О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес» icon

О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес»
Скачати 231.19 Kb.
НазваО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес»
Дата14.09.2012
Розмір231.19 Kb.
ТипДокументи
Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”

факультет міжнародних відносин

кафедра міжнародної економіки та бізнесу


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови

Приймальної комісії

____________О.М. Шикова

______ __________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на ОКР «магістр»

спеціальність «Міжнародний бізнес»

Автори: к.ек.н. Ковтонюк К.В.


^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

міжнародної економіки та бізнесу

(протокол № 7

від «19» січня 2012 р.)

Завідувач кафедри

В.В.Рокоча


Київ 2012


ВСТУП

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Міжнародний бізнес», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисципліни циклу професійної підготовки «Міжнародні економічні відносини».


^ Розділ 1. Система МЕВ в глобальному просторі

Тема 1. Розвиток МЕВ в контексті становлення світового господарства

Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин. Суб'єкти МЕВ. Міжнародний поділ праці. Міжнародна спеціалізація. Міжнародна кооперація. Експортна квота. Коефіцієнт випередження темпами зростання експорту темпів зростання ВВП. Імпортна квота. Коефіцієнт випередження темпами зростання імпорту темпів зростання ВВП. Зовнішньоторговельна квота. Частка експорту країни в міжнародний регіон у її валовому експорті. Коефіцієнт випередження темпами зростання експорту країни в міжнародний регіон темпів зростання її валового експорту. Частка експорту окремої країни у взаємному експорті країн міжнародного регіону. Коефіцієнт випередження темпами зростання експорту окремої країни в міжнародний регіон темпів зростання взаємного експорту групи країн даного регіону. Світовий економічний простір


^ Тема 2. Середовище МЕВ

Середовище МЕВ. Зовнішнє середовище МЕВ. Внутрішнє середовище МЕВ. Природно-географічне середовище. Політико-правове середовище. Економіко-технологічне середовище. Соціально-культурне середовище. Форми міжнародних економічних відносин. Рівні міжнародних економічних відносин. Контакти. Взаємодія. Співробітництво. Інтеграція. Принципи МЕВ. Методика аналізу середовища МЕВ.


^ Тема 3. Інтернаціоналізація господарського життя в умовах глобальної трансформації

Особливості дії економічних законів в світовому господарстві. Інтернаціоналізація виробництва і обігу. Інтернаціональні форми закону вартості. Інтернаціональні форми закону нерівномірності економічного розвитку. Процеси транснаціоналізації економіки. Транснаціональні корпорації, як основні суб’єкти сучасного світового господарства.


^ Тема 4. Міжнародний поділ праці і кооперація виробництва

Міжнародний розподіл факторів виробництва. Класифікація факторів виробництва по походженню (основні та розвиті) та по ступеню спеціалізації (загальні та спеціальні). Міжнародна мобільність факторів виробництва.

Теоретичні основи міжнародного поділу праці. Міжнародний поділ праці (МПП), основні фактори та показники його розвитку. Особливості МПП у сучасних умовах. Міжнародні спеціалізація і кооперування виробництва як форми прояву МПП. Інтернаціоналізація виробництва. Інтернаціоналізація господарської діяльності. Глобалізація. Проблеми і передумови участі України у МПП.


^ Розділ 2. Характеристика форм МЕВ в контексті глобального розвитку

Тема 5. Міжнародний бізнес як особлива форма МЕВ

Міжнародний бізнес. «Зарубіжний» бізнес. «Порівняльний» бізнес. Еволюція міжнародного бізнесу. Мотивація міжнародного бізнесу. Форми міжнародного бізнесу. Стратегія експорту (імпорту). підрядне виробництво. спільна підприємницька діяльність. управління за контрактом. контракт «під ключ». спільне підприємництво. Транснаціональний бізнес. Вільна економічна зона. Франчайзинг. Ліцензування. Проста ліцензія. Виключна ліцензія. Повна ліцензія.

^

Тема 6. Міжнародна торгівля товарами


Міжнародна торгівля. Товарна торгівля. Географічна торгівля. Генеральна торгівля. Торгівля продукцією в рамках кооперації (внутрішньофірмова). Транзитна торгівля. Зустрічна торгівля. Бартерна торгівля. Компенсаційна торгівля. Зустрічна торгівля. Кліринг. Міжнародна біржова торгівля. Міжнародний аукціон. Публічний гласний аукціон. Негласний (німий) аукціон. Голландський аукціон. Міжнародні тендери (міжнародні торги). Відкриті (публічні) тендери. Закриті тендери. Одиничні тендери. Міжнародний ярмарок. Міжнародна виставка. Світова ціна. Класифікація цін. Експорт. Імпорт. Реекспорт. Реімпорт. Природні конкурентні переваги. Набуті конкурентні переваги. Зовнішньоторговельне сальдо. Зовнішньоторговельний оборот. Меркантилізм. Абсолютна перевага. Теорія абсолютних переваг. Порівняльна перевага. Теорія порівняльних переваг. Теорія Хекшера-Оліна. Теорія Хекшера-Оліна-Самуельсона. Парадокс Леонтьєва. Торгівля на основі ефекту від масштабу. Економіка масштабу. Зовнішній ефект масштабу. Внутрішній ефект масштабу. Теорія недосконалої конкуренції. Теорія життєвого циклу продукту. Теорія міжнародної торгівлі заснована на розбіжностях в уподобаннях споживачів. Теорія на основі схожості уподобань споживачів.

^
Тема 7. Міжнародна торгівля послугами

Послуга. Комерційні (ділові) послуги. Послуги зв'язку (комунікаційні). Послуги з будівництва та суміжні інженерні послуги. Послуги дистриб'юторів (пов'язані з розподілом). Послуги у сфері освіти. Послуги з охорони довкілля. Фінансові послуги. Послуги в сфері охорони здоров'я та в соціальній сфері. Послуги, пов'язані з туризмом. Послуги з організації відпочинку, культурних та спортивних заходів. Транспортні послуги. Інші послуги. Факторні послуги. Нефакторні послуги. Фундаментальні властивості послуг. Транскордонна торгівля послугами. Споживання послуг за кордоном. Комерційна присутність у країні надання послуг. Присутність фізичних осіб, що надають послугу. Регулювання міжнародної торгівлі послугами.

^ Тема 8. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини

Валютна система. Національна валютна система. Регіональна валютна система. Світова валютна система. Паризька валютна система. Генуезька валютна система. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська (Кінгстонська) валютна система.

Елементи валютної системи. Валюта. Валютний курс. Пряме котирування. Обернене котирування. Резервна валюта. Валютний ринок. Поточна валютна політика. Дисконтна політика. Девізна політика. Девальвація. Ревальвація. Валютна інтервенція. Валютний демпінг. Валютна блокада. Валютні обмеження.


^ Тема 9. Міжнародні кредитні відносини

Міжнародний кредит. Форми міжнародного кредиту. Функції міжнародного кредиту. Банківський кредит. Бланковий кредит. Вексельний кредит. Внутрішній кредит. Євро кредит. Міжнародний кредит. Роловерний кредит. Фінансовий кредит. Фірмовий кредит. Зовнішній борг. Лізинг. Ринок капіталів. Розширене кредитування (ЕФФ). Розширене фінансування (ЕСАФ). Факторинг. Фінансування системних перетворень (СТФ). Фінансування структурної перебудови (САФ). Форфейтинг. “ Паризький клуб”. Реешелонування боргів.


^ Тема 10. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво

Міжнародний рух капіталу. Рух позикового капіталу. Рух підприємницького капіталу. Міжнародна інвестиційна діяльність. Міжнародне виробництво. Прямі інвестиції. Портфельні інвестиції. «Інші інвестиції». Підприємство з іноземними інвестиціями. Приватний капітал. Державний капітал. Змішаний капітал. Вільні кредити. Зв’язані кредити. Прямий інвестор. Дочірня компанія. Асоційована компанія. Філія. Причини прямих закордонних інвестицій. Державна підтримка прямих інвестицій. Опціон. Варант. Форвардний контракт. Ф'ючерсний контракт. Своп. Міжнародне кредитування та запозичення. Особливості міжнародного руху капіталу в сучасних умовах розвитку світового господарства

^
Тема 11. Міжнародна міграція робочої сили

Світовий ринок трудових ресурсів. Європейський ринок робочої сили. Близькосхідний ринок робочої сили. Азійсько-Тихоокеанський ринок робочої сили. Південноамериканський ринок робочої сили. Євразійський ринок робочої сили. Міграція робочої сили. Еміграція. Імміграці. Репатріація. Рееміграція. Легальна міжнародна міграція. Напівлегальна міжнародна міграція. Нелегальна міжнародна міграція. Тимчасова міжнародна міграція. Сезонна міжнародна міграція. Маятникова міжнародна міграція. Міграція висококваліфікованих трудових ресурсів. Міжнародна міграція кваліфікованої робочої сили. Міжнародна міграція некваліфікованої робочої сили. Міграційна політика. Рівні міграції.


^ Тема 12. Система регулювання МЕВ

Система регулювання. Рівні регулювання: національний, регіональний, міжнародний. Інститути регулювання: державні та наднаціональні органи, міжнародні організації. Сутність, значення, класифікація, фінансові кошти, методи діяльності міжнародних організацій та їх роль у регулюванні МЕВ. Багатоцільові міжнародні організації та альянси. Функціональні міжнародні організації та регіональні фінансові інститути. Міжнародні галузеві організації та об’єднання підприємців. Здійснення міжнародної економічної політики через структуру ГАТТ/СОТ. Політика протекціонізму: помірний, селективний, галузевий, колективний, обмежувальний, стимулюючий, прихований.


^ Розділ 3. Глобальні процеси розвитку МЕВ

Тема 13. Моделі міжнародної економічної інтеграції в процесі глобалізації розвитку МЕВ

Економічна інтеграція. Передумови інтеграції. «Демонстраційний ефект». «Ефект доміно». Завдання інтеграції. Макрорівень інтеграції. Мікрорівень інтеграції. Зона вільної торгівлі. Митний союз. Спільний ринок. Економічний союз. Валютний союз. Політичний союз. Горизонтальна інтеграція. Вертикальна інтеграція. Механізм економічної інтеграції. Статичні та динамічні ефекти інтеграції. Економічні наслідки інтеграції країн. Сучасні інтеграційні угрупування країн. Особливості європейських інтеграційних процесів. Європейська економічна інтеграція України.


^ Тема 14. Розвиток міжнародної економічної інтеграції на сучасному етапі

Європейський Союз (ЄС). Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Європейський економічний простір (ЄЕП). Бенілюкс. Центральноєвропейська зона вільної торгівлі (ЦЕФТА). Балтійський ринок. Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА). Південноамериканський спільний ринок (МЕРКОСУР). Карибське співтовариство та Карибський спільний ринок (КАРІКОМ). Латиноамериканська асоціація інтеграції. Організація американських країн. Антська група. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС). Співдружність незалежних держав (СНД). ГУАМ. Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС). Єдиний економічний простір (ЄЕП).


^ Тема 15. Конкуренція в системі ринкової економіки

Конкурентне середовище України. Торговельна політика України. Валютно-фінансова політика України. Науково-технічна політика України. Міграційна політика України. Стратегічні партнери. Зовнішньоекономічна політика України як засіб реалізації національних інтересів в глобальному конкурентному середовищі.


^ Тема 16. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних економічних відносин

Формування економічної єдності світу. Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ у формуванні елементів глобальної економіки. Характеристика глобальних проблем МЕВ та світового господарства. Політичні проблеми. Екологічні проблеми. Проблеми народонаселення. Економічні проблеми. Соціальні проблеми. Основні напрямки міжнародної економічної співпраці щодо розв’язання глобальних проблем. Українська держава у контексті глобалізму.

^ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» ДЛЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 1. Історія виникнення та розвитку світового ринку

 2. Світове господарство, його структуризація і особливості розвитку

 3. Співвідношення понять “відкрита економіка” і “закрита економіка” у сучасній теорії і практиці

 4. Форми міжнародних економічних відносин та їх взаємозв’язок

 5. Рівні розвитку міжнародних економічних відносин та їх характеристика

 6. Загальні та специфічні принципи міжнародних економічних відносин

 7. Міжнародний поділ праці та його особливості на сучасному етапі

 8. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 9. Оцінка ролі типових груп суб’єктів міжнародних економічних відносин у процесі становлення глобальної економіки

 10. Середовище міжнародного бізнесу, його особливості у сучасних умовах

 11. Міжнародна торгівля та її різновиди

 12. Міжнародна торгівля через посередників. Сутність і сучасні особливості біржової торгівлі

 13. Види, способи і порядок проведення аукціонних торгів

 14. Суть, класифікація та сучасні особливості міжнародної торгівлі послугами

 15. Система регулювання міжнародних торгових відносин

 16. Преференційні та дискримінаційні режими міжкраїнових взаємовідносин

 17. Світовий фінансовий ринок та його функціональна структура

 18. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна оцінка

 19. Характеристика основних форм міжнародного руху капіталу

 20. Мотивація прямого зарубіжного інвестування на мікро- і макроекономічному рівнях

 21. Світова валютна система, її основні елементи

 22. Сутність та сучасні особливості міжнародних науково-технічних відносин

 23. Міжнародна передача технологій та її регулювання

 24. Суть і сучасні особливості міжнародної трудової міграції

 25. Регулювання трудової міграції на національному, міжнародному і наднаціональному рівнях

 26. Міжнародні економічні організації в системі регулювання міжнародних економічних відносин

 27. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації

 28. Сутність і головні передумови, етапи міжнародної економічної інтеграції (МЕІ)

 29. Особливості сучасної економічної глобалізації та її основні форми

 30. Інтеграційні і дезінтеграційні процеси в сучасному світі

 31. Поясніть важливість розвитку міжнародних економічних відносин для економічного зростання держави

 32. Політико-правове середовище міжнародних економічних відносин та особливості їх прояву в сучасних умовах

 33. Інфраструктурне середовище міжнародних економічних відносин та особливості їх прояву в сучасних умовах

 34. Соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин та особливості їх прояву в сучасних умовах

 35. Економічне середовище міжнародних економічних відносин та особливості їх прояву в сучасних умовах

 36. Процеси інтернаціоналізації та особливості сучасних систем МЕВ

 37. Суть та класифікація послуг, їх значення та особливості розвитку на сучасному етапі

 38. Формування і особливості розвитку світового ринку товарів та послуг

 39. Світові товарні ринки і ключові тенденції їх розвитку

 40. Світовий ринок послуг, його структура і особливості розвитку

 41. Суть, види та показники міжнародної торгівлі товарами

 42. Протекціонізм та лібералізація в міжнародній торгівлі

 43. Система регулювання міжнародних торгівельно-економічних відносин

 44. Інститути регулювання міжнародної торгівлі

 45. Охарактеризуйте інститути, які впливають на міжнародний рух капіталу

 46. Охарактеризуйте динаміку та тенденції світового ринку прямих іноземних інвестицій

 47. Порівняльна характеристика прямих і портфельних інвестицій

 48. Причини та динаміка міжнародного руху капіталу

 49. Особливості міжнародного руху капіталу в сучасних умовах розвитку світового господарства

 50. Світова валютна система та її основні елементи

 51. Динаміка міжнародної міграції робочої сили

 52. Причини міграції та історичні її передумови

 53. Сутність технологічного обміну та його значення в МЕВ

 54. Особливості міжнародного технологічного обміну в сучасних умовах

 55. Міжнародна передача технологій та технічне сприяння

 56. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення

 57. Особливості багатостороннього регулювання світогосподарських зв’язків в системі МЕВ

 58. Економічна інтеграція: сутність, форми і рівні

 59. Показники зовнішньої заборгованості країн. Характеристика сучасної світової боргової кризи

 60. Сучасна світова фінансова криза, її причини і наслідки для різних країн

 61. Інтеграція України в систему міжнародних економічних відносин

 62. Національні економічні інтереси України в системі міжнародних економічних відносин

 63. Сучасні міжнародні виробничі зв’язки України та пріоритетні напрямки їхнього розвитку

 64. Промисловий комплекс України в системі міжнародного поділу праці

 65. Дайте характеристику України як приймаючої країни. Які наслідки для української економіки має розміщення на її території стратегічних господарюючих одиниць міжнародних компаній?

 66. Дайте характеристику географічної структури торгівлі України послугами. Які переважають і чому?

 67. Структура українського експорту та імпорту і шляхи його раціоналізації

 68. Конкурентний потенціал України на міжнародних ринках товарів і послуг

 69. Охарактеризуйте Україну в міжнародній торгівлі товарами

 70. Динаміка та тенденції торгівлі послугами в Україні

 71. Охарактеризуйте особливості становлення ринку послуг в Україні

 72. Охарактеризуйте місце України в процесі міжнародного руху капіталу

 73. Інвестиційна привабливість України та шляхи її покращення

 74. Охарактеризуйте Україну на ринку прямих іноземних інвестицій

 75. Охарактеризуйте експорт інвестицій з Україну. Які висновки можна зробити?

 76. Охарактеризуйте інвестиційні процеси в Україні

 77. Динаміка та тенденції торгівлі технологіями в Україні.

 78. Зовнішній борг України та його реструктуризація

 79. Вплив міграції робочої сили на економічний розвиток України

 80. Україна на світовому ринку праці

 81. Особливості міжнародного науково-технічного обміну в Україні

 82. Охарактеризуйте участь України в міграційних процесах

 83. Проблема «витоку мізків» в Україні

 84. Позиції України на міжнародному ринку технологій

 85. Взаємодія України з міжнародними економічними організаціями

 86. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями

 87. Проблеми й перспективи співробітництва України з Європейським Союзом

 88. Регіональні пріоритети інтеграційної політики України

 89. Характеристика системи регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні

 90. Україна в системі світових зовнішньоекономічних зв’язків


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ,

ІНШИХ МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


Основна література:
 1. ^

  Авагян Г.Л. Международные валютно-кредитные отношения: учебник / Аваганян Г.Л., Вешкин Ю.Г. – М.: Магистр, 2011. – 703 с.

 2. Алексеев В.В. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / [Алексеев В.В., Бабин Э.П., Бельчук А.И. и др.]; под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева/ - М.: Магистр, 2011. – 654 с.


 3. Бестужева С.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / С.В.Бестужева; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: Вид. ХНЕУ, 2009. — 382 с.

 4. Бочан І.О. Глобальна економіка: підручник / І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. - К.: Знання, 2007. - 403 с.

 5. Волоснікова Н.М. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ. менеджер. спец. / Н.М. Волоснікова, С.О. Климова; за ред. С.І.Архієреєва; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» — Х.: НТУ «ХПІ», 2010. — 271 с.

 6. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: учебное пособие / И.Н. Герчикова. - М.: АО “Консалтбанкир”, 2000. – 624 с.

 7. Гіл Чарльз В.Л. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Чарльз В.Л. Гіл; пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. – 856 с.
 8. ^

  Гладков И. Мировая экономика и Международные экономические отношения: учебное пособие / Гладков И. – М.: Бином, 2011. – 341 с.


 9. Глобалізація: безпека розвитку: монографія [під ред. О.Г. Білоруса]. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с.

 10. Гурова И.П. Этика международных экономических отношений: Уч. пособ. / И.П. Гурова– М.: Дело, 2004. – 408 с.

 11. Гусаков Н.П. Международные валютно-кредитные отношения: учебник / Гусаков Н.П., Белова И.Н., Стренина М.А.; под ред. Гусакова Н.П. – М.: Инфра-М, 2011. – 313 с.

 12. Дэниелс Дж.Д. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Дж.Д.Дэниелс, Лі.Х.Радеба; пер. с англ., 6-е изд. - М.: "Дело Лтд", 1994. - 784 с.
 13. ^

  Дюмулен И.И. Международная торговля. Экономика, Политика. Практика / Дюмулен И.И. – М.: ВАВТ, 2010. – 448 с.


 14. Егмаков С.М. Теневая экономика: анализ и моделирование / С.М. Егмаков. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 408 с.

 15. Економічна теорія: підручник / [за ред. В.М. Тарасевича]. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 784 с.

 16. Заболоцький Б.Ф. Перехідна економіка: посібник / Б.Ф. Заболоцький. – К.: ВЦ “Академія”, 2004. – 512 с.

 17. Карбау Р. Міжнародна економіка / Р.Карбау – Суми: ВАТ “СОД”, 2004. – 652 с.

 18. Киреев А. Международная экономика: учебное пособие для вузов / А.П.Киреев. - М.: Международные отношения, 1999. – 420 с.

 19. Козик В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: практикум / В.В. Козик. – К.: Вікар, 2008. – 406 с.

 20. Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства): уч. / Э.Г. Кочетов. – М.: БЭК, 1999. – 480 с.

 21. Кругман П. Международная экономика: теория и практика: учебник / П.Кругман, М. Обстфельд; пер с англ. В.П. Колесова, М.В. Кулакова. - М.: Эконом. ф-т МГУ., ЮНИТИ, 1997. – 799 с.

 22. Лебедева М.М. Мировая политика: уч. / М.М. Лебедева. – М.: Аспект Пресс, 2003 – 351 с.

 23. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для вузов / В.К. Ломакин. - М.: ЮНИТИ, 2000. – 727 с.

 24. Майер Дж. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Дж. Майер. – К.: Либідь, 2002. – 703 с.
 25. ^

  Международные экономические отношения : учебник для вузов / [ред. Б.М. Смитиенко]. – М.: Инфра-М, 2011. – 527 с.


 26. Международные экономические отношения: учебник / [под ред. Н.Н. Ливенцева]. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 648 с

 27. Международные экономические отношения: учебник для вузов / [под ред. В.Е. Рыбалкин]. - 5-е изд. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 605 с.

 28. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник. В 2-х ч. Ч. 1 / [под ред. Р.И. Хасбулатова]. - М.: Гардарики, 2006. - 671 с.

 29. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник. В 2-х ч. Ч. 2 / [под ред. Хасбулатова]. - М.: Гардарики, 2006. - 718 с.

 30. Мировая экономика и международный бизнес: уч. / [под ред. В.В. Полякова]. – М.: КНОРУС, 2005 – 656 с.

 31. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: учебник / [под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой]. - М.: Флинта, 2000. – 260 с.

 32. Мировая экономика: учебное пособие для вузов / [под ред. И.П. Николаевой], 2-е издание, перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 320 с.

 33. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: навч. пос. / [за ред К.І. Ржепішевського]. – К.: ЦНЛ, 2004 – 678 с.

 34. Міжнародна торгівля: навч. пос. /[за ред. А.П. Румянцев].– К.: ЦНЛ, 2004. – 376 с.

 35. Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право. : навч. посіб. / [М. З. Мальський та ін.]; за ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. — К.: Знання, 2010. — 463 с.

 36. Моцок В.І. Світова економіка та міжнародні економічні відносини : навч.-метод. комплекс. / В. І. Моцок; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці: Рута, 2008. — 59 с.

 37. Новицький В.Є Міжнародна економічна діяльність Країни / В.Є. Новицький. – К.: КНЕУ, 2003 – 948 с.

 38. Новокшонова Л.В. Мировое хозяйство: уч. пос. / Л.В. Новокшонова ,Ю.В. Трифонов. – М.: Юристъ, 2000. – 282 с.

 39. Овчинников Г.П. Международная экономика: учебное пособие. - С.-Пб.: Изд. Михайлова, “Полиус”, 1998. – 620 с.

 40. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: навч. пос. / Б.М. Одягайло. – К.: Знання, 2005. – 397 с.

 41. Омагин Н.А. Международные экономические отношения / Н.А. Омагин, А.И. Погорлецкий. - М.: Эксмо, 2010. – 320 с.

 42. Організація міжнародних кредитно-розрахункових відносин: навчальний посібник / [за ред. проф. Г.Г. Кірейцева]. - Житомир: ЖіТі, 2000. – 320 с.

 43. Пахомов А., Лук’яненко Д, Губський Б. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі: монографія / А.Пахомов, Д.Лук’яненко, Б.Губський. – К.: Україна, 1997. – 237 с.

 44. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник / О.С. Передрій. – [4-е вид., перероб. і доп.]. - К.: Знання, 2008. - 264 с.
 45. ^

  Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие / Пономарева Е.С. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 287 с.


 46. Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник: у 2 кн. Кн.1: Міжнародна торгівля: теорія та політика / В.В. Рокоча - К.: Таксон, 2000 – 320 с.

 47. Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник: у 2 кн. Кн.2: Монетарна теорія міжнародної економіки / В.В. Рокоча - К.: Таксон, 2003 – 302 с.

 48. Романчиков В.І. Міжнародні економічні відносини / В.І. Романчиков. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 256 с.

 49. Румянцев А.П. Світовий ринок послуг: Навчальний посібник / А. П. Румянцев, Ю.О. Коваленко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 456 с.
 50. ^

  Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения: учебник / Рыбалкин В.Е. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 623 с.


 51. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: підручник / Є.В. Савельєв - Тернопіль: Економічна думка, 2001 – 504 с.

 52. Світова економіка: підручник / [А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, І. Шнірков та ін.]. - К.: Либідь, 2000. – 324 с.

 53. Семенов Г.А. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми: Навчальний посібник / Г.А. Семенов, М.О. Панкова, А.Г. Семенов. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 232 с.

 54. Симионов Ю.Ф. Международные экономические отношения / Ю.Ф.Симионов, О.А. Лыкова. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2007. – 189 с.

 55. Современные международные отношения: Учебник / [под ред. А.В. Торкунова] – М.: Рос. полит. энциклоп., 2000. – 584 с.

 56. Спиридонов И.А. Мировая экономика: уч. пособие / И.А.Спиридонов. - М.: ИНФРА-М, 1998. – 256 с.

 57. Сутырин С.Ф. Международные экономические отношения: учебное пособие / С.Ф. Сутырин. - СПб.: изд. СПб ун-та, 1999. – 107 с.
 58. ^

  Суэтин А.А. Мировая экономика. Международные экономические отношения. Глоба листика / А.А. Суэтин. – М.: Кнорус, 2008. – 320 с.


 59. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: історія: підручник / А. С. Філіпенко. - К.: Либідь, 2006. - 392 с.

 60. Фомишин С.В. Международные экономические отношения на рубеже тысячелетий: уч. пос ./ С.В. Фомишин. – Херсон: Олди плюс, 2002. – 560 с.
 61. ^

  Халевинская Е. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для вузов / Халевинская Е. – М.: Магистр, 2011. – 365 с.

 62. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения / Е.Д. Халевинская. – М.: Магистр, 2009. – 365 с.


 63. Шимко П.Д. Международная экономика: практикум / П.Д. Шимко. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2004. – 320 с.

 64. Школа І.М. Міжнародні економічні відносини: Підручник / І.М. Школа, В.М. Козьменко, О.В. Бабінська; За ред. І.М. Школи. - 2-ге вид., перероб. і допов.. - Чернівці: Книги - XXI, 2007. - 544 с.


Додаткова література:

 1. Абрамова И. Денежные переводы мигрантов: роль в социально-экономическом развитии Африки / И. Абрамова // Международная экономика и международные отношения, 2009 – № 7. – С. 82-90

 2. Афонцев С. Экономическая политика и модели экономического развития / С. Афонцев // Международная экономика и международные отношения, 2002. - №4. – С. 40-47

 3. Базилевич В.Д. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах / В.Д. Базидевич // Фінанси України. 2009. - № 12. – С. 5-12

 4. Барабанов О. Внешняя политика Италии на современном этапе / О. Барабанов // Международная экономика и международные отношения, 2003. - №10. – С. 82-89

 5. Баранов В. В ВТО – тройственным Таможенным союзом: намерения и реальность / В. Баранов // Международная экономика и международные отношения, 2010. – № 3. – С. 51-73

 6. Баскакова М. Японская экономическая модель / М. Баскакова // Международная экономика и международные отношения, 2004. - №1. – С. 1-12

 7. Білорус І.О. Інтеграція України у систему міжнародних економічних відносин та організацій / І. О. Білорус //Зовнішня торгівля: право та економіка. - К.: Українська академія зовнішньої торгівлі , 2008. - № 2. - С. 87-93

 8. Борко Ю. Расширение и углубление европейской интеграции / Ю. Борко // Международная экономика и международные отношения, 2004. - №7. – С. 15-25

 9. Брутенц К. О реструктуризации современных международных отношений / К. Брутенц // Международная экономика и международные отношения, 2009 – № 12. – С. 69-77

 10. Булатов А. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / Булатов А., Ливенцев Н. – М.: Магистр, 2011. – 654 с.

 11. Вишневская Н. Внешнеэкономическая либерализация и рынок труда / Н. Вишневская // Международная экономика и международные отношения, 2004. - №3. – С. 81-88

 12. Дахно І.І. Міжнародне економічне право: Навчальний посібник / І.І. Дахно. - 3-тє вид., перероб. і доповн.. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 272 с.

 13. Дерев'янкін Т. Дослідження становлення і розвитку міжнародних економічних відносин/ Т. Дерев'янкін, Р. Толстов //Економіка України: Політико-економічний журнал Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України та Національної академії наук України. - К.: Преса України, 2008. - № 4. - С. 93-95.

 14. Заблоцька Р.О. Детермінанті інституціоналізації ринку в Україні в контексті набування членаства СОТ/ Р. О. Заблоцька //Актуальні Проблеми Економіки: Науковий економічний журнал. - К.: ВНЗ "Національна академія управління", 2008. - № 8. - С. 30-38

 15. Загладин Н. Глобализация в контексте исторического развития / Н. Загладин // Международная экономика и международные отношения, 2003. - №8. – С. 3-10

 16. Зайцева Ю. Межрегиональная дифференциация в странах БРИК: возможности оценки / Ю.Зайцева // Международная экономика и международные отношения, 2010. – № 5. – С. 80-84

 17. Захарін С.В. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку / С.В. Захарін // Фінанси України, 2003 - №10 – С. 72.

 18. Злоказова Н. Расширение ЕС: за и против с позиции его членов / Н. Злоказова // Международная экономика и международные отношения, 2004. - №1. – С. 62-70

 19. Зуйков Р. Вестфальская система межгосударственных отношений: критерии и трансформация / Р. Зуйков // Международная экономика и международные отношения, 2010. – № 3. – С. 85-87

 20. Иванов Н. Человеческий капитал и глобализация / Н. Иванов // Международная экономика и международные отношения, 2004. - №9. – С. 88-99

 21. Капильцова В.В. Соціалізація економічної системи суспільства: теоретико-методологічні аспекти. / В. В. Капильцова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. — 227 с.

 22. Колосова В.П. Реформа розміру квот країн – членів Міжнародного валютного фонду В.П. Колосова // // Фінанси України, 2010. - № 4. – С. 53-65

 23. Кульнева П. Либерализация инвестиционного режима в Китае: новый этап / П. Кульнева // Международная экономика и международные отношения, 2009 – № 12. – С. 84-91

 24. Кухарська Н.О. Міжнародна економічна діяльність України: Навчальний посібник / Н.О. Кухарська, С.К. Харічков. - Харків: Одіссей, 2006. - 456 с.

 25. Куштим В.В. Порівняльна оцінка структури банківського сегменту міжнародного ринку капіталів з погляду країн, які складають певну ринкову групу / В. В. Куштим //Економіка. Фінанси. Право: Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - К.: АФ "Аналітик", 2008. - № 4. - С. 23-27

 26. Лебедева М.М. Международные отношения: теория, конфликты, движения, организации / Лебедева М.М., Цыганков П.А., Дробот Г.А. – [3-е изд., перераб.и доп.]. – М.: Альфа-М, 2011. – 336 с.

 27. Мальського М.З. Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право / Мальського М.З., Мороза Ю.М. – К.: Знання, 2010. – 463 с.

 28. Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України / О.К. Малютін // Фінанси України. 2010. - № 3. – С. 92 -100

 29. Медведев В. Глобализация экономики: тенденции и противоречия / В. Медведев // Международная экономика и международные отношения, 2004. - №2. – С. 3-10

 30. Михайловська О.В. Сучасні тенденції міжнародної співпраці у сфері винахідництва / О. В. Михайловська //Актуальні Проблеми Економіки: Науковий економічний журнал. - К.: ВНЗ "Національна академія управління", 2007. - N 3. - С. 14-26

 31. Мозиас П.Внешнеторговая политика Китая после присоединения к ВТО / П. Мозиас, В. Яковлева // Международная экономика и международные отношения, 2009 – № 12. – С. 64-68

 32. Московкин В.М. Матричный анализ товарно-страновой структуры внешней торговли: на примере Украины и стран ЕС/ В. М. Московкин, Н.И Колесникова // Актуальні Проблеми Економіки: Науковий економічний журнал. - К.: ВНЗ "Національна академія управління", 2007. - N 3. - С. 26-37

 33. Нірван Л.А. Фінансова інтеграція сучасного ринку капіталів / Л.А. Нірван // Фінанси України, 2003 - №12 – с. 118.

 34. Пасемко Г.П. Міжнародні економічні відносини : посібник. / Г. П. Пасенко, Л. Г. Різак, В. В. Лисенко; М-во аграр. політики України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2008. — 87 с.

 35. Побоченко Л.М. ЮНВТО та Україна: основні етапи співробітництва/ Л. М. Побоченко //Актуальні Проблеми Економіки: Науковий економічний журнал. - К.: ВНЗ "Національна академія управління", 2007. - N 9. - С. 24-28

 36. Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі. Монографія / А.М.Поручник. – К: КНЕУ, 2008 – 348 с.

 37. Потемкина О. Иммиграционная политика ЕС: от Амстердама до Лиссабона / О. Потемкина // Международная экономика и международные отношения, 2010. – № 4. – С. 42-51

 38. Сударьянто Я. Современный рынок консалтинговых услуг / Я. Сударьянто, А. Гуреев // Международная экономика и международные отношения, 2010. – № 1. – С. 106-112

 39. Тарлецкая Л. Страны ОЭСР в международной статистике труда / Л. Тарлецкая // Международная экономика и международные отношения, 2010. – № 1. – С. 103-107

 40. Україна – Россія: проблеми економічної взаємодії. Монографія / за ред. С.І. Пирожкова, Б.В. Губського, А.І. Сухарукова.- К.: НІУРВ, 2000. – 332 с.
 41. Цыганков П. А. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учебное пособие / [Цыганков П.А., Дробот Г.А., Лебедева М.М. и др.]; под ред. П. А. Цыганкова. – М.: Альфа-М, 2011. – 335 с.


 42. Шовкун І.А. Стан і форми фінансування науково-технічного співробітництва України з Російською Федерацією / І.А. Шовкун // Фінанси України, 2010. - № 6. – С. 25-37


Електронні адреси:

 1. www.wto.org - офіційний веб-сайт Світової Організації Торгівлі

 2. www.me.gov.ua - офіційний веб-сайт Міністерства економіки України

 3. www.wb.org - офіційний веб-сайт міжнародної організації Світового Банку

 4. www.unctad.org - офіційний веб-сайт міжнародної організації ЮНКТАДСхожі:

О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Автори: к ек н., доцент Бабій Л. В., ст викладач Ніколаєв Д. Г., ст викладач Сукурова Н. М
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Мета вступного іспиту зі спеціальності «Маркетинг» на освіт­ньо-кваліфікаційний рівень «магістр», «спеціаліст» — визначення рівня...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес» iconЗатверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — виявлення рівня знань, умінь І навичок,...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Об`єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом І розміщенням, за джерелами утворення І цільовим призначенням. Характеристика...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Усний екзамен з фаху проводиться зі студентами, котрі бажають поступити на 2, 3 курси навчання І мають на це право відповідно до...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Мета вступного іспиту — відбір до навчання осіб, які продемон­стрували найвищий рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» ( на старші...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи