Роль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту icon

Роль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту
Скачати 73.57 Kb.
НазваРоль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту
Дата13.09.2012
Розмір73.57 Kb.
ТипДокументи

Яворська Т.М., завідувач бібліотеки Вінницького

торговельно-економічного інституту КНТЕУ

bibliotek@rambler.ru


Роль бібліотеки ВНЗ в інформаційному забезпеченні навчального

та науково-дослідного процесів інституту.


Реформування вищої освіти, запровадження нових освітніх технологій значно посилює роль бібліотек ВНЗ в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесу ВНЗ. Відтак головним завданням бібліотеки ВНЗ було і залишається інформаційне супроводження та забезпечення навчального та науково-дослідного процесів інституту.

Наразі бібліотеки ВНЗ в своїй діялбності керуються Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Примірним положенням про бібліотеку вищого навчального закладу 3-4 рівнів акредитації»

Відповідно до Наказу МОН України «Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти» від 24 грудня 2003 р. № 847. в розділі «Інформаційне забезпечення» ставиться завдання про 100 відсоткове забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою навчального процесу для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів – бакалавр, спеціаліст, магістр. Забезпечення літературою вважається 100% при наявності одного підручника, навчального посібника за списком літератури на 3 студента. Для заочної форми навчання методичне забезпечення повинно складати 100% з розрахунку 1 комплект методичних матеріалів з кожної дисципліни на 1 студента.

Але мушу сказати, що навіть як у нашому випадку при достатньому фінансуванні на комплектування бібліотечного фонду, ми не можемо показати відповідну забезпеченість навчальних дисциплін. Головною причиною цього є одноманітність книжкового ринку України. Наприклад, коли з’являються нові дисципліни, ми здійснюємо моніторинг навчальної літератури серед великих книготорговельних підприємств України, (не тільки з якими ми співпрацюємо, а взагалі по Україні), дуже часто не можемо знайти навчальну літературу з такими назвами, і, відповідно не спроможні забезпечити нові дисципліни. Такі предмети як фінанси, облік за різними видами, менеджмент, маркетинг – це не проблема, тут працюють наукові школи по цим напрямам (наприклад: наукова школа професора Бутинця по обліку, професора Бланка по інвестиційному менеджменту, професора Балабанової по маркетинговому менеджменту і т. д.)

Нещодавно були прийняті зміни та доповнення до «Ліцензійних умов..», затверджені Наказом Монмолодьспорту України №1337 від 29.11.2011 року. Зміни стосувались забезпеченості читальних залів фаховими періодичними виданнями, а саме збільшилась кількість фахових періодичних видань для ОКР: бакалавр з 3 до 4 назв, спеціаліст так саме, а для магістрів з 4 до 8 назв. Ще одна нова вимога щодо формування списків літератури до методичних видань- література, яка подається у списку використаних джерел має обов’язково бути наявна в бібліотеці. Ми у себе в бібліотеці вже ці зміни відчули - частіше почали звертатись викладачі для оформлення списків літератури.

Потрібно відмітити, що для покращення забезпечення самостійної роботи студентів методичною літературою в бібліотеці був створений сектор методичних видань. Формується електронна база даних методичних матеріалів, ведеться облік, структурування і обслуговування студентів методичною літературою. Фонд методичних видань формується згідно розпорядження директора інституту, які надходять з головного вузу та Центру підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ, структурується в читальному залі періодичних та методичних видань.

З метою підтримки наукової цінності фонду, формування фонду відповідно профілю інституту, проводиться систематичний аналіз його використання, виявлення активної і пасивної частини фонду. Згідно проведеного аналізу, фонд навчальної літератури складає більше 50%, наукові видання – близко 30% від загального фонду. Стосовно наукових видань, то сьогодні акцент ставиться на необхідності збільшення фонду наукових видань, як вітчизняних , так і зарубіжних саме у вузівських бібліотеках . Адже, в світлі Болонського процесу, наукова література повинна обов’язково бути в бібліотеках вузів. Відомо, що фонди зарубіжних університетських бібліотек формуються здебільшого науковим виданнями.Хочу більш детально зупинитись на формуванні фонду навчальної літератури.

Для проведення аналізу забезпеченості літературою навчального процесу в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі (АБІС) “УФД/ Бібліотека” розроблена технологія профільно-типологічного моделювання навчального фонду. Завдяки можливостям цієї програми створена електронна картотека книгозабезпечення усіх навчальних предметів і курсів (Тематико-типологічний план). На підставі даних електронної картотеки книгозабезпечення періодично проводиться статистичний аналіз книгозабезпеченості, прогнозується комплектування і списання літератури.

Електронна картотека (ТТП) створена в двох варіантах: таблична форма та ієрархія. Таблична форма картотеки відображає перелік дисциплін відповідно кафедр та факультетів, крім того заноситься контингент студентів, які вивчають ту чи іншу дисципліну та примірниковість навчально-методичних видань. В програмі передбачений аналіз цих показників, і як результат реальна картина по забезпеченню всіх предметів.

Ієрархічна структура картотеки являє собою перелік факультетів, кафедр та дисципліни, які закріплені за тією чи іншою кафедрою.

Електронна картотека книгозабезпечення дозволяє швидко і точно проводити моніторинг стану навчального фонду нашої бібліотеки, вірно визначати стратегічні показники комплектування і списання літератури.

Планом роботи бібліотеки передбачений щорічний аналіз книгозабезпечення кожної учбової дисципліни і доведення результатів аналізу до викладачів. Аналіз враховує не тільки порівняння загальної кількості видань по предмету та кількості студентів, що вивчає той чи інший предмет, але й кількість нових та застарілих видань, кількість видань українською та російською мовами, наявність обов’язкових базових підручників та навчальних посібників, а також методичних матеріалів для самостійної роботи студентів, опорних конспектів, практикумів, збірників тестів та ситуаційних завдань. Усі ці дані дають змогу визначити дисципліни, коефіцієнт забезпечення яких не відповідає вимогам та нормативам, що в свою чергу дозволяє оприділити пріоритети комплектування на поточний рік, контролювати використання грошових коштів, які виділені.

А коли акредитуються напрями підготовки, або окремі дисципліни, до бібліотеки звертаються викладачі щодо забезпечення цих напрямів та дисциплін, адже показник книгозабезпечення є одним із найважливіших показників відповідності вуза вимогам ліцензування та актредитації. До речі, коли у нас в інституті в січні цього року працювала комісія із МОнмолодьспорт, то в програмі перевірки стояли наступні питання, які стосувались роботи бібліотеки:

- забезпеченість підручниками, навчальними посібниками;

- забезпеченість самостійної роботи студентів методичними матеріалами;

- співвідношення посадкових місць у читальних залах до загального контингенту студентів. Тобто саме ці вимоги прописані в «Ліцензійних умлвах надання освітніх послуг»

Як бачите, саме ці питання прописані в «Ліцензійних умовах надання освітніх послуг».

Була підготовлена довідка про роботу бібліотеки із двома додатками:

1. «Книгозабезпеченість навчальних дисциплін»

2. «Перелік методичних видань до самостійної роботи студентів, наявних у бібліотеці»

Коли ми говоримо про формування бібліотечних фондів потрібно, на мою думку, говорити і про те, які ми маємо можливості при комплектуванні. Це, звичайно, фінансування. Хочу нагадати, що з 2000 року, коли був прийнятий Закон України «Про здійснення державних закупівель», закупівля бюджетними установами всіх товарів можлива лише через тендерні процедури. Тобто починаючи з 2000 року всі бібліотеки змушені були працювати в умовах закупівлі періодики та книг через тендер. Я думаю кожна бібліотека стикалась із різними проблемами цього питання. У нас в бібліотеці відбувались закупки і через відкриті торги і через запит цінових пропозицій. Зараз вже в котрий раз піднімається питання шодо внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» в питанні придбання документів для бібліотечних фондів. Маємо надію, що такі зміни будуть схвалені Верховною Радою.

За статистичними даними скорочується обсяг книжкового ринку та обсяг продаж книжкової продукції, в той же час спостерігається постійне збільшення обсягів продаж книг в електронному форматі, зростання ринку букрідерів, загальнодоступність піратського контенту в Інтернеті та слабкі засоби боротьби з ними. Ми розуміємо, що ці фактори –це все ланки одного ланцюга, наслідки експансії цифрової електронної інформації. І як наслідок сорочується кількість відвідувань в бібліотеках. (я думаю, що кожна бібліотека це відчула). Майбутнє книжкового ринку, як майбутнє бібліотек пов’язане із електронною книгою. Дані свідчать про те, що на початку 2010 року кожен п’ятий американський читач перейшов на електронні книги, кожен другий європеєць користується Інтернет-магазином і т. д. В той же час більшість експертів сьогодні схиляються до думки про співіснування друкованих та електронних книг і про довге життя бібліотек, в яких частина фондів зміниться на електронні і, відповідно, частина читачів не буде приходити до бібліотеки, віддаючи перевагу Інтернету.

Сьогодні є проблемою падіння інтересу до читання взагалі. Ось це на мій погляд дуже тривожний симптом, і, нажаль дана тенденція наростає. В той же час молодь з якою вузівські бібліотеки мають справу, все більше звертається до читання електронних пристроїв. Тому на мою думку, при комплектуванні бібліотечних фондів більше уваги потрібно звертати на придбання електронних видань, формування електронних бібліотек, мультимедійних фондів.

В бібліотеці ВТЕІ КНТЕУ питання формування електронної бібліотеки наразі дуже актуальне. Вже другий рік поспіль користувачі нашої бібліотеки мають можливість доступу до електронної бази даних повнотекстових версій навчальних видань «Центру учбової літератури». Крім того, до послуг користувачів нашої бібліотеки повнотекстова база даних програмного продукту «Нормативні акти України (НАУ)». Це Закони України, Постанови, Накази та інші нормативні документи із змінами та доповненнями, яка щоденно оновлюється через мережу Інтернет. Закуповуємо і електронні видання на оптичних дисках.

В програмі розвитку ВТЕІ КНТЕУ на 2010 – 2015 роки з метою задоволення інформаційних потреб користувачів, підвищення доступності фондів бібліотеки до світових інформаційних ресурсів, одним із завданнь для бібліотеки є продовження роботи по формуванню електронної бібліотеки, а саме: придбання електронних підручників та навчальних посібників, забезпечення доступу до світових інформаційних наукових ресурсів.

Отже, професійний і якісний склад бібліотечного фонду кожної вузівської бібліотеки, є основою повного, оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників, згідно з їх інформаційними запитами. Тому питання формування інформаційних ресурсів вузівських бібліотек є одним із актуальних завдань ВНЗ.

Схожі:

Роль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту iconРегіональну науково-практичну конференцію «Науковій бібліотеці Дондту 55: від традицій до інновацій»
Роль бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчального, наукового та виховного процесів навчального закладу
Роль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту iconРегіональну науково-практичну конференцію «Науковій бібліотеці Дондту 55: від традицій до інновацій»
Роль бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчального, наукового та виховного процесів навчального закладу
Роль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту iconРоль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів
Тому розвиток інформаційних послуг бібліотеки має проводитись в двох напрямках – максимальному насиченні інформаційних ресурсів бібліотеки...
Роль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту iconПлан науково-дослідної, науково-методичної та інноваційної діяльності Науково-дослідного центру управлінських компетенцій викладачів внз національного педагогічного університету імені
Член-кор. Нан україни, академік напн україни, д ф н., проф. Андрущенко В. П., усний звіт
Роль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Завідувача науково-дослідного сектора (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної...
Роль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту iconАдреси та телефони регіональних центрів українського науково-дослідного інституту продуктивності апк

Роль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту icon-
...
Роль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту iconНауково-методичні засади аналізу академічної успішності студентів постановка проблеми
Постановка проблеми. Багаторічний досвід роботи вищих навчальних закладів (внз) переконливо свідчить про найважливішу роль в здійсненні...
Роль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту iconКартка учасника науково-практичної конференції
«Роль банків у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку та реального сектору економіки України»
Роль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту iconКартка учасника науково-практичної конференції
«Роль банків у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку та реального сектору економіки України»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи