Іванчук В. О., зав відділу обслуговування бібліотеки вдпу ім. М. Коцюбинського маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки вдпу імені м. Коцюбинського icon

Іванчук В. О., зав відділу обслуговування бібліотеки вдпу ім. М. Коцюбинського маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки вдпу імені м. Коцюбинського
Скачати 80.87 Kb.
НазваІванчук В. О., зав відділу обслуговування бібліотеки вдпу ім. М. Коцюбинського маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки вдпу імені м. Коцюбинського
Дата09.02.2013
Розмір80.87 Kb.
ТипДокументи
Іванчук В.О., зав. відділу обслуговування бібліотеки ВДПУ ім. М.Коцюбинського


МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ У ПРАКТИЦІ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ВДПУ ІМЕНІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО


Маркетинг (від англійського market – ринок, попит, збут) – це вид управлінської діяльності для виявлення шляхів взаємодії між постачальником послуг і користувачами послуг.

Основні дії маркетингової діяльності такі:

  • вивчення попиту на послуги і продукцію;

  • оптимізація способів задоволення попиту;

  • стимулювання розвитку видів послуг і продукції.

Концепцію маркетингової управлінської діяльності для бібліотек розробив у 1981 році англійський вчений-бібліотекознавець Б. Кронін. У подальшому вона була вдосконалена групою експертів Німецького бібліотечного інституту (м. Берлін).

У вітчизняній практиці маркетинг у бібліотеці зазнав трансформації від комерційного до некомерційного та поєднання комерційного маркетингу з некомерційним (з переважанням останнього).

^ Бібліотечний маркетинг – це вид управлінської діяльності, в ході якої, враховуються наявні та ймовірні потреби і запити користувачів та намагаються пристосувати бібліотеку до них.

^ Цілями маркетингу у бібліотеці є задоволення потреб читачів через надання можливості вибору послуг; розвиток перспективного ринку послуг; створення позитивного іміджу.

Для досягнення маркетингових цілей використовується маркетинговий інструментарій. З його допомогою вивчають інтереси користувачів бібліотечних послуг і продукції, діагностують зовнішнє середовище бібліотеки, прогнозують розвиток культурно-інформаційного ринку, планують попит та інтереси користувачів тощо.

Інструментами маркетингових досліджень є такі методи збору інформації як: опитування, спостереження, тестування, експеримент.

Фахівці рекомендують використовувати анкетування за методом Дельфи (від – Дельфійський оракул), тобто опитування групи респондентів з можливістю подальших контактів з ними і персоніфікацією анкет. У першому турі пропонуються запитання, на які дають відповіді без аргументації. Дані першого туру обробляються для визначення середнього та крайнього значень оцінки. Якщо оцінка респондента відхиляється від середнього значення, то його просять аргументувати свою думку. Відповідно до нових результатів, одержаних після оброблення, респондентам знов пропонується відповісти на ряд деталізованих запитань. При значній розбіжності оцінок, процедура опитування продовжується далі. Після третього чи четвертого туру оцінки респондентів стабілізуються, що і є критерієм припинення подальшого опитування.

Інтерв’ю це опитування в усній формі, коли респондент повинен відразу дати відповідь. Задають запитання, починаючи від простого і поступово поглиблюючи та конкретизуючи.

Для дослідження важливих проблем використовують метод експертних оцінок, тобто використання знань і практичного досвіду експертів.

Варіанти методу експертних оцінок: 1) письмові відповіді на запитання у експертних листівках і прогнозні оцінки з обговоренням індивідуальних висновків експертів; 2) заповнення експертних листівок, але без дискусії між експертами, з подальшим врахуванням рівня компетентності експерта.

Зібрані відомості аналізуються за допомогою обчислювальних та економіко-математичних методів.

Для аналізу зовнішнього середовища бібліотеки використовують метод SWOT від перших літер англійський слів – сила, слабкість, можливості, загрози.

Дослідження зовнішнього середовища виконують за напрямками: можливі партнери; конкуренти; ринок бібліотечних послуг і продуктів.

Наприклад, маркетингові дослідження конкурентів бібліотеки (тих, хто виробляє продукт-замінник), що можуть «відтягти» на себе частину бібліотечних ресурсів, відволікти увагу потенційних користувачів. Аналізуючи конкурентів за методом SWOT, визначають їх слабкі і сильні сторони, розробляють маркетингову програму протидії конкурентам (поглиблення спеціалізації, профілювання діяльності).

У нашій бібліотеці SWOT використовують для оцінки успіхів та недоліків всієї роботи, зокрема, розробляються матриці SWOT-аналізу. Фрагмент матриці SWOT-аналізу має вигляд:

Ресурси

Можливості

Сильні сторони

Загрози

Слабкі сторони

1

2

3

4

5

Бібліотечні фонди

Використання в цілях комплектування можливостей документного ринку (ринок друкованих видань, аудіовізуальних матеріалів, електронних ресурсів).

Збільшення об’єму фонду за рахунок щорічних надходжень.

Поповнення фонду інформаційними ресурсами мережі Інтернет.

Удосконалення форм і методів розкриття БФ, покращення індивідуальної і масової роботи з користувачами.

Різноманітність документного ринку.

Комплектування фонду як головне джерело забезпечення потреб користувачів.

Універсальність фонду.

Динамічність (рух) фонду.

Статистичність (дотримання порядку комплектування, прийнятих у бібліотеці системи розстановки фонду, облікової документації).

Зниження рівня комплектування.

Збільшення вартості документів.

Втрата актуальності.

Втрата документів читачами.

Зниження темпу росту фонду, недостатнє книго забезпечення, зниження читаності, падіння інтенсифікації використання фонду.

Забезпечення збереження та безпеки фонду.

Низька надійність матеріального забезпечення в умовах фінансової кризи.

Недостатнє та несистематичне фінансування.

Зношуваність матеріальних носіїв.

Низьке оновлення фонду.


Основними інструментами вивчення потреб є методики омнібус, моніторинг і хол-тест.

Омнібус призначена для одержання інформації про важливі аспекти поведінки користувача за допомогою анкетування й інтерв’ю проведених за репрезентативною вибіркою (362 респонденти).

Моніторинг – це методика постійного збору й аналізу інформації з метою оцінювання стану управлінської діяльності бібліотеки, виявлення тенденцій розвитку та актуальних проблем.

Методика хол-тесту полягає у використанні методу опитування безпосередньо на місці, де відбувається та чи інша подія.

^ У бібліотеці ВДПУ імені Михайла Коцюбинського проведена низка маркетингових досліджень з метою вивчення інформаційних і культурних потреб користувачів бібліотеки. Серед них моніторинг основних показників роботи бібліотеки, анкетування студентів першого курсу з метою визначення рівня їх обізнаності з інформаційними джерелами та перспективними формами і принципами обслуговування потреб користувачів. У переліку питань були, наприклад, такі: «Яка, на Ваш розсуд, краща книга, газета, журнал року?», «Якою я бачу бібліотеку університету?».

Ми побачили, що значна частина відповідей першокурсників не продумана і суперечлива. Інтереси й уподобання мають такий вигляд:

  • література історичного змісту – 40,2 %;

  • художня література – 12 %;

  • детективи – 27 %;

  • наукова література – менше 1%;

  • психологія та спорт, зарубіжна література – менше 1%.

Цікаво, що серед відповідей на анкету зустрічалися й такі: «Інтересів і уподобань не маю», «Ще не визначилися», «Не читаю газет і журналів», «Газети – зло» тощо.

Аналіз інформації щодо кращих книги, газети і журналу року показав слабку обізнаність студентів у цій царині. Так лідерство одержала книга Джоан Роулінг «Гаррі Потер», а «Майстер і Маргарита» Булгакова назвали 3 % студентів, твори ж Т.Г. Шевченка – менше одного відсотка. Одиничні відповіді про твори Стівена Кінга, Пауло Коельо, К. Дойля, Д Брауна. Зустрічаються і несерйозні оцінки студентів щодо кращої книги я «Казка про бджілку Джулю» Т. Яковенко, «Івасик –Телесик» тощо.

Кращими газетами названі такі: «33 канал», «Факти», «РІА», «Вінничина», користуються популярністю «Кореспондент», «Україна молода», «Сільські вісті», «Голос України», «Освіта України».

Лідером серед журналів став «Наталі» – 54%, популярними є також «Серіал», «Единственная», «Отдохни», «Лиза».

90% опитуваних бажають бачити бібліотеку університету комп’ютеризованою, з активним використанням в ній новітніх інформаційних технологій та електронних книг.

68,7% респондентів оцінюють роботу бібліотеки позитивно, лише 6,3% першокурсників бажають мати всю необхідну навчальну літературу.

Висловлене студентами побажання збільшити кількість видань українською мовою у фондах бібліотеки.

Враховуючи результати анкетування, перед працівниками бібліотеки ставиться завдання виховання в студентів загальної, естетичної, політичної, правової, професійної культури.

З виховною метою використовуємо такі форми і методи роботи зі студентами: тематичні й інформаційні виставки, авторська презентація нової книги, ювілейні виставки, перегляди, презентації, зустрічі з цікавими людьми, бесіди, вечори та ін.

У нашій бібліотеці розпочалося ведення моніторингу інформаційних потреб користувачів загального читального залу та ступеня їх задоволеності. Першими учасниками стали 100 студентів і магістрантів інституту філології й журналістики. Опитування допомогло виявити проблеми з обслуговуванням користувачів через читальні зали.

Висновки з першого етапу моніторингу:

1. 70% користувачів віддають перевагу Інтернетресурсам і 23 % бібліотеці та 8% Інтернету і бібліотеці.

2. Відвідування бібліотеки покращилося завдяки наявності комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет і зони Wi – Fi.

3. Було виявлено потребу користувачів у поповненні фондів літературно-критичними статтями та новою українською і зарубіжною літературою.

4. Потреба в профільній літературі виявилася мінімальною, а максимальною в художній і науково-популярній.

5. Практично майже всі користувачі мають вдома комп’ютер, Інтернет та власну бібліотеку.

6. Найбільший попит на таких авторів: М. Матіос, Л. Костенко, І. Роздобудько, І. Карпа, О.Забужко, А. Жадан та ін.

7. Виявлено потребу в електронних варіантах старих і рідкісних видань.

8. Дещо незручне для користувачів розташування приміщень бібліотеки.

9. Незадоволені користувачі температурним режимом в читальних залах.

10. Виявлена потреба видачі літератури на нічний абонемент.

Результати запровадження моніторингу виявили проблему недостатнього задоволення попиту користувачів фондами художньої літератури, галузевої і довідкової літератури.

Відділ навчально-методичної літератури провів опитування на тему: «Комп’ютер чи книга?»

Метою опитування було виявлення попиту користувачів на найбільш привабливі і рейтингові електронно-інформаційні ресурси.

Анкета опитування складалася з 10 питань, всього опитано 129 користувачів п’яти інститутів університету, з них студентів першого курсу – 46 чол., студентів другого курсу – 32 чол.

Результати опитування дозволили виявити найбільш популярні бази даних за видами (повнотекстові, реферативні, бібліографічні, фактологічні) і за тематикою. Був створений рейтинг найбільш використовуваних баз даних.

Таким чином, маркетинговий інструментарій дозволяє вивчити потенційне середовище бібліотечно-інформаційного впливу; прогнозувати попит; провести організаційно-економічний аналіз наявних ресурсів; окреслити поточні і перспективні завдання; визначити пріоритетні напрямки діяльності; формувати раціональну політику комплектування фонду; визначити базисний перелік послуг та бібліотечно-інформаційної продукції; рекламувати послуги, продукцію та сервіс; створювати позитивний імідж бібліотеки.

Схожі:

Іванчук В. О., зав відділу обслуговування бібліотеки вдпу ім. М. Коцюбинського маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки вдпу імені м. Коцюбинського iconПро визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації
У статті проаналізовано досвід формування стратегічної Програми розвитку університетської бібліотеки та ступінь її впливу на ефективність...
Іванчук В. О., зав відділу обслуговування бібліотеки вдпу ім. М. Коцюбинського маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки вдпу імені м. Коцюбинського icon№ з/п Повна назва бібліотеки
Директор Наукової бібліотеки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Іванчук В. О., зав відділу обслуговування бібліотеки вдпу ім. М. Коцюбинського маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки вдпу імені м. Коцюбинського icon№ з/п Повна назва бібліотеки
Директор Наукової бібліотеки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Іванчук В. О., зав відділу обслуговування бібліотеки вдпу ім. М. Коцюбинського маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки вдпу імені м. Коцюбинського iconГрафік роботи бібліотеки
Всі відділи бібліотеки (закритого І відкритого типів) працювали позмінно: з 45 до 19. 00
Іванчук В. О., зав відділу обслуговування бібліотеки вдпу ім. М. Коцюбинського маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки вдпу імені м. Коцюбинського iconІнформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем у фондах бібліотеки
Одним із видів бібліографічного обслуговування є інформаційно-бібліографічне інформування — систематичне забезпечення інформацією...
Іванчук В. О., зав відділу обслуговування бібліотеки вдпу ім. М. Коцюбинського маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки вдпу імені м. Коцюбинського iconДиректору бібліотеки
Дирекція (назва інституту) просить Вашого дозволу аспірантові (викладачеві, магістрантові ) піб користуватися книжковим та дисертаційним...
Іванчук В. О., зав відділу обслуговування бібліотеки вдпу ім. М. Коцюбинського маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки вдпу імені м. Коцюбинського iconОнищук вікторія євгенівна
Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки, молоді...
Іванчук В. О., зав відділу обслуговування бібліотеки вдпу ім. М. Коцюбинського маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки вдпу імені м. Коцюбинського iconПравила або умови пошуку на сайті Бібліотеки України Національні Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Електронні бібліотеки (науково-інформаційні ресурси мережі Інтернет), електронна адреса
Іванчук В. О., зав відділу обслуговування бібліотеки вдпу ім. М. Коцюбинського маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки вдпу імені м. Коцюбинського icon«Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства»
Місце роботи (назва організації, відділу, посада, науковий ступінь, вчене звання)
Іванчук В. О., зав відділу обслуговування бібліотеки вдпу ім. М. Коцюбинського маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки вдпу імені м. Коцюбинського iconРоль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів
Тому розвиток інформаційних послуг бібліотеки має проводитись в двох напрямках – максимальному насиченні інформаційних ресурсів бібліотеки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи