Систематизація документів за допомогою електронного формату удк icon

Систематизація документів за допомогою електронного формату удк
Скачати 47.79 Kb.
НазваСистематизація документів за допомогою електронного формату удк
Дата13.09.2012
Розмір47.79 Kb.
ТипДокументи

Систематизація документів

за допомогою електронного формату УДК

Жеребкова В. В.,

бібліотекар I категорії НТБ ВНТУ

Анотація: Представлено алгоритм роботи з електронним форматом УДК для систематизації документів.

Ключові слова: систематизація документа, УДК, Portable Document Format, пакет Adobe Reader


Здійснення ефективного пошуку документів можливе лише за умов певної організації зберігання самих документів і відомостей про них. Групування документів відповідно до їх тематики, галузі знання забезпечує індексування. Індексування здійснюється на основі певних інформаційно-пошукових мов, які призначені для передачі змісту і формальних ознак документів. Залежно від інформаційно-пошукової мови, яка використовується в певному масиві, документи підлягають обробці за такими видами індексування: систематизація, предметизація, координатне індексування.

Під систематизацією розуміють визначення класифікаційного індексу документа відповідно до його змісту за таблицею певної системи класифікації. Кожен бібліографуючий заклад сам вирішує питання щодо використання вибору класифікаційної системи. В Науково-технічній бібліотеці ВНТУ для класифікації більшості документів використовується Універсальна десяткова класифікація (УДК). Дана класифікація в цілому характеризується кількома основними властивостями. Сама назва говорить про них, це – універсальність і десятковість. У численних розділах цієї системи упорядковано безліч понять з усіх галузей знань або діяльності. Іншими словами, УДК охоплює весь універсум знань. Однією з головних відмінних рис Універсальної десяткової класифікації є ієрархічність побудови більшості розділів основної та допоміжних таблиць за принципом розподілу від загального до індивідуального з використанням цифрового десяткового коду. Універсум знань поділяється за аналогією з десятковими дробами. Кожен клас (перший ступінь поділу) містить групу більш-менш близьких наук, наприклад, клас 5 - математику і природні науки, клас 6 - прикладні науки: техніку, сільське господарство, медицину. Подальша деталізація йде за рахунок подовження індексів. Індекси УДК побудовані так, що кожна наступна цифра не міняє значення попередніх, а лише уточнює, позначаючи більш індивідуальне поняття [слайд 1].

Таблиці УДК розподілені на основні і допоміжні. Допоміжні таблиці побудовані також за ієрархічним принципом. Крім того, видання УДК, як правило, включають в якості третьої невід'ємної частини алфавітно-предметний покажчик (АПП). АПП — це словник УДК, формальний перелік усіх понять або назв предметів, незалежний від ієрархії. Більшість термінів у покажчику уточнено аспектами (підрубриками), що вказують на належність певного терміна до того чи іншого розділу таблиць УДК. Аспекти наведено в дужках після терміну. Таку саму функцію виконують тематичні підрубрики (підзаголовки), наведені через кому після терміна.

Процес індексування документів за УДК можна подати у вигляді переліку таких операцій:

 • ознайомлення зі змістом документа;

 • відбір понять, які відображають основний зміст документа;

 • аналіз семантичної ролі понять, (поділ на основні та допоміжні поняття);

 • визначення тематичного розділу таблиць УДК шляхом пошуку індексу в АПП;

 • визначення індексів для понять, або їх складових;

 • перевірка відповідності значень отриманих індексів і понять;

 • визначення відношень між поняттями основного змісту;

 • компонування індексу.

Цю послідовність технологічних операцій індексування можна розглядати як єдиний алгоритм індексування за УДК.

Спробуємо використати даний алгоритм для систематизації документа за допомогою електронного формату УДК.

В 2010 р. наша бібліотека придбала УДК в електронному варіанті. Цей документ складається з таких файлів: "Tabl" — Таблиці УДК, "peredm_tab" — передмова до таблиць, "zm_tab" — зміст таблиць, "APP" — алфавітно-предметний покажчик (АПП), "peredm_APP" — передмова до АПП, "zm_APP" — зміст АПП. [слайд 2]

Дана інформація представлена у форматі PDF (Portable Document Format) - багатоплатформовий формат електронних документів. Такий формат у першу чергу призначений для подання в електронному вигляді поліграфічної продукції, тобто часто використовується при оцифровці текстових документів. Для роботи з електронними публікаціями в форматі PDF створено пакет программ Adobe Acrobat. Перегляд і друк публікацій (без можливості редагування) доступний за умов використання безкоштовного пакету Adobe Reader, тому на диску додається папка Acrobat 5.0 з відповідною програмою, після запуску і встановлення якої на комп'ютері можливо відкриття відповідних файлів для роботи з електронним варіантом УДК.

Спираючись на алгоритм індексування та після визначення основних понять, які відображають зміст документа, починаємо пошук індексів. Для цього відкриваємо файли "Tabl.pdf" та "APP.pdf" [слайд 3]. Файл "APP.pdf" має наступний вигляд [слайд 4]. На панелі знаходимо вікно або кнопку (в залежності від версії) з підказкою “Знайти” і вводимо відібране поняття. Натискаємо Enter. Запускається пошук і на кожному терміні, який співпадає з введеним поняттям, програма зупиняє пошук . При цьому назва рубрики виділяється певним кольором. Проводимо аналіз відповідності значення отриманого індексу. Для початку використовуємо підрубрики, а для більш точного перевірки використовуємо самі таблиці УДК, а саме у файлі "Tabl.pdf" знаходимо потрібний індекс [слайд 5]. Для цього використовуємо “Закладки”. Такий пошук проводимо із кожним відібраним поняттям. На основі отриманих індексів і визначення відношень між поняттями компонуємо індекс документу.

Бібліографія

 1. Зупарова Л. Б. Аналитико-синтетическая переработка информации [Текст] : учебник / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева. – М. : «Издательство ФАИР», 2010. – 400 с. – (Специальный издательский проект для библиотек)

 2. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 4-те видання, переробл. і допов. – К. : Знання, 2006. – 334 с.

 3. Справочник библиотекаря [Текст] / науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – Изд. 3-е, испр. и доп. – С. Пб. : Профессия, 2007. – 496 с. – (Библиотека)

 4. Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Електронний ресурс] : зі змінами та доповненнями станом на 2006 рік : електронне видання на CD-ROM / Державна наукова установа " Книжкова палата України імені Івана Федорова". – Електрон. дані (26,5 Мб). - К. : "Книжкова палата України", 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium 223 МГц ; ОЗП 96,0 Мб ; Windows 9x/Me/NT/2000/XP/Vista ; Acrobat Reader 5.0

 5. Иллюстрированный самоучитель Adobe Acrobat [Электронный ресурс]. – Электрон. док. – Режим доступа: http://www.taurion.ru/acrobatСистематизація документів

за допомогою електронного формату УДК


Жеребкова В. В.

бібліотекар I категорії НТБ ВНТУ

Схожі:

Систематизація документів за допомогою електронного формату удк iconА4 подаються на диску та пересилаються в конверті формату стаття повинна відповідати тематиці збірника наукових праць, що відображається у поставленому зверху зліва удк
Всі матеріали, видрукувані на папері формату А4 подаються на диску та пересилаються в конверті формату А4
Систематизація документів за допомогою електронного формату удк iconКомплект документів
Два друкованих екземпляри тез (українською, англійською або російською мовою) обсягом 2 повні сторінки формату А5
Систематизація документів за допомогою електронного формату удк iconНавчально-методичний комплекс (нмк) подається в деканат в друкованому І електронному вигляді
Текст друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм)
Систематизація документів за допомогою електронного формату удк iconКомплект документів до тез
Два екземпляри тез (українською або російською мовою) обсягом не більше двох повних сторінок у друкованому вигляді формату А5 та...
Систематизація документів за допомогою електронного формату удк icon«Оптимізація управлінської діяльності керівника навчального закладу за допомогою коза-диска «Шаблони документів закладу освіти\ »
Тема: Оптимізація управлінської діяльності керівника навчального закладу за допомогою
Систематизація документів за допомогою електронного формату удк iconВимоги до оформлення тез: Обсяг до 2 сторінок формату А4
Обсяг до 2 сторінок формату А4 з полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см. Шрифт набору – Times New Roman, 14 пт....
Систематизація документів за допомогою електронного формату удк iconІнструкція користувача сервісу електронного листування
Доступ до електронної поштової скриньки може виконуватися за допомогою будь-якого браузера, включаючи Internet Explorer, Mozilla...
Систематизація документів за допомогою електронного формату удк iconУмови участі у конференції
Для участі у конференції потрібно до 25 лютого 2012 р надіслати оргкомітету за допомогою електронної пошти пакет таких документів...
Систематизація документів за допомогою електронного формату удк iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Оргкомітет конференції приймає тези обсягом до 2 сторінок формату А5 через 1 інтервал, перевірених науковим керівником та філологом....
Систематизація документів за допомогою електронного формату удк iconТема: Word. Форматування текстових документів
Сформатувати текст означає надати йому такого вигляду, який потрібен користувачу. Форматування виконують за допомогою команд відповідного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи