Графік роботи бібліотеки icon

Графік роботи бібліотеки
Скачати 493.58 Kb.
НазваГрафік роботи бібліотеки
Сторінка3/4
Дата03.08.2012
Розмір493.58 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^

Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету ім. М. М. Коцюбинського


 • Бібліотека Вінницького національного технічного університету

 • Бібліотека Вінницького національного аграрного університету

 • Бібліотека Вінницького кооперативного інституту

 • Наукова бібліотека Вінницького фінансово-економічного університету.

  Протягом року періодично проводилися засідання ради МО, членами якої були директори бібліотек та їх заступники.

  «Школа керівного складу «Лідер» на тему «Вміння бути публічним: майстерність чи талант?» стала для керівників вузівських бібліотек своєрідною годиною взаємних порад.


  На базі бібліотеки ВДПУ ім. М. М. Коцюбинського був проведений семінар: “Бібліотека ВНЗ як середовище інтелектуального та творчого розвитку молоді”, розрахований на спеціалістів відділів обслуговування та культурно-просвітницької роботи.
  Для працівників відділів книгозбереження в бібліотеці ВНАУ відбулася науково-практична конференція «Стратегії збереження бібліотечних фондів». Проблеми комплектування, а головне - збереження фондів вузівських бібліотек розглядалися під різноманітними кутами. Особлива увага приділялася використанню нових цифрових технологій в практиці збереження фондів.

  Дієвою формою підвищення фахового рівня бібліотекарів у напрямку штрих кодування фонду стала «Школа професійної майстерності». Заняття проводилися на базі бібліотеки ВТЕІ, яка вже декілька років використовує в своїй практиці ці технології.


     

  Протягом року бібліотека ВНМУ провела 20 усних та 2 письмові методичні консультації з актуальних питань: законодавства в галузі культури та освіти (для всіх бібліотек ВНЗ), шифрування літератури по УДК та ББК, методика користування новою українською версією УДК (для кабінету інформації), розробки концепції розвитку бібліотеки (для бібліотек ВНАУ, ВНТУ), бібліографічного опису документів (для видавництва «Нова книга»), написання науково-дослідної роботи (для бібліотек ВНАУ, ВНТУ), структури та оформлення річного плану (для бібліотек ВДПУ, ВНТУ) та багато ін.
  Інформаційні листи серії «На допомогу бібліотечному фахівцю» висвітлювали тематику: «Індивідуальне бібліотечне обслуговування» та «Читання в структурі культурно-дозвіллєвих програм».


  У щорічному виданні «Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ м. Вінниці за 2010 рік» узагальнені результати статистичних показників і зміст роботи книгозбірень ВНЗ міста.


  ^ 9.2. Методична робота в бібліотеці


  Організаційно–методична робота бібліотеки була спрямована на допомогу впровадженню інновацій в роботу бібліотеки, виконанню планових завдань, підвищенню кваліфікації і майстерності працівників та ін.

  Ефективній роботі сприяли щоквартальні аналізи та обговорення на виробничих нарадах виконання планових показників структурними підрозділами бібліотеки. Грунтовними і дієвими були щотижневі засідання методичної ради бібліотеки.

  Продовжилася робота з розробки та поновлення регламентуючих документів.


  ^ Участь наукової бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова

  у заходах державного рівня
  п\п

  Назва заходу та

  місце проведення

  Тема виступу

  Учасник

  Термін проведення

  1.

  Презентація серії книг Анастасії Нових (видав-ництво «Лотос», м. Київ)  Ліфанова Т. І.

  15 січня 2011р.

  2.

  Літературно-мистецький вечір, присвячений 177-й річниці з д. н. С.Руданського

  (ННМБУ, м. Київ)  Юрчишина О.А

  25 січня

  2011 р.

  3.

  Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Сучасна бібліотека в інноваційному просторі»

  (Б-ка Луганського нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка)

  1. «Бібліотека ВНЗ у віртуальному просторі з погляду користувача та бібліотекаря.(За матеріа-лами статистичного вивчення)»

  2. Інноваційна діяльність наукової бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова в системі безперервної професійної освіти»

  Кравчук Н.М.


  Шпукал Л.І, Гулик І.В.

  16-18 березня

  2011 р.


  4.

  Наук.-практ. конф. «Бібліо-тека як науково-інформацій-ний, освітній та культурний центр» (Наук. б-ка ім. Максимовича Київського нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка)

  «Створення модельного плану розвитку бібліотеки як спроба розробки стандарту її діяльності»

  Шпукал Л.І.

  16-19 травня

  2011 р.

  4.

  Міжнар. наук.-практ. конф. «Бібліотечно-інформаційна інфра-структура медичної, фармацевтичної галузі України: традиційний та інноваційний шляхи розвитку» (Б-ка Харківсь-кого нац. фармацевтичного ун-ту)

  «Використання сучасних технологій в діяльності наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова»

  Шпукал Л.І.

  26-27 травня

  2011 р.

  6.

  18-та міжнар. наук.-практ. конф. «Крим-2011». Тема 2011 г.: «Библиотеки в новом десятилетии информа-ционного века: совершенст-вуя технологии и развивая сотрудничество»

  (м.Судак)

  «Создание модельной библиотеки медицинского вуза как системы додип-ломного и последиплом-ного образования»

  Шпукал Л.І.

  4-12

  червня

  2011 р.

  7.

  Круглий стіл «Удосконален-ня діяльності міжрегіональ-ної корпоративної системи медичних бібліотек» (Житомирська обласна медична бібліотека)  Шаповалова В.Ю.

  Сухарєва Л.В.

  9 червня

  2011 р.

  8.

  Круглий стіл «Підготовка та видання біобібліографічного покажчика, присвяченого М.І. Пирогову»

  (ННМБУ, м. Київ)  Шпукал Л.І.

  Юрчишина О.А.

  20 червня

  2011 р.


  9.

  Фестиваль української книги (м. Феодосія)

  «Діяльність наукової бібліотеки ВНМУ М.І.Пирогова у відтворенні історії медицини краю»

  Юрчишина О.А.

  18-24 серпня

  2011 р.

  10.

  Наук.-практ. конф. УБА «Інноваційна діяльність бібліотек» (НПБУ, НАКККіМ, НТБ НТУУ «КПІ», м. Київ )  Гулик І.В.

  8-10 листопада

  2011 р.

  11.

  Міжнародний «Форум видавців у Львові» та Львівський міжнародний літературний фестиваль (м. Львів)  Шпукал Л.І.


  14-15 вересня

  2011 р.

  12.

  Нарада директорів б-к ВНЗ Київської та Львівської зон «Управління бібліотекою ВНЗ на сучасному етапі» (Б-ка Тернопільського нац. економічного ун-ту)  Шпукал Л.І.


  11-13 жовтня

  2011 р.


  Методи підвищення кваліфікації поєднували освіту і самоосвіту. В заняттях з підвищення кваліфікації були задіяні всі працівники бібліотеки і як слухачі, і як інформатори. Проводилися консультації, поради, обмін досвідом під гаслом «Я пропоную свій досвід». БД професійних бібліотечних видань „PROFI” давала змогу бібліотекарям ефективно проводити пошук джерел з питань бібліотечної справи та індивідуально переглядати і знайомитися з фаховою періодикою.

  В рамках школи ІРБІС проводився курс індивідуальних занять з працівниками бібліотеки стосовно вивчення окремих модулів АБІС. Програма занять розроблялася з урахуванням рівня і досвіду практичної роботи працівників бібліотеки.

  Співробітники брали активну участь у заняттях університету культури «Книга і суспільство» при ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

  В рамках міжвузівського моніторингу в бібліотеці було проведено анкетування «Місце художньої літератури в вашому житті». Дослідження передбачало визначити рівень знань художньої літератури та пріоритети читання користувачів бібліотеки.

  Щоб з'ясувати зміни, що відбуваються в діяльності бібліотеки, розкрити основні цілі, завдання, форми обслуговування читачів у вузівській бібліотеці, у всіх відділах бібліотеки ВНМУ ім. М.І.Пирогова було проведено соціологічне дослідження «Якість бібліотечних послуг очима читачів


  Х. Видавнича діяльність


  ^ Репертуар видань

  наукової бібліотеки у 2011 р. склали:


  1. Аналіз основних показників роботи бібліотек ВНЗ м. Вінниці. 2010 / метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. І. В. Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 10 с.
  1. ^ Читання в структурі культурно-дозвіллєвих програм бібліотек ВНЗ : аналіз міжвузівського моніторингу : інформ. лист / метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. І. В. Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. - 14 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю).
  1. Індивідуальне бібліотечне обслуговування : інформ. лист / метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. І. В. Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. - 20 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю).
  1. Культура користування комп‘ютером : інформ. лист / метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. І. В. Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. - 8 с.
  1. Вища школа в Україні: здобутки та досягнення : бібліогр. покажч. / упоряд. Г.М. Старчеус. - Вінниця, 2011. – 32 с.
  1. Сенс оптимізму в мікробіології : біобібліогр. покажч. до 75-річчя від дня народження Палія Гордія Кіндратовича / уклад. Л. В. Сухарєва, Н. М. Кравчук, к.м.н. Н. М. Шевчук, автор вступ. ст. акад. АН ВШ України, засл. діяч науки і техніки України, д-р мед. наук, проф. Ю. Л. Волянський ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 76 с. : іл. – (Серія «Вчені нашого університету»).
  1. ^ Сенс оптимізму в мікробіології [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 75-річчя від дня народження Палія Гордія Кіндратовича / уклад. Л. В. Сухарєва, Н. М. Кравчук, к.м.н. Н. М. Шевчук,автор вступ. ст. акад. АН ВШ України, засл. діяч науки і техніки України, д-р мед. наук, проф.. Ю. Л. Волянський ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 75 с. : іл. – (Серія «Вчені нашого університету»). – 1електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 2000, XP. - Назва з диску.
  1. Генрік Сенкевич (1846-1916) = Henryk Sienkiewicz : біобібліогр. покажч. до 165-річчя від дня народж. / упоряд. М. І. Мельник ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 20 с. : іл.
  1. На крилах натхнення : збірка поетичних творів викладачів та студентів ВНМУ ім. М.І. Пирогова / упоряд. Л. Ф. Лізановська ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 90 с.
  1. Одонтокультура: история и современность : інформ. лист на допомогу вивченню дисципліни «Стоматологія» / упоряд. Т. І. Ліфанова. – Вінниця, 2011. – 12 с. – (Серія «Для тих, хто хоче більше знати»).
  1. Обструктивні хвороби легень : реком. список літ. / уклад. І. А. Дремлюга. – Вінниця, 2011. – 12 с. – (Серія «На допомогу освітнім програмам»).
  1. Нестероїдні протизапальні препарати: за і проти : реком. список літ. / уклад. Г. М. Старчеус. – Вінниця, 2011. – 10 с. – (Серія «На допомогу освітнім програмам»).
  1. Фактори ризику серцево-судинних захворювань : реком. список літ. / уклад. А. А. Пшенична. – Вінниця, 2011. – 8 с. – (Серія «На допомогу освітнім програмам»).
  1. Світ медицини в художньому слові : реком. список / уклад. Г. В. Стороженко ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 13 с.


  Підготовка до друку :


  1. Пирогов М. І. 1810 – 1881 : біобібліогр. покажч. / наук. консультант Павленко Р. І. ; відповід. за вип. Шпукал Л. І. ; уклад. Корнілова Л. Є., Шпукал Л. І., Коцюра Є. В., Юрчишина О. А. – Київ ; Вінниця. – Текст укр., рос., англ.  ^ Публікації працівників бібліотеки

  у матеріалах конференцій та періодичній пресі:


  1. Кравчук Н. М. Бібліотека ВНЗ у віртуальному просторі з погляду користувача та бібліотекаря (за матеріалами статистичного вивчення) / Н. М. Кравчук // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матеріали наук.-практ. конф., 17-18 берез. 2011 р. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Т.Г. Шевченка», 2011. – С. 43-48.


  2. Шпукал Л. І. Інноваційна діяльність наукової бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова в системі безперервної освіти / Л. І. Шпукал, І. В. Гулик // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матеріали наук.-практ. конф., 17-18 берез. 2011 р. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Т.Г. Шевченка», 2011. – С. 233-238.


  3. Шпукал Л. І. Використання сучасних технологій в діяльності наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова / Л. І. Шпукал // Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної, фармацевтичної галузі України: традиційний та інноваційний шляхи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 трав. 2011 р. – Харків, 2011. – С. 18-21.


  4. Шпукал Л. И. Создание модельной библиотеки медицинского вуза как системы додипломного и последиплом-ного образования / Л. И. Шпукал // Библиотеки и информацион-ные ресурсы в современном мире науки, культуры, образо-вания и бизнеса [Электронный ресурс]: материалы конф. – Электрон. дан. – М.: ГПНТБ России, 2011. – 1 электрон. опт. диск ( CD - ROM ). – Систем. требования: IBM PC , Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-85638-150-3. – № гос. регистрации 0321100651.


  5. Грані видавничої діяльності : [наук. б-ки ВНМУ ім. М.І. Пирогова] // Наші новини. – 2011, вип. 1. – 30 верес. – С. 5.


  6. Кравчук Н. Політика зберігання фондів наукової бібліотеки як засіб якісного інформаційного забезпечення науки та освіти / Н. М. Кравчук // Бібліотечний форум України. – 2011. - № 1. – С. 26-28.


  7. Кравчук Н. Свято друзів бібліотеки / Н. М. Кравчук // Бібліотечний форум України. – 2011. - № 2. – С. 15.


  8. Не лише навчання… : [до 15-річчя літ.-мистец. об-ня «Літ. вежа». Є фото] // Наші новини. – 2011, вип. 2. – 29 груд. – С. 5.

  9. Юрчишина О. Відлуння фестивалю : [про ХІ Всеукр. фестиваль укр. книги «Феодосія-2011». Є фото ] / О. А. Юрчишина // Кримська світлиця. – 2011. – 14 жовт. – С. 7.

  10. Юрчишина О. Українська книжка в Феодосії : [про ХІ Всеукр. фестиваль укр. книги «Феодосія-2011». Є фото ] / О. А. Юрчишина // Літературна Україна. – 2011. – 8 верес. (№34). – С. 9.


  Публікації про бібліотеку не бібліотечних працівників

  у періодичній пресі:


  1. Білоусов Є. Свято на узбережжі Чорного моря : [на ХІ Всеукр. фестиваль укр. книги «Феодосія-2011» голов. бібліотекар наук. б-ки ВНМУ ім. М.І. Пирогова розповіла про діяльність б-ки у відтворенні історії медицини краю] / Є. Білоусов ; фото Є. Букета // Слово Просвіти. – 2011. – 1-7 верес. (Ч. 35). – С 16. – (Житомирська газ).
  1. Васильчук С. Із роду лікарів і поетів : [у наук. б-ці ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбулася зустріч із Боржковським О.В. – випускником ун-ту 1959 р., лікарем вищої категорії, правнучатим племінником лікаря і поета С. Руданського. Є фото] / С. Васильчук // Слово Просвіти. – 2011. – 21-27 лип. (Ч. 29). – (Житомирська газ).
  1. Віленський Ю. «Повій, вітре, на Вкраїну…» : [на літ.-мистец. вечорі в ННМБ, присвяч. пам’яті лікаря і поета С. Руданського голов. бібліотекар наук. б-ки ВНМУ ім. М.І. Пирогова розповіла про нові дослідження в руданськознавстві] / Ю. Віленський // Ваше здоров’я. – 2011. – 18 лют. (№ 7). – С. 13.
  1. Вітюк О. «Літературній вежі» 15 років! А це вік, коли все тільки починається : [про літ.-мистец. об-ня, що діє при наук. б-ці ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Є фото] / О. Вітюк // Молодий медик. – 2011. – Квіт. (№ 1). С. 2-3.
  1. Настіна В. Українська книга підкорює Кримські вершини : [участь голов. бібліотекаря наук. б-ки ВНМУ ім. М.І. Пирогова О.А. Юрчишиної на ХІ Всеукр. фестиваль укр. книги «Феодосія-2011» ; фото О. Носаненка] / В. Настіна // Кримська світлиця. – 2011. – 26 серп. – С. 10.  1. Сарахан М. Гідний нащадок роду Руданських : [у наук. б-ці ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбулася зустріч із Боржковським О.В. Є фото] / М. Сарахан // Вінниц. газ. – 2011. – 10 черв. – С. 8.

  ХІ. Зв’язки з громадськістю


  Університетський рівень

  Гідну позицію в університеті бібліотека займала завдяки координації своєї діяльність із науковими структурами університету. Створенню позитивного іміджу бібліотеки сприяла участь у вчених радах: загальноуніверситетській, факультетських та методичній раді по роботі з іноземними студентами. Плановий виступ директора «Проблеми використання науковою бібліотекою сучасних технологій у забезпеченні якісного навчального та наукового процесів в університеті» викликав неабиякий інтерес серед присутньої наукової спільноти.

  Налагодженню зв’язків, контактів та вирішенню проблем зі студентством сприяв деканат кожного факультету. Зокрема, заступник декана медичного факультету № 1 Смольський Л.П. постійно підтримував творче об’єднання при бібліотеці «Літературна вежа

  Члени художньої самодіяльності, викладачі університету, студенти та випускники завітали на 15-річчя створення творчого об’єднання «Літературна вежа».

  Підтримував талановиту і творчу молодь студентський профком. На ювілей до «вежівців» завітав із щирими вітальними словами та подарунком його голова О. Довгань.

  Члени об’єднання на знак вдячності за співпрацю і взаємопідтримку вітали свого ровесника – університетський ансамль «Гармонія», який теж святкував своє 15-річчя.
  Викладачі активно долучилися до проведення спільних масових заходів із студентами та бібліотекою. За сприянням декана медичного факультету № 2 Власенка О.В. та любителя поезії і поета доцента Матвійчука М.В. у холі університету були проведені Шевченківські читання. Власенко О.В. подарував бібліотеці маленьку захалявну книжечку творів Шевченка.


  Цікаво пройшла презентація збірки поезій професора, зав. кафедри гістології М.С. Пушкаря «Все побеждает любовь». Шанувальники української поезії та пісні отримали задоволення від літературно-музичного вечора, підготовленого за ініціативою та з участю доцента кафедри педіатрії Липка М.Р.

  До ідеї деканату провести конкурс «Не зламай свою долю: молодь за здоровий спосіб життя» підключилася бібліотека. Конкурсні роботи – поетичні твори, малюнки (шаржі, карикатури, плакати, салогани), фотографії – були розміщені у холі університету й на сайті бібліотеки.

  ^ День відкритих дверей «Джерело ідей, думок скарбниця», приурочений до Всеукраїнського дня бібліотек, свідчив про значимість бібліотеки в університеті. Працівники бібліотеки підготували ряд книжкових виставок у циклі «Скарбниця знань – бібліотека»: «Книги з автографами», «Гортаючи книгу: бібліотекарі читають і рекомендують», «Бібліотечне сузір’я Вінниччини».

  ^ Профком співробітників університету сприяв соціальному захисту працівників бібліотеки. Пропонувалися путівки у літні бази відпочинку. Дітям працівників були закуплені подарунки до Нового року. За активну діяльність та багаторічну працю були нагороджені Подяками ювіляри бібліотеки: Наваленко Л.В., Димченко М.П., Сухарєва Л.В., Маєвська Л.В., Омельченко Е.Л., Пілюгіна І.П., Юрчишина О.А. Для всіх працівників до Дня бібліотек профком фінансував поїздку в історичне місце – Хотин.

 • 1   2   3   4

  Схожі:

  Графік роботи бібліотеки iconПро визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації
  У статті проаналізовано досвід формування стратегічної Програми розвитку університетської бібліотеки та ступінь її впливу на ефективність...
  Графік роботи бібліотеки iconІванчук В. О., зав відділу обслуговування бібліотеки вдпу ім. М. Коцюбинського маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки вдпу імені м. Коцюбинського
  Маркетинг (від англійського market – ринок, попит, збут) – це вид управлінської діяльності для виявлення шляхів взаємодії між постачальником...
  Графік роботи бібліотеки iconРоль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів
  Тому розвиток інформаційних послуг бібліотеки має проводитись в двох напрямках – максимальному насиченні інформаційних ресурсів бібліотеки...
  Графік роботи бібліотеки iconДіяльність вузівської бібліотеки в умовах інформатизації суспільства. Шилюк Олег Іванович
  Ми знаємо, що вузівські бібліотеки не вільні в собі: вони підтримують дослідження, науково-навчальні процеси вузу, поширюють інформацію...
  Графік роботи бібліотеки iconРежим роботи наукової бібліотеки

  Графік роботи бібліотеки icon№ з/п Повна назва бібліотеки
  Директор Наукової бібліотеки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
  Графік роботи бібліотеки icon№ з/п Повна назва бібліотеки
  Директор Наукової бібліотеки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
  Графік роботи бібліотеки iconГрафік консультацій з курсового проектування (роботи) та магістерської дипломної роботи викладачами кафедри еоуп у I – семестрі 2012/2013 н р

  Графік роботи бібліотеки iconПравила або умови пошуку на сайті Бібліотеки України
  Електронні бібліотеки (науково-інформаційні ресурси мережі Інтернет), електронна адреса
  Графік роботи бібліотеки iconБілоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету
  Сучасний бібліотечний менеджмент в організації діяльності бібліотеки вищого навчального закладу
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи