Білоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету icon

Білоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету
Скачати 164.44 Kb.
НазваБілоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету
Дата09.02.2013
Розмір164.44 Kb.
ТипДокументи

Білоус В.С., директор бібліотеки

Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського


СУЧАСНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Зміни, які відбуваються у сучасному світі, безпосередньо в освітянській галузі, вимагають удосконалення організації та управління діяльністю бібліотеки вищого навчального закладу.

У зв’язку з цим визначається недосконалість та обмеженість традиційної моделі «раціонального управління», пов’язаної, насамперед, з максимальним впорядкуванням та регламентуванням організації діяльності бібліотечних процесів, які забезпечують стабільне функціонування структурних підрозділів та бібліотеки в цілому.

Завдання сучасного бібліотечного менеджменту (управління бібліотекою) – створення адекватних, гнучких управлінських моделей, а керівного складу бібліотеки (менеджерів) – у реалізації комплексних та систематичних заходів щодо організації персоналу на ефективне виконання основних функцій бібліотеки, якісне та оперативне інформаційне забезпечення навчально-виховного та наукового процесів навчального закладу. Управління бібліотекою визначається як діяльність, направлена на забезпечення ефективності функціонування бібліотеки, створення організаційної структури управління, формування перспективних програм розвитку, здійснення управлінських функцій, гнучкість, що необхідне в сучасних умовах.

Сутність бібліотечного менеджменту – визначення місії бібліотеки та пріоритетів стратегічного розвитку (напрямів) і тактики (методів) управління бібліотекою.

Організація роботи бібліотеки ВНЗ – це забезпечення її функціонування, досягнення оптимальних результатів, що включає визначення структури, побудову технологічних процесів, забезпечення бібліотеки ресурсами (кадрами, фінансами, матеріально-технічною базою).

Бібліотечний менеджмент визначає наступні напрями діяльності:

 • техніко-технологічна діяльність, що активно втілюється шляхом застосування та освоєння у бібліотеці нових технічних засобів, комп’ютерних технологій, створення інноваційних груп, нових відділів;

 • управлінська діяльність з координації дій у внутрішньому середовищі бібліотеки, забезпечення узгодженості технологічних процесів і дій працівників з метою досягнення конкретних результатів;

 • управлінська діяльність з організації взаємодії бібліотеки із зовнішнім середовищем, зокрема взаємовідносини з користувачами, партнерами, спонсорами.

В організації управління діяльністю бібліотеки важливе значення на часі має виконання основних функцій, серед яких:

 • координаційна функція управління, що проявляється у погодженні з цілями та термінами дій, розподілі бібліотечних ресурсів, об’ємів та видів робіт між працівниками, підрозділами та бібліотеками для уникнення дублювання;

 • функція регулювання – підтримка рівня роботи, окремого процесу у заданому режимі, які визначаються технологічними інструкціями та регламентуючими документами (статут, положення, посадові інструкції інші нормативні документи).

Важливе значення у бібліотечному менеджменті має наукова організація праці (НОП), що включає комплекс заходів із забезпечення раціонального впорядкування діяльності, впровадження якої є реалізація комплексу організаційних, технічно-економічних, соціально-психологічних, санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечує покращення умов бібліотечної праці та його ефективності. Високу якість роботи забезпечує саме вдала наукова організація праці: чітка регламентація праці та її оцінка, ритмічність, розподіл та кооперація, ротація кадрів, можливість відпочинку та відновлення працездатності, наявність резерву кадрів.

Сучасний бібліотечний менеджмент має особливе значення у зв’язку з динамікою розвитку діяльності бібліотеки та визначає його головні напрями: стратегічний менеджмент; інноваційний менеджмент; управління персоналом; соціально етичний маркетинг.

Розвиток усіх напрямів сучасного менеджменту у керівництві бібліотечною діяльністю стратегічного управління, кадрового менеджменту та соціально-етичного маркетингу – визначають позитивні перспективи розвитку бібліотеки.

Стратегічний менеджмент – тип управління, який відповідає сучасним особливостям розвитку бібліотеки, дозволяє точно визначити стратегічні позиції бібліотеки, дозволяє бібліотеці ВНЗ розвиватися у довгостроковій перспективі, досягаючи при цьому цілей, передбачених місією бібліотеки.

Здійснюючи стратегічне планування діяльності, бібліотека ВНЗ розглядає його як процес управління, визначає стратегію подальшого розвитку, змінює свою внутрішню структуру, шукає нові функції управління інноваціями та персоналом в умовах впровадження нових інформаційних технологій. Принципово нове значення набувають такі елементи стратегічного управління як контроль та визначення якості роботи, що дозволяє запобігти або ліквідувати недоліки в роботі, впровадити позитивний досвід, використовувати заходи впливу та заохочення працівників. У цьому розумінні контроль є насамперед засобом надання допомоги персоналу, попередження та виправлення помилок, здійснених з причини недостатньої компетентності, відсутністю досвіду та з інших поважних причин.

Інноваційний менеджмент - це процес управління всіма аспектами інноваційної діяльності бібліотеки, який спрямований на формування й забезпечення умов інноваційного розвитку будь-якої організації.

Інноваційний менеджмент — це сукупність принципів, методів і форм управління інноваційним процесом, інноваційною діяльністю та персоналом, що здійснює цю діяльність. Інноваційний менеджмент вивчає природу інновацій, інноваційного процесу, інноваційної діяльності та механізм управління цими процесами.

Як вид діяльності та процес прийняття управлінських рішень інноваційний менеджмент є сукупністю процедур, що утворюють загальну схему управління інноваційним процесом. Ця сукупність складається з відповідних функцій управління, кожна з яких розпадається на окремі види роботи (етапи), що пов’язані з багатогранною діяльністю організації та виконуються у відповідній послідовності.

Інноваційний менеджмент у загальному вигляді — це складний механізм дії керуючої системи, яка створює для інноваційного процесу та інноваційної діяльності сприятливі умови й можливості для розвитку бібліотеки.

Діяльність університетської бібліотеки залежить від важливого напряму сучасного бібліотечного менеджменту – управління персоналом. Кадри – ті ресурси, якими потрібно грамотно управляти, створювати умови для його розвитку, вкладати у нього засоби. Створення умов для справедливих, відкритих, доброзичливих відносин у колективі, коли кожен співробітник може повністю використовувати свої навики та відігравати активну роль у розбудові бібліотеки, в інформаційному забезпеченні навчального процесу, працівники користуються адекватними та справедливими винагородами, створені комфортні, безпечні та здорові умови праці – мабуть, саме такою ціною завойовує адміністрація, зокрема, директор бібліотеки повагу та відданість персоналу.

Управління персоналом – цілеспрямована діяльність керівного складу організації, директора бібліотеки, його заступників та підрозділів бібліотеки (завідувачі відділів, секторів), яка включає розробку концепції та стратегії кадрової політики, принципів та методів управління персоналом, що є основою стратегії розвитку бібліотеки,

Управлінський персонал бібліотеки складається з адміністративно-управлінського персоналу (дирекції), функціональних керівників (завідувачі відділів) та лінійних керівників (завідувачі секторами, головні бібліотекарі).

Управлінська діяльність має забезпечувати своєчасне та якісне виконання покладених на бібліотеку вищого навчального закладу функцій мінімальними затратами часу та коштів.

Персонал – головний ресурс організації, її багатство, що визначає успіх всієї діяльності. Головна ціль управління персоналом – максимально, ефективно використовувати потенціал своїх спеціалістів, створювати умови для розвитку їх можливостей.

Ще давній мудрець говорив: мистецтво керувати людьми – саме важке й високе з мистецтв. На думку популярного американського психолога Д. Карнегі, менеджером неможливо стати, ним потрібно народитися. Уміння управляти людьми – то є дар. Щасливі, хто володіє цим даром, робить багато більше інтуїтивно, і часто влучають у ціль. Але однаково, менеджер повинен навчатися усе своє життя, вміти визнавати свої помилки,не соромитися просити допомоги у спеціалістів, займатися самооцінкою, знаходити спільну мову з підлеглими.

У трудовому праві керівники визначаються як посадові особи, наділені розпорядчими, контролюючими та дисциплінарними повноваженнями. Керувати – вести колектив до мети, намагаючись найкращим оптимальним шляхом використовувати ресурси кожного працівника, забезпечувати якісно та оперативно виконання основних функцій університетської бібліотеки.

Директор бібліотеки визначає основну стратегію розвитку бібліотеки, її місію; розробляє стратегію поведінки персоналу у зв’язку з реформуванням освіти, є основною інформаційною ланкою зв’язку з світом; офіційно представляє бібліотеку; несе формальну відповідальність за результати діяльності бібліотеки і т.д.

Кожен керівник визначає і свій стиль та форми керівництва. Для управління персоналом характерні вертикальний та горизонтальній форми керівницького спілкування. На рівні управління колективом (директор, заступник директора, завідувачі відділів) найбільше представлено по вертикалі субординаційне спілкування, а по горизонталі широко використовується дружня службово-товариська форма спілкування. Окремі керівники віддають перевагу субординаційній формі спілкування, при якій вони постійно нагадують про «дистанцію». Є й інша крайність – квазідемократизм керівника, панібратське відношення до підлеглих, яке приводить до зниження дисципліни в колективі, підриву авторитету директора бібліотеки.

Керівнику організації притаманна специфічна, дисциплінарна влада, можливість, передбачена нормативними документами, посадовими інструкціями, легітимне право давати вказівки підлеглим, встановлювати правила поведінки для персоналу, заохочувати та наказувати їх. Однак головна увага у принципах управління звертається на людський або соціальний аспект управління, на здатність колективу до спільних дій. Для цього обов’язкове встановлення долі участі кожного працівника у спільних результатах; уміння вислухати всіх; чесність та довіра до людей; прагнення до формуванню задоволеності до від роботи. Неузгодженість цілей та засобів їх досягнення викликають у колективі перенапругу, ланцюгову реакцію самозбудження, що породжує в колективі емоційні перенавантаження, конфлікти. У зв’язку з цим важливе значення для успішної роботи бібліотеки має морально-психологічний клімат в колективі, відношення підлеглих до керівництва.

Керівник багато часу витрачає на міжособистісні відносини, йому необхідно бути товариським, уміло контактувати з людьми, поєднувати у собі глибокі професійні знання, організаторські здібності, розуміти тонкі духовні взаємодії, проявляти шанобливість до своїх підлеглих.

Щоб бути керівником, потрібно володіти такими здібностями: пробивною силою, умінням переконувати й розподіляти обов’язки людей, давати вказівки, справедливо стимулювати та мотивувати працівників.

Серед рис керівника бібліотеки, які зумовлюють ефективність управління:

 • уміння впливати на підлеглих;

 • впевненість у собі;

 • емоційна врівноваженість, стійкість до стресу;

 • надійність та відповідальність;

 • здатність до інновацій та креативності у вирішенні завдань;

 • толерантність, доброзичливість до підлеглих та ін.

Керівник бібліотеки повинен мати властивості, які визначаються комплексом індивідуальних особливостей: організаторські здібності, високий рівень знань, працьовитість, рішучість у постановці та розв’язанні питань.

Крім зовнішнього вигляду феномен іміджу директора бібліотеки передбачає поведінковий аспект. Директор повинен:

 • спілкуватися з структурними підрозділами але оцінювати роботу кожного індивідуально;

 • бути вимогливим до підлеглих, але терпляче ставитися до їх помилок і недоліків;

 • тримати підлеглих під контролем, але надавати самостійності.

Для того, щоб виконувати функції керівника потрібно мати владу, тобто можливість впливати на поведінку інших. Влада керівника над підлеглими залежить також від його особистих якостей, насамперед, від професійної компетентності та вміння знайти ефективні важелі впливу на людей. Керівник повинен мати зв'язок з колективом, прислухатися до думки працівників, знати їх потреби та настрій. Поряд з цим, суб’єктивна умова успішної діяльності керівника – його особистий авторитет. Бажаєш бути авторитетним – будь вимогливим до себе, будь прикладом дисциплінованості, відповідальності, сумлінності. Передусім варто наголосити, що теза «хочу подобатися всім» – є не лише нездійсненною, але й непотрібною.

Створюючи імідж керівника, необхідно зважити цільові аудиторії тих людей, думка яких є найбільш важливою:

- керівники університету;

- співробітники бібліотеки;

- ділові партнери (колеги інших бібліотек, користувачі);

- колектив університету;

- представники ЗМІ та громадської думки.

Важливе значення для керівника має самоменеджмент – цілеспрямоване і послідовне використання випробуваних методів роботи в повсякденній практиці для оптимального використання свого часу. Головна мета – максимально використовувати власні можливості, (самовизначатися) і переборювати зовнішні обставини як на роботі, так і в особистому житті. Самоменеджмент керівника включає в себе такі грані, як зовнішній вигляд (стиль одягу, зачіска, макіяж); особистісні та професійні якості, стиль управління; самооцінка; делегування (розподіл) повноважень; здатність до визначення перспектив, постановці конкретних шляхів і способів їх реалізації; здатність і концентрації особистісних ресурсів на те, що повинно бути досягнуто; спланованість і розподіл робочого часу, раціональне використання інформації і комунікації (ведення нарад, телефонних розмов тощо); «менеджмент здоров'я».

Яким має бути керівник бібліотеки? Для керівника недостатньо переліку стандартних менеджерських якостей, важливим є формування власного позитивного іміджу як в особистому, так і у професійному аспекті. Від того, як сприймають директора бібліотеки, складається і імідж власне установи. Імідж директора бібліотеки є потужною складовою іміджу бібліотеки в цілому, що, у свою чергу, безпосередньо пов’язане з ефективністю її функціонування.

Адміністрація бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, використовуючи основні принципи бібліотечного менеджменту, забезпечує функціонування бібліотеки, підвищення ефективності її діяльності та розвиток у відповідності до реформування вищої освіти та змін потреб інформаційного забезпечення навчального процесу університету. Бібліотечний менеджмент та вся діяльність університетської бібліотеки направлені на виконання основної місії освітянської книгозбірні, на підвищення престижу як бібліотеки, так і бібліотекаря.

У бібліотеці затверджено «Стратегію розвитку бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на 2010-2015 рр.» та «Перспективний план автоматизації бібліотечних процесів». Систематично здійснюється організаційна робота з виконання планових завдань структурними підрозділами: щотижнево проводять засідання при директорові, виробничі наради. Питання щодо технології бібліотечних процесів, впровадження інновацій розглядаються на засідання методичної ради. У кінці року кожен працівник бібліотеки складає звіт про свою роботу «Самозвіт», у якому вказується про свій особистий вагомий внесок у виконання завдань бібліотеки.

Бібліотекою педуніверситету здійснюється методичний моніторинг, якісний та кількісний аналіз бібліотечних процесів, вивчається бібліотечна документація, контролюються основні планові показники, проводяться масові заходи згідно календарних планів. Двічі на рік проводяться збори трудового колективу, на яких розглядаються нагальні проблеми, питання звітності та планування. З метою впровадження нового у роботу бібліотеки започатковано «тиждень інновацій», під час якого кожен структурний підрозділ «захищає» свої інноваційні процеси, які були впроваджені протягом року, визначають майбутні проекти на наступний рік.

Активним чином проводяться комплекси заходів із забезпечення раціонального впорядкування діяльності бібліотечних працівників, удосконалення бібліотечних процесів, їх регламентація, надається методична та практична допомога з питань організації і впровадження інформаційних технологій, автоматизації бібліотечних процесів, проводяться консультації новим працівникам та бібліотекарям, які не мають спеціальної бібліотечної освіти.

На часі вимоги суспільства до бібліотечних працівників обумовлюють необхідність освоєння нових знань, систематичного підвищення професійної кваліфікації та творчої ініціативи. У ході навчання з підвищення кваліфікації виявляються чинники мотивації навчання, самоосвіти бібліотечних працівників, що стають життєвою потребою для самореалізації, подальшого розвитку професійних якостей, досвіду та кар’єрного зростання. Бібліотечні професії, змінюючись, набувають якісно нових рис. Вимогою до кожного спеціаліста стає здатність до постійного вдосконалення, розуміння перспектив розвитку бібліотечної справи. Знання, придбані бібліотечними працівниками на заняттях з підвищення кваліфікації, сприяли вдосконаленню роботи з користувачами та поліпшенню якості послуг, що надаються, впровадженню сучасних інформаційних технологій у бібліотечні процеси, підвищенню суспільного статусу бібліотеки. Персонал бібліотеки систематично вивчає досвід інших бібліотек, розробляє технологічні інструкції, впроваджує нові технології в роботу бібліотеки.

Бібліотека приймає активну участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах, інтернет-конференціях, нарадах, де піднімаються питання діяльності бібліотек ВНЗ у світлі модернізації вищої освіти, інформатизації суспільства, бібліотечного менеджменту. Бібліотека активно співпрацює в Українській та регіональній бібліотечних асоціаціях, з бібліотеками різних відомств, здійснює корпоративну діяльність з формування інформаційних ресурсів, приймає участь у конкурсах, оголошених бібліотечними асоціаціями. Бібліотека тісно співпрацює з Вінницькою Суспільною службою, з обласними організаціями національних спілок краєзнавців, обласною спілкою письменників.

Якісному інформаційному та бібліотечно-бібліографічному обслуговуванню користувачів сприяє творча ділова атмосфера у бібліотеці, сприятливий мікроклімат у колективі, професійна взаємодопомога всіх її підрозділів.

У зв’язку з підвищенням ролі персоналу в інноваційному розвитку бібліотеки розширюються та ускладнюються функції бібліотечного менеджменту: дотримання сприятливого психологічного клімату в колективі, розробка гнучких схем стимулювання та мотивація працівників, організація різноманітних навчальних заходів. Підвищення працездатності та якості праці персоналу здійснюється за допомогою економічних методів управління – матеріального стимулювання праці кращих працівників. Адже відомо, якщо адміністрація бібліотеки не турбується про підвищення рівня трудового життя, вона не здатна управляти персоналом. Управління персоналом набуває особливу значимість: кадровий менеджмент дозволяє реалізувати і узагальнити спектр питань адаптації (індивіда до зовнішніх умов, облік особистісного фактору в побудові системи управління персоналом бібліотеки).

Позитивно на роботу персоналу впливає система заохочення. Важливою категорією в теорії мотивації є поняття «винагородження» (те, що людина вважає цінним для себе). Розрізняють внутрішню та зовнішню винагороду. Внутрішню винагороду дає сама робота. Сюди відноситься почуття задоволення від процесу праці, досягнення намічених цілей або результатів, усвідомлення суспільного значення праці. В процесі праці людина задовольняє свою суто людську потребу у спілкуванні з людьми. Зовнішня винагорода надається установою, де працює людина. Зарплата, кар’єрний ріст, престиж професії, подяка та визнання керівника і колег, додаткові відпустки, преміювання тощо.

Бібліотека частіше всього буває обмежена в засобах, які може виділити ректорат на заохочення, тим більше вагомо сприймається відзнака персоналу бібліотеки. За високий професіоналізм, сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків та вагомий внесок у розбудову університетської бібліотеки діяльність працівників бібліотеки відмічалася ректоратом та бібліотечною спільнотою. Працівників бібліотеки відзначають на Дошці пошани педуніверситету. До професійного свята День бібліотек, Дня працівника освіти, до свят та ювілейних дат за сумлінне виконання посадових обов’язків бібліотекарі нагороджуються грошовими преміями, грамотами та подяками. Серед мотивацій колективу – це і віншування ювілярів, участь у культурно-просвітницьких заходах, відзначення до важливих знаменних подій.

Іміджовим барометром бібліотеки є її зв’язок з ЗМІ. Інтерв’ю та статті для друкованих органів допомагають використовувати зв’язки з громадськістю на користь бібліотеки, рекламують її діяльність, підвищують імідж. Діяльність бібліотеки постійно відображається на шпальтах університетської газети «Педагог», студентського часопису «Студентська територія», на хвилях студентського радіо «Юнітон».

Директор бібліотеки Вінницького педуніверситету призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора. У своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом університету, Правилами внутрішнього розпорядку, наказами, розпорядженнями і дорученнями ректора, посадовою інструкцією, розробляє стратегію діяльності бібліотеки, є основною ланкою зв’язку з ректоратом, офіційно представляє бібліотеку серед бібліотек різних відомств, в установах і громадських організаціях, несе відповідальність за виконання основних завдань та функцій. Директор університетської бібліотеки бере участь у роботі ректорату та ради при ректорові, є членом вченої ради педуніверситету, очолює методичну раду бібліотеки, і безпосередньо підпорядкований першому проректору з науково-педагогічної роботи. Директор бібліотеки є організатором творчо-виробничої діяльності бібліотеки, контролює використання фінансових засобів, подає пропозиції щодо кошторису бібліотеки. В обов’язки директора бібліотеки входить формування структури та штатного розпису, затвердження схем (інструкцій, положень) основних технологічних процесів, планів роботи, затверджує директивні та нормативні документи.

Для бібліотеки важливе значення має особисте сприйняття бібліотеки керівниками університету. Як сприймає директора бібліотеки керівництво університету, ректор, безпосередньо впливає і на сприйняття всієї бібліотеки, на формування її престижу. Від уміння налагодити стосунки з керівниками навчального закладу, заслужити авторитет та повагу, залежить вирішення багатьох питань щодо розвитку бібліотеки: виділення коштів на комплектування фонду, виконання ремонтних та будівельних робіт, комп’ютеризації бібліотечних процесів.

Успіх діяльності керівника у значній мірі визначається не безпосередньо професійними знаннями, а його особистісними якостями, здатністю налагодити контакт та взаєморозуміння з персоналом, бажання розібратися в мотивах їх дій. Важливо бачити в кожному працівникові особистість в усій її різнобарвності та насамперед його професійний потенціал. Сучасний керівник, у більшості, не боїться виглядати некомпетентним, помилитися у вирішенні ситуативного завдання, він активний, ініціативний, прагне самостійно розібратися в особливостях впровадження нових технологій, принципах управління, особливостях проектної діяльності, він відкритий для нових знань.

Що ж потрібно для того, щоб бути успішним керівником? Не марнуйте часу на сумніви, зневіру у себе, свої сили, світ і людей: насправді те, чим ми займаємося у нашому житті, і є нашим покликанням, нашою свободою вибору, яка опирається на власну систему цінностей. Можливість змінити на краще себе, колектив, бібліотеку, змінити своє сьогодення і впливати на майбутнє – формула успіху керівника.


Схожі:

Білоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету icon№ з/п Повна назва бібліотеки
Директор Наукової бібліотеки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Білоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету icon№ з/п Повна назва бібліотеки
Директор Наукової бібліотеки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Білоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
Білоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
Білоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету iconДодаткові заходи до комплексного плану правової освіти професорсько-викладацького складу Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського на 200 9 -20 10 н р
Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського на 2009-2010 н р
Білоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Рецензенти: кафедра фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
Білоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Білоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №19 Назва розробки
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Наумкіна Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент...
Білоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету iconМетодичні рекомендації до проведення семінарських І лабораторних занять
Затверджено на засіданні науково – методичної ради Херсонського державного педагогічного університету (протокол №2 від 1 червня 2000...
Білоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету iconПоложення про навчальні практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Рецензенти
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи