Моделювання робочих процесів машин icon

Моделювання робочих процесів машин
Скачати 45.75 Kb.
НазваМоделювання робочих процесів машин
Дата14.09.2012
Розмір45.75 Kb.
ТипДокументи
1. /ь75 - 2010/Абрашкевич Ю.Д., Пелев_н Л.Є., Човнюк О.В. Експлуатац_йн_ показники абразивних круг_в.PDF
2. /ь75 - 2010/Богуславський В.Є. Шаленко О.О. Ф_зичне моделювання робочого процесу роликових центрифуг.PDF
3. /ь75 - 2010/Волянюк В.О. Шляхи удосконалення однок_вшевих екскаватор_в.PDF
4. /ь75 - 2010/Гаркавенко О.М., Бикор_з П.А. Вдосконалення керування приводом барабанного млина шляхом установлення частотного перетворювача.PDF
5. /ь75 - 2010/Горбатюк Є.В., Макарчук О.В. Анал_з _снуючих конструкц_й глибинних розпушувач_в локальнох д_х.PDF
6. /ь75 - 2010/Зданевич В.О., Подольцев О.Д. Анал_з перенапруги в систем_ _нвертор з Ш_М - кабельна л_н_я -асинхронний двигун з використанням пакету програм matlabsimulink.PDF
7. /ь75 - 2010/КУЗЬМН~1.PDF
8. /ь75 - 2010/Ловейк_н В.С., М_щук Д.О. Област_ збереження енерговитрат у вантажних ман_пуляторах на транспортних засобах.PDF
9. /ь75 - 2010/Ловейк_н В.С., Паламарчук Д.А., Паламарчук _.А. Створення ф_зичнох модел_ шарн_рно-зчленованох стр_ловох системи крана.PDF
10. /ь75 - 2010/Назаренко _._., М_щук Є.О. Анал_з _ оц_нка енергетичних характеристик дробарок з керованими параметрами.PDF
11. /ь75 - 2010/Носуленко В._., Чумаченко О.С. Вплив г_дравл_чних параметр_в потоку середовища-д_електрика на процес розм_рнох обробки електричною дугою.PDF
12. /ь75 - 2010/Пелев_н Л.Є., Мачишин Г.М. Стенд для випробування транспортних засоб_в.PDF
13. /ь75 - 2010/Пелев_н Л.Є., Пристайло М.О. Руйнування _рунт_в та г_рських пор_д деформатором з консольною р_жучою кромкою.PDF
14. /ь75 - 2010/Правила п_дготовки рукопис_в.PDF
15. /ь75 - 2010/Прив_тання.PDF
16. /ь75 - 2010/Ск_данов В.М., Забава Т.О. Схемотехн_чн_ р_шення реструктуризац_х тягових акумуляторних батарей автономного технолог_чного електротранспорту.PDF
17. /ь75 - 2010/Сукач М.К., Чередник В.М. Установка для транспортування грунту в акватор_ях.PDF
18. /ь75 - 2010/Титульна стор_нка.PDF
19. /ь75 - 2010/Фом_н А.В., Костенюк О.О., Тетерятник О.А., Боковня Г._. П_двищення ефективност_ конструкц_й алмазних р_зальних _нструмент_в та хх робочих процес_в.PDF
20. /ь75 - 2010/Фоменко О._. Пор_вняльний анал_з технолог_чних особливостей використання портативних г_дропоршневих агрегат_в та ручних клин_в для розколу гран_тних блок_в.PDF
21. /ь75 - 2010/Човнюк Ю.В., Д_ктерук М.Г. Применение метода эквивалентных схем для динамической оптимизации, расчета и анализа режимов движения канатных механизмов подъема грузов.PDF
22. /ь75 - 2010/зм_ст.doc
Моделювання робочих процесів машин

ЗМІСТ


 

Моделювання робочих процесів машин

 

Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г. Применение метода эквивалентных схем для

динамической оптимизации, расчета и анализа режимов движения канатных

механизмов подъема грузов ……………..………..……………………………………………

 

 

3

Кузьмінець М.П.  Аналітичне дослідження просторового процесу різання грунту

механізмом укосоутворювання траншейних екскаваторів під час спорудження

та розкривання трубопроводів …………………….……………………………..………….…

 

 

9

Назаренко І.І., Міщук Є.О. Аналіз і оцінка енергетичних характеристик дробарок

з керованими параметрами ………………………...……………………………….…………..

 

19

Гірничі та піднімально-транспортні машини

 

Ловейкін В.С., Паламарчук Д.А., Паламарчук І.А. Створення фізичної

моделі шарнірно-зчленованої стрілової системи крана ….……….…………………..…..

 

25

Фоменко О.І. Порівняльний аналіз технологічних особливостей використання

портативних гідропоршневих агрегатів та ручних клинів для розколу гранітних

блоків ……………………………………………………………………………………………….

 

 

33

Ловейкін В.С., Міщук Д.О. Області збереження енерговитрат у вантажних

маніпуляторах на транспортних засобах ………………..……………………....……………

 

37

Будівельні машини і технологічне обладнання

 

Фомін А.В., Костенюк О.О., Тетерятник О.А., Боковня Г.І. Підвищення

ефективності конструкцій алмазних різальних інструментів та їх робочих процесів ….

 

43

Богуславський В.Є. Шаленко О.О. Фізичне моделювання робочого процесу

роликових центрифуг ………..……………………………………….…………………………..

 

49

Абрашкевич Ю.Д., Пелевін Л.Є., Човнюк О.В. Експлуатаційні показники

абразивних кругів ……………………………………………………..………………………….

 

52

Землерийні, дорожні та меліоративні машини

 

Сукач М.К., Чередник В.М. Установка для транспортування грунту

в акваторіях………………………………………………………………………………………..

 

57

Пелевін Л.Є., Пристайло М.О. Руйнування ґрунтів та гірських порід деформатором

з консольною ріжучою кромкою ………………………………………...…………………….

 

62

Горбатюк Є.В., Макарчук О.В. Аналіз існуючих конструкцій глибинних розпушувачів локальної дії  …………………………………………..……..…………………………………...

 

67

Волянюк В.О. Шляхи удосконалення одноківшевих екскаваторів ………………………

71

Пелевін Л.Є., Мачишин Г.М. Стенд для випробування транспортних засобів ………..

76

Автоматизація і інформаційні технології

 

Зданевич В.О., Подольцев О.Д. Аналіз перенапруги в системі

"інвертор з  ШІМ – кабельна лінія –асинхронний двигун"  з використанням  пакету

програм matlab/simulink…………………………………………………………………………..

 

 

79

Скіданов В.М., Забава Т.О. Схемотехнічні рішення реструктуризації тягових

акумуляторних батарей автономного технологічного електротранспорту …………….

 

86

Гаркавенко О.М., Бикоріз П.А. Вдосконалення керування приводом барабанного млина шляхом установлення частотного перетворювача ………………………………..

 

89

Носуленко В.І., Чумаченко О.С. Вплив гідравлічних параметрів потоку

середовища-діелектрика на процес розмірної обробки електричною дугою ………….

 

93

Привітання …………………………………………………………………………………….…

99

Правила підготовки рукописів  ………………………………….…………………….………

Титульна сторінка

100

 

 

 

 

Схожі:

Моделювання робочих процесів машин iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Способи вдосконалювання індикаторних та ефективних показників двз. Тепловий баланс двигуна. Шляхи вдосконалювання робочих процесів....
Моделювання робочих процесів машин iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Моделювання фізичних процесів І систем (моделювання стохастичних процесів І систем)"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Моделювання фізичних процесів і систем (моделювання стохастичних процесів...
Моделювання робочих процесів машин iconАльшиц яків ісаакович (28. 11. 1906 – 28. 03. 1982)
Гірничий інженер-електромеханік. Доктор технічних наук, професор. Лауреат Державної премії СРСР. Засновник наукової школи "Теорія...
Моделювання робочих процесів машин iconМетодичні вказівки до практичних робіт з курсу „Математичне моделювання бізнес-процесів для студентів економічних та математичних спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Математичне моделювання бізнес-процесів”. Частина І. Побудова та комп’ю-терна реалізація...
Моделювання робочих процесів машин iconЛекція 17. Cadm. Моделювання ділових процесів Моделювання ділових процесів може знадобитися Вам для того щоб: зрозуміти сутність процесу
Використовуючи Designer/2000, Ви моделюєте діловий процес за допомогою діаграми процесу. Діаграма показує послідовність кроків процесу,...
Моделювання робочих процесів машин iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101
«Моделювання технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів, спеціалізації електрометалургія...
Моделювання робочих процесів машин iconКонспект лекцій з курсу " Системно-структурне моделювання технологічних процесів" для студентів спеціальності 090202
Конспект лекцій з курсу “Системно-структурне моделювання технологічних процесів” / Укладач П. В. Кушніров. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Моделювання робочих процесів машин iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Моделювання технологічних процесів" для студентів спеціальності 7 (8). 05040101 металургія чорних металів
Моделювання технологічних процесів для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів / Укл. В. М. Ковшов, М....
Моделювання робочих процесів машин iconПаспорт спеціальності 05. 02. 09 – Динаміка та міцність машин Формула спеціальності
Дослідження динамічних процесів в де формівних елементах машин, приладів та апаратів; створення розрахункових а експериментальних...
Моделювання робочих процесів машин iconПерелік публікацій кафедри обладнання електронної промисловості за 2007 рік
Концепція створення машин і приладів з прямим приводом робочих органів без механічних опор
Моделювання робочих процесів машин iconПерелік публікацій кафедри обладнання електронної промисловості за 2007 рік
Концепція створення машин І приладів з прямим приводом робочих органів без механічних опор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи