Закон України \"Про стандартизацію\" від 17 травня 2001 року n 2408-iii закон України \"Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності\" від 1 грудня 2005 року N3164-iv icon

Закон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 року n 2408-iii закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 1 грудня 2005 року N3164-iv
НазваЗакон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 року n 2408-iii закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 1 грудня 2005 року N3164-iv
Дата01.10.2012
Розмір445 b.
ТипЗакон


Державний контроль у сфері споживання

 • План:

 • Стандартизація

 • Сертифікація

 • Метрологія

 • Захист прав споживачів


1. Стандартизація

 • Законодавство:

 • Закон України “Про стандартизацію” від 17 травня 2001 року N 2408-III

 • Закон України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” від 1 грудня 2005 року N3164-IV 

 • Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” від 8 квітня 1993 року N30-93

 • Інструкція про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, затверджена наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 3 червня 2002 р. N 321

Державний нагляд у сфері стандартизації

 • Об'єктами державного нагляду у сфері стандартизації є

 • продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, продукція тваринництва та рослинництва, продукти харчування, зокрема продукція, що пройшла сертифікацію, - на відповідність стандартам, нормам, правилам;

 • продукція імпортна – на відповідність наявним в Україні стандартам, нормам і правилам стосовно безпеки для життя, здоров’я, майна людей і навколишнього середовища;

 • продукція експортна, яку набувають за державні кошти, - на відповідність стандартам, нормам і правилам або окремим вимогам, обумовленим договором (контрактом), якщо відповідним договором (контрактом) не передбачено інше.

 • Начальники управлінь, їхні заступники, начальники відділів, спеціалісти центральних органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики, керівники підрозділів, їхні заступники та спеціалісти центрів стандартизації, метрології та сертифікації, на яких покладено здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, одночасно за посадою є державними інспекторами з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил.

 • Службові особи, які здійснюють державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, повинні бути атестовані.Державний нагляд у сфері стандартизації

 • Державний нагляд за додержанням технічних регламентів з підтвердження відповідності, технічних регламентів, стандартів, норм і правил, станом засобів вимірювань, а також інших вимог, пов'язаних з якістю продукції, здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики і його територіальні органи – державні центри стандартизації, метрології та сертифікації, а також інші уповноважені органи шляхом проведення періодичних або постійних перевірок з вибірковим або суцільним контролем.

 • (див. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” від 8 квітня 1993 року N 30-93, Інструкцію про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, затверджена наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 3 червня 2002 р. N 321)

Державний нагляд у сфері стандартизації

 • До початку перевірки безпосередньо на підприємстві встановлюють:

 • наявність документа, зокрема ліцензії на право промислового виробництва продукції, оформленого у встановленому порядку, якщо це передбачено законодавством;

 • наявність акта приймальних випробувань для продукції, яку перевіряють вперше, оформленого згідно з вимогами стандартів системи розроблення і постачання продукції на виробництво;

 • питому вагу продукції, яку перевіряють, у відсотках до загального обсягу виробництва (у товарному випуску);

 • наявність штрихового коду продукції і товарного знаку підприємства, затверджених у встановленому порядку;

 • наявність і кількість рекламацій на продукцію, яку перевіряють, та дані про результати попереднього контролю іншими контрольними органами (за період не менше ніж за один рік);

 • наявність зразків (еталонів) продукції, якщо вони передбачені нормативними документами на продукцію, яку перевіряють;

 • відомості про атестацію виробництва, наявність сертифікатів відповідності, якщо продукція підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності);

 • порядок контролю якості продукції на підприємстві, зокрема наявність випробувальної (вимірювальної) лабораторії та відомості про її акредитацію.Відповідальність суб'єктів господарювання у разі порушення стандартів, норм, правил

 • 1) за передачу замовникові або у виробництво і застосування конструкторської, технологічної та проектної документації, яка не відповідає вимогам стандартів, норм і правил щодо якості продукції і технологічних процесів, розробник цієї документації сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості розробки;

 • 2) за реалізацію продукції, що не відповідає вимогам стандартів, норм і правил, підприємець сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості реалізованої продукції;

 • 3) за реалізацію на території України імпортної продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, норм і правил, що діють в Україні, стосовно безпеки для життя, здоров'я й майна людей і навколишнього середовища, підприємець сплачує штраф у розмірі 50 відсотків вартості реалізованої продукції;

 • 4) за ухилення підприємця від пред'явлення органам державного нагляду продукції, яка підлягає контролю, він сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості продукції, що випущена з моменту ухилення;

 • 5) за реалізацію продукції, яка підлягає, але не пройшла обов'язкової сертифікації, або за реалізацію продукції, яка підлягає іншій обов'язковій процедурі з підтвердження відповідності, але щодо якої немає відповідного документа про відповідність,Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері стандартизації

 • Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення:

 • Стаття 167. Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів

 • Випуск (в тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України), - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб від 3 до 88 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-1496 грн.).

 • Стаття 168. Випуск у продаж нестандартної продукції

 • Випуск у продаж продукції, що не відповідає вимогам стандартів, технічних умов і зразків (еталонів) щодо якості, комплектності та упаковки, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від 1 до 18 неоподатк. мінімумів доходів громадян (17-306 грн).

 • Стаття 1681. Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил

 • Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від 1 до 18 неоподатк. мінімумів доходів громадян (17-306 грн.).

 • Стаття 169. Передача замовнику або у виробництво документації, яка не відповідає вимогам стандартів

 • Передача замовнику або у виробництво конструкторської, технологічної та проектної документації, яка не відповідає вимогам стандартів, норм і правил щодо якості продукції та її безпеки, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб від 3 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-680 грн.).

 • Стаття 170. Недодержання стандартів при транспортуванні, зберіганні і використанні продукції

 • Недодержання стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні і використанні (експлуатації) продукції, якщо це спричинило зниження якості, псування або наднормативні втрати продукції, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 3 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-680 грн.).2. Метрологія

 • Законодавство:

 • Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11 лютого 1998 року N 113/98-ВР регулює відносини, що виникають у процесі здійснення метрологічної діяльності, і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства (їх об'єднання), установи і організації незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України (далі - підприємства і організації), на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і виробників (експортерів) іноземних держав, що ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України (далі - іноземні виробники). Поширюється на фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, - власників засобів вимірювальної техніки, результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду.

 • Порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 15.09.2005 р. № 262.

 • Терміни:

 • Метрологія - наука про вимірювання.

 • Метрологічна діяльність - діяльність, яка пов'язана із забезпеченням єдності вимірювань.

 • Повірка засобів вимірювальної техніки - встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик.Державний нагляд у сфері метрології

 • робіт із забезпечення охорони здоров'я;

 • робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян;

 • контролю якості та безпеки продуктів харчування і лікарських засобів;

 • контролю стану навколишнього природного середовища;

 • контролю безпеки умов праці;

 • геодезичних і гідрометеорологічних робіт;

 • торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв'язку;Об'єкти та види державного метрологічного нагляду та контролю (ст. 19, 21 Декрету)Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері метрології

 • Відповідальність передбачена

 • у Кодексі України про адміністративні правопорушення:

 • Стаття 171 «Порушення правил виробництва, ремонту, продажу та прокату засобів вимірювальної техніки»

 • Випуск з виробництва засобів вимірювальної техніки, що не пройшли державних приймальних або контрольних випробувань, повірки, калібрування або метрологічної атестації; випуск з ремонту та у продаж і видача напрокат засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд і які не пройшли повірки або державної метрологічної атестації; порушення умов і правил проведення ремонту засобів вимірювальної техніки; неповідомлення або несвоєчасне повідомлення територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології про діяльність з виробництва, ремонту, продажу, прокату та застосування засобів вимірювальної техніки, а так само неподання або несвоєчасне подання до цих органів на погодження переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці

 • Стаття 1711 “Порушення умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань

 • Порушення умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, проведення повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки неуповноваженими повірочними та неатестованими або неакредитованими калібрувальними лабораторіями; порушення правил виконання вимірювань та умов використання їх результатів у сферах, на які поширюється державний метрологічний нагляд, а також проведення вимірювань у цих сферах з використанням неатестованих методик або неатестованими вимірювальними лабораторіями,

 • Стаття 172 “Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки

 • Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд,

 • тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від 3 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 -510 грн.).3. Сертифікація

 • Законодавство:

 • Закон України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури

 • оцінки відповідності” від 1 грудня 2005 року N3164-IV 

 • Закон України “Про підтвердження відповідності” від 17 травня 2001 року N 2406-III 

 • Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 лютого 2005 року N 28

 • Терміни:

 • Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.

 • Сертифікація - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу встановленим законодавством вимогам.

 • Сертифікат відповідності - документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи екологічного управління, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного законодавством.

 • Декларація про відповідність - документально оформлена в установленому порядку заява виробника, де дається гарантія відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством.

 • Свідоцтво про визнання відповідності - документ, що засвідчує визнання іноземних документів про підтвердження відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством України.Процедури оцінки відповідності вимогам технічних регламентівОцінка відповідності вимогам технічних регламентів

 • Оцінку відповідності вимогам технічних регламентів здійснюють призначені органи з оцінки відповідності.

 • Центральні органи виконавчої влади, які надають пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності, повинні своєчасно відкликати свої пропозиції, якщо встановлено, що призначений орган з оцінки відповідності не відповідає встановленим критеріям або не виконує своїх обов'язків згідно з цим Законом.

 • Інформація про призначення або скасування рішення про призначення органу з оцінки відповідності публікується в офіційному виданні центрального органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності.Обов'язки призначених органів з оцінки відповідності

 • Органи з оцінки відповідності виконують лише процедури, на виконання яких вони призначені.

 • Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати комерційну таємницю, якщо інше не визначено законом.

 • Призначений орган з оцінки відповідності регулярно звітує про свою діяльність центральному органу виконавчої влади, який подав пропозицію про його призначення, а також центральному органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності.

 • Органи з оцінки відповідності повинні визначати процедуру розгляду претензій, що стосуються виконання процедури оцінки відповідності, з урахуванням положень статті 31 цього Закону. Процедури розгляду претензій повинні передбачати ухвалення коригувальних заходів, які застосовуються у разі, якщо буде доведено, що претензія обґрунтована.

 • Органи з оцінки відповідності ведуть реєстр виданих сертифікатів відповідності та надають копію сертифіката згідно з установленою центральним органом виконавчої влади з питань оцінки відповідності процедурою до державного реєстру сертифікатів відповідності.^ Визнання результатів оцінки відповідності, яка була за межами України

 • Результати оцінки відповідності (сертифікати відповідності знаки відповідності, протоколи випробувань продукції тощо), яка була проведена за межами України, визнаються на підставі міжнародних договорів України про взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності та на основі договорів про взаємне визнання (прийняття) результатів робіт з оцінки відповідності, укладених між українським та іноземним призначеними органами з оцінки відповідності.

 • Результати оцінки відповідності можуть визнаватися без укладання відповідних міжнародних договорів України у разі, якщо Україна і держава, яка претендує на визнання результатів відповідних робіт, є членами міжнародних або регіональних організацій з оцінки відповідності. Результати оцінки відповідності визначаються відповідно до процедур, установлених цими міжнародними та регіональними організаціями.^ Оскарження процедур оцінки відповідності

 • Особа, яка є заявником процедури оцінки відповідності, може оскаржити дії та рішення органу з оцінки відповідності шляхом надання скарги до апеляційної комісії, що утворюється при органах з оцінки відповідності, чи в судовому порядку.

 • У разі незгоди однієї із сторін з рішенням апеляційної комісії органу з оцінки відповідності воно може бути оскаржено в апеляційній комісії центрального органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності.

 • Витрати на подання скарги здійснюються за рахунок заявника. У разі якщо повторна оцінка відповідності відрізняється від попередньої, усі витрати заявника відшкодовуються органом з оцінки відповідності, який дійшов недостовірних результатів оцінки відповідності.

 • Типове положення про апеляційні комісії та порядок розгляду ними скарг затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань оцінки відповідності.Декларація про відповідність та сертифікат відповідності

 • Виробник продукції складає декларацію про відповідність щодо всіх уведених в обіг товарів, які є об'єктами технічних регламентів, якщо інше не передбачено технічним регламентом.

 • Оформлена відповідно до вимог, установлених технічним регламентом, декларація про відповідність підлягає реєстрації центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання у строк, який не повинен перевищувати три дні. Для реєстрації декларації про відповідність заявник подає до центрального органу виконавчої влади у сфері технічного регулювання оформлену відповідно до вимог, установлених технічним регламентом, декларацію про відповідність.

 • Порядок ведення реєстру декларацій про відповідність, а також порядок надання інформації щодо зареєстрованих декларацій встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності.^ Національний знак відповідності

 • Кабінет Міністрів України визначає зразок (опис) та затверджує правила застосування Національного знака відповідності, що використовується для засвідчення відповідності технічним регламентам.

 • Національний знак відповідності, визначений у технічному регламенті, застосовується до всієї продукції, яка є об'єктом та відповідає вимогам цього технічного регламенту.

 • Національний знак відповідності наноситься на упаковку або етикетку продукції та на рекламні матеріали для процесів або послуг, що відповідають вимогам технічних регламентів.

 • Забороняється застосування Національного знака відповідності до продукції, процесів або послуг, що є об'єктами технічного регулювання, якщо це не визначено в технічних регламентах.Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері сертифікації

 • Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення:

 • Стаття 1701. Введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності

 • Введення виробником чи постачальником в обіг продукції (у тому числі імпортної), яка підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, але щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи складеної відповідно до вимог технічного регламенту з підтвердження відповідності декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від 3 до 88 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-1496 грн.).

 • Стаття 1721. Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності

 • Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 3 до 44 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-748 грн.).4. Захист прав споживачів

 • Законодавство:

 • Закон України “Про захист прав споживачів” від12 травня 1991 року N 1023-XII

 • Господарський кодекс України

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення

 • Указ Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності»

 • Порядок проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 25 жовтня 2006р. N 311

 • Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1177

 • Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, затверджене Указом Президента України від 18 березня 2003 року N 225/2003 

 • Положення про територіальні органи Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, затверджене наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 12 вересня 2007 р. N 217

Штрафні санкціїШтрафні санкціїШтрафні санкціїШтрафні санкції та адміністративні стягненняАдміністративні стягненняАдміністративні стягненняАдміністративні стягненняАдміністративні стягненняАдміністративні стягненняСхожі:

Закон України \"Про стандартизацію\" від 17 травня 2001 року n 2408-iii закон України \"Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності\" від 1 грудня 2005 року N3164-iv iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 13. 01. 2005 року „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. – 2001. №30
Закон України \"Про стандартизацію\" від 17 травня 2001 року n 2408-iii закон України \"Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності\" від 1 грудня 2005 року N3164-iv iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
Закон України \"Про стандартизацію\" від 17 травня 2001 року n 2408-iii закон України \"Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності\" від 1 грудня 2005 року N3164-iv iconПро затвердження Державної програми "Інформації та комунікації технології в освіті науці" на 2006 2010 роки: Постанова від 7 грудня 2005 року.// Офіційний вісник України. 2005. №49. С. 40 46. Україна. Президент
Про внесення змін до закону України" Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України." Закон від 29 листопада 2005...
Закон України \"Про стандартизацію\" від 17 травня 2001 року n 2408-iii закон України \"Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності\" від 1 грудня 2005 року N3164-iv iconЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
...
Закон України \"Про стандартизацію\" від 17 травня 2001 року n 2408-iii закон України \"Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності\" від 1 грудня 2005 року N3164-iv iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема 11. Патронат та інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України \"Про стандартизацію\" від 17 травня 2001 року n 2408-iii закон України \"Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності\" від 1 грудня 2005 року N3164-iv iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Спори щодо виховання дітей
Закон України \"Про стандартизацію\" від 17 травня 2001 року n 2408-iii закон України \"Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності\" від 1 грудня 2005 року N3164-iv iconЗакон України " про державний захист працівників суду І правоохоронних органів " від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України " Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. – 1990. №31
Закон України \"Про стандартизацію\" від 17 травня 2001 року n 2408-iii закон України \"Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності\" від 1 грудня 2005 року N3164-iv iconЗакон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про банки І банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року №2121-ііі // Законодавчі І нормативні акти з банківської...
Закон України \"Про стандартизацію\" від 17 травня 2001 року n 2408-iii закон України \"Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності\" від 1 грудня 2005 року N3164-iv iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Закон України \"Про стандартизацію\" від 17 травня 2001 року n 2408-iii закон України \"Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності\" від 1 грудня 2005 року N3164-iv iconЗакон України " Про авторське право І суміжні права" від 11. 07. 2001 р. №2627-iii закон України " Про власність" від 07. 02. 1991 р. №697-хii закон України " Про державну таємницю" від 21. 09. 1999р., №1079-xiv
Законодавчі, нормативні акти у сфері інтелектуальної власності, які регулюють правовідносини, що стосуються питань створення, набуття,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи