Истина открывается … тем, кто её разыскивает” icon

Истина открывается … тем, кто её разыскивает”
Скачати 125.81 Kb.
НазваИстина открывается … тем, кто её разыскивает”
Дата22.11.2012
Розмір125.81 Kb.
ТипДокументи


Истина открывается … тем, кто её разыскивает”

Д.И. Менделеев

Астма бронхиальная

616.23

Б 29 Баур К. Бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких / К. Баур, А. Прейссер ; пер. с нем. В. И. Лещенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 192 с. - Пер.изд. : Asthma bronchiale und cord / Baur X., Preisser A. - 2 Auflage. - Hamburg

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), НА(4)


Беременность

618.21

В 26 Ведення фізіологічної вагітності : метод. посіб. для викл. / Л. С. Бабінець [та ін.] ; ред. С. Г. Лесовської, Л. Ф. Матюхи, С. І. Осташко ; Нац. МА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Харк. МА післядипломної освіти, Терноп. ДМУ ім. І.Я. Горбачевського. - К. : Укр.-швейц. програма "Здоров`я матері та дитини", 2012. - 128 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Внутренние болезни

616.1

Р 65 Ройтберг Г. Е. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система : учебное пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2011. - 896 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Генетика медицинская

611.018.3

М 42 Медицинская генетика : [учеб. для студентов высш. мед. (фармацевт.) учеб. заведений] / Е. Я. Гречанина [и др.] ; ред. Е. Я. Гречаниной, Р. В. Богатыревой, А. П. Волосовца. - К. : Медицина, 2010. - 552 с. Экз: всего:50 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(46)


Гепаторенальный синдром

616.36

Б 77 Бойчук Т. М. Патофізіологія гепаторенального синдрому при гемічній гіпоксії : моногр. / Т. М. Бойчук, Ю. Є. Роговий, Г. Б. Попович. - Чернівці : Медуніверситет, 2012. - 192 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Гинекология

618.1.053

Г 49 Гінекологія дитячого і підліткового віку : [підруч. для студ. ВМНЗ] / Г. М. Абабкова [та ін.] ; ред. І. Б. Вовк, О. М. Юзько, В. П. Вдовиченко. - К. : Медицина, 2011. - 424 с. : іл.

Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2).


Глаукома

617.701

Р 49 Ри, Дуглас Дж. Глаукома / Дуглас Дж. Ри ; пер. с англ. С. Э. Аветисов, В. П. Еричев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 472 с. : ил. - (Атласы по офтальмологии). - Пер.изд. : Glaucoma / Rhee D. J. - New York

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Диагностика лабораторная

616.07

К 49 Клінічна лабораторна діагностика : [навч. посіб. для студ. та інтернів ВМНЗ] / Б. Д. Луцик [та ін.] ; ред. Б. Д. Луцик. - К. : Медицина, 2011. - 288 с. : іл.

Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(8)


616.006

В 42 Визначення інтегральної інтенсивності фосфоресценції протеїнів сироватки крові як прогностичної основи ранньої діагностики онкопатології 1 ступеня тяжкості перебігу захворювання : метод. рек. / Харк. НМУ, Харк. МА післядипломної освіти, Харк. Нац. фармацевт. ун-т ; упоряд. B. I. Жуков [та ін.]. - К., 2011. - 24 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Здравоохранение

610.2:34

У 45 Україна крізь призму Європейської хартії прав пацієнтів: результати виконання в Україні другого етапу європейських досліджень на відповідність стандартам ЄС з прав пацієнтів / В. В. Глуховський [та ін.] ; Європ. прогр. Міжнар. Фонду Відродж. "Розвиток співпраці аналітичних центрів України та країн Західної Європи". - К. : Дизайн і поліграфія, 2012. - 158 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Зубные протезы

616.314-089.2

Ф 72 Фліс П. С. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів : [підруч. для студ. вищ. мед.(фармацевт.) навч. закладів] / П. С. Фліс, А. З. Власенко. - К. : Медицина, 2010. - 296 с. : іл.

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(3)


Кариес зубов

616.314

Б 82 Борисенко А. В. Кариес. Пульпит. Периодонтит : [учебное пособие] / А. В. Борисенко. - К. : Медицина, 2011. - 520 с. - (Секреты терапевтической стоматологии)

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(3)


Костей болезни

616.7.073

Б 91 Бургенер, Френсис А. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов : руководство : атлас / Ф. А. Бургенер, М. Кормано, Т. Пудас ; пер. с англ. В. В. Пожарский ; ред. С. К. Терновой, А. И. Шехтер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 552 с. : ил. - Пер.изд. : Bone and joint disorders differential diagnosis in conventional radiology / Burgener F. A., Kormano M., Pudas T. - 2nd revised ed. - Stuttgart

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Кровеносных сосудов периферических болезни

616.13

З-12 Заболевания периферических артерий / ред. Эмиль Р. Молер III, ред. Майкл Р. Джафф, пер. с англ., ред. М. В. Писарев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 224 с. - Пер.изд. : Peripheral arterial disease / ed. Mohler III E.R., ed. Jaff M. R. - Philadelphia

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Медицина катастроф

614.8

М 42 Медицина надзвичайних ситуацій. Збірник законодавчих і нормативних актів : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. і фармац. навч. закладів] / В. В. Чаплик [та ін.]. - К. : Медицина, 2010. - 376 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


^ 614.8

О-54 Олійник П. В. Екстремальна медицина: організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій : [підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів ВМНЗ] / П. В. Олійник, Т. Г. Калинюк ; ред. Т. Г. Калинюк. - К. : Медицина, 2010. - 448 с.

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(3)


Медицинская иллюстрация

616.24

Х 45 Хилл, Адам Т. Атлас респираторных инфекций / Адам Т. Хилл, Уильям А. Х. Уоллес, Хавьер Эммануэл ; пер. с англ. С. И. Овчаренко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 184 с. - Пер.изд. : Pulmonary Infection / Hill A. T., Wallace W. A. H., Emmanuel X. - Oxford

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Медицинские статистики

610.6

П 30 Петри, Авива Наглядная медицинская статистика / А. Петри, К. Сэбин ; пер. с англ., ред. В. П. Леонов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 168 с. : ил. с. : ил. - Пер.изд. : Medical Statistics at a Glance / Aviva Petrie, Sabin Caroline. - 2nd ed.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Медицинское законодательство

610.2:34

С 89 Судова медицина. Медичне законодавство : [підруч. для студ. ВМНЗ] : у 2 кн. / М. В. Банчук [та ін.] ; ред. В. Ф. Москаленко, Б. В. Михайличенко. - 2-ге вид., випр. - М. : Медицина. - 2012.

Кн. 2 : Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності. - 2012. - 496 с.

Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(96)


610.2:34/Х 65-434767

Х-65 Хмиль И. Ю. Основы медицинского законодательства Украины : [учеб. пособие для студентов ВМУЗ] / И. Ю. Хмиль, Б. В. Михайличенко, А. И. Артеменко. - К. : Медицина, 2011. - 240 с.

Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(46)


Менопауза

618.101

М 50 Менопауза / М. Риз [и др.] ; пер. с англ. В. В. Пожарский ; ред. В. П. Сметник. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 240 с. - Пер.изд. : Management of the menopause / Rees M. - 5th ed.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Нефропатии

616.36

Р 59 Роговий Ю. Є. Патофізіологія гепаторенального синдрому на поліуричній стадії сулемової нефропатії : моногр. / Ю. Є. Роговий, О. В. Злотар, Л. О. Філіпова. - Чернівці : Місто, 2012. - 200 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Ортопедическая стоматология

616.314-089.2

Т 38 Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій : [підруч. для студ. вищ. мед. (фармацевт.) навч. закладів І-ІІІ рівнів акредитації] / П. С. Фліс [та ін.]. - К. : Медицина, 2010. - 248 с.

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(3)


Офтальмология

617.7

О-91 Офтальмологія : [підруч. для студ. ВМНЗ] / Г. Д. Жабоєдов [та ін.] ; ред. Г. Д. Жабоєдов, Р. Л. Скрипник. - К. : Медицина, 2011. - 424 с.

Экземпляры: всего:200 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(196)


Персоналии-Пирогов Николай Иванович (1810-1881), хирург, анатом

617(092)

П 33 Николай Иванович Пирогов (1810-1881) : к 130-летию памяти : биоблиогр. указ. / Рязан. ГМИ им. И.П. Павлова, Ин-т морфологии человека РАМН ; ред. Р. Е. Калинин, М. М. Лапкин ; сост. М. В. Мнихович, Н. А. Козеевская. - Рязань : РИО РязГМУ, 2011. - 192 с. : ил., фото Экземпляры: всего:1 - БИНТ(1)


Психиатрия

616.89

П 86 Психіатрія і наркологія : [підруч. для студ. ВМНЗ] / О. К. Напрєєнко [та ін.] ; ред. О. К. Напрєєнко. - К. : Медицина, 2011. - 528 с.

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(3)


Пульмонология

616.2

Х-32 Хвороби органів дихання : навч. посіб. / Я.-Р. М. Федорів [та ін.] ; ред. Я.-Р. М. Федорів. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 480 с. - (Вища освіта в Україні)

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Ревматические болезни

616.721

Р 32 Ревматические заболевания : в 3 т. / ред. Дж. Х. Клиппел [и др.] ; пер. с англ.: Е. Л. Насонов, В. А. Насонова, Ю. А. Олюнин. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - 2011.

Т. 1 : Основы ревматологии. - 2011. - 368 с. : ил. - Пер.изд. : Primer on the rheumatic diseases / ed. Klippel J. H. - 13th ed.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Т. 3 : Заболевания мягких тканей. - 2011. - 336 с. : ил. - Пер.изд. : Primer on the rheumatic diseases / ed. Klippel J. H. - 13th ed.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Сердечных сокращений частота

616.12.9

Б 46 Беннет, Дэвид Х. Сердечные аритмии : практ. рекомендации по интерпретации кардиограмм и лечению / Дэвид Х. Беннет ; ред. В. А. Сулимов ; пер. с англ. М. В. Сырцова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 440 с. : ил. с. : ил. - Пер.изд. : Cardiac Arrhythmias / Bennett D. H. - 7th ed.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Словари медицинские

61(03)

У 45 Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник : [довід. вид.] : у 4 т. Т. 1 : А - Д / уклад. Л. І. Петрух, І. М. Головко. - К. : Медицина. – 2012. - 2012. - 704 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Стоматология детская

616.31.053

Д 38 Детское зубное протезирование : [учеб. для студентов ВМУЗ] / П. С. Флис [и др.] ; ред. П. С. Флис. - К. : Медицина, 2011. - 192 с. : ил.

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(3)


Стоматология терапевтическая

616.31(075)

Т 35 Терапевтична стоматологія : [підруч. для студ. стомат. ф-ту ВМНЗ IV рівня акредитації] / А. К. Ніколішин [та ін.] ; ред. А. К. Ніколішин. - Вид. 2-ге, випр. і допов. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 680 с. : іл.

Экземпляры: всего:106 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(4), УА(100)


Судебная медицина

61:34

С 89 Судова медицина. Медичне законодавство : [підруч. для для студ. ВМНЗ] : у 2 кн. Кн. 1 : Судова медицина. / Б. В. Михайличенко [та ін.] ; ред. В. Ф. Москаленко, Б. В. Михайличенко. - 2-ге вид., випр. - М. : Медицина. - 2012. - 448 с. : іл.

Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(96)


Терминология

611.018(03)

Г 51 Гістологічна термінологія. Міжнародні терміни з цитології та гістології людини = Гистологическая терминология. Международные термины по цитологии и гистологии человека : [навч. посібник] / Федеративний міжнародний комітет з анатомічної термінології ; за ред. О. Д. Луцика, Ю. Б. Чайковського ; пер. з англ вид. укр. й рос. мовами О. Д. Луцика , Ю.Б. Чайковського. - К. : Медицина : Lippincott Williams & Wilkins / Wolters Kliwer Health(США), 20102008. - 304 с. - Пер.изд. : Terminologia Histologica. International Terms for Human Cytology and Histology, 2008

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


Травма множественная

617.3-001

П 50 Политравма: хирургия, травматология, анестезиология, интенсивная терапеия : [учебное пособие] / Ф. С. Глумчер [и др.] ; ред. Ф. С. Глумчер. - К. : Медицина, 2012. - 736 с. : цв.ил.

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(3)


Философия

87

П 58 Попов М. В. Філософія : підручник / М. В. Попов. - К. : Медицина, 2011. - 344 с. Экз.: всего:10 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(8)


Хирургия урологическая у мужчин

616.64.006

Р 15 Радикальная простатэктомия / пер. с англ. Д. Ю. Пушкарь ; ред. Р. Кирби [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 280 с. - Пер.изд. : Radical Prostatectomy: from open to robotic

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Хирургия челюстно-лицевая

616.31-089

Т 41 Тимофеев А. А. Челюстно-лицевая хирургия : [учебник для студ. ВМУЗ] / А. А. Тимофеев. - К. : Медицина, 2010. - 576 с.

Экземпляры: всего:80 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(2), УА(76)


Эндокринология

616.4

К 35 Кеннеди, Ли Диагностика и лечение в эндокринологии : проблемный подход / Л. Кеннеди, А. Басу ; пер. с англ., ред. В. В. Фадеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - Пер.изд. : Problem solving in endocrinology and metabolism / Kennedy L., Basu A. - Oxford

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), НА(1)


616.4

Э 64 Эндокринология : клинические рекомендации / ред. И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 368 с. - (Клинические рекомендации)

Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), НА(2)


Языки

81.432.1

А 21 Avrachova L. Y. English for medical students : [textbook] / L. Y. Avrachova, I. O. Palamarenko, T. V. Yakhno ; ed. L. Y. Avrachova = Англійська мова для студентів-медиків : підручник / Л. Я. Аврахова, І. О. Паламаренко, Т. В. Яхно ; за ред. Л. Я. Аврахової. - K. : Medicine ; К. : Медицина, 20112011. - 440 p. ; 440 с.

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЧЗ-2(1), НА(3)


❖ ❖ ❖

^ У фонд бібліотеки надійшло 75 авторефератів, з якими можна ознайомитися в читальній залі.


❖ ❖ ❖


4 книги

^ Хвороби органів дихання : навч. посіб. / Я.-Р. М. Федорів [та ін.] ; ред. Я.-Р. М. Федорів. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 480 с. - (Вища освіта в Україні)

Вивчення хвороб системи дихання вимагає комплексного підходу до викладання навчального матеріалу, що базується на знанні анатомо-фізіологічних і патофізіологічних особливостей бронхолегеневого апарата. Глибоке знання патофізіологічних механізмів забезпечить уміння правильно діагностувати та ефективно лікувати хвороби легенів і бронхів, попереджувати можливі ускладнення з боку інших систем і органів. При написанні даного навчального посібника увага акцентована на основних механізмах розвитку бронхолегеневої патології, а відтак на розкритті суті діагностики (діагностичного пошуку) і принципах лікування хвороб органів дихання.


Клінічна лабораторна діагностика : [навч. посіб. для студ. та інтернів ВМНЗ] / Б. Д. Луцик [та ін.] ; ред. Б. Д. Луцик. - К. : Медицина, 2011. - 288 с. : іл.

Навчальний посібник складається із трьох частин. Матеріал І частини відповідає загально-клінічній частині програми циклів з клінічної лабораторної діагностики. Описані актуальні питання загально клінічної лабораторної діагностики.

У ІІ частині розглядаються актуальні питання клінічної хімії. ІІІ частина присвячена актуальним питанням лабораторної і клінічної коагулогії. Кожний розділ завершується контрольними питаннями і списком сучасної літератури з пропонованої теми.

Для студентів та інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-лаборантів і лікарів сімейної медицини.


4 журнал


Диабет. Ожирение. Метаболический синдром” – новий науковий медичний журнал. Журнал видається під егідою Української діабетологічної асоціації та кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Важливість видання журналу обумовлена актуальністю проблеми цукрового діабету. Проблема цукрового діабету тісно пов’язана з ожирінням. Крім того, діабет асоціюється з цілим рядом інших клінічних та патофізіологічних феноменів, часто об’єднаних під терміном “метаболічний синдром”.

Публікуються статті авторитетних міжнародних спеціалістів. Також публікується практична інформація, “мастер-класи”, присвячені різним питанням лікування цукрового діабету та його ускладнень.

Журнал буде цікавим не лише лікарям-ендокринологам, а й лікарям суміжних спеціальностей.
❖ ❖ ❖

Дацишину П.Т., Откаленко О.С., Липку М.Р., Павлику І.В.


висловлюємо подяку за книги, подаровані

у фонд нашої бібліотеки.


❖ ❖ ❖


1 вересня традиційно вважається Днем знань. Про знання

можна казати багато, але хочеться скористатися

висловлюваннями мудрих людей,

які варто взяти до уваги на все життя.


^ Знання – це скарб, а вміння вчитись - ключ до нього.


Знання тільки тоді знання, коли вони набуті

зусиллями думки, а не пам’яттю.


Доводити людині необхідність знань –

це все одно, що переконувати її у

корисності зору.


Сам час постійно вимагає:

не хочеш відстати від життя – учись!


Вітаємо всіх студентів, викладачів та

співробітників з початком навчання!


Щиро вітаємо ювілярів серпня:


Сорокоумову Людмилу Костянтинівну

Столярчука Володимира Савовича

Демчука Анатолія Івановича


Бажаємо міцного здоров’я, щастя та благополуччя вам

і вашим родинам.


@ Відповідальна за випуск: Сухарєва Л.В.

Схожі:

Истина открывается … тем, кто её разыскивает” iconЭволюция Социальных Систем
На дворе лето 2005-го года, Россия. В прессе идут обычные споры, «Что делать?» и «Кто виноват?». Кто зовёт в ссср, кто хочет строить...
Истина открывается … тем, кто её разыскивает” iconО вере христианской Боль
В эти минуты на земле вершится тайна бытия, рождаются и умирают люди, кто-то радуется, а кто-то страдает от одиночества, мучается...
Истина открывается … тем, кто её разыскивает” iconВниманию пользователей почтового сервера университета. У нас сменился электронный адрес
Для этого тем, кто пользуется почтовыми клиентами (The Bat, Outlook Express и т д.) необходимо в настройках почтового ящика вручную...
Истина открывается … тем, кто её разыскивает” iconИ. А. Стернин Практическая риторика в объяснениях и упражнениях для тех, кто хочет научиться говорить
Данное пособие предназначено для всех, кто хочет улучшить свои коммуникативные навыки, овладеть приемами эффективного общения, научиться...
Истина открывается … тем, кто её разыскивает” iconТематический план по видам занятий по курсу "Налоговая система"
Что такое налоги и сборы. Кто устанавливает или отменяет налоги и сборы. Кто является плательщиками налогов и сборов. Понятие субъекта...
Истина открывается … тем, кто её разыскивает” iconПисьмена могут быть потеряны, ложь может быть написана, но то, что увидели глаза, есть истина и остаётся в памяти Джозеф Конрад

Истина открывается … тем, кто её разыскивает” iconТема 11. Планирование как функция менеджмента понятие планирования
Понятие планирования. Планирование пред­ставляет собой заблаговременное принятие решений о том, что следует делать и что для этого...
Истина открывается … тем, кто её разыскивает” iconА. П. Парфентьев Председатель Межрегиональной общественной организации «За права семьи»
Эта простая истина универсальна, то есть ее признавали всегда и везде, где сохранялось человеческое начало. Отрицать ее – значит...
Истина открывается … тем, кто её разыскивает” iconІндивідуальна робота
На індивідуальну роботу виносяться важливі І водночас нескладні для вивчення питання з основних тем І оформляються у вигляді реферата...
Истина открывается … тем, кто её разыскивает” iconВ. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи