 591; 593
15

Звіти про виконання плану роботи за семестри.
3 роки

ст. 591
16

Звіти про виконання плану науково-дослідної роботи.
5 років

ст. 591
17

Звіти керівників практики.
5 років

ст. 628
18

Протоколи засідань органів управління факультетом (центром) та матеріали до них.
10 років

ст. 587
19

Матеріали профорієнтаційної роботи.
3 роки

ст. 575
20

Контингент студентів факультету (центру):

- данні про контингент студентів;

- відомості про рух контингенту студентів;

- списки студентів за групами і курсами;

- списки студентів які мешкають у гуртожитку;

- графіки чергування співробітників деканату у гуртожитках.
10 років

ст. 529
21

Індивідуальні навчальні плани студентів.
5 років
22

Навчальні картки студентів.
75 років

- студентів, які були відраховані з 2-3 курсів – 15 р.

- якщо навчанню на денному відділенні передувала трудова діяльність або служба в армії – 75 р.

відрахованих з 1 курсу – 5 р.

Після закінчення або вибуття

ст. 514
23

Документація по оплаті за навчання.
3 роки

ст. 325
24

Документація для призначення стипендій:

- матеріали засідань стипендіальної комісії;

- копії документів студентів пільговиків.
5 років

документи щодо затвердження іменних стипендій – пост.

ст. 633
25

Розклади занять та тематика робіт:

- розклад навчальних занять;

- розклад академічного контролю;

- тематика випускних, дипломних, магістерських робіт.
1 рік

ст. 620
26

Матеріали обліку успішності студентів факультету (центру):

- аркуші успішності студентів;

- відомості обліку успішності;

- дозволи на перескладання іспитів, заліків;

- зведенні данні про складання студентами сесії;

- підсумки семестрового контролю.
5 років

після закінчення ВНЗ

ст. 612; 614

27

Засоби діагностики якості освіти:

- аналітичні данні щодо якості

навчання студентів факультету (центру).
1 рік

ст. 603
28

Індивідуальні навчальні плани та атестаційні листи екстернів.

5 років

після закінчення ВНЗ

ст. 612; 614

Заочна форма навчання

29

Матеріали обліку навчання студентів за індивідуальним графіком.
5 років
30

Матеріали перевірки діяльності факультету (центру) та усуненню виявлених недоліків.
5 років

ст. 565
31

Матеріали працевлаштування випускників.
3 роки

ст. 639
32

Заяви, доповідні та пояснювальні записки студентів.
3 роки після закінчення університету

ст. 118; 560
33

Листування з організаціями та громадянами з питань роботи факультету (центру).
3 роки

ст. 564
34

Журнали обліку роботи академічних груп.
5 років

ст. 623
35

Журнал обліку видачі студентських квитків.
5 років

ст. 541
36

Журнал обліку видачі залікових книжок.
5 років

ст. 541
37

Журнал реєстрації виданих дипломів.
10 років

ст. 543
38

Журнал реєстрації відомостей і аркушів успішності студентів.
3 роки

ст. 100
39

Журнал обліку вхідних та вихідних документів.
3 роки

ст. 100
40

Журнал реєстрації розпоряджень декана факультету (директорів центрів).
3 роки

ст. 100
41

Журнал реєстрації видачі академічних довідок.
3 роки

ст. 562
42

Журнал реєстрації телефонограм, телеграм, телефаксів, телексів.
1 рік

ст. 102
43

Журнал реєстрації довідок-викликів та повідомлень.
3 роки

ст. 100

Заочна форма навчання

44

Журнал обліку рецензування індивідуальних завдань.
3 роки

ст. 100

Заочна форма навчання

45

Журнал обліку інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки.
10 років після закінчення журналу

ст. 473
46

Журнал реєстрації передачі справ до архіву університету.
3 роки

ст. 100
47

Номенклатура справ деканату (центру).
3 роки

ст. 89
48

Акти на справи, що передані до архіву, акти про знищення справ.
5 років


________________________________________ _________ _______________________

(найменування посади керівника підрозділу) (підпис) (ініціали, прізвище)


Узгоджено

(з керівником архівного підрозділу)


Примітка:

- у графі другій «Заголовок справи» виділеним шрифтом вказано найменування справ.


Схожі:

Номенклатура справ iconДокументи
1. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 10 Зразок розпорядження проректора.doc
Номенклатура справ iconЛюбомира Мандзий особенности политической элиты в переходных обществах
Номенклатура и общество в России и Украине. Материалы интернет-конференции Номенклатура и общество в России. – Пермь, 2009. – С....
Номенклатура справ iconУ сфері зовнішньоекономічної діяльності
Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Номенклатура справ iconПравила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється
Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки України (серія...
Номенклатура справ icon10 Номенклатура сборных железобетонных ростверков

Номенклатура справ iconДьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон
Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Номенклатура справ iconЛекція №14 провадження справ в апеляційній інстанції суть, завдання та основні риси апеляційного провадження > Суб'єкти, процесуальний порядок І строки розгляду в суді кримінальних справ
Перевірка вироків І постанов про застосування чи незастосування примусових заходів
Номенклатура справ iconЛьвівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка
...
Номенклатура справ iconЗатверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу)
Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата на навчання до служби в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах...
Номенклатура справ iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи