Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління icon

Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Скачати 119.91 Kb.
НазваДодаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Дата31.05.2013
Розмір119.91 Kb.
ТипДокументи
1. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Додаток 1 Номенклатура справ факультет_в, центр_в.doc
2. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Додаток 2 Номенклатура справ в_докремлених структурних п_дрозд_л_в.doc
3. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Додаток 3 Номенклатура справ випусковох кафедри.doc
4. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Додаток 4 Номенклатура справ загально ун_верситетськох кафедри.doc
5. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Документац_я наказ МОН ь 384.doc
6. /Наказ по зм_нам у номенклатур_ справ/Наказ про зм_ни в номенклатуру.doc
Про внесення змін до наказу ректора Дондуу від 16. 01. 2012 №54 «Про введення в дію «Порядку ведення діловодства на факультетах, в центрах, коледжах та на кафедрах у Донецькому державному університеті управління»»
Додаток 4 номенклатура справ невипускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Пояснювальна записка до дипломного проекту. Завдання на дипломний проект
Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління
Номенклатура справ
Додаток 2 номенклатура справ торезького, Вугледарського, Ясинуватського коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру Дондуу міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління


Додаток 3

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

випускових кафедр


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький державний університет управління


____________________________________________________________________________

(найменування кафедри)


ЗАТВЕРДЖЕНО

(деканом факультету)


НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

на _______ рік

Індекс справиЗаголовок справи (тому, частини)Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за перелікомПримітки

01

Закони України, постанови Кабінету Міністрів України.
доки не мине потреба

ст. 1; 3
02

Накази та нормативні документи МОНмолодьспорт України.
доки не мине потреба

ст. 16
03

Накази, розпорядження та нормативні документи ДонДУУ.
доки не мине потреба

ст. 16
04

Рішення вченої і навчально-методичної рад ДонДУУ.
Доки не мине потреба

ст. 1383
05

Установчі документи:

- Статут університету (копія);

- положення про кафедру;

- штатний розклад;

- якісний склад;

- посадові інструкції;

- ліцензії (копії);

- сертифікати (копії);

- галузеві стандарти (копії);

- стандарти вищої освіти (копії).
3 роки після заміни новими

ст.33; 50 573
06

Варіативні частини ОПП і ОКХ:

- варіативна частина освітньо-професійної програми;

- варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця.
1 рік після заміни новими

ст. 585
07

Ліцензійні справи.
3 роки після заміни новими

ст.33; 50 573
08

Акредитаційні справи.
3 роки після заміни новими

ст.33; 50 573
09

Матеріали комплексних контрольних робіт.
3 роки

Ст. 605
10

Матеріали ректорських контрольних робіт.
3 роки

Ст. 605
11

Матеріали щодо рейтингової оцінки кафедри.
5 років
12

Планування діяльності кафедри на рік:

- план роботи кафедри на навчальний рік;

- графіки навчального процесу;

- графік консультацій.
5 років

ст. 588
13

Планування навчального процесу:

- навчальні плани;

- робочі навчальні плани;

- перелік навчальних дисциплін закріплених за кафедрою.
пост.

До заміни новими

ст. 584
14

Індивідуальні плани роботи викладачів.

5 років

ст. 590
15

Навчальна робота:

- обсяг навчальної роботи кафедри на рік;

- розподіл навчальної роботи кафедри в годинах.
3 роки

ст. 589
16

Матеріали практичної підготовки студентів:

- концепція практичної підготовки студентів;

- положення про проведення практики студентів ДонДУУ;

- типовий план заходів щодо організації та якісного проведення усіх видів практик студентів ДонДУУ;

- методичні рекомендації щодо організації та проведення практичної підготовки студентів ДонДУУ;

- списки баз виробничої практики;

- угоди з підприємствами, установами та організаціями на проведення практики;

- графіки консультацій та відвідувань баз практики керівниками практики від центру (коледжу);

- примірна тематика індивідуальних завдань студентам на практику;

- повідомлення щодо прибуття на практику студента.
До заміни новими

Ст. 630
17

Звіт кафедри про проведення практики:

- звіти керівників практики;

- звіт кафедри про підсумки проведення практики;

- звіт кафедри про проведення конференцій за результатами практики.
5 років

ст. 591; 628
18

Звіти студентів про проходження практики:

- звіт студента про проходження практики;

- щоденник проходження практики;

- характеристика.
3 роки

ст. 629
19

Звіти про виконання навчального навантаження.
5 років

ст. 592
20

Звіти про виконання планів роботи викладачів.
5 років

ст. 593
21

Звіти про виконання плану роботи кафедри за рік.
5 років

ст. 591
22

Курсові роботи, рецензії на них.
3 роки

Роботи, відзначені преміями на всеукраїнських конкурсах – пост.

ст. 604
23

Дипломні, магістерські роботи, відгуки на них.
5 років

Роботи, відзначені преміями на всеукраїнських конкурсах, та роботи, перспективні з точки зору впровадження у народне господарство – пост.

ст. 607
24

Навчальні програми:

- програми нормативних навчальних дисциплін;

- програми вибіркових навчальних дисциплін;

- робочі програми навчальних дисциплін;

- наскрізна та робочі програми практик.
1 рік після заміни новими

ст. 585
25

Паспорти навчальних дисциплін.
1 рік після заміни новими

ст. 572
26

Державні екзамени:

- єдина програма комплексного державного екзамену;

- комплект екзаменаційних білетів;

- варіанти комплексних завдань або письмових робіт.
5 років

ст. 602
27

Методичне забезпечення, курсових, дипломних і магістерських робіт:

- методичні вказівки і тематика курсових робіт;

- методичні вказівки і тематика дипломних і магістерських робіт.
5 років

Ті, що містять оригінальні ідеї, методику – пост.

ст. 595
28

Методичне забезпечення аудиторних занять:

- курси, конспекти лекцій;

- методичні матеріали для проведення семінарських, практичних занять, рольових (ділових) ігор, тренінгів;

- методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів.
5 років

Ті, що містять оригінальні ідеї, методику – пост.

ст. 595; 596
29

Засоби діагностики якості освіти:

- засоби діагностики (галузевий стандарт);

- аналітичні данні щодо якості викладання навчальних дисциплін;

- матеріали письмових екзаменів та заліків.
1 рік

ст. 603
30

Планування діяльності роботи предметно-методичної комісії:

- плани роботи предметно-методичних комісій на навчальний рік;

- план (графік) взаємних, відкритих і контрольних відвідувань занять.
3 роки

ст. 589
31

Звіти про виконання планів роботи предметно-методичної комісії.
5 років

ст. 591
32

Протоколи засідань предметно-методичної комісії та документи до них.
5 років

Ті, що містять оригінальні ідеї, методику – пост.

Ст. 594
33

Планування науково-дослідної роботи кафедри:

- план науково-дослідної роботи на календарний рік;

- планування госпдоговірних робіт;

- плани роботи аспірантів, докторантів і здобувачів;

- плани підготовки та захисту дисертацій.


34

Матеріали науково-дослідної роботи студентів.
5 років
35

Матеріали проведення наукових конференцій, семінарів, нарад.
5 років
36

Звіти з науково-дослідної роботи кафедри.
5 років

ст. 591
37

Протоколи засідань кафедри та документи до них.
10 років

ст. 587
38

Матеріали роботи кураторів навчальних груп.
5 років

39

Матеріали профорієнтаційної роботи.
3 роки

ст. 575
40

Листування з організаціями та громадянами з питань роботи кафедри.

3 роки

ст. 564
41

Журнал обліку вхідних та вихідних документів.

3 роки

ст. 100
42

Журнал обліку роботи викладача.
3 роки

ст. 100
43

Журнал обліку взаємних, відкритих і контрольних відвідувань занять науково-педагогічних працівників кафедри.
3 роки

ст. 100
44

Журнал обліку консультацій.
1 рік

ст. 635
45

Журнал обліку надходження курсових робіт.

3 роки

ст. 634
46

Журнал обліку надходження дипломних, магістерських робіт.
3 роки

ст. 634
47

Журнал обліку інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки.
10 років після закінчення журналу

ст. 473
48

Журнал реєстрації передачі справ до архіву університету.
3 роки

ст. 100
49

Акти на справи, що передані до архіву, акти про знищення справ.
5 років
50

Матеріали перевірки діяльності кафедри та усуненню виявлених недоліків.
5 років

ст. 565
51

Номенклатура справ кафедри.
3 роки

ст. 89


______________________________________ _________ _______________________

(найменування посади керівника підрозділу) (підпис) (ініціали, прізвище)


Узгоджено

(з керівником архівного підрозділу)


Примітка: (у графі другій «Заголовок справи») виділеним шрифтом вказано найменування справ).


Схожі:

Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України донецький державний університет управління

Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління тези доповідей міжнародний Круглий стіл
Міжнародному круглому столі «Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства», що проводився в Донецькому державному...
Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України донецький державний університет управління
Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а Тел.: (062) 3384296, 3041297, факс: (062) 3384296, 3377108
Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління кафедра вищої математики Індивідуальна робота
Для 14 регіонів України наведені чинники споживацьких витрат на душу населення у гривнях (y) та грошові доходи на душу населення...
Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління кафедра вищої математики Індивідуальна робота
Для 14 регіонів України наведені чинники споживацьких витрат на душу населення у гривнях (y) та грошові доходи на душу населення...
Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління кафедра вищої математики Індивідуальна робота
Для 14 регіонів України наведені чинники споживацьких витрат на душу населення у гривнях (y) та грошові доходи на душу населення...
Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління кафедра вищої математики Індивідуальна робота
Для 14 регіонів України наведені чинники споживацьких витрат на душу населення у гривнях (y) та грошові доходи на душу населення...
Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління кафедра вищої математики Індивідуальна робота
Для 14 регіонів України наведені чинники споживацьких витрат на душу населення у гривнях (y) та грошові доходи на душу населення...
Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління кафедра вищої математики Індивідуальна робота
Для 14 регіонів України наведені чинники споживацьких витрат на душу населення у гривнях (y) та грошові доходи на душу населення...
Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Додаток 3 номенклатура справ випускових кафедр Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький державний університет управління iconXxxi міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, Донецька обласна державна адміністрація, Донецький національний технічний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи