Резолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України icon

Резолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України
Скачати 70.92 Kb.
НазваРезолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України
Дата26.09.2014
Розмір70.92 Kb.
ТипДокументи

РЕЗОЛЮЦІЯ

засідання підкомісії з морського та річкового транспорту

науково-методичної комісії з транспорту і транспортної інфраструктури

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

м. Одеса, 21 листопада 2013 р.
Учасники засідання підкомісії з морського та річкового транспорту (далі - підкомісія) науково-методичної комісії з транспорту і транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, заслухавши й обговоривши питання Порядку денного, ухвалили наступне:

1. Взяти до відома інформацію голови підкомісії професора Міюсова М.В. про стан імплементації Манільських поправок до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (далі - Конвенція ПДНВ) у національну систему підготовки та дипломування моряків.

Рекомендувати морським вищим навчальним закладам (далі - ВНЗ):

- вжити заходів щодо своєчасного формування програм навчальних дисциплін з урахуванням вимог Манільських поправок відповідно до чинних освітньо-професійних програм підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра;

- взяти до уваги інформацію про заходи Міністерства інфраструктури України щодо комплексного реформування організації підготовки та дипломування моряків України.

2. Взяти до відома інформацію представника Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті Тихонова І.В. про розроблення та затвердження нових нормативно-правових актів у сфері підготовки та дипломування моряків.

Запропонувати президії підкомісії інформувати керівництво Міністерства інфраструктури України про точку зору морських ВНЗ України стосовно планів Міністерства інфраструктури України щодо реформування системи підвищення кваліфікації морських фахівців і ліквідації звань осіб командного складу морських суден та звернути увагу на можливі негативні наслідки таких рішень.

3. Взяти до відома інформацію заступника голови підкомісії професора Захарченка В.М.:

- про ключові особливості Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) та специфіку впровадження ЄКТС у ВНЗ України;

- про постанову Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 655 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260» (стосовно нової редакції зразка додатка до диплома про вищу освіту).

Запропонувати морським ВНЗ вжити заходів щодо своєчасної підготовки та видачі випускникам додатка до диплома про вищу освіту нового зразка.

4. Взяти до відома інформацію заступника директора Центра підготовки та атестації плавскладу Одеської національної морської академії (далі - ЦПАП ОНМА) Піпченко О.М. щодо ухвалення типових програм:

- підвищення кваліфікації для присвоєння або підтвердження звання штурмана;

- підвищення кваліфікації для присвоєння звання штурмана далекого плавання;

- підвищення кваліфікації для підтвердження звання штурмана далекого плавання;

- підвищення кваліфікації для присвоєння звання капітана далекого плавання;

- підвищення кваліфікації для підтвердження звання капітана далекого плавання;

- підвищення кваліфікації для присвоєння або підтвердження звання механіка третього розряду;

- підвищення кваліфікації для присвоєння звання механіка другого розряду;

- підвищення кваліфікації для підтвердження звання механіка другого розряду;

- підвищення кваліфікації для присвоєння звання механіка першого розряду;

- підвищення кваліфікації для підтвердження звання механіка першого розряду;

- підвищення кваліфікації суднового електромеханіка.

Запропонувати морським ВНЗ, що здійснюють підвищення кваліфікації осіб командного складу морських суден, формувати програми підвищення кваліфікації ВНЗ на основі ухвалених типових програм.

Доручити директору ЦПАП ОНМА професору Пономаренко В.В. та керівникам робочих груп з розроблення освітніх стандартів за спеціальностями професору Цимбалу М.М. та професору Колегаєву М.О. забезпечити невідкладне розроблення типових програм:

- підвищення кваліфікації для присвоєння звання штурмана далекого плавання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра);

- підвищення кваліфікації для присвоєння звання механіка другого розряду (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра).

5. Взяти до відома інформацію заступника голови підкомісії професора Захарченка В.М. про проект Національної стандартної класифікації освіти України (далі – НСКО).

Запропонувати морським ВНЗ обговорити проект НСКО та надати пропозиції щодо проекту НСКО до президії підкомісії до 15 грудня 2013 р.

Запропонувати президії підкомісії узагальнити пропозиції морських ВНЗ щодо проекту НСКО та надати їх до Національної академії педагогічних наук України.

6. Взяти до відома інформацію голови підкомісії професора Міюсова М.В. про перегляд переліків напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою у ВНЗ України, та про надані до Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо модернізації переліків.

7. Взяти до відома інформацію заступника голови підкомісії професора Захарченка В.М. про розроблення галузевих стандартів на основі компетентністного підходу за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка моряків.

Доручити керівництво робочими групами з розроблення стандартів вищої освіти на основі компетентністного підходу:

- за спеціальністю «Судноводіння» - професору Цимбалу М.М.;

- за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» - професору Колегаєву М.О.;

- за спеціальністю «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики» - професору Олєйникову О.М.

Керівникам робочих груп до 15 грудня 2013 р. надати до президії підкомісії висновки щодо можливості реалізації вимог Манільських поправок до Конвенція ПДНВ в рамках чинних освітньо-професійних програм підготовки моряків за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра.

Запропонувати морським ВНЗ надати керівникам робочих груп з розроблення стандартів пропозиції щодо формування стандартів підготовки спеціалістів та магістрів за зазначеними спеціальностями.

8. Взяти до відома інформацію заступника голови підкомісії професора Захарченка В.М. про ухвалення Модельного курсу Міжнародної асоціації морських університетів з підготовки суднових офіцерів-електротехніків (далі - Модельний курс).

Рекомендувати морським ВНЗ використовувати зазначений Модельний курс для формування програм підготовки суднових електромеханіків.

Доручити робочій групі з розроблення стандартів за спеціальністю «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики» проаналізувати доцільність модернізації Книги реєстрації практичної підготовки кандидата на присвоєння звання електромеханіка третього розряду з урахуванням ухваленого Модельного курсу. Висновки надати до президії підкомісії до 31 грудня 2013 р.

9. Ухвалити порядок проведення експертизи навчальної літератури підкомісією з морського та річкового транспорту (додається).

Запропонувати керівникам морських ВНЗ посилити контроль за якістю рукописів підручників та навчальних посібників, що надсилаються до Міністерства освіти і науки України з метою присвоєння відповідного грифу та призначати рецензентів з числа провідних фахівців морських ВНЗ відповідного профілю.

10. Запропонувати керівникам морських ВНЗ забезпечити ознайомлення науково-педагогічних працівників, які залучаються до ліцензійних та акредитаційних експертиз за напрямами та спеціальностями, за якими здійснюється підготовка моряків, з наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2011 р. № 1411 «Про впровадження системи стандартів якості у навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, що здійснюють підготовку кадрів для екіпажів морських суден».

Звернути особливу увагу на необхідність відображення наявності системи стандартів якості відповідно до вимог правила 1/8 Конвенції ПДНВ у матеріалах самоаналізу ВНЗ та у висновках експертних комісій.


Голова підкомісії з морського

та річкового транспорту М.В. Міюсов

Схожі:

Резолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України iconРезолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України
Учасники засідання підкомісії з морського та річкового транспорту (далі підкомісія) науково-методичної комісії з транспорту і транспортної...
Резолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України iconПорядок денний засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту і транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
Вступна промова Голови підкомісії, ректора Одеської національної морської академії професора М. В. Міюсова
Резолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України iconПлан роботи підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України на 2013 рік
Реалізація заходів з імплементації Манільських поправок до Конвенції пднв та Кодексу
Резолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України iconРезолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
«Сучасні тенденції морської вищої освіти», що відбулися 14-15 листопада 2012 року на базі Одеської національної морської академії,...
Резолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України icon«схвалено» «погоджено»
...
Резолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Резолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України iconПоложення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва
Голова підкомісії „Фінанси І кредит” Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва
Резолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України iconМіністерство освіти і науки України Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя
Протокол № від " " 200 р засідання науково-методичної ради університету
Резолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України iconПоложення про науково-методичну раду з питань освіти міністерства освіти І науки україни загальні положення
Міністерства освіти І науки України (далі Науково-методична рада) є дорадчо-консультативним органом, який покликаний сприяти реалізації...
Резолюція засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту І транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України iconПро використання навчальної літератури
«Щодо контрафактної навчально-методичної літератури» у загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи