Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління icon

Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Скачати 167.09 Kb.
НазваДодаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Дата31.05.2013
Розмір167.09 Kb.
ТипДокументи
1. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Додаток 1 Номенклатура справ факультет_в, центр_в.doc
2. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Додаток 2 Номенклатура справ в_докремлених структурних п_дрозд_л_в.doc
3. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Додаток 3 Номенклатура справ випусковох кафедри.doc
4. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Додаток 4 Номенклатура справ загально ун_верситетськох кафедри.doc
5. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Документац_я наказ МОН ь 384.doc
6. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Наказ про зм_ни в номенклатуру.doc
Про внесення змін до наказу ректора Дондуу від 16. 01. 2012 №54 «Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління»»
Додаток 4 номенклатура справ невипускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Пояснювальна записка до дипломного проекту. Завдання на дипломний проект
Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Номенклатура справ
Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління


Додаток 2

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

Торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру ДонДУУ


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький державний університет управління


____________________________________________________________________________

(найменування центру, коледжу)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший проректор - проректор

з науково-педагогічної роботи

В.В.Бурега

___ ____________ 20___ року


НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

на _______ рік

Індекс справиЗаголовок справи (тому, частини)Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за перелікомПримітки

01

Закони України, постанови Кабінету Міністрів України.
доки не мине потреба

ст. 1; 3
02

Накази та нормативні документи МОНмолодьспорт України.
доки не мине потреба

ст. 16
03

Накази, розпорядження та нормативні документи ДонДУУ.
доки не мине потреба

ст. 16
04

Рішення вченої і навчально-методичної рад ДонДУУ.
Доки не мине потреба

ст. 1383
05

Установчі документи центру (коледжу):

- Статут університету (копія);

- положення про центр,(коледж);

- положення про дирекцію центру (коледжу);

- штатний розклад;

- посадові інструкції;

- ліцензії (копії);

- сертифікати (копії);

- галузеві стандарти (копії);

- стандарти вищої освіти (копії).
3 роки після заміни новими

ст.33; 50 573
06

Варіативні частини ОПП і ОКХ за напрямами підготовки, спеціальностями:

- варіативна частина освітньо-професійної програми;

- варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця.
1 рік після заміни новими

ст. 585

Денна форма навчання

07

Накази і розпорядження директора центру (коледжу).
доки не мине потреба

ст. 16
08

Ліцензійні справи.
3 роки після заміни новими

ст.33; 50 573

Денна форма навчання

09

Акридитаційні справи.
3 роки після заміни новими

ст.33; 50 573

Денна форма навчання

10

Матеріали комплексних контрольних робіт.
3 роки

Ст. 605

Денна форма навчання

11

Матеріали ректорських контрольних робіт.
3 роки

Ст. 605

Денна форма навчання

12

Матеріали щодо рейтингової оцінки центру (коледжу).
5 років
13

Планування діяльності центру (коледжу) на навчальний рік:

- план роботи центру (коледжу) на навчальний рік;

- графіки навчального процесу;

- графік консультацій.
5 років

ст. 588
14

Навчальні плани і плани-графіки навчального процесу:

- навчальні плани;

- робочі навчальні плани;

- план-графік семестрового контролю навчально-виховного процесу;

- графіки навчального процесу.
пост.

до заміни новими

ст. 584

15

Індивідуальні плани роботи викладачів.
5 років

ст. 590
16

Навчальна робота:

- обсяг навчальної роботи циклової комісії на рік;

- розподіл навчальної роботи циклової комісії в годинах.

3 роки

ст. 589

Денна форма навчання

17

Матеріали практичної підготовки студентів:

- концепція практичної підготовки студентів;

- положення про проведення практики студентів ДонДУУ;

- типовий план заходів щодо організації та якісного проведення усіх видів практик студентів ДонДУУ;

- методичні рекомендації щодо організації та проведення практичної підготовки студентів ДонДУУ;

- списки баз виробничої практики;

- угоди з підприємствами, установами та організаціями на проведення практики;

- графіки консультацій та відвідувань баз практики керівниками практики від центру (коледжу);

- примірна тематика індивідуальних завдань студентам на практику;

- повідомлення щодо прибуття на практику студента.
До заміни новими

Ст. 630
18

Звіти центру (коледжу) про проведення практики:

- звіти керівників практики;

- звіт центру (коледжу) про підсумки проведення практики;

- звіт центру (коледжу) про проведення конференцій за результатами практики.
5 років

ст. 628
19

Звіти студентів про проходження практики:

- звіт студента про проходження практики;

- щоденник проходження практики;

- характеристика.
3 роки

ст. 629
20

Звіти про виконання плану роботи за рік:

- звіт про виконання плану роботи центру (коледжу) за рік;

- звіти про виконання навчального навантаження педагогічними працівниками.
5 років

ст. 591; 593
21

Звіти про виконання планів роботи викладачів.
3 роки ст. 629
22

Курсові роботи, рецензії на них.
3 роки

Роботи, відзначені преміями на всеукраїнських конкурсах – пост.

ст. 604
23

Дипломні роботи, відгуки на них.
5 років

Роботи, відзначені преміями на всеукраїнських конкурсах, та роботи, перспективні з точки зору впровадження у народне господарство – пост.

ст. 607
24

Навчальні програми:

- програми нормативних навчальних дисциплін;

- програми вибіркових навчальних дисциплін;

- робочі програми навчальних дисциплін;

- наскрізна та робочі програми практик.
1 рік після заміни новими

ст. 585

Денна форма навчання

25

Паспорти навчальних дисциплін.
1 рік після заміни новими

ст. 572

Денна форма навчання

26

Методичне забезпечення курсових та дипломних робіт:

- методичні вказівки і тематика курсових та дипломних робіт.

5 років

Ті, що містять оригінальні ідеї, методику – пост.

ст. 595

Денна форма навчання

27

Методичне забезпечення аудиторних занять:

- курси, конспекти лекцій;

- методичні матеріали для проведення семінарських, практичних занять, рольових (ділових) ігор, тренінгів;

- методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів.
5 років

Ті, що містять оригінальні ідеї, методику – пост.

ст. 595; 596

Денна форма навчання

28

Засоби діагностики якості освіти:

- засоби діагностики (галузевий стандарт);

- аналітичні данні щодо якості

навчання студентів центру (коледжу);

- аналітичні данні щодо якості викладання навчальних дисциплін;

- матеріали письмових екзаменів та заліків.
1 рік

ст. 603
29

Планування діяльності циклових комісій:

- плани роботи циклових комісій;

- план (графік) взаємних, відкритих і контрольних відвідувань занять.
5 років

ст. 588

Денна форма навчання

30

Звіти про виконання планів роботи циклових комісій.
5 років

ст. 591

Денна форма навчання

31

Протоколи засідань циклових комісій та матеріали до них.
5 років

Ті, що містять оригінальні ідеї, методику – пост.

Денна форма навчання

32

Планування науково-дослідної роботи центру (коледжу) на календарний рік.

- план науково-дослідної роботи на календарний рік;

- планування госпдоговір них робіт;

- плани роботи аспірантів, здобувачів;

- план підготовки та захисту дисертацій.
5 років

ст. 588
33

Матеріали науково-дослідної роботи студентів.
5 років
34

Матеріали проведення наукових конференцій, семінарів.
5 років
35

Звіти з науково-дослідної роботи центру (коледжу).

5 років

ст. 591
36

Протоколи засідань органів управління центром (коледжем) та матеріали до них.
10 років

ст. 587
37

Матеріали роботи кураторів навчальних груп.
5 років
38

Матеріали профорієнтаційної роботи.
3 роки

ст. 575
39

Контингент студентів центру (коледжу):

- данні про контингент студентів;

- відомості про рух контингенту студентів;

- списки студентів за групами і курсами;

- списки студентів які мешкають у гуртожитку;

- графіки чергування співробітників деканату у гуртожитках.
10 років

ст.. 529
40

Навчальні картки студентів.
75 років

- студентів, які були відраховані з 2-3 курсів – 15 р.

- якщо навчанню на денному відділенні передувала трудова діяльність або служба в армії – 75 р.

відрахованих з 1 курсу – 5 р.

Після закінчення або вибуття

ст. 514
41

Документація по оплаті за навчання.

3 роки

ст. 325
42

Документація для призначення стипендій:

- матеріали засідань стипендіальної комісії;

- копії документів студентів пільговиків.

5 років

документи щодо затвердження іменних стипендій – пост.

ст. 633
43

Розклади занять та тематика робіт:

- розклад навчальних занять;

- розклад академічного контролю;

- тематика дипломних робіт.
1 рік

ст. 620
44

Матеріали обліку успішності студентів центру (коледжу):

- аркуші успішності студентів;

- відомості обліку успішності;

- зведенні данні про складання студентами сесії;

- підсумки семестрового контролю.
5 років

після закінчення ВНЗ

ст. 612; 614

45

Матеріали обліку навчання студентів за індивідуальним графіком.
5 років
46

Матеріали працевлаштування випускників.
3 роки

ст. 639
47

Заяви, доповідні та пояснювальні записки студентів.
3 роки після закінчення університету

ст. 118; 560
48

Листування з організаціями та громадянами з питань роботи центру (коледжу).
3 роки

ст. 564
49

Журнали обліку роботи академічних груп.
5 років

ст. 623
50

Журнал обліку видачі студентських квитків.
5 років

ст. 541
51

Журнал обліку видачі залікових книжок.
5 років

ст. 541
52

Журнал реєстрації видачі дипломів.
10 років

ст. 543
53

Журнал реєстрації відомостей і аркушів успішності студентів.
3 роки

ст. 100

Денна форма навчання

54

Журнали обліку роботи викладачів.
3 роки

ст. 100
55

Журнал обліку консультацій.
1 рік

ст. 635

Денна форма навчання

56

Журнал реєстрації вхідних документів.
3 роки

ст. 100
57

Журнал реєстрації вихідних документів.
З роки

Ст. 100
58

Журнал реєстрації наказів, розпоряджень директора центру (коледжу).
3 роки

ст. 100
59

Журнал реєстрації видачі академічних довідок.

3 роки

ст. 562
60

Журнал реєстрації телефонограм, телеграм, телефаксів, телексів.
1 рік

ст. 102
61

Журнал реєстрації довідок-викликів та повідомлень.
3 роки

ст. 100

Заочна форма навчання

62

Журнал обліку взаємних, відкритих і контрольних відвідувань занять педагогічними працівниками циклової комісії.
3 роки

ст. 100

Денна форма навчання

63

Журнал обліку рецензування індивідуальних завдань.
3 роки

ст. 100

Заочна форма навчання

64

Журнал обліку консультацій.
1 рік

ст. 635
65

Журнал обліку надходження курсових робіт.
3 роки

ст. 634
66

Журнал обліку надходження дипломних робіт.
3 роки

ст. 634
67

Журнал обліку інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки.
10 років після закінчення журналу

ст. 473
68

Журнал реєстрації передачі справ до архіву університету.
3 роки

ст. 100
69

Акти на справи, що передані до архіву, акти про знищення справ.
5 років
70

Матеріали перевірки діяльності центру (коледжу) та усуненню виявлених недоліків.
5 років

ст. 565
71

Номенклатура справ центру (коледжу).
3 роки

ст. 89


______________________________ _________ _______________________

(найменування посади керівника підрозділу) (підпис) (ініціали, прізвище)


Узгоджено

(з керівником архівного підрозділу)


Примітка:

- (у графі другій «Заголовок справи» виділеним шрифтом вказано найменування справ;

- відокремлені структурні підрозділи крім справ, що вказані в номенклатурі, включають і інші справи за характером свого статусу та родом діяльності.


Схожі:

Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України донецький державний університет управління

Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління методичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів в Дондуу
Методичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів...
Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративний процес та адміністративна відповідальність» для студентів 3 курсу денної...
Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління тези доповідей міжнародний Круглий стіл
Міжнародному круглому столі «Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства», що проводився в Донецькому державному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи