615. 2 М 71 Мішина Л. Г icon

615. 2 М 71 Мішина Л. Г
Скачати 85.96 Kb.
Назва615. 2 М 71 Мішина Л. Г
Дата13.09.2012
Розмір85.96 Kb.
ТипДокументи

615.2

М 71


Мішина Л.Г.

Фармацевтична хімія. Загальна та спеціальна фармацевтична хімія. Лікарські засоби неорганічної природи : лабораторно-практичні заняття: навчальний посібник / Л. Г. Мішина. - Вінниця : Едельвейс і К, 2010. - 384 с. - Предм. покажч.: с. 357-366. - Бібліогр.: с. 367-371


Анотація: Автор сучасного навчального посібника, користуючись власним досвідом викладання фармацевтичної хімії, розглядає хімічні, фізичні, фізико-хімічні методи та прийоми фармацевтичного аналізу лікарських речовин згідно вимог Державної Фармакопеї України та Програми з фармацевтичної хімії. Пріоритетне місце відведене фармацевтичній інформації про лікарські засоби. Вказаний перелік сучасних синонімів ліків, переважно міжнародних («патентованих назв (INN) та патентованих фірмових (торгових) назв, зроблений докладний опис застосування їх в медицині. Вперше впроваджене поєднання хімічної з фармакологічною класифікацією медикаментів, що сприятиме ефективнішому засвоєнню знань, вмінь і навичок, необхідних для практичної роботи провізора. Описано 42 лабораторні роботи з синтезу та аналізу якості лікарських засобів, експрес-аналіз 27-ми екстемпоральних ліків. Більшість завдань для самоконтролю подано у вигляді новітніх тестів різних форм. Для студентів та викладачів фармацевтичної хімії, працівників галузі фармації, спеціалістів експериментальної фармакології, представників різних медичних спеціальностей Державного фармакологічного центру МОЗ України.
ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 8

ВСТУП 13

Правила роботи в лабораторії фармацевтичної хімії..... 13

Заходи безпеки під час роботи в лабораторії та способи

надання першої медичної допомоги 14

Порядок оформлення лабораторних робіт 16

Приклади розв'язку завдань 20

Приклади розв'язку тестових Завдань та задач 25

Загальна фармацевтична хімія

Тема 1. Організація контролю якості лікарських засобів в

Україні 36

Лабораторна робота № 1.1 46

Тема 2. Фармацевтичний аналіз. Ідентифікація лікарських

речовин 51

Лабораторна робота 2.1. Загальні реакції ідентифікації

лікарських речовин неорганічної природи. 91

Тема 3. Дослідження відносної чистоти лікарських

речовин 94

Лабораторна робота 3.1. Оцінка зовнішнього вигляду та

визначення розчинності лікарських речовин 153

Лабораторна робота 3.2. Визначення прозорості та

ступеня забарвлення розчинів лікарських речовин 153

Лабораторна робота 3.3. Визначення рН розчинів

лі­карських речовин. 154

Лабораторна робота 3.4. Визначення домішок

неорганічних іонів у лікарських речовинах спектрофото-

метрич­ним методом 155

Лабораторна робота 3.5. Визначення допустимих меж

домішок неорганічних іонів у лікарських засобах 157

Лабораторна робота 3.6. Визначення недопустимих

домішок неорганічних іонів у лікарських засобах 157

Тема 4. Методи кількісного визначення лікарських

засо­бів 161

Лабораторна робота 4.1. Виготовлення та стандарти-

зація титрованих розчинів для об'ємного аналізу 175

Лабораторна робота 4.2. Аналіз лікарських речовин

ме­тодом комплексонометрії 177

Лабораторна робота 4.3. Аналіз лікарських засобів

рефрактометричним методом 177

Спеціальна фармацевтична хімія

^ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ

Тема 5. Лікарські речовини — похідні елементів VII гру­пи періодичної системи Д. І. Менделєєва: галогенів та

Мангану ………………………………………………………..182

Техніка виконання робіт з синтезу лікарських засобів 204

Лабораторна робота 5.1. Оцінка зовнішнього вигляду

лі­карських речовин, похідних елементів VII групи

періо­дичної системи Д. І. Менделєєва 208

Лабораторна робота 5.2. Ідентифікація та кількісне

виз­начення лікарських речовин, похідних елементів

VII групи періодичної системи Д. І. Менделєєва 208

Лабораторна робота 5.3. Фармакопейний аналіз

галоге­нідів лужних металів 209

Лабораторна робота 5.4. Синтез та аналіз лікарських

ре­човин, похідних елементів VII групи періодичної

системи Д. І. Менделєєва……………………………..……….211

Тема 6. Лікарські речовини — похідні елементів VI групи періодичної системи Д. І. Менделєєва: Оксигену та

Сульфуру…………………………………………………………….. 216

Лабораторна робота 6.1. Оцінка зовнішнього вигляду та визначення розчинності лікарських речовин, похідних елементів VI групи періодичної системи Д. І. Менделєєва. 243 Лабораторна робота 6.2. Ідентифікація та кількісне виз­начення лікарських речовин, похідних елементів VI групи

періодичної системи Д. І. Менделєєва 244

Лабораторна робота 6.3. Визначення домішок неорга­нічних іонів у лікарських речовинах, похідних елементів

VI групи періодичної системи Д. І. Менделєєва 244

Лабораторна робота 6.4. Визначення прозорості та сту-

пеня забарвлення розчинів лікарських речовин,

похідних елементів VI групи періодичної системи

Д. І. Менделє­єва. ......................... ………….. 245

Лабораторію робота 6.5. Визначення рН розчинів лі­-
карських речовин, похідних елементів VI групи періодич­-
ної системи Д. І. Менделєєва......................................................246

Тема 7. Лікарські речовини — похідні елементів V групи періодичної системи Д. І. Менделєєва: Нітрогену, Арсену

тя Бісмуту .... ..... …..250

Лабораторна робота 7.1. Оцінка зовнішнього вигляду та
визначення розчинності лікарських речовин, похідних
елементів V групи періодичної системи Д. І. Менделєєва….256

Лабораторна робота 7.2. Ідентифікація та кількісне виз­начення лікарських речовин, похідних елементів V групи

періодичної системи Д. І. Менделєєва.........................................256

Лабораторна робота 7.3. Визначення домішок неорга­нічних іонів у лікарських речовинах, похідних елементів

V групи періодичної системи Д. І. Менделєєва............................257

Лабораторна робота 7.4. Визначення прозорості та сту­пеня забарвлення розчинів лікарських речовин, похідних елементів V групи періодичної системи Д. І. Менделєєва……………….258

Тема 8. Лікарські речовини — похідні елементів IV групи періодичної системи Д. І. Менделєєва: Карбону та Ш

групи періодичної системи: Бору та Алюмінію... …...261 Лабораторна робота 8.1. Оцінка зовнішнього вигляду та
визначення розчинності лікарських речовин, похідних
елементів IV та III груп періодичної системи Д. І. Менде­-
лєєва .….272

273 273

Лабораторна робота 8.2. Ідентифікація та кількісне виз­начення лікарських речовин, похідних елементів FV та НІ

груп періодичної системи Д. І. Менделєєва.....

Лабораторна робота 8.3. Визначення домішок неорга­
нічних іонів у лікарських речовинах, похідних елементів
IV та ПІ груп періодичної системи Д. І. Менделєєва ….

Лабораторна робота 8.4. Визначення прозорості та сту-­
пеня забарвлення розчинів лікарських речовин, похідних
елементів IV та НІ труп періодичної системи Д. І. Менде­
лєєва …274

Лабораторна робота 8.5. Визначення рН розчинів лі­-
карських речовин, похідних елементів IV та III груп пе-­
ріодичної системи Д. І.Менделєєва.... ….275

Лабораторна робота 8.6. Синтез та аналіз лікарських ре­-
човин, похідних елементів IV та III груп періодичної сис­-
теми Д. І. Менделєєва....... ….275

Тема 9.Лікарські речовини — похідні елементів ІІ групи періодичної системи Д. І. Менделєєва: Магнію, Кальцію,

Цинку', Барію та Меркурію ….280

Лабораторна робота 9.1. Оцінка зовнішнього вигляду та визначення розчинності лікарських речовин, похіідних елементів II групи періодичної системи Д. І. Менделєєва....... 291 Лабораторна робота 9.2. Ідентифікація та кількісне виз­начення лікарських речовин, похідних елементів II групи

періодичної системи Д. І. Менделєєва... І. ….292

Лабораторна робота 9.3. Визначення домішок неорга­нічних іонів у лікарських речовинах, похідних елементів

II групи періодичної системи Д. І. Менделєєва....... ….292

Лабораторна робота 9.4. Визначення прозорості та сту-­
пеня забарвлення розчинів лікарських речовин, похідних
елементів II групи періодичної системи Д. І. Менделє-­
єва ……………………………………………….293

Лабораторна робота 9.5. Синтез та аналіз лікарських ре­човин, похідних елементів II групи періодичної системи

Д. І. Менделєєва ….294

Тема 10. Лікарські речовини — похідні елементів І групи періодичної системи Д. І. Менделєєва: Аргентуму, ЇСуп-

руму та VIII групи періодичної системи: Феруму ….299

Лабораторна робота 10.1. Оцінка зовнішнього вигляду та визначення розчинності лікарських речовин, похідних елементів І групи періодичної Системи Д. І. Менделєєва..........304

Лабораторна робота 10.2. Ідентифікація та кількісне
визначення лікарських речовин, похідних елементів І гру-­
пи періодичної системи Д. І. Менделєєва……………………….305

Лабораторна робота 10.3. Визначення домішок неорга­нічних іонів у лікарських речовинах, похідних елементів

І групи періодичної системи Д. І. Менделєєва …...305

Лабораторна робота 10.4. Визначення прозорості розчи­
нів лікарських речовин, похідних елементів І групи періо­
дичної системи Д. І. Менделєєва..... …...306

Тема 11. Радіофармацевтичні лікарські засоби …...310

Тема 12. Експрес-аналіз лікарських засобів неорганічної

природи …...323

Лабораторна робота 12.1. Якісний експрес—аналіз екс-

темпоральних лікарських засобів …...338

Лабораторна робота 12.2. Кількісний експрес-аналіз екстем

поральних лікарських засобів титриметричними методами........351

Лабораторна робота 12.3. Кількісний експрес-аналіз екстемпоральних лікарських засобів рефрактометричним методом……………………………………………………………351

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК …...357

ЛІТЕРАТУРА …...367

ДОДАТКИ …...372


■■'■'-. ..-'■· '

Схожі:

615. 2 М 71 Мішина Л. Г iconС. 236-242. Мішина Л. М. Особливості корпоративної культури студенів університету
Мішина Л. М. Особливості корпоративної культури студентів університету// Вісник Луганського національного університету імені Тараса...
615. 2 М 71 Мішина Л. Г iconУдк 615. 2/-3 03: 616. 31(035) бек 56-6 М58 Максимовская Л. Н., Рощина П. И
...
615. 2 М 71 Мішина Л. Г icon615. 7 С 19 Сапоніт І аеросил
Сапоніт І аеросил у тваринництві та медицині / М. Ф. Кулик [та ін.]; ред. М. Ф. Кулик, Т. В. Засуха, М. Б. Луцюк. Вінниця : Рогальська...
615. 2 М 71 Мішина Л. Г icon615. 53 Г 97 Гуцол Л. П
Основи гомеопатії : [навч посіб для студ. Вмнз] / Л. П. Гуцол. Вінниця : Нова Книга, 2011. 344 с. іл. Бібліогр.: с. 323-339. Предм...
615. 2 М 71 Мішина Л. Г iconДонецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра фармакології Методичні вказівки для студентів за курсом загальної І спеціальної фармакології Донецьк. 2009 р. Удк 615. 015 (075)
Автори: Талалаєнко О. М., Коміссаров І. В., Абрамець І. І., Зіньковська Л. Я., Образцова О. Г., Самойлович І. М., Тихонов В. М. Євдокімов...
615. 2 М 71 Мішина Л. Г iconРуководство для врачей москва «медицина» 1997 ббк 54. 5 К. 28 Удк 616-036. 882-08: 615. 816 03
Данное руководство. Авторы располагают более чем 20-летним опытом исследований и практической работы, основанным на применении ивл...
615. 2 М 71 Мішина Л. Г iconАнтибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків
Т 15 Тактика вибору антибіотиків : навч посіб для студ мед навч закладів, лікарів-інтернів та сімейних лікарів / О. О. Яковлева [та...
615. 2 М 71 Мішина Л. Г iconЛ. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография
Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография] / О. М. Радченко. К. Синопсис, 2011. 128 с
615. 2 М 71 Мішина Л. Г iconДонецкий национальный медицинский университет им. М. Горького Кафедра фармакологии Методические указания для студентов по курсу рецептуры, общей и частной фармакологии Донецк. 2009 г. Удк 615. 015 (075)
Методические указания для студентов по курсу рецептуры, общей и частной фармакологии
615. 2 М 71 Мішина Л. Г iconНаказ №615 /с Про зарахування на І курс денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за кошти державного бюджету 03040101 Правознавство
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи