Вплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз icon

Вплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз
Скачати 66.96 Kb.
НазваВплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз
Дата13.09.2012
Розмір66.96 Kb.
ТипДокументи

Вплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки ВНЗ

на формування творчої особистості студентів

Обмін досвідом  

   Федорук Броніслава Іванівна

провідний бібліотекар

загального читального залу

бібліотеки ВДПУ


Бібліотеки – найдавніші культурні інститути, що десятиріччями формували осередки духовної культури, завдяки яким виростали видатні громадяни нашої країни: вчені і письменники, інженери і вчителі, державні діячі і полководці. І сьогодні бібліотеки є потужними інформаційними та культурними осередками, справжніми цент рами дозвілля. Завдяки широкому спектру культурно-просвітницьких акцій вони розкривають сучасні тенденції розвитку суспільства, заохочують талановитих людей, пожвавлюють творче життя в різних регіонах країни. Ставлення до бібліотек можна вважати мірилом духовності, книгозбірня допомагає здобувати знання, лікувати душі, підвищувати професіоналізм, розвивати інтелект, розширювати кругозір, збагачуватися духовно.

Бібліотека вищої школи – це особливий тип бібліотек, що не тільки сприяє освітньому процесу, а є його складовою частиною. Вони допомагають студентам в освіті та науці, в підвищенні культурного рівня, в змістовному проведенні вільного часу.

Пріоритетною діяльністю бібліотек на сьогоднішній час є не тільки комплектування фондів, створення електронних каталогів, запровадження нових методів, які полегшують роботу користувача при пошуку потрібної літератури, але й розширення видів культурно-дозвільної і дозвільно-освітньої діяльності. Бібліотеки вищих навчальних закладів України почали сприймати свою культурну діяльність не тільки як супроводжуючу, але й як пріоритетну. Адже в сучасних умовах важливо виховати особистість, здатну до постійної самоосвіти та саморозвитку. Виховання – процес складний, довготривалий, неперервний. Тому помилково думати, що процес виховання людини завершується закінченням загальноосвітньої школи. Скільки людина живе, стільки вона зазнає виховних впливів. Розпочатий у родині, дошкільній установі, у школі процес національного виховання логічно й органічно має бути продовжений у вищій школі. Великого значення набуває й формування у молоді позитивного ставлення до національних та загальнолюдських цінностей. Бібліотеки беруть активну участь у виховному процесі університетів, проводячи багато різних просвітницьких заходів, які сприяють формуванню у молоді позитивного ставлення до національних та загальнолюдських цінностей.

Нова концепція системи освіти і національного виховання вимагає у бібліотеки університету переорієнтації культурно-просвітницької діяльності, пошуків нових форм і методів роботи.

Основоположною умовою успіху культурно-просвітницької роботи у сучасній бібліотеці вищого навчального закладу є розуміння того, що нинішні студенти – це освічені, всебічно розвинені люди, які завдяки новітнім інформаційним технологіям мають колосальний доступ до будь-якої інформації, а тому за умови відсутності існуючої раніше системи примусового відвідування культурно-просвітницьких заходів, змусити їх стати пасивними слухачами часом далеко не нової і неактуальної інформації – справа безперспективна. Отже, культурно-просвітницька робота бібліотеки повинна орієнтуватися в першу чергу не на пошук нової інформації заради самої інформації, а на інші цінності. Новітні інформаційні технології попри всю їх прогресивність і значущість мають і негативну сторону. У першу чергу це пов’язано із несприятливою дією комп’ютерного «наркотику» на організм людини, про яку попереджають спеціалісти країн з достатнім досвідом роботи в умовах комп’ютеризації. Надмірне захоплення спілкуванням з віртуальним світом призводить до скорочення безпосередніх контактів людини з людиною, при цьому поступово втрачається здатність співпереживання, пригнічується емоційна сторона відносин з іншими людьми, що завдає помітної шкоди формуванню гармонійної, морально досконалої особистості. Саме ця слабка сторона сучасної техніки може стати основою, на якій ґрунтуватиметься культурно-просвітницька робота бібліотеки, головним завданням якої повинно стати сприяння подоланню відчуження студента від людського спілкування. Вибір форм проведення заходів повинен схилятися на користь тих, у яких студенти виступають не пасивними слухачами, а найактивнішими учасниками, оскільки у порівнянні з іншими структурними підрозділами університету бібліотека має найкращі для цього можливості. Досвід роботи дає підставу вважати, що саме ті заходи, сценарії яких передбачають залучення до активної участі найбільшої кількості їх учасників, користуються серед студентів найбільшою популярністю.

Виходячи з основних завдань університетської бібліотеки, культурно-просвітницька діяльність була направлена на максимальне задоволення інформаційних потреб користувачів, на допомогу навчально-виховному процесу, вихованню інтелектуальних, фізичних, моральних, естетичних якостей особистості студентської молоді, педагогічної майстерності майбутніх педагогів. Для цього використовувались різноманітні форми і методи інформування та популяризації літератури: це книжкові виставки, бібліографічні огляди, тематичні та тематично-коментовані перегляди, бесіди, літературні вечори, творчі зустрічі, презентації. Всі заходи проводились в читальних залах бібліотеки та в навчальних аудиторіях, на засіданнях кафедр, під час загально університетських заходів.

Виховуючи майбутніх педагогів справжніми патріотами своєї країни, з чіткою громадянською позицією, бібліотекою проведено комплекс заходів «Рідної мови скарби». Тематичні виставки з цього питання дають можливість студентам отримати і поглибити знання з питань удосконаленого вивчення рідної мови, розкрити багатобарвність і значення української мови. Українська мова розглядається як складова мовного різноманіття планети, про необхідність збереження якого виступає організація ЮНЕСКО. Головна ідея таких виставок, оглядів та переглядів – рідна мова, мов золота нитка тягнеться крізь час, пов’язуючи сучасників з безцінним досвідом предків – знаходить підтвердження у прочитаних студентами українських, польських, болгарських поезіях. Студентська аудиторія прийде до очевидного висновку, що збереження національних мов – справа планетарного значення, оскільки із зникненням однієї мови гине неповторна національна культура, закривається окрема сторінка людської історії.

Цій тематиці були присвячені ілюстровані книжкові виставки:

  • «Ти наше диво калинове, кохана українська мова!»

  • «Мова рідна, мова колискова – совісті народної дзвіниця»

Тематичні коментовані перегляди:

  • «Мова кольорів»

  • «Біля витоків моделювання мовної свідомості слов’ян».

В оглядах, присвячених цій тематиці особливий наголос ставився на мові бібліотекаря, культура якої вказує як на професійний рівень спеціаліста, так і на його людські якості.

З метою виховання творчої особистості у сучасного студента, вивчення свого роду та родоводу бібліотекою було проведено захід-презентацію книги В. Косаківського «Легенди з-над Сивого Бужка», присвячену дослідженням природи, археології, історії, етнографії, фольклору сіл Хмельницької області. До цього заходу був підготовлений тематичний етнографічний перегляд «Наш край Поділля». Перегляд був представлений різноманітними документами, прикрашений вишитими рушниками подільського краю.

Свою аудиторію мають етнографічні виставки «Великдень в Україні», «Новорічні та різдвяні свята», «Скарбниці народного надбання», на яких читальний зал розквітає писанками, рушниками, сорочками, вінками, витинанками, малюнками на склі, виготовленими руками студентів.

Спостереження за реакцією студентської аудиторії при проведенні культурно-просвітницьких заходів вказує на величезне значення манери ведення і образність мови ведучого. Погано сприймається лекторська манера викладу, підвищений, чи, навпаки, безбарвний тон. Вирішальне значення має мова ведучого. Звиклі до прагматичного наукового стилю, студенти-педагоги виказують виразну потребу у мові інакшій – образній, поетичній, чаруючій самим своїм звучанням.

Велике значення у вихованні творчої особистості студента має презентація книг, написаних самими студентами. Яскравим прикладом є презентація книги студентки українського відділення А. Горобець, молодого вчителя, недавньої випускниці університету А. Сулими, молодого науковця, викладача інституту філології, який ще недавно був нашим студентом, Віталія Борецького. Просліджується зв’язок поколінь і прагнення самовираження в поетичній, музичній та художній творчості нинішніх студентів. Доречно зауважити, що на цих заходах автори не тільки читають свої вірші, але й демонструють вміння гри на музичних інструментах, художні та вокальні здібності. Так А. Горобець представила свої вишиті рушники, а читання віршів супроводжувалось грою на сопілці. В таких заходах приймають участь одногрупники, друзі, викладачі, батьки, які читають вірші авторів, співають пісні, виказують свої побажання.

Тісна співпраця з викладачами, кафедрами, народознавчим центром, спілкування з студентами допомагає бібліотекарям виявляти юні таланти. Так в загальній читальній залі були влаштовані персональні виставки студентки інституту історії та етнології А. Денисюк – вироби з бісеру, студентки інституту філології Ю. Грінчук – вишивки, світлини з поїздки по світу з ансамблем «Барвінок», студентки інституту філології – петриківський розпис, постійно діюча виставка студентських робіт , зібраних викладачем В. Косаківським. Такі виставки дають змогу студентам заявити про себе, про свої уподобання, свій світогляд, свої захоплення.

Пошук бібліотекою свого місця в загально університетській культурно-просвітницькій роботі – процес творчий і безперервний, у результаті якого бібліотека має усі шанси стати центром гуманітарної культури, під якою розуміється не тільки набір гуманістичних знань, а формування способу життя і спілкування з іншими людьми.

Проаналізувавши просвітницьку роботу бібліотеки, можна з впевненістю сказати, що бібліотеки вищих навчальних закладів беруть активну участь у вихованні всебічно розвинутих і знаючих спеціалістів, готових до запровадження нового, здатних займатися самоосвітою, працювати з інформаційними технологіями, а також духовно збагачених людей, які сприятимуть розвитку нашої держави.

Схожі:

Вплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз iconПлан проведення заходів спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотек внз
Засоби реалізації програм культурно-просвітницької діяльності та методика організації інформаційно-масових заходів в сільськогосподарських...
Вплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз iconП л а н роботи культурно-просвітницької комісії профспілкового комітету
Організація з питань закупівлі квитків для дітей до Дня Св. Миколая та Новорічного свята
Вплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз iconП л а н роботи культурно-просвітницької комісії профспілкового комітету
Організація з питань закупівлі квитків для дітей до Дня Св. Миколая та Новорічного свята
Вплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз iconРоль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту
Внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесу внз. Відтак головним завданням бібліотеки внз було І...
Вплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз iconРегламент роботи: Вступне слово 5 хв
Формування інформаційної культури особистості в умовах інноваційної діяльності бібліотеки внз
Вплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз iconКультурно-просвітницька робота науково-методичного відділу (центральний корпус бібліотеки) Лютий
Культурно-просвітницька робота науково-методичного відділу (центральний корпус бібліотеки)
Вплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз iconПоложення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України
З метою покращання організації науково-методичної інформації та культурно-просвітницької роботи бібліотек загальноосвітніх навчальних...
Вплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз iconКультурно-просвітницька робота у читальних залах бібліотеки лдуфк
move to 1322-16104
Вплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз icon«Менеджмент соціокультурної діяльності. Культурно- дозвіллєва діяльність»
Бакалавр з менеджменту соціокуль-турної діяльності. Менеджер з індустрії дозвілля
Вплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз iconБібліотека І сучасність
Перехід на нові інформаційні технології, модернізація усіх сфер діяльності бібліотеки внз є одним із актуальних напрямків її роботи,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи