Вищий навчальний заклад icon

Вищий навчальний заклад
Скачати 223.33 Kb.
НазваВищий навчальний заклад
Дата14.09.2012
Розмір223.33 Kb.
ТипДокументи
Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Приймальної комісії

О.М. Шикова

______ _______________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на ОКР «магістр»

на спеціальності «Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика», «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес»


Автори: Карпова Т.В., зав. кафедри

Хмель В.В., доцент

Скуратівська М.О., викладач

Попадюк С.С., викладач^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

назва кафедри

(протокол № 6 від «13» лютого 2012 р.)

Завідувач кафедри Карпова Т.В.Київ, 2012


ВСТУП

Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» зі спеціальностей «Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика», «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес» – перевірка умінь користуватись мовним матеріалом на рівні володіння мовою В2 в межах побутової, академічної та професійної тематики, отриманої в процесі оволодіння іноземною мовою за професійним спрямуванням під час навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр».


ПРОГРАМА


Англійська мова


 1. ^ Для вступників спеціальності «Міжнародна економіка»


Теми та поняття:

Гроші. Типи та функції грошей. Банківська справа. Типи банків. Фінансові установи. Послуги банків. Кредити та позики. Інвестування та примноження капіталу. Процентні ставки. Грошовий ринок. Інфляція.

Корпоративні фінанси. Акції та їх види та категорії. Купівля та продаж акцій. Акціонери та їх дивіденди. Типи ризиків. Облігації. Ф’ючерси та їх класифікація. Управління активами. Приватні інвестиційні фонди. Злиття та поглинання компаній

Міжнародна торгівля та її фінансування. Валютний курс, валютні операції. Стандартні процедури експорту та імпорту товарів. Страхування, види страхування. Розвиток бізнесу. Система оподаткування. Міжнародні організації та картелі. Майбутнє міжнародної торгівлі.

Конгломерати. Планування, регулювання та контроль фінансів.

Корпоративне право. Стартовий капітал компанії, його зростання. Злиття та поглинання компаній. Конгломерати. Планування, регулювання та контроль фінансів.


^ Управління дискурсом:

Вживання відповідних граматичних та логічних слів–зв'язок для виконання мовленнєвих функцій: порівняння, протиставлення, підсумовування, відображення послідовності, наведення прикладів, висловлення власної думки/ ступеню впевненості, називання переваг/ недоліків/ причини/ наслідку/ мети, представлення висновків, представлення аргументів, уточнення, пояснення, узагальнення та деталізація.


^ Граматичний матеріал:

Морфологія.

Іменник: Власні і загальні іменники. Категорія числа. Категорія відмінка.

Артикль: Означений, неозначений та нульовий артиклі. Артиклі з географічними і власними назвами. Артиклі з загальними іменниками і числівниками. Артиклі з назвами частин доби, місяців і пір року. Артиклі з паралельними структурами.

Дієслово: Утворення і основні випадки використання теперішнього, минулого та майбутнього часів групи Indefinite, Continuous, Perfect та Perfect Continuous.

Пасивний стан дієслова. Модальні дієслова. Пряма і непряма мова. Узгодження часів.
^ Прикметник. Прислівник: Ступені порівняння. Місце розташування у реченні.

Займенник: Особові займенники: називний і об'єктний відмінок. Присвійні займенники та їхні похідні. Присвійні прикметники. Кількісні займенники.

^ Неособові дієслівні форми: Інфінітив. Герундій. Дієприкметники теперішнього і минулого часу, їхні функції в реченні. Конструкції з інфінітивом, герундієм та дієприкметником.

^ Категорії способу: Наказовий спосіб. Умовний спосіб.

Синтаксис.

Просте речення: Порядок слів. Типи речень, типи запитань. Структурні і семантичні види простого речення. Інверсія. Головні члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Їх типи.

^ Складні речення: Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень. 1. Для вступників спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності », «Логістика»


Теми та поняття: Менеджмент. Функції менеджера. Якості та ділові уміння менеджера. Рівні менеджменту. Типи менеджерів. Стилі управління. Лідерство; якості лідера. Управління конфліктами. Управління в умовах багатонаціональних компаній.

Підприємництво, заснування власної справи. Види компаній: приватне підприємство, товариство, корпорація.

Поняття логістики, завдання логістики. Професійна документація.


^ Управління дискурсом: вживання відповідних граматичних та логічних слів-зв'язок для виконання мовленнєвих функцій: порівняння, протиставлення, підсумовування, відображення послідовності, наведення прикладів, висловлення власної думки/ ступеню впевненості, називання переваг/ недоліків/ причини/ наслідку/ мети, представлення висновків, представлення аргументів, уточнення, пояснення, узагальнення та деталізація.


^ Граматичний матеріал:

Морфологія.

Іменник: Власні і загальні іменники. Категорія числа. Категорія відмінка.

Артикль: Означений, неозначений та нульовий артиклі. Артиклі з географічними і власними назвами. Артиклі з загальними іменниками і числівниками. Артиклі з назвами частин доби, місяців і пір року. Артиклі з паралельними структурами.

Дієслово: Утворення і основні випадки використання теперішнього, минулого та майбутнього часів групи Indefinite, Continuous, Perfect та Perfect Continuous.

Пасивний стан дієслова. Модальні дієслова. Пряма і непряма мова. Узгодження часів.
^ Прикметник. Прислівник: Ступені порівняння. Місце розташування у реченні.

Займенник: Особові займенники: називний і об'єктний відмінок. Присвійні займенники та їхні похідні. Присвійні прикметники. Кількісні займенники.

^ Неособові дієслівні форми: Інфінітив. Герундій. Дієприкметники теперішнього і минулого часу, їхні функції в реченні. Конструкції з інфінітивом, герундієм та дієприкметником.

^ Категорії способу: Наказовий спосіб. Умовний спосіб.


Синтаксис.

Просте речення: Порядок слів. Типи речень, типи запитань. Структурні і семантичні види простого речення. Інверсія. Головні члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Їх типи.

^ Складні речення: Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень.


 1. Для вступників спеціальностей «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес»


Теми та поняття: Глобалізація на сучасному етапі. Проблеми глобалізації в сучасному світі. Інтеграція в євроструктури. Європейські державні та недержавні організації. Рада Європи. Європейський Союз.

Інформаційне суспільство. Сфери інформаційного суспільства. Вільне пересування та обмін інформацією: глобальна «павутина», бізнес on-line, e-government, можливості та загрози. Системи пошуку інформації.

Політика міжнародного співробітництва. Глобальні тенденції міжнародних інформаційних та економічних відносин. Захист інформації. Глобальний тероризм. Інформаційні війни.

Міжнародні організації та відносини. Міжнародні інформаційні та економічні відносини. Урегулювання проблем на міжнародному рівні. Культурні зв’язки. Інформаційний простір та інформаційна безпека. Інформаційне, економічне, політичне та культурне співробітництво.


^ Управління дискурсом: вживання відповідних граматичних та логічних слів–зв'язок для виконання мовленнєвих функцій: порівняння, протиставлення, підсумовування, відображення послідовності, наведення прикладів, висловлення власної думки/ ступеню впевненості, називання переваг/ недоліків/ причини/ наслідку/ мети, представлення висновків, представлення аргументів, уточнення, пояснення, узагальнення та деталізація.


^ Навички перекладу: Переклад означених та неозначених артиклів. Переклад моно рем. Переклад алюзій. Переклад ідіоматичних зворотів. Переклад біблеїзмів. Переклад культорологізмів. Переклад українського фольклору. Переклад англійських приказок. Переклад слоганів. Транслітерація географічних назв, прізвищ, назв компаній та установ. Генералізація. Конкретизація. Додавання. Упущення. Антонімія. Номіналізація. Перестановка. Заміщення. Розділення речень.


^ Граматичний матеріал:

Морфологія.

Іменник: Власні і загальні іменники. Категорія числа. Категорія відмінка.

Артикль: Означений, неозначений та нульовий артиклі. Артиклі з географічними і власними назвами. Артиклі з загальними іменниками і числівниками. Артиклі з назвами частин доби, місяців і пір року. Артиклі з паралельними структурами.

Дієслово: Утворення і основні випадки використання теперішнього, минулого та майбутнього часів групи Indefinite, Continuous, Perfect та Perfect Continuous.

Пасивний стан дієслова. Модальні дієслова. Пряма і непряма мова. Узгодження часів.
^ Прикметник. Прислівник: Ступені порівняння. Місце розташування у реченні.

Займенник: Особові займенники: називний і об'єктний відмінок. Присвійні займенники та їхні похідні. Присвійні прикметники. Кількісні займенники.

^ Неособові дієслівні форми: Інфінітив. Герундій. Дієприкметники теперішнього і минулого часу, їхні функції в реченні. Конструкції з інфінітивом, герундієм та дієприкметником.

^ Категорії способу: Наказовий спосіб. Умовний спосіб.


Синтаксис.

Просте речення: Порядок слів. Типи речень, типи запитань. Структурні і семантичні види простого речення. Інверсія. Головні члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Їх типи.

^ Складні речення: Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень.


Німецька мова


Для вступників спеціальностей «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика», «Міжнародна економіка»


^ Теми та поняття:

Працевлаштування. Види професій. Компанія. Робота в компанії. Типи підприємств. Правові форми компаній. Всесвітньовідомі німецькі компанії.

Менеджмент. Функції менеджера. Якості та ділові уміння менеджера.

Поняття логістики, завдання логістики.

Світова економіка як сфера міжнародного бізнесу. Соціально-економічна картина світу. Європейське бізнес-середовище. Міжнародні організації.

Міжнародний банківський бізнес. Банківська справа. Персонал банку. Типи банків. Банківські операції. Банківські системи країн світу. Міжнародні фінансові організації. Міжнародний страховий ринок та страховий бізнес. Страхові компанії. Види страхування. Страховий ринок України та німецькомовних країн.

Міжнародний туризм. Світовий ринок туризму. Країни світу, географічна карта світу. Громадський транспорт. Здійснення подорожей різними видами транспорту.

Зовнішня політика України. Україна та СНД. Європейська стратегія України. Україна та НАТО.

Міжнародна інформація. Інформаційне суспільство. Інформаційні компанії. Політика інтеркультурного співробітництва. Глобальний тероризм.


^ Управління дискурсом:

Вживання відповідних граматичних та логічних слів–зв'язок для виконання мовленнєвих функцій: порівняння, протиставлення, підсумовування, відображення послідовності, наведення прикладів, висловлення власної думки/ ступеню впевненості, називання переваг/ недоліків/ причини/ наслідку/ мети, представлення висновків, представлення аргументів, уточнення, пояснення, узагальнення та деталізація.


^ Граматичний матеріал:

Морфологія.

Іменник: Категорія роду. Категорія числа. Категорія відмінка. Відміни іменників.

Артикль: Означений, неозначений та нульовий артиклі. Артиклі з географічними і власними назвами. Артиклі з загальними іменниками і числівниками. Артиклі з назвами частин доби, місяців і пір року.

Дієслово: Утворення та відмінювання по особам. Основні випадки використання теперішнього, минулого та майбутнього часів. Модальні дієслова. Узгодження часів. Пасивний стан дієслова.
Прикметник. Ступені порівняння. Відміни прикметників.

Займенник: Особові займенники. Присвійні займенники. Вказівні займенники. Заперечні займенники.

Числівник: Кількісні та порядкові числівники. Дробові числівники.

^ Неособові дієслівні форми: Інфінітив. Дієприкметники теперішнього і минулого часу, їхні функції в реченні. Конструкції з інфінітивом.

Категорії способу: Наказовий спосіб. Умовний спосіб.


Синтаксис.

^ Просте речення: Порядок слів. Типи речень, типи запитань. Головні члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Їх типи.

Складні речення: Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень.


^ Французька мова

Для вступників спеціальностей «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика», «Міжнародна економіка»


^ Теми та поняття:

Підприємство. Працевлаштування. Умови праці. Основні контракти. Просування товарів на ринок та продаж. Розрахунки. Економічні науки. Міжнародна економіка. Міжнародний менеджмент. Зарубіжні ринки. Географічне положення Франції. Політика занятості у Франції. Імпорт та експорт. Торгівельні салони. Європейський союз. Дипломатія та зовнішня політика. Чотири моделі підприємств. Світовий маркетинг. Сумісні підприємства. Міжнародні економічні відносини. Французька економіка. Політичний устрій Франції. Економіка України.

Індустрія інформації: французьке об’єднання інформаційної індустрії, структура, завдання, мета та цілі. Інформаційні технології. Інформаційне суспільство. Перспективи підприємництва.


^ Управління дискурсом:

Вживання відповідних граматичних та логічних слів-зв'язок для виконання мовленнєвих функцій: порівняння, протиставлення, підсумовування, відображення послідовності, наведення прикладів, висловлення власної думки/ ступеню впевненості, називання переваг/ недоліків/ причини/ наслідку/ мети, представлення висновків, представлення аргументів, уточнення, пояснення, узагальнення та деталізація (d’abord, puis, mais, ensuite, finalement, en conclusion vu que, … ; c’est … qui/que/où… тощо).


^ Граматичний матеріал:

Морфологія.

Іменник: Загальні та власні іменники. Категорія числа. Категорія роду. Суфіксальне словотворення іменників.

Артикль: Неозначений, партитивний та означений артиклі. Злиття означеного артикля з прийменником. Випадки невживання артикля.

Прикметник: Рід та число. Ступені порівняння. Місце розташування у реченні. Якісні та відносні прикметники. Займенникові прикметники (вказівні, присвійні, неозначені, заперечні та питальні).

Займенник: Особові займенники: наголошені та ненаголошені форми. Присвійні, вказівні, відносні, питальні, неозначені, заперечні, зворотні, адвербіальні, узагальнюючі та неозначено-кількісні займенники.

Числівник: Кількісні та порядкові числівники.

Прислівник: Утворення прислівників. Ступені порівняння. Місце розташування у реченні.

Дієслово: Утворення і основні випадки використання теперішнього (présent, présent progressif), минулих (imparfait, passé composé, passé simple, passé antérieur et surcomposé, plus-que-parfait, passé immédiat) та майбутніх (futur proche, futur simple, futur antérieur) часів дійсного способу; теперішнього (présent du conditionnel) та минулого (passé du conditionnel) часів умовного та теперішнього (présent du subjonctif) й минулого (passé du subjonctif) часів залежного способів. Теперішній (impératif présent) та минулий (impératif passé) часи наказового способу. Пасивний стан дієслова. Пряма і непряма мова (пряме й непряме питання). Узгодження часів дійсного та умовного способів. Неособові форми дієслова: інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого (прості та складні форми) часу, їхні функції в реченні. Абсолютний дієприкметниковий зворот.

Прийменник: Прості та складні форми. Їхнє значення.

Сполучник: Сурядні та підрядні сполучники.


Синтаксис.

Просте речення: Порядок слів. Типи речень, типи запитань. Структурні і семантичні види простого речення. Проста та складна інверсія. Головні члени речення. Другорядні члени речення.

^ Складні речення: Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень.


Іспанська мова

Для вступників спеціальностей «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика», «Міжнародна економіка»


^ Теми та поняття:

Працевлаштування. Види професій. Компанія. Робота в компанії. Типи підприємств. Правові форми компаній. Всесвітньовідомі іспанські компанії.

Менеджмент. Функції менеджера. Якості та ділові уміння менеджера.

Поняття логістики, завдання логістики.

Світова економіка як сфера міжнародного бізнесу. Соціально-економічна картина світу. Європейське бізнес-середовище. Міжнародні організації.

Міжнародний банківський бізнес. Банківська справа. Персонал банку. Типи банків. Банківські операції. Банківські системи країн світу. Міжнародні фінансові організації.

Міжнародний страховий ринок та страховий бізнес. Страхові компанії. Види страхування. Страховий ринок України та іспаномовних країн.

Міжнародний туризм. Світовий ринок туризму. Країни світу, географічна карта світу. Громадський транспорт. Здійснення подорожей різними видами транспорту.

Зовнішня політика України. Україна та СНД. Європейська стратегія України. Україна та НАТО.

Міжнародна інформація. Інформаційне суспільство. Інформаційні компанії. Політика інтеркультурного співробітництва. Глобальний тероризм.


^ Управління дискурсом:

Вживання відповідних граматичних та логічних слів–зв'язок для виконання мовленнєвих функцій: порівняння, протиставлення, підсумовування, відображення послідовності, наведення прикладів, висловлення власної думки/ ступеню впевненості, називання переваг/ недоліків/ причини/ наслідку/ мети, представлення висновків, представлення аргументів, уточнення, пояснення, узагальнення та деталізація.


^ Граматичний матеріал:

Морфологія.

Іменник: Категорія роду. Категорія числа. Категорія відмінка.

Артикль: Означений, неозначений та артикль середнього роду. Артиклі з географічними і власними назвами. Артиклі з загальними іменниками і числівниками. Артиклі з назвами частин доби, місяців і пір року.

Дієслово: Утворення та відмінювання по особам. Основні випадки використання теперішнього, минулого та майбутнього часів. Модальні дієслова. Узгодження часів. Пасивний стан дієслова.
Прикметник. Ступені порівняння. Відміни прикметників.

Займенник: Особові займенники. Присвійні займенники. Вказівні займенники. Заперечні займенники.

Числівник: Кількісні та порядкові числівники. Дробові числівники.

^ Неособові дієслівні форми: Інфінітив. Дієприкметник. Герундій. Їхні функції в реченні. Конструкції з інфінітивом.

Категорії способу: Наказовий спосіб. Умовний спосіб.


Синтаксис.

^ Просте речення: Порядок слів. Типи речень, типи запитань. Головні члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Їх типи.

Складні речення: Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ


У зв'язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначе­них умінь та навичок іспит проводиться в письмовій формі у тестовому форматі і містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєно вступниками під час вивчення дисциплін «Ділова іноземна мова» (Міжнародна економіка), «Фахова іноземна мова» (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика), «Іноземна мова спеціальності», «Теорія та практика перекладу» (Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес), «Друга іноземна мова спеціальності».


Іспит триває одну годину.


Умови отримання позитивних оцінок встановлюються у відсотках до максимального результату виконання індивідуальних завдань з урахування результатів поточного, проміжного та підсумкового контролю:

5 семестр:

 • “задовільно” - 50 - 69%;

 • “добре” – 70-89%;

 • “відмінно” – 90 -100% .


Результат іспиту вважається незадовільним, якщо вступник правильно виконав менше 50 відсотків завдань.
^
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРААнглійська мова


І. Для вступників спеціальності «Міжнародна економіка» 1. Cotton, D, Falvey, D & Kent, S (2000) Market Leader Upper-Intermediate Harlow: Pearson Education Ltd.

 2. MacКenzie, I., (1997) Management and Marketing Boston: Thomson Learning

 3. MacKenzie, I.(2006) Professional English in Use. Finance. – Cambridge University Press,.

 4. MacKenzie, I. (1997) English for Business Study. A course for Business Studies and Economics students. Cambridge: CUP.

 5. Dignen,B. with Chamberlain,J. (2009) Fifty ways to improve your Intercultural Skills London: Summertown Publishing.

 6. Mark Powell. New Business Matters. Course book. – Thomson, 2005.

 7. Duckworth, M (1995) Grammar in Practice Oxford: Oxford University Press


ІІ. Для вступників спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності », «Логістика»


 1. Badger, I., (1993) Everyday Business English Harlow: Pearson Education Ltd.

 2. Cotton, D, Falvey, D & Kent, S (2008) Market Leader Upper-Intermediate Harlow: Pearson Education Ltd.

 3. Mackenzie, I., (1997) Management and Marketing Boston: Thomson Learning

 4. Mackenzie, I., (2003) English for Business Studies Cambridge University Press

 5. Powell, Debra, (2008) Grammar Practice for Upper-Intermediate Students Pearson Longman

 6. Sevastianova, Zh.V., Soroka I. A.. Management Englis,. (2010) Кyiv, Університет економіки та права «КРОК».ІІІ. Для вступників спеціальностей «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес» 1. Cotton, D, Falvey, D &Kent S (2000) Market Leader Upper-Intermediate Harlow: Pearson education Ltd.

 2. Skern, T. (2009) Writing Scientific English/ facultas.wuv Universitatesverlag

 3. O’Connel, S. (2010) Focus on IELTS Harlow: Pearson Education Ltd.

 4. Sam McCarter, Norman Whitby (2007). Writing Skills. Macmillan Publisher Limited.

 5. Sam McCarter, Norman Whitby (2007). Reading Skills. Macmillan Publisher Limited.

 6. Vince, M., (1994) Advanced Language Practice Oxford: Heinemann

 7. Duckworth, M (1995) Grammar in Practice Oxford: Oxford University Press


Німецька мова


Для вступників спеціальностей «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика», «Міжнародна економіка» 1. Dallapiazza Rosa-Maria, Schönherr Eduard von Jan Til. Tangram aktuell 2. Kursbuch + Arbeitsbuch. Lektion 5-8 [Text] / Rosa-Maria Dallapiazza, Eduard von Jan Til Schönherr – Max Hueber Verlag, 2005. – 150 S.

 2. Müller M., Rusch P., Scherling T. Optimal A2 Lehrbuch [Text] / M. Müller, P. Rusch, T. Scherling - Langenscheidt KG, 2005. – 112 S.

 3. Müller M., Rusch P., Scherling T. Optimal A2 Arbeitsbuch [Text] / M. Müller, P. Rusch, T. Scherling - Langenscheidt KG, 2005. – 144 S.

 4. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. [Текст] / Н.Ф. Бориско – К.: Логос, 2000. – 351 с.

 5. Архипкина Г.Д., Завгородняя Г.С., Сарычева Г.П. Немецкий для экономистов [Текст] / Г.Д. Архипкина, Г.С. Завгородняя, Г.П. Сарычева – М.: Дашков и Ко, 2009. – 320 с.

 6. Лисенко Е. І., Корольова М. Р., Фрицька К. Ф., Залевська В. Ю. Deutsch. Німецька мова. [Текст] / Е.І. Лисенко, М.Р. Корольова, К.Ф. Фрицька, В.Ю. Залевська – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 304 с.

 7. Хоменко Людмила, Хоменко Олександр Deutsch für Studenten der wirtschaftlichen Universitäten: Підручник німецької мови для студентів економічних університетів [Текст] / Людмила Хоменко, Олександр Хоменко – Вінниця: Нова книга, 2010. – 304 с.


^ Французька мова

Для вступників спеціальностей «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика», «Міжнародна економіка»


 1. Крючков Т.Т. та ін. Прискорений курс французької мови, - К., 2009. – 319 с.

 2. Опацький С.Є. Français, niveau débutant: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.; Ірпінь: «Перун», 2003. – 312 с.: іл.

 3. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков. – 16-е стереотипное. – М., 2009. – 576 с.

 4. Хмель В.В. Cours introductif de phonétique du français. Вступний фонетичний курс французької мови. Навчальний посібник. Університет економіки та права «КРОК. – К. – 2009. – 46 с.

 5. Хмель В.В. Практичний курс французької мови: Підручник для студентів-економістів факультетів міжнародних відносин університетів. «КРОК 1» – Київ: Університет економіки та права «КРОК» , 2010. – 204 с.


Іспанська мова


Для вступників спеціальностей «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика», «Міжнародна економіка»


1. Іспанська мова: економіка і фінанси /Е.Шевкун, О.Обручнікова.- К.: ВВП «КОМПАС», 2000, - 192 с. – Ісп., укр.

2. Калустова О.М. Бизнес-курс испанского языка. К: ООО «ИП Логос», 2003.-448 с.

3. Козлов А.А. Деловая переписка на испанском языке. – М: Издательство «Менеджер», 2002. – 176 с.

4. Січкарук О.І. Іспанська мова. Ч.2. – Університет економіки та права «КРОК», 2004. – 161 с.

5. Equipo prisma. Método de español para extranjeros PRISMA Continúa. Nivel A2, 2009

6. Francisca Castro. Uso de la gramática española. Edelsa Grupo Didascalia, S.A. 2010

7. Marisa de Prada, Pilar Marcé. Comunicación eficaz para los negocios. Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2010

8. Olga Juan, Marisa de Prada, Ana Zaragoza. Curso de español de los negocios En equipo.es. Editorial Edinumen. Madrid, 2008


^

ДОДАТОК

Зразок екзаменаційного завдання

Англійська мова

1

Use of professional vocabulary (nouns and verbs)

Choose the correct answer1. If several individuals wish to go into business together they can form a___.

 1. corporation

 2. partnership

 3. individual proprietorship

 4. capital
2. Founders of companies have to write____, which states the company’s name, purpose, registered office and authorised share capital

 1. Articles of Association

 2. issue

 3. Memorandum of association

 4. prospectus
3. Founders also write______, which set out the rights and duties of directors and different classes of shareholders..

 1. Articles of Association

 2. issue

 3. Memorandum of association

 4. prospectus


^

Зразок екзаменаційного завдання

Німецька мова

1

Verwendung von den Fachwörtern (Nomen)

Wählen Sie die richtige Variante der Antwort! 1. Die Abkürzung „EU“ bedeutet ____.

 1. europäischer Umweltschutz

 2. elektronische Unterlagen

 3. europäische Untergrundbahn

 4. Europäische Union
 1. Wie übersetzt man ins Deutsche „консультаційні послуги“?

 1. Beratungsdienstleistungen

 2. Vermittlungsdienstleistungen

 3. Speditionsdienstleistungen

 4. Reisedienstleistungen
3. Wie heißt der Bereich der Wirtschaft, der keine Sachgüter produziert, sondern Dienstleistungen anbietet:

 1. Dienstleistungssektor

 2. Industrie

 3. Forstwirtschaft

 4. Landwirtschaft


^

Зразок екзаменаційного завдання

Французька мова

1

Utilisez le vocabulaire professionnel

Choisissez la bonne réponse1. Le directeur lui propose une _____ supplémentaire pour sa réussite.

 1. rémunération

 2. augmentation

 3. remise

 4. réduction
2. Il veut la _____ de sa candidature au concours.

 1. chance

 2. réussite

 3. demission

 4. succession
3. Je me permet de _____ un congé individuel de formation.

 1. prier

 2. exiger

 3. solliciter

 4. avoir


^

Зразок екзаменаційного завданняІспанська мова


1

Uso del bocabulario profesional

Elija la opción correcta1. El crédito ___ una serie de ventajas para cada una de las partes.

  1. ofrece

b) actúa

c) revisa

 1. relaciona
2. Las empresas procuran instalarse en países

a) ambas respuestas son correctas

b) donde la mano de obra es mas barata

c) la legislación medioambiental es menos exigente

3. Solemos ______ un plazo de garantía de doce meses.

a) recuperar

  1. establecer

c) sustituir

d) describir


Схожі:

Вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад iconЩодо подання довідки про вищий навчальний заклад
З метою моніторингу діяльності вищих навчальних закладів, підпорядкованих мон, забезпечення ефективного виконання оперативних завдань,...
Вищий навчальний заклад iconПриймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад...
Вищий навчальний заклад iconПриймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад...
Вищий навчальний заклад iconПоложення про державний вищий навчальний заклад
У постанові та Положенні слова "заклад освіти" в усіх відмінках І числі замінено словами "навчальний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи