Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації icon

Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації
Скачати 115.13 Kb.
НазваКнига підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації
Дата13.09.2012
Розмір115.13 Kb.
ТипКнига

614.8

М 42


Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги : навч.посіб. / B. C. Тарасюк [та ін.] ; ред. B. C. Тарасюк. - К. : Медицина, 2010. - 528 с. - Бібліогр.: с.523-526

Анотація: У посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при них. Описано загальні принципи надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації лікувально-евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних навичок. Розкрито питання організації санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення, проведення його захисту в умовах надзвичайних ситуацій; механізм передачі інформації по вертикалі з місця виникнення надзвичайних ситуацій. Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів II—IV рівнів акредитації^ Зміст


Список скорочень 9


Розділ 1. Надзвичайні ситуації. Загальна характеристика, класифікація 11

Надзвичайні ситуації природного характеру 15

Стихійні лиха геологічного походження 15

Землетрус 15

Моретрус (цунамі) 22

Вулкани 23

Зсуви 24

Стихійні лиха гідрологічного (топологічного) походження 26

Повінь 26

Селі 31

Затори та зажори льоду на ріках 33

Нагони 33

Снігові лавини, замети і зледеніння 33

Стихійні лиха метеорологічного походження 35

Шторми, урагани, смерчі 35

Надзвичайні ситуації техногенного походження 38

Транспортні катастрофи 38

Організація роботи медичних формувань служби медицини

катастроф на місці транспортної катастрофи 60

Безпека на льоду 61

Допомога при утопленні 62

Надзвичайні ситуації воєнного часу 72

^ Розділ 2. Нормативно-правові акти, організація та завдання Державної
служби медицини катастроф 80

Нормативно-правові акти, що визначають організацію і діяльність

Державної служби медицини катастроф 80

Основні принципи організації Державної служби медицини

катастроф 83

Принципи управління з надання екстреної медичної допомоги населенню та матеріально-технічне забезпечення Державної

служби медицини катастроф 84

Особливості організаційної структури Державної служби

медицини катастроф України 85

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги

та медицини катастроф як головний заклад Державної служби медицини

катастроф 88

Спеціалізовані бригади постійної готовності першої черги

Державної служби медицини катастроф 89

Спеціалізовані бригади постійної готовності другої черги

Державної служби медицини катастроф 91

Ліжкофонд Державної служби медицини катастроф

територіального рівня 93

Сили, заклади та формування Державної служби медицини

катастроф 95

Координаційна комісія Державної служби медицини катастроф 96

Державна служба медицини катастроф області. Обласна

координаційна комісія та формування Державної служби

медицини катастроф 97

^ Розділ 3. Загальні принципи надання медичної допомоги при

надзвичайних ситуаціях 100

Види і суть медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях 101

Перша медична допомога 101

Долікарська допомога 102

Перша лікарська допомога 103

Кваліфікована медична допомога 106

Спеціалізована медична допомога 109

Загальний (первинний) огляд потерпілих 111

Загальні етапи послідовності надання допомоги 114

A (airways): відновлення прохідності дихальних шляхів 114

В (breathing): відновлення дихання 118

С (circulation): кровообіг 132

С1 (cervical spine): стан шийного відділу хребта 135

Поняття про травми 136

Переломи. Допомога при них 136

Засоби іммобілізації 137

Вакуумні засоби іммобілізації 138

Підручні засоби іммобілізації 141

Вивихи. Допомога при них 141

Поняття про політравму 147

Алгоритм надання медичної допомоги на догоспітальному етапі 154

Синдром тривалого стиснення тканин 161

Особливості надання невідкладної допомоги хворим із синдромом

тривалого стиснення тканин 165

Поняття про відмороження 167

Поняття про опіки 175

Визначення площі опікової поверхні. Сортувальні групи опіку 176

Патогенез та клінічна картина опіків 178

Перша допомога при опіках 181

Прогностичний індекс (індекс Франка) 183

Поняття про хімічні опіки 183

Поняття про електротравму 184

Поняття про радіаційні опіки 189

Допомога при радіаційних опіках 191

Поняття про рани 192

Допомога при ранах 195

Поняття про кровотечі 196

Тимчасові методи спинення зовнішньої кровотечі 197

Стисна пов'язка. Підвищене положення кінцівки 197

Пальцьове притиснення артерій 198

Максимальне згинання кінцівки в суглобі 203

Спинення кровотечі за допомогою джгута 205

Спинення кровотечі за допомогою ременя (паска), джгута-

закрутки 208

Спинення кровотечі за методом Мікуліча 209

Остаточний метод спинення зовнішньої кровотечі 210

Ушкодження органа зору 210

Травми органа зору 211

Опіки органа зору 214

Способи транспортування і перенесення потерпілих 216

Перенесення потерпілих за допомогою підручних засобів 216

Перенесення потерпілого однією особою 217

Перенесення потерпілого двома особами, застосовуючи лямки 219

Перенесення потерпілого на стандартних ношах 219

^ Розділ 4. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення

під час надзвичайних ситуацій 222

Етапи медичної евакуації 228

Рятування потерпілих в умовах надзвичайних ситуацій 231

Медичне сортування 234

Медична документація 238

Організація медичної допомоги на першому етапі медичної евакуації…….. 242

Основи організації лікувально-евакуаційного забезпечення 250

Особливості організації медичної допомоги дітям при надзвичайних

ситуаціях 256

Особливості реанімації та інтенсивної терапії у дітей при масових
ураженнях 260

^ Розділ 5. Аварії на радіаційно небезпечних об'єктах. Організація

допомоги постраждалим 269

Аварії на радіаційно небезпечних об'єктах 269

Характеристика фаз (етапів) розвитку ядерної аварії 270

Зони забруднення території, критерії оцінки 275

Поняття про дозиметрію, методи вимірювання іонізаційного

випромінювання. Класифікація дозиметричних приладів 276

Оцінка радіаційної обстановки методом прогнозування 2 79

Оцінка радіаційної обстановки методом розвідки 282

Медико-санітарні наслідки аварії на радіаційно небезпечному

об'єкті. Можливі види уражень 283

Гостра променева хвороба внаслідок зовнішнього рівномірного

опромінення 285

Гостра променева хвороба при нерівномірному опроміненні 289

Перша медична допомога при радіаційних ураженнях 292

Перша лікарська допомога при радіаційних ураженнях 293

Медична допомога потерпілому в осередку ураження 293

Режими радіаційного захисту населення та засоби захисту 295

Основні заходи радіаційного захисту населення 298

^ Розділ 6. Аварії на хімічно небезпечних об'єктах. Організація допомоги

постраждалим 300

Класифікація аварій 301

Класифікація хімічно небезпечних об'єктів 302

Класифікація сильнодійних отруйних речовин за хімічним проявом 304

Характеристика осередків ураження сильнодійними отруйними

речовинами 307

Оцінка хімічної обстановки 308

Основи захисту населення при аваріях на хімічно небезпечних

об'єктах 311

Отруєння хлором. Медична допомога 312

Отруєння аміаком. Медична допомога 314

Отруєння фосфорорганічними сполуками. Медична допомога 319

Отруєння синильною кислотою. Медична допомога 323

Санітарно-епідемічна обстановка в осередку надзвичайної ситуації 325

Фактори, що впливають на її формування 325

^ Розділ 7. Організація санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення
населення при надзвичайних ситуаціях
325

Санітарно-епідемічна обстановка в осередку надзвичайних ситуацій.

Фактори, що впливають на її формування 325

Санітарно-епідеміологічний нагляд за санітарно-епідемічною
обстановкою на державному рівні 328

Організація роботи формувань і закладів охорони здоров'я

в епідемічному осередку під час виникнення надзвичайних ситуацій ........... 331

Інфекційний стаціонар: організація роботи та функціональні

підрозділи 334

Спеціалізовані протиепідемічні формування 338

Санітарно-епідемічна обстановка в осередку надзвичайної ситуації.

Критерії оцінки 340

Режимно-обмежувальні заходи при надзвичайних ситуаціях 345

Організація і проведення екстреної і специфічної профілактики в

епідемічних осередках 349

Особливо небезпечні інфекції 354

Холера 360

Чума 375

Сибірка 383

Укладки та правила взяття матеріалу при особливо небезпечних

інфекціях 389

Протичумний костюм: призначення, типи та склад, порядок
використання…………………………………………………………………..393

^ Розділ 8. Організація захисту населення у надзвичайних ситуаціях 400

Основні принципи і способи захисту 400

Характеристика захисних споруд 405

Колективні захисні споруди 405

Засоби індивідуального захисту 412

Медичний та біологічний захист населення 423

Медичний захист 423

Медичні засоби індивідуального захисту 424

Біологічний захист 433

^ Розділ 9. Організація і структура передачі інформації про виникнення
надзвичайної ситуації та її медико-санітарні наслідки
…………………………437

Організаційна структура Урядової інформаційно-аналітичної служби

з питань надзвичайних ситуацій ..437

Функціональна підсистема МОЗ України ..438

Структура функціональної підсистеми МОЗ України в межах

Урядової інформаційно-аналітичної служби з питань надзвичайних

ситуацій ..439

Організація інформаційної діяльності функціональної підсистеми

МОЗ України в межах Урядової інформаційно-аналітичної служби

з питань надзвичайних ситуацій………………………………………………444

Інформаційна діяльність вузла базового рівня функціональної

підсистеми МОЗ України в межах Урядової інформаційно-аналітичної

служби з питань надзвичайних ситуацій (після отримання інформації

про виникнення надзвичайної ситуації та її медико-санітарні наслідки)……………………...............................................................................446

Інформаційна діяльність районного (міського) територіального

медичного об'єднання функціональної підсистеми МОЗ України

в межах Урядової інформаційно-аналітичної служби з питань

надзвичайних ситуацій (після отримання інформації про виникнення

надзвичайної ситуації та її медико-санітарні наслідки)………………………448

Інформаційна діяльність територіального органу управління охорони

здоров'я функціональної підсистеми МОЗ України в межах Урядової

інформаційно-аналітичної служби з питань надзвичайних ситуацій

(після отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації та

її медико-санітарні наслідки) …448

Режим функціонування системи захисту населення і території …450

Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній
ситуації (первинне), рекомендації щодо його заповнення і подання …451

^ Розділ 10. Пов'язки при надзвичайних ситуаціях (десмургія) 453

Пов'язки, перев'язки та правила їх накладання 453

М'які бинтові пов'язки 454

Пов'язки при ушкодженнях голови та шиї 454

Пов'язки при ушкодженнях грудної клітки 457

Пов'язки при ушкодженнях верхньої кінцівки 460

Пов'язки на ділянки живота і таза 464

Пов'язки при ушкодженнях нижньої кінцівки 466

Косинкові пов'язки 467

Косинкова пов'язка на голову 467

Косинкова пов'язка на грудну клітку 468

Косинкові пов'язки на верхню кінцівку 468

Косинкова пов'язка на сідниці, промежину 470

Косинкові пов'язки на нижню кінцівку 471

Пращоподібні пов'язки 472

Пращоподібні пов'язки наголову 473

Підтримувальна пов'язка зовнішніх статевих органів 475

Сітчасті пов'язки 475

Розділ 11. Отруєння в побуті, господарстві 478

Отруєння етиловим спиртом (алкоголем) і його похідними 478

Отруєння сурогатами алкоголю 481

Отруєння метиловим спиртом 481

Отруєння етиленгліколем 484

Отруєння оцтовою кислотою (есенцією) 485

Отруєння мінеральними кислотами 488

Отруєння лугами 489

Отруєння чадним газом 490

Отруєння дихлоретаном 492

Отруєння грибами 496

Додатки 499

Ситуаційні задачі 513

Список використаної літератури 523

Схожі:

Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації iconЗ біології з основами генетики
Програми з медичної біології для студен­тів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факульте­тів вищих медичних...
Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації iconПерелік рекомендованої літератури з медичної психології
Вітенко І. С., Вітенко Т.І. Основи психології: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації....
Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації iconОсновні засади Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації iconКафедра медичної та фармацевтичної хімії
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з аналітичної хімії для студентів вищих медичних...
Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації iconКафедра медичної та фармацевтичної хімії
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з аналітичної хімії для студентів вищих медичних...
Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації iconКафедра медичної та фармацевтичної хімії
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з аналітичної хімії для студентів вищих медичних...
Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів інтернів
Литвиненко Н. В. – доктор медичних наук, професор Української медичної стоматологічної академії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи