Сучасні форми масової роботи бібліотеки icon

Сучасні форми масової роботи бібліотеки
Скачати 104.04 Kb.
НазваСучасні форми масової роботи бібліотеки
Дата13.09.2012
Розмір104.04 Kb.
ТипДокументи

СУЧАСНІ ФОРМИ МАСОВОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ.


Крючкова Ірина Сергіївна,
бібліотекар I категорії,
бібліотека ВНАУ


Сьогодні гостро стоїть питання, яке майбутнє створить нове покоління? Адже воно залежить від неординарно мислячих, творчих особистостей, від тієї інтелектуальної духовної еліти, формування якої залежить і від нас.

Молода людина має можливість задовольняти пізнавальні та професійні інтереси та запити за допомогою різноманітних джерел і численних відео – та аудіовізуальних каналів одержання інформації. Але ні кінофільми, ні теле – чи радіопередачі, ні дискотека не замінять спілкування з книгою.

Адже книга – це той найцінніший скарб і основне багатство, яким володіє бібліотека і через який впливає на серця та розум молоді.

В Україні склалась нова соціокультурна ситуація. Читання стало іншим. У коло читацьких інтересів молоді увійшла така література і такі сфери життя, які раніше менше привертали увагу, або ця увага штучно нівелювалась.

Макро і мікросередовище впливають на розвиток молодої людини, тому завдання бібліотек – створити умови для задоволення та розвитку інформаційних потреб молоді.

Одним із засобів створення таких умов є масова робота в бібліотеці.

Інформаційно-масова робота бібліотеки – це сукупність форм і методів усної та наочної популяризації творів друку та інших документів серед користувачів і населення.

Методи масового обслуговування за типами носіїв інформації поділяються на наочні та усні. До наочних відносяться книжкові виставки, перегляди літератури, тематичні полиці, альбоми, стенди, плакати.

До усних відносяться: читацькі конференції, вечори запитань та відповідей, обговорення книг, голосні читання, диспути і круглі столи, вечори-зустрічі, вечори портрети, літературно музичні вечори, усні журнали.

Масова робота виконує такі функції:

- сприяє формуванню читацького активу бібліотеки;

- cприяє задоволенню і розвитку інформаційних потреб і запитів, зростанню кола пізнавальних читацьких інтересів, проведення дозвілля;

- здійснює рекламу бібліотеки , створює її імідж.

Одним із принципів масової роботи є актуальність, незвичне трактування певних питань, що дозволяє підвищити зацікавленість читачів тією чи іншою темою.

Проводячи масові заходи, бібліотеки задовольняють потреби молоді в освіті та самоосвіті, професійному вдосконаленні, розширенню світогляду, духовному, естетичному розвитку.

Як показують результати соціологічних досліджень, які проводять бібліотеки різних систем і відомств більшість респондентів висловлюють побажання щодо проведення масових заходів. Рейтинг популярності форм масової роботи виглядає таким чином: зустрічі з цікавими людьми, тематичні

вечори, театралізовані вистави, бесіди, ігри вікторини.

Важливою формою роботи бібліотеки респонденти вважають діяльність клубів за інтересами та любительські об’єднання при бібліотеках, що сприяють розвитку творчої самореалізації особистості.

Серед тематичних спрямувань клубів за інтересами слід відзначити науково – пізнавальний, літературний, краєзнавчий, екологічний, історичний, естетичний, правовий напрями. Користувачі бібліотеки зацікавленні у створенні при бібліотеці ігрових кімнат, музеїв книг, правових центрів.

Активно впроваджуються в практику роботи бібліотек такі сучасні форми, як відеолекторії, сучасні форми виставкової діяльності, віртуальні виставки, різні інтерактивні форми.

До сучасних форм виставкової діяльності належать:

 • Виставка–вікторина – яка передбачає наявність питань вікторини і експозицію літератури, яка допомагає читачеві надати відповіді на запитання;

 • Виставка – вернісаж демонстрація картин, або репродукцій;

 • Виставка – діалог – це діалог двох точок зору, двох авторів, де експонується література авторів із діаметрально протилежними поглядами на проблему питання;

 • Виставка – роздум – складається з цікавих для читачів гостропроблемних тем із представленням двох чи більше поглядів на це питання та відповідних груп літератури;

 • Виставка - колаж – носить рекламно –інформаційний характер

 • Експрес – виставка – це позапланова виставка з актуальної теми, книги, статті;

 • Виставка – досьє є виставкою документів, фактів, даних, творів із певного питання, за допомогою яких користувачеві надається можливість самостійно визначити свою позицію, дати відповідну оцінку події, явищу;

 • Виставка – питання – збирання цікавих питань, підбираються книги, в яких читачі знайдуть відповіді на ці питання;

 • Виставка - подорож - література про подорожі, відкриття;

 • Виставки – аукціони, презентації – поєднують літературу про окремого народного майстра чи окремий вид народної творчості з популяризацією самих виробів;

 • Виставка – роздум – цікаві гостропроблемні теми;

 • Електронні виставки – це показ певної книги через слайд, супроводжується виступом бібліотекаря;

 • Мультимедійна виставка – поєднання різних форм подання інформації: текстової, графічної, звукової, нерухомих та рухомих зображень;

 • Творча галерея - розгорнута тематична виставка – експозиція, яка поєднує у собі книги та предметні аксесуари, презентує результати творчої діяльності науковців, бібліотекарів, студентів.

Застосування сучасних інформаційно–комунікаційних технологій дозволяє впроваджувати у бібліотеках нову форму виставкового експонування документів – віртуальну (онлайнову, електронну) виставку. Її безумовною перевагою є те, що це – умовно необмежений у часі та просторі захід, котрий реалізується за рахунок Інтернет - ресурсів, у межах якого бібліотека має можливість розмістити текстову інформацію, графічне, аудіо – або відео зображення експонатів, що розкривають зміст виставки. Користувачі у зручний для себе час можуть знайомитися з представленими на виставках документами та висловлювати свою думку про них. Відвідувачі віртуальної виставки можуть отримати повну інформацію за темою, що їх цікавить, без поспіху, часових або географічних обмежень і витрат, супутніх традиційним виставкам, наочно ознайомитися з інформаційним ресурсом та одержати іншу додаткову інформацію. Це, безумовно, сприятиме зверненню користувачів до ресурсів бібліотеки, більш активному її відвідуванню.

Отже, віртуальні виставки надають широкий спектр можливостей для суб’єктів виставкової діяльності. Їхні організатори можуть таким чином популяризувати бібліотечні фонди та рекламувати бібліотеку, а відвідувачі – задовольняти свої інформаційні потреби.

При організації віртуальних виставок велику увагу потрібно приділяти дизайнерському оформленню, тому що це чудовий спосіб продемонструвати рівень заходу. Основна мета виставки – інформаційне обслуговування, реклама бібліотеки та її інформаційних послуг.

Інтерактивні форми є різновидом активних методів інформаційно-бібліотечної роботи з молоддю, але разом з тим вони виділяються в окремий різновид бібліотечних практик, оскільки вимагають високого рівня як професійної підготовки працівника, так і відповідальності за результати впровадження цих форм у діяльність бібліотеки.

Використання інтерактивних методів роботи з молоддю – це засіб для створення комфортного середовища, такої атмосфери, яка б найкраще сприяла співпраці, порозумінню між молодим користувачем і бібліотекарем.

Деяким бібліотекарям буває складно розкрити себе перед користувачами, висловити своє особисте ставлення до матеріалу. Безумовно, не всі «створені» для інтерактивних форм роботи з молоддю, проте саме використання цих форм дає можливість для фахового зростання, для зміни себе, для навчання разом з користувачами.

Зробити перший крок допоможе новий підхід до роботи, відповідно до якого бібліотекар відверто може визнати себе «не фахівцем» і отримати «право» не знати відповіді на ті чи інші запитання (до того ж багато запитань будь-якого тематичного спрямування не мають однозначної або єдино правильної відповіді). З іншого боку, після кількох старанно підготовлених занять бібліотекар зможе відчути, як змінилося ставлення користувачів до нього, а також сама атмосфера - і це стане додатковим стимулом активізації заходів інтерактивного спрямування.

Серед усіх інтерактивних форм роботи з молодим користувачем тренінги розвиваються найбільш динамічно.

Тренінг приваблює всіх конфіденційністю, внутрішньою відкритістю, психологічною атмосферою, індивідуальною й груповою рефлексією

Уже півстоліття, спочатку в Америці, потім у Європі, а тепер, нарешті, і у нас в Україні, бурхливо розвивається тренінговий рух. Тренінг суттєво відрізняється від традиційних форм роботи бібліотекаря з молодим користувачем, оскільки зорієнтований перш за все на запитання та пошук. На відміну від традиційних, тренінгові форми мають на меті використання всього потенціалу людини: її компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійності, здатності до прийняття рішень, взаємодії .

До методів соціально-психологічного тренінгу належать групова дискусія і рольова гра в різних модифікаціях і поєднаннях.

^ Груповою дискусією називається така публічна суперечка, метою якої є з'ясування й зіставлення різних точок зору, визначення істинної думки, знаходження правильного вирішення проблеми. Дискусія вважається ефективним засобом переконання, оскільки її учасники самі приходять до того чи іншого висновку.

Існують такі різновиди групових дискусій як :

Біографічні, де група аналізує труднощі особистого або професійного життя окремого учасника, на якого спрямовані інтеракції. Решта учасників висловлює свою думку про його проблеми та свої почуття, реагує на його поведінку, тобто забезпечує зворотний зв'язок.

Тематичні, спрямовані на обговорення питань і проблем, які є значущими для всіх учасників групи. Тематика може не плануватися заздалегідь, група сама шукає проблеми й обговорює їх. З іншого боку, тема може бути заздалегідь обрана керівником або групою; тоді всі учасники готуються брати участь в обговорені цієї проблеми. Можна запропонувати такі теми: «Конфлікт із батьками», «Конфлікт із другом», «Угруповання в колективі», «Як керувати собою в складних ситуаціях?» тощо.

Ігрові методи включають ситуаційно-рольові, дидактичні, творчі, імітаційні та ділові ігри. Ці методи є найбільш поширеними в груповій роботі. Вони себе добре зарекомендували як у різних формах групової роботи, так і на різних етапах групової динаміки. Гра дозволяє учасникам тренінгу долати бар'єри, відчуженість, «знімати маски», відкриватися, імпровізувати, творчо виражати своє «Я».

^ У певному розумінні ділова гра - це імітація професійної діяльності, один із методів організації активної роботи учасників тренінгу, спрямований на розробку певних способів ефективної професійної діяльності учасників.

^ Рольова гра. Метод, суть якого полягає у «програванні ролей», що дозволяє уявити члена групи не просто в міжособистісній взаємодії в групі, а в процесі виконання певної соціальної ролі. Рольова гра також використовується для формування психологічних навичок у сфері комунікації.

В бібліотеці ВНАУ з метою популяризації літератури та створення іміджу поряд з традиційними методами масової роботи широко впроваджуються сучасні форми роботи з використанням новітніх технологій.

Систематично на нашому бібліотечному веб сайті розміщуються віртуальні перегляди та книжкові виставки.

Таку форму , як відео лекторій, вперше наші бібліотекарі використали у проведенні масового заходу «Шкідливі звички – шлях у безодню» Після перегляду відео лекції відбувся діалог студентів за круглим столом.

При проведенні усного журналу «Шевченко крізь призму віків» за допомогою медіа – проектора студенти змогли здійснити віртуальну подорож сторінками життя та творчості славетного Кобзаря . Слайд – шоу було використано при проведенні масового заходу до Дня боротьби зі Снідом « Любов, романтика, а хвороба – ні ! »

В інтерактивній формі , був проведений масовий захід «Час етики» студентам пропонувались конкретні ситуації і вони у вигляді рольової гри повинні були програвати, як би вони вчинили у даній ситуації.

Наші бібліотекарі разом з молодіжною організацією «Надійне майбутнє» організовували психологічні тренінги .

Тренінги проводились по актуальних для молоді питаннях

 1. Як дотримуватись чіткої життєвої позиції?

 2. Як знайти вірних друзів ?

 3. Як протистояти негативному впливу?

 4. Як вийти з небезпечної ситуації?

 5. Стосунки між хлопцями та дівчатами?

 6. Навички спілкування

Була підготовлена книжково – ілюстративна виставка «Нове покоління», виставка розроблена за такими розділами

 1. Якісна освіта - вимога часу

 2. Молодь шукає гідну роботу

3. Уміння кохати – це талант

Цими заходами ми намагались навчити молодь розуміти інших людей, їхні потреби, інтереси, оволодіти навичками культури спілкування, урізноманітнити коло своїх інтересів.

Не залишили поза увагою наші бібліотечні працівники і таку форму роботи, як театралізована вистава. Організували театралізований вечір українських народних традицій - Андріївські вечорниці .

У створенні святкової атмосфери українських вечорниць допомогла книжково – ілюстративна виставка «Калейдоскоп зимових свят » та виставка – експозиція «Щедрі дари до Андріївських вечорниць», а також пісні вокального гурту «Вишня» та смачні вареники, які приготували наші бібліотекарі.

Також дуже цікавий захід був проведений нашими працівниками До дня сім'ї «Моя сім’я, моя родина в житті і долі України», була організована традиційна виставка та фотовиставка - експозиція на якій були представлені родинні фотокартки сімей наших бібліотекарів, викладачів та студентів кількох поколінь.

^ Особливу увагу наших читачів привернула фотовиставка «Світ через об’єктив», яку організувала наша бібліотекар разом з студентами.

Для того ,щоб читачі мали змогу максимально розкрити свій творчий потенціал та розвити свої здібності у нашій бібліотеці діє літературно – мистецьке об’єднання « А’ Еліта».

^ Основні заходи та напрямки роботи об’єднання:

- представлення авторських робіт учасників об’єднання

- зустрічі та бесіди з майстрами народної творчості ;

- організація майстер класів;

- зустрічі з письменниками і поетами Вінничини, презентації книг;

- Друк поетичних доробок членів мистецького об’єднання у газеті «Мій університет» ;

- Видання поетичної збірки, в яку ввійдуть кращі вірші членів

літературно – мистецького об’єднання.

З ініціативи студентів об’єднання А’Еліта на передодні Великодніх свят вперше в університеті оголошено мистецький проект «Примнож добро на планеті Земля », який буде діяти протягом 18 -21 квітня.

До програми входять наступні заходи^

ПОНЕДІЛОК 1. Виставка – експозиція до Великодня

«Раз добром зігріте серце

Вік не прохолоне » Т. Г. Шевченко

2.Духовна бесіда «Живи з БІБЛІЄЮ »

ВІВТОРОК 1.Творча – галерея декоративно – прикладного мистецтва учасників літературно-мистецького об’єднання А’Еліта

^ 1. Конкурс – виставка ескізів Великодньої писанки.

Презентація творчості та зустріч з обдарованим студентом

4 курсу агрономічного факультету Сергієм Бугаєм

^ 3. Семінар – практикум «Трагедія Японії – це й біль України»

ЧЕТВЕР Майстер – клас народної майстрині Світлани Малої «Доки пишемо писанку ми на Землі, Переможно добро воскресає!»

Справити враження на сучасного читача, зробити бібліотеку яскравою, показати нестандартний зміст і форму, внести ауру новизни, створити засоби комунікації, працювати у прискореному режимі завдання не із легких. Зміни ,які відбуваються навкруги, потребують нових рекламних рішень, нових підходів, свого стилю та діалогу за допомогою новітніх технологій, віртуальних комунікацій. Професіоналізм, ентузіазм, комунікативні навички ,вміння працювати у команді та вирішувати проблеми, ініціативність, гнучкість, іноваційність і креативність, наших працівників, допомагають створити позитивний імідж бібліотеки, та привернути увагу читачів до бібліотеки.

Схожі:

Сучасні форми масової роботи бібліотеки icon«Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства»
Місце роботи (назва організації, відділу, посада, науковий ступінь, вчене звання)
Сучасні форми масової роботи бібліотеки icon«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації»
Лекція Вступ. Масова інформація в системах засобів масової інформації І засобів масової комунікації
Сучасні форми масової роботи бібліотеки iconПро визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації
У статті проаналізовано досвід формування стратегічної Програми розвитку університетської бібліотеки та ступінь її впливу на ефективність...
Сучасні форми масової роботи бібліотеки iconПитання до заліку з курсу «Сучасні підходи до проблеми масово ї культури»
Соціально-психологічний механізм трансляції масової культури (маніпуляція, сублімація, проекція)
Сучасні форми масової роботи бібліотеки iconГрафік роботи бібліотеки
Всі відділи бібліотеки (закритого І відкритого типів) працювали позмінно: з 45 до 19. 00
Сучасні форми масової роботи бібліотеки icon2. Культура Давнього Сходу
Основні форми духовної культури. Основні концепції культури. Культура як система. Організаційна культура або культура підприємництва....
Сучасні форми масової роботи бібліотеки iconТема Сутність І призначення культури
Основні форми духовної культури. Основні концепції культури. Культура як система. Організаційна культура або культура підприємництва....
Сучасні форми масової роботи бібліотеки iconТема Сутність І призначення культури
Основні форми духовної культури. Основні концепції культури. Культура як система. Організаційна культура або культура підприємництва....
Сучасні форми масової роботи бібліотеки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства л. П. Панова методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу сучасні проблеми архітектури
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Сучасні проблеми архітектури» (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Сучасні форми масової роботи бібліотеки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства л. П. Панова методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу сучасні проблеми містобудування
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Сучасні проблеми містобудування» (для студентів 5 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи