615. 53 Г 97 Гуцол Л. П icon

615. 53 Г 97 Гуцол Л. П
Скачати 107.29 Kb.
Назва615. 53 Г 97 Гуцол Л. П
Дата13.09.2012
Розмір107.29 Kb.
ТипКнига

615.53

Г 97


Гуцол Л.П.

Основи гомеопатії : [навч. посіб. для студ. ВМНЗ] / Л. П. Гуцол. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 344 с. : іл. - Бібліогр.: с.323-339. - Предм. покажч.: с.340-341. - Алф. покажч.: с.342-343

Анотація: У книзі в стислому вигляді викладено принципи та основні історичні етапи розвитку класичної гомеопатії, сучасний стан і наукове обгрунтування методу, основи гомеопатичної фармації, методологію гомеопатичного обстеження пацієнта і ряд інших програмних тем. Гомеопатія представлена як струнка і потужна терапевтична система, основана на фундаментальних законах природи. Клінічні приклади з практики автора допоможуть новачку відчути дух класичної гомеопатії, величезні лікувальні та профілактичні можливості методу.

Посібник призначений для студентів 4-го курсу вищих медичних навчальних закладів, однак може бути рекомендований студентам старших курсів вищих медичних навчальних закладів, лікарям-інтернам, аспірантам, фахівцям загальної практики - сімейної медицини, представникам інших медичних спеціальностей, оскільки знайомить з альтернативними шляхами зцілення

^ ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень та позначень 9

Передмова 10

Вступ 12

Словник понять і термінів, що використовуються в гомеопатії 14

Частина 1. Загальна гомеопатія

Розділ 1. Гомеопатія: визначення, роль і місце у сучасній медицині,

історія розвитку 21

 1. Визначення гомеопатії. Гомеопатія як метод холістичної регулюючої терапії 21

 2. Принципи гомеопатії 24
 1. Випробування лікарських субстанцій на здорових добровольцях 24

 2. Закон подоби 25

 3. Застосування малих доз лікарських субстанцій 26

 4. Динамізація (потенціювання) як метод приготування гомеопатичних препаратів ЗО

1.3. Основні історичні етапи розвитку гомеопатії 31

 1. Період зародження гомеопатії 31

 2. Самуель Ганеманн - основоположник гомеопатії 32

 3. Сучасний стан гомеопатії у світі 39

 4. Сучасний стан розвитку гомеопатії в Україні 40

1.4. Роль і місце гомеопатії в сучасній лікарській практиці 44

Висновки 45

Питання для самоконтролю 46

Список рекомендованої літератури 46

Розділ 2. Наукове обґрунтування гомеопатії. Основні напрями наукових

досліджень у гомеопатії 48

 1. Теорія розвитку хронічних захворювань і механізм дії гомеопатичних препаратів за Ганеманном 48

 2. Сучасні уявлення про механізми дії гомеопатичних лікарських засобів 50
 1. Теорії інформаційної дії гомеопатичних препаратів 51

 2. Теорія спеціальних рецепторів 57

2.3. Джерела знань про гомеопатичні лікарські засоби 58

 1. Випробування лікарських субстанцій на здорових добровольцях 58

 2. Дані токсикології і фармакології ..59

 3. Спостереження за хворими, які приймають гомеопатичні ліки 60

 4. Застосування гомеопатії у ветеринарії 60
 1. Правила проведення гомеопатичних прувінгів 61

 2. Поняття про медикаментозний патогенез і медикаментозний діагноз 62

2.6. Медикаментозне загострення, його типи 64

Висновки 64

Питання для самоконтролю 66

Список рекомендованої літератури 66


Розділ 3. Гомеопатична фармакопея. Походження і приготування

гомеопатичних лікарських засобів 68

 1. Походження гомеопатичних лікарських засобів 68

 2. Визначення гомеопатичного лікарського засобу. Базисні гомеопатичні препарати 69

 3. Фармакопея В. Швабе 70

 4. Потенціювання (динамізація) 76

 5. Шкали гомеопатичних розведень. Поняття про низькі, середні

і високі потенції 77

3.6. Методи приготування гомеопатичних потенцій 80

 1. Потенціювання за десятковою шкалою 80

 2. Потенціювання за сотенною шкалою 80

 3. Потенціювання за Корсаковим 81

3.7. Технологія насичення гранул 82

Висновки 83

Питання для самоконтролю 84

Список рекомендованої літератури 84

Розділ 4. Методологія гомеопатичного обстеження. Гомеопатична семіотика....86

4.1. Симптоми, їх класифікація, використання і значення в гомеопати 86

 1. Патогномонічні та індивідуальні симптоми 88

 2. Об'єктивні і суб'єктивні симптоми 89

 3. Локальні і загальні симптоми 91

 4. Психічні і соматичні симптоми 91

 5. Супутні симптоми 92

 6. Ключові симптоми 93

 7. Повноцінні симптоми 93
 1. Етіологічні чинники, їх значення для встановлення медикаментозного діагнозу... 94

 2. Локалізація патологічного процесу, її значення для вибору гомеопатичного препарату 95

 3. Характер відчуттів і їх роль у визначенні медикаментозного діагнозу 96

 4. Модальності та їх значення для вибору гомеопатичного препарату 97
 1. Фізичні чинники 98

 2. Біоритми 99

 3. Фізіологічні умови 99

 4. Психічні чинники 101
 1. Значення спадковості й анамнезу життя для призначення гомеопатичного лікування 101

 2. Методологія клінічного обстеження пацієнта у гомеопатії.

Схема амбулаторної карти хворого 102

4.8. Оцінка динаміки стану пацієнта відповідно до законів Герінга 104

Висновки 104

Питання для самоконтролю 105

Список рекомендованої літератури 106

Розділ 5. Підходи до вибору гомеопатичних препаратів. Критерії відбору симптомів для пошуку ліків………………………………………………………..107

 1. Конституціональний і синдромальний підходи до вибору гомеопатичного препарату 107

 2. Поняття про випробувані показання для лікарських засобів. Принципи формування і призначення комплексних гомеопатичних препаратів 108

 3. Конституціональний медикаментозний тип ПО

 4. Materia Medica, її структура. Вибір гомеопатичного препарату

за допомогою Materia Medica 113

 1. Гомеопатичний антидот 113

 2. Реперторіум 113

 3. Вибір гомеопатичного препарату за допомогою реперторіума. Ранжирування симптомів 116

 4. Поняття гомеопатичної дози. Критерії вибору потенції гомеопатичного препарату 122

5.9.Уніцизм і плюралізм як сучасні методики гомеопатії 122

Висновки 123

Питання для самоконтролю 123

Список рекомендованої літератури 124

Розділ 6. Сучасні напрями біологічної медицини. Гомотоксикологія

і антигомотоксичні препарати 126

 1. Використання принципів ізопатії в імунопрофілактиці, специфічній десенсибілізації 126

 2. Основні принципи і наукове обґрунтування гомотоксикології 127

 3. Основні терміни і визначення гомотоксикології 131

 4. Фази захворювання за Реккевеґом 134

 5. Особливості дії антигомотоксичних препаратів 138

6.6. Місце антигомотоксичної терапії в сучасній медицині 142

Висновки 142

Питання для самоконтролю 143

Список рекомендованої літератури 143

Частина 2. Спеціальна гомеопатія

Розділ 7. Комплексні гомеопатичні та антигомотоксичні препарати

для лікування хворих з ГРВІ 145

7.1. Комплексні гомеопатичні препарати для лікування ГРВІ 145

7.1.1. Комплексні гомеопатичні препарати Антигрипін, Фарингол

(ТОВ "Арніка", Харків) 145

 1. Комплексні гомеопатичні препарати Ангін-гран, Антигрипін, Бронхо-гран, Гайморин (ЗАТ "Національна гомеопатична спілка", Київ).. 147

 1. Комплексний гомеопатичний препарат Анаферон (ТОВ "НПФ

"Матеріа Медика Холдинг", Російська Федерація, Москва) 150

7.2. Комплексні антигомотоксичні препарати для лікування ГРВІ 151

Питання для самоконтролю 159

Список рекомендованої літератури 160

Розділ 8. Гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого лікування

хворих з ГРВІ 161

8.1.Aconitumnapellus 161

8.2. Belladonna atropa 163

8.3.Eupatoriumperfoliatum 164

 1. Ferrum phosphoricum 165

 2. Rhus toxicodendron 166

 3. Hepar sulfuris (calcareum) 168

 4. Mercurius solubilis Hahnemanni 169

Питання для самоконтролю 172

Ситуаційна задача 173

Список рекомендованої літератури 173

Розділ 9. Комплексні гомеопатичні та антигомотоксичні препарати для

лікування хворих з алергічними станами на прикладі атопічного
дерматиту
174

 1. Комплексні гомеопатичні препарати для лікування хворих з алергічними станами.. 174

 1. Комплексні антигомотоксичні препарати для лікування хворих з алергічними станами 175

Питання для самоконтролю 180

Список рекомендованої літератури 181

Розділ 10. Гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого лікування

хворих з алергічними станами на прикладі атопічного дерматиту... 182

 1. Apis mellifka 182

 2. Arsenicum album 184

 3. Graphites 186

 4. Lycopodium clavatum 188

 5. Natrium muriaticum 191

 6. Sulfur 193

Питання для самоконтролю 196

Ситуаційна задача 197

Список рекомендованої літератури 197

Розділ 11. Комплексні гомеопатичні та антигомотоксичні препарати,
що використовуються для лікування хворих із синдромом
вегетативної дистонії
198

11.1. Комплексні гомеопатичні препарати для лікування хворих із синдромом

вегетативної дистонії 198

11.1.1. Комплексні гомеопатичні препарати Сноверин, Кордалон

(ТОВ "Арніка", Харків) 198

 1. Комплексні гомеопатичні препарати Кардіо-гран, Сон-норма, Стрес-гран (ЗАТ "Національна гомеопатична спілка", Київ) 200

 2. Комплексний гомеопатичний препарат Тенотен (ТОВ НПФ "Матеріа Медика Холдинг", Російська Федерація, Москва) 202

11.2. Комплексні антигомотоксичні препарати для лікування хворих із синдромом
вегетативної дистонії 203

Питання для самоконтролю 210

Список рекомендованої літератури 211

Розділ 12. Гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого лікування

хворих із синдромом вегетативної дистонії 212

12.1.Argentumnitricum 212

12.2.Aurummetallicum 214

 1. Bryonia alba 216

 2. Lachesis mutus 217

12.5. Nux vomica 220

Питання для самоконтролю 224

Ситуаційна задача 225

Список рекомендованої літератури 225


Розділ 13. Комплексні гомеопатичні та антигомотоксичні препарати для

використання у педіатричній практиці 227

 1. Препарати для лікування ГРВІ 227

 2. Препарати для лікування захворювань нервової системи 231

 3. Препарати для лікування захворювань серцево-судинної системи

та опорно-рухового апарату 233

 1. Препарати для лікування захворювань органів дихання і ЛОР-патології 235

 2. Препарати для лікування захворювань травного тракту у дітей 235

 3. Препарати для лікування захворювань сечовидільної системи 238

 4. Препарати для лікування алергічних захворювань 240

Питання для самоконтролю 240

Список рекомендованої літератури 241

Розділ 14. Гомеопатичні монопрепарати для використання у педіатричній

практиці 242

 1. Barium carbonicum 242

 2. Calcium carbonicum ostrearum Hahnemanni (Calcarea carbonica) 244

 3. Calcium phosphoricum (Calcarea phosphorica) 247

 4. Calcium fluoricum (Calcarea fluorica) 248

 5. Chamomilla recutita 250

 6. Silicea terra 251

Питання для самоконтролю 253

Ситуаційна задача 254

Список рекомендованої літератури 255


Додатки

До розділу 1 257

До розділу 2 287

До розділу 5 295

Список використаної літератури 323

Предметний покажчик 340

Алфавітний покажчик однокомпонентних гомеопатичних препаратів 342

Алфавітний покажчик комплексних гомеопатичних та антигомотоксичних
препаратів 343Схожі:

615. 53 Г 97 Гуцол Л. П iconУдк 615. 2/-3 03: 616. 31(035) бек 56-6 М58 Максимовская Л. Н., Рощина П. И
...
615. 53 Г 97 Гуцол Л. П icon615. 7 С 19 Сапоніт І аеросил
Сапоніт І аеросил у тваринництві та медицині / М. Ф. Кулик [та ін.]; ред. М. Ф. Кулик, Т. В. Засуха, М. Б. Луцюк. Вінниця : Рогальська...
615. 53 Г 97 Гуцол Л. П iconДонецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра фармакології Методичні вказівки для студентів за курсом загальної І спеціальної фармакології Донецьк. 2009 р. Удк 615. 015 (075)
Автори: Талалаєнко О. М., Коміссаров І. В., Абрамець І. І., Зіньковська Л. Я., Образцова О. Г., Самойлович І. М., Тихонов В. М. Євдокімов...
615. 53 Г 97 Гуцол Л. П icon615. 2 М 71 Мішина Л. Г
Фармацевтична хімія. Загальна та спеціальна фармацевтична хімія. Лікарські засоби неорганічної природи : лабораторно-практичні заняття:...
615. 53 Г 97 Гуцол Л. П iconРуководство для врачей москва «медицина» 1997 ббк 54. 5 К. 28 Удк 616-036. 882-08: 615. 816 03
Данное руководство. Авторы располагают более чем 20-летним опытом исследований и практической работы, основанным на применении ивл...
615. 53 Г 97 Гуцол Л. П iconАнтибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків
Т 15 Тактика вибору антибіотиків : навч посіб для студ мед навч закладів, лікарів-інтернів та сімейних лікарів / О. О. Яковлева [та...
615. 53 Г 97 Гуцол Л. П iconЛ. А. Арцимович Адренергические бета-антагонисты 615. 7 Р 15 Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография
Радченко О. М. Бета-андреноблокатори: стандарти та перспективи : [монография] / О. М. Радченко. К. Синопсис, 2011. 128 с
615. 53 Г 97 Гуцол Л. П iconДонецкий национальный медицинский университет им. М. Горького Кафедра фармакологии Методические указания для студентов по курсу рецептуры, общей и частной фармакологии Донецк. 2009 г. Удк 615. 015 (075)
Методические указания для студентов по курсу рецептуры, общей и частной фармакологии
615. 53 Г 97 Гуцол Л. П iconНаказ №615 /с Про зарахування на І курс денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за кошти державного бюджету 03040101 Правознавство
...
615. 53 Г 97 Гуцол Л. П iconДокументи
1. /нормативно-правовая база ДУЗ/811соц.пед. патронат.doc
2. /нормативно-правовая...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи