Видавнича діяльність у бібліотеці icon

Видавнича діяльність у бібліотеці
Скачати 61.76 Kb.
НазваВидавнича діяльність у бібліотеці
Дата13.09.2012
Розмір61.76 Kb.
ТипДокументи

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У БІБЛІОТЕЦІ

Шевчук Олена Адольфівна,
головний бібліограф,
бібліотека ВНАУСьогодні задовольнити потребу в інформації більшості населення і насамперед науковців може тільки бібліотека – найбільше сховище інформаційних носіїв, які чинять могутній вплив на хід суспільних процесів в інтелектуальному та духовному сенсі. Бібліотеки завжди були провідними закладами у створенні єдиного інформаційного та культурного простору, виконуючи важливі соціальні та комунікативні функції. Вони становлять основу культурної, освітньої та інформаційної інфраструктури. Дбайливо зберігаючи культурні історичні традиції, книжкові колекції, виконуючи свою найважливішу місію – формування культури читання і поваги до книги, бібліотеки активно запроваджують у свою діяльність нові технології. Сьогодні бібліотеки – це інформаційні заклади, яким притаманна динаміка розвитку, справжні центри інтелектуального і духовного життя.

Реалії сучасного соціально-економічного життя неминуче позначаються на роботі бібліотек. За останні роки значно поширились і збагатилися творчі аспекти їх діяльності, виділилися нові перспективні напрямки в обслуговуванні користувачів та популяризації літератури, розробляються нетрадиційні види додаткових послуг, змінюється ресурсний потенціал бібліотек. В останнє десятиріччя XX століття бібліотеки почали застосовувати бібліотечно-інформаційний маркетинг з метою вивчення інформаційних продуктів і послуг та визначення свого місця в ньому як виробників, постачальників та інформаційних посередників. На основі цих досліджень вони розпочали свою видавничу діяльність.

Видавнича діяльність бібліотек відрізняється від роботи звичайного видавництва. Свої інформаційні дослідження бібліотеки представляють у вигляді друкованої продукції за заданими напрямами.

Найпоширеніший вид видавничої діяльності бібліотек – бібліографічні та інформаційні матеріали. В основному це покажчики нових надходжень, реферативно-бібліографічна інформація та ін.

Одним із різновидів бібліотечної видавничої діяльності є створення бібліографічних покажчиків. Основною метою створення персональних (біобібліографічних) покажчиків є пропаганда досягнень вітчизняної науки, провідних наукових шкіл для наступних поколінь, створення інформаційної бази для вивчення історії окремих наукових дисциплін та інформаційно-бібліографічного забезпечення сучасного розвитку науки.

Науково-допоміжні бібліографічні покажчики ми присвячуємо видатним представникам аграрної науки і приурочуємо, як правило, до ювілейних та пам’ятних дат. Така серія відображає увесь комплекс наукових праць персоналії, літературу, яка висвітлює її життя та діяльність, внесок у розвиток вітчизняної науки.

Серійний характер видання потребує дотримання єдиних організаційно-методичних підходів до підготовки бібліографічного покажчика (типове оформлення і типова структура кожного випуску, принципи відбору матеріалів та їх розташування в розділах покажчика, формування довідково-пошукового апарату тощо).

^ СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОКАЖЧИКА

1. Портрет вченого.

2. Слово про вченого.

3. Основні дати життя і діяльності в хронологічному порядку.

4. Життєвий і творчий шлях вченого (нарис подається колегами вченого).

5. Наукова стаття вченого, яка висвітлює основні напрями його наукової діяльності (не обов’язковий елемент, подається за згодою вченого).

6. Покажчик праць, викладений у хронологічному порядку за роками видань (в межах року – в алфавітному порядку).

7. Авторські свідоцтва та патенти.

8. Праці, опубліковані за редакцією вченого.

9. Наукова школа (захищені під науковим керівництвом вченого дисертації та інші наукові праці).

10. Література про життя та діяльність вченого.

11. Іменний покажчик (вказуються відомості про всіх осіб, прізвища яких зустрічаються в тексті бібліографічних описів).

12. Предметно-тематичний покажчик (детально відображає основні напрями, теми, об’єкти наукової діяльності вченого).

Видавнича робота бібліотеки ВНАУ була розпочата у 2002 році з підготовки бібліографічного покажчика про життя та діяльність професора нашого вузу «Василя Климовича Юрченка». Цим покажчиком було започатковано серію персональних бібліографічних покажчиків «Вчені нашого вузу». Серія відображає весь комплекс наукових та методичних праць, внесок вчених ВНАУ у розвиток вітчизняної аграрної науки. На сьогодні нараховується 7 покажчиків із цієї серії (Василь Климович Юрченко, Професор Іван Федорович Підпалий, Володимир Васильович Власенко, Анатолій Дмитрович Гаркавий, Анатолій Григорович Мазур, Олександр Лаврентійович Зозуля, Петро Савелійович Макаренко). Плануємо і надалі видавати, як мінімум один біобібліографічний покажчик, оскільки робота над таким покажчиком досить копітка та займає багато часу.

Робота над тематичними покажчиками починається з вибору та вивчення теми. Тема повинна бути актуальною та суспільнозначимою, відповідати реальним і потенційним запитам користувачів (буває, що викладач сам звертається з пропозицією про створення покажчика, оскільки предмет, який він викладає недостатньо забезпечений літературою і деякі прогалини можна замінити статтями з періодичних видань, або просто створити вибірку джерел у яких висвітлена дана тема).

^ Наступним етапом є складання плану-проспекту покажчика, де відображають загальний задум такого видання, визначається його цільове і читацьке призначення, встановлюють принципи відбору літератури.

Визначають структуру бібліографічного запису: чи буде вона складатися тільки з бібліографічного опису, або ж супроводжуватиметься анотацією (або) рефератом та ін. Визначають мовні межі відбору.

Встановлюють структуру покажчика, способи групування включених до нього матеріалів (систематичні, тематичні алфавітні або хронологічні). Складають перелік найважливіших розділів, рубрик, підрубрик, а також визначають склад довідкового апарату (наявність допоміжних покажчиків, додатків, вступної статті, передмови).

^ 3. Виявлення літератури. Використовуються каталоги, картотеки, тематичні збірки, хрестоматії, зібрання творів та ін. Можуть здійснювати повний або вибірковий перегляд бібліографічних джерел.

^ 4. Складання бібліографічного покажчика. Укладач при формуванні бібліографічного покажчика проводить бібліографічний аналіз документа, обов’язково звіряє бібліографічний запис з оригіналом.

Бібліографічний опис має відповідати ГОСТу «Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги і правила складання» і низки супровідних до нього методичних посібників.

Важливий елемент – це бібліографічний запис, його оформлення та групування.

Групування бібліографічних записів допомагає читачеві краще орієнтуватися в інформаційному просторі покажчика. Групування бібліотечного запису включає три основні операції: розділення всього масиву записів на певні групи за вибраною ознакою; визначення послідовності розділів, підрозділів, рубрик та ін.; вибір способу розташування записів усередині ділень.

Завершальний етап складання бібліографічного покажчика - це підготовка довідкового апарату, редагування і оформлення і видання.

Художнє оздоблення можна здійснити за використанням різних ілюстрованих матеріалів.

Остаточний варіант покажчика в електронному вигляді передається в редакційно-видавничий центр ВНАУ для друку.

Структура тематичного покажчика

  1. Вибір та вивчення теми.

  2. Складання плану-проспекта покажчика.

  3. Виявлення літератури.

  4. Складання бібліографічного покажчика.

  5. Підготовка довідкового апарату, редагування і оформлення.

  6. Художнє оздоблення.

  7. Друк.

Видавничу роботу нашої бібліотеки можна проілюструвати цілою низкою покажчиків на різні теми.

2008 році були укладені такі тематичні покажчики: «Виробництво м’яса та м’ясних продуктів», «Молочна продуктивність ВРХ», «Основні напрямки розвитку картоплярства», «Молоко та молочні продукти»;

В 2009 році були надруковані: «Екологія», «Євро інтеграція», «Корми», «Альтернативні джерела енергії», «Дорадництво: становлення і перспективи». Останні покажчики були укладені за пропозицією викладачів.

У 2010 році вийшли такі тематичні покажчики як: «Птахівництво», «Страхова справа: проблеми та перспективи» та укладені згідно з календарем знаменних та пам’ятних дат такі покажчики як «Сторінками Великої Вітчизняної війни», до 200-річчя з дня народження Пирогова – «Пирогов Микола Іванович» та «Шлях до себе: В. Стус» про життя та діяльність Василя Стуса.

У 2011 році до 120 річниця з дня народження був укладений тематичний покажчик «Павло Григорович Тичина». Тематичним покажчиком відмічена така історична подія, як Битва під Хотином у 1621 році, та до 25-річчя Чорнобильської трагедії виданий покажчик «Чорний біль України». На завершальному етапі ще два покажчики. Тематичний з робочою назвою «Свинарство» та біобібліографічний «Професор Микола Олександрович Мазуренко».

З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що потрібно спрямовувати зусилля на розвиток видавничої діяльності бібліотек адже такі видання потрібні нашому читачеві як в науковій так і в навчальній роботі.

Видавнича діяльність потребує удосконалення. Крім того, розвиток видавничої діяльності неможливий без впровадження сучасних технологій, зміцнення поліграфічної бази. На жаль коштів на друк не вистачає, прослідковується залежність нашої бібліотеки від видавничого центру і тому багато цінних розробок не можуть побачити світ та надійти до читача. Маємо надію, що такий стан у майбутньому зміниться на краще.

Схожі:

Видавнича діяльність у бібліотеці iconЗавдання на самостійну роботу лекція 01
Дізнатися, які журнали по застосуванню обчислювальної техніки І програмного забезпечення є в бібліотеці Вашого інституту або інший...
Видавнича діяльність у бібліотеці iconВидавнича діяльність
В 1994 -1997 рр у газеті “Просвіта” у Львові була виділена окрема сторінка, на якій під рубрикою “родоГ” друкувалися статті з актуальних...
Видавнича діяльність у бібліотеці iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку»
move to 0-17242828
Видавнича діяльність у бібліотеці iconВидавнича діяльність кафедри мвфд у 2009
Збірник завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та олімпіад з англійської мови. В-во «Черемош» 2009. 115 С
Видавнича діяльність у бібліотеці iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку»
Заслухавши інформацію заступника першого проректора – начальника організаційно-методичного управління доц. Юскаєва В. Б., вчена рада...
Видавнича діяльність у бібліотеці iconАкція «Подаруй бібліотеці книгу» триває! Минулого року в освітньому комплексі «Україна-Гіпаніс»
Минулого року в освітньому комплексі «Україна-Гіпаніс» було об’явлено акцію «Подаруй бібліотеці книгу». З того часу минув рік. І...
Видавнича діяльність у бібліотеці iconПоложення про внз. Кредитно-модульна система навчання. Сутність педагогічної діяльності вчителя. Учитель української національної школи. Організація самостійної роботи студентів. Засоби професійного самовиховання
Особливості педагогічної діяльності. Суспільна значущість професії вчителя, його функції. Педагогічна діяльність. Наукова діяльність....
Видавнича діяльність у бібліотеці iconВидавнича справа та редагування

Видавнича діяльність у бібліотеці iconІнформатизація навчальної діяльності сумського державного університету
Т), зокрема: навчальна діяльність, навчаюча діяльність, управлінська діяльність (опрацювання даних І прийняття рішень) тощо [2, 3,...
Видавнича діяльність у бібліотеці iconСтародруки І рідкісні видання в університетській бібліотеці”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи