Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon

Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Скачати 258.61 Kb.
НазваЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Дата15.09.2012
Розмір258.61 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет музичного мистецтва

Кафедра музичного мистецтва

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету


_________проф. Р.М.Постоловський


27” лютого 2012 р.

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


^ Ректор Рівненського державного гуманітарного університету


___________проф. Р.М.Постоловський


____”________________________ 2012 р.
^ ПРОГРАМа фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

за напрямом підготовки 0202 «мистецтво»


зі спеціальності 8.02020401 „Музичне мистецтво”


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


Рівне – 2012


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття «Магістр» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 8.020200401 „Музичне мистецтво” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладач: Смирнова Тетяна Василівна, викладач кафедри музичного мистецтва. – Рівне: РДГУ. – 2012.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, які розкривають зміст фахової підготовки вступників в межах освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена на засіданні кафедри «Музичного мистецтва» (протокол № 7 від 14.02.2012 р.).


^ Пояснювальна записка


Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної музичної культури.

Програма фахового випробування включає найбільш важливий матеріал курсів «Теорія музики», «Сольфеджіо», «Історія музики», «Гармонія», «Методика викладання фахових дисциплін», «Спецінструмент» (або «Вокал»), «Диригування», «Ансамбль».

На фаховому випробуванні вступник повинен продемонструвати:

– глибину знань основних розділів фахових дисциплін;

– вміння формулювати та доводити свою думку;

– добре володіння професійною термінологією;

– ілюструвати свої відповіді прикладами з власного досвіду та досвіду провідних діячів музичного мистецтва;

– уміння вести науково-дослідну та експериментальну роботи;

– встановлювати між предметні зв’язки.

Вступники повинні володіти основними поняттями музичного виконавства, засобами музичної виразності, методикою викладання фахових дисциплін та застосуванням її у практичній діяльності; орієнтуватися у різних музичних стилях та жанрах, демонструвати глибоке розуміння цілей і задач, що стоять перед майбутнім виконавцем музичного мистецтва на сучасному етапі розвитку національного мистецтва.

Знання і уміння вступників оцінюються за 200-бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань (окреслених позицій фахового випробування). При цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:

181-200 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу та відмінне виконання музичного твору; глибоке і аргументоване доведення основних позицій; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань з фахових дисциплін, вільне володіння і адекватне застосування професійної термінології;

152-180 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при відповіді (або при виконанні музичного твору) допускаються окремі неточності непринципового характеру;

124-151 – за правильне розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності у формулюваннях (або при виконанні музичного твору); відповідь характеризується поверховістю і фрагментарністю;

100-123 – за невірні, фрагментарні відповіді, які демонструють нерозуміння суті програмового матеріалу в цілому.

Зміст фахового випробування


 1. Спеціальність.

 2. Колоквіум


1. Спеціальність:


Спеціалізація «Естрадний спів»

Вступники складають такі іспити:

– вокал;

– колоквіум.

На іспиті зі спеціальності магістрант повинен:


 1. Виконати 2 різнохарактерних твори (можливі варіанти: accapella, під фонограму «мінус», з концертмейстером);

 2. Колоквіум (виявлення обізнаності вступника у питаннях історії розвитку, формування та становлення музичного мистецтва).


^ Спеціалізація «Музичне мистецтво естради»

Вступники складають такі іспити:

– гра на музичному інструменті;

– диригування;

– колоквіум.


На іспиті зі спеціальності магістрант повинен:

 1. Виконати 2-3 різнохарактерних твори на спец. інструменті;

 2. Колоквіум (виявлення обізнаності вступника у питаннях історії розвитку, формування та становлення музичного мистецтва).^ Спеціалізація «Комп’ютерно-електронна музика»

Вступники складають такі іспити:

– творча майстерня аранжувальника;

– колоквіум.


На іспиті зі спеціальності магістрант повинен:

 1. Представити готові аудіо матеріали авторських аранжувань:

 • інструментальні твори;

 • фонограма «мінус» для супроводу вокальних творів (зведений варіант фонограма «плюс»).

 1. Колоквіум (виявлення обізнаності вступника у питаннях історії розвитку, формування та становлення музичного мистецтва, концептуальних особливостях тембрального мислення, усвідомлення напрямів діяльності фахівця у галузі комп’ютерно-електронної музики).


спеціалізація

Оркестрові духові та ударні інструменти”


Вступники складають такі іспити:

   • гра на музичному інструменті;

   • диригування;

   • колоквіум.

Фахове вступне випробування передбачає:

   • виконання на обраному музичному інструменті програми великої форми та оригінального твору;

   • диригування з оркестрової партитури твором великої форми.

Під час колоквіуму необхідно:

 • виявити знання з методики викладання гри на музичних інструментах, методики роботи з оркестром, історії інструментально-оркестрового виконавства, музичної педагогіки;

 • бути обізнаним в галузі української та світової музичної культури;

   • орієнтуватися в сучасних тенденціях розвитку мистецької освіти та наукових дослідженнях з музичної педагогіки та мистецтвознавства.спеціалізація

народні ІНСТРУМЕНТИ”


^ Вступники складають такі іспити:

– гра на музичному інструменті;

– диригування;

– колоквіум.


Фахове вступне випробування передбачає:

   • виконання на обраному музичному інструменті програми великої форми та оригінального твору;

   • диригування з оркестрової партитури твором великої форми.

Під час колоквіуму необхідно:

 • виявити знання з методики викладання гри на музичних інструментах, методики роботи з оркестром, історії інструментально-оркестрового виконавства, музичної педагогіки;

 • бути обізнаним в галузі української та світової музичної культури;

   • орієнтуватися в сучасних тенденціях розвитку мистецької освіти та наукових дослідженнях з музичної педагогіки та мистецтвознавства.спеціалізація “музичний фольклор”


– спів народних пісень або гра народномузичних творів;

– колоквіум.


^ На іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен:

 1. виконати два різнохарактерні народномузичні твори (мінімум один твір повинен бути записаний особисто від народних виконавців; інструменталісти можуть один твір грати в супроводі фольклорного ансамблю або під фортепіано);

 2. представити план-проспект магістерської роботи, завірений потенційним керівником.спеціалізація “Хорове диригування»


 • диригування хорового твору (крупна форма, оперна сцена);

 • виконання вокальних творів ( романс, арія).

 • колоквіум (згідно визначених питань)2.Колоквіум

перелік питань для вступників:


Спеціалізація «Естрадний спів»

 1. Висвітлити етапи становлення та еволюції української естрадної школи у зв’язку з історичними, загально культурологічними процесами та мистецькими тенденціями;

 2. Охарактеризувати особливості діяльності викладача-вокаліста у форматі основних педагогічних завдань;

 3. Назвати та визначити індивідуальні професійні особливості сучасних українських естрадних виконавців в жанрі джазової музики;

 4. Проаналізувати стан наукової, навчально-методичної та нотної літератури пов’язаних з вокальним виконавством;

 5. Охарактеризувати стан та перспективи розвитку сучасного естрадного мистецтва в Україні;

 6. Назвати та класифікувати якісні характеристики співочих голосів;

 7. Проаналізувати основні вокальні стилі;

 8. Надати інформацію щодо специфіки проведення творчих конкурсів, фестивалів в Україні для солістів-вокалістів. Назвати відомі міжнародні вокальні конкурси;

 9. Визначити роль репертуару у розвитку виконавської майстерності співака естрадного жанру;

 10. Проаналізувати психолого-фізіологічні особливості вокально-виконавського процесу;

 11. Визначити етапи роботи над вокальним твором з фонограмою (мінус);

 12. Конкретизувати значення основних прийомів розвитку техніки дихання естрадного вокалу та специфіки дихання з мікрофоном;

 13. Розкрити теоретичні основи формування вокальної майстерності естрадного співака;

 14. Надати характеристику недолікам співочого мовлення;

 15. Розкрити значення інтонаційно-технічних та фонопедичних вправ у процесі вдосконалення вокальних вмінь і навичок.спеціалізація „Музичне мистецтво естради”

 1. Охарактеризувати проблеми і перспективи розвитку естрадно-джазової освіти в Україні.

 2. Проаналізувати стан та перспективи розвитку професійних естрадних і джазових оркестрів в Україні.

 3. Проаналізувати стан наукової, навчально-методичної та нотної літератури пов’язаних з інструментальним виконавством.

 4. Охарактеризувати стан наукової діяльності в галузі естрадного виконавства в Україні та за кордоном на сучасному етапі.

 5. Розкрити основні стилі та жанри в естрадній музиці.

 6. Охарактеризувати роль естрадного репертуару в розвитку виконавської майстерності музиканта-інструменталіста.

 7. Назвати та охарактеризувати жанрово-стильові особливості у творчості естрадних і джазових виконавців в Україні.

 8. Охарактеризувати особливості діяльності диригента – керівника естрадного оркестру.

 9. Розкрити специфічні риси естрадно-джазового виконавства в музично-інструментальній практиці.

 10. Розкрити основні форми і методи репетиційної роботи в естрадних колективах.

 11. Охарактеризувати інноваційні технології в музично-педагогічній діяльності ВНЗ.

 12. Розкрити особливості підготовки диригента оркестрового колективу у вищих мистецьких навчальних закладах.

 13. Охарактеризувати відмінні риси естрадно-джазового та академічно-музичного виконавства.

 14. Розкрити педагогічні умови музично-творчого розвитку студентів у процесі інструментально-виконавської підготовки.

 15. Охарактеризувати психолого-педагогічні особливості диригента естрадного оркестрового колективу.


спеціалізація «Комп’ютерно-електронна музика»

 1. Охарактеризувати інноваційні технології в музичному мистецтві.

 2. Конкретизувати параметральні особливості перших технічних засобів: приладів фіксації, передачі та відтворення звукової інформації.

 3. Розкрити роль науково-технічних досягнень ХХ ст. в галузі музичного мистецтва.

 4. Надати інформацію, щодо напрямків досліджень, пов’язаних з питаннями акустики на сучасному етапі.

 5. Визначити фактори впливу інформатики на розвиток мистецьких технологій.

 6. Розкрити прогресивні тенденції розвитку інформаційного простору в контексті творчої діяльності мистецького спрямування.

 7. Назвати та охарактеризувати індивідуальні професійні особливості творчої діяльності видатних аранжувальників і звукорежисерів.

 8. Охарактеризувати специфічні особливості системно-структурної організації творчих конкурсів аранжувальників та звукорежисерів в Україні та за її межами.

 9. Розкрити роль щорічного Всеукраїнського практичного семінару з питань професійної діяльності звукорежисерів.

 10. Проаналізувати стан науково-технічної літератури, навчально-методичних посібників, пов’язаних з діяльністю аранжувальників та аудіотехнологів.

 11. Охарактеризувати принципи вибору жанрово-стилістичних особливостей матеріалу у створенні художнього образу аудіопродукту.

 12. Розкрити алгоритмічну концепцію поетапності навчального процесу в контексті становлення професійних навичок аранжувальника.

 13. Визначити стандартні методи контролю якості звучання: спекральний аналіз, аналіз спотворень, аналіз якості передачі сигналу.

 14. Конкретизувати права, можливості і обов’язки звукорежисера і аранжувальника згідно діючого законодавства.

 15. Охарактеризувати перспективи розвитку музичної аудіотехнологічної освіти в Україні.спеціалізація

Оркестрові духові та ударні інструменти”

 1. Охарактеризувати стан наукової діяльності в галузі виконавства на духових та ударних інструментах в Україні та закордоном на сучасному етапі.

 2. Дати визначення основним принципам методики викладання фахових дисциплін у ВНЗ.

 3. Охарактеризувати основні віхи становлення та розвитку професійної майстерності музиканта-духовика.

 4. Розкрити принципи відбору кандидатів для навчання гри на духових інструментах у ВНЗ III– IV рівнів акредитації.

 5. Охарактеризувати основні прийоми розвитку техніки дихання при грі на духових інструментах.

 6. Охарактеризувати особливості діяльності диригента, його основні функції.

 7. Проаналізувати стан та перспективи розвитку професійних духових оркестрів в західному регіоні України.

 8. Назвати видатних диригентів України на сучасному етапі.

 9. Назвати видатних виконавців на духових та ударних інструментів в Україні.

 10. Охарактеризувати специфіку проведення творчих конкурсів в Україні для виконавців, ансамблів на духових та ударних інструментах.

 11. Охарактеризувати творчий доробок композиторів України для розвитку виконавської майстерності гри на духових та ударних інструментах.

12. Проаналізувати наявність наукової, навчально-методичної та нотної літератури для спеціалізації «Оркестрові духові та ударні інструменти» на сучасному етапі.

13. Охарактеризувати роль репертуару в розвитку виконавської майстерності музиканта-духовика.

14. Проаналізувати особливості початкового етапу навчання гри на музичних інструментах.

15. Проаналізувати психолого-фізіологічні особливості виконавського процесу.

16. Проаналізувати етапи роботи над музичним твором.

17. Охарактеризувати перспективи розвитку музичної освіти в Україні.


спеціалізація

народні ІНСТРУМЕНТИ”

 1. Охарактеризуйте музично-акустичні властивості вашого музичного інструмента та прийоми звукотворення.

 2. Визначіть принципи постановочного оформлення виконавського апарату на музичному інструменті.

 3. Розкрийте роль аплікатури у формуванні виконавської техніки музиканта.

 4. Дайте характеристику прийомам гри та виконавським штрихам, які застосовуються на вашому музичному інструменті.

 5. Окресліть методи роботи над фразуванням у музичному творі.

 6. Перелічіть методи подолання технічних труднощів в роботі над музичним твором.

 7. Обгрунтуйте методичні засади роботи над музичними творами великої форми.

 8. Висвітліть методику роботи над поліфонічними творами.

 9. Дайте характеристику творчості авторів виконуваної вами програми.

 10. Визначіть виражальні можливості диригентського апарату.

 11. Охарактеризуйте виражальні функції руки диригента та її частин.

 12. Висвітліть диригентські засоби виразності у відтворенні темпу музичного твору.

 13. Висвітліть диригентські засоби виразності у відтворенні динаміки музичного твору.

 14. Окресліть диригентські засоби виразності у відтворенні штрихів в музичному творі.

 15. Назвіть авторів та назви найбільш відомих посібників з техніки диригування.


спеціалізація “музичний фольклор”

 1. Виконавські школи та напрямки в Україні та на близькому зарубіжжі.

 2. Типологія українського обрядового фольклору: календарно-обрядова творчість.

 3. Типи весільних наспівів.

 4. Етномузичне регіонування західноукраїнських земель: краї, провінції, області та райони.

 5. Особливості народномузичного виконавства у рідному регіоні.

 6. Специфіка роботи з фольклорним ансамблем: формування колективу та підбір репертуару.

 7. Розучування фольклорної музики у вторинному фольклорному ансамблі.

 8. Особливості реконструкції народного обрядодійства.

 9. Засади музично-етнографічної транскрипції.

 10. Викладання музично-фольклористичних дисциплін у початкових та середніх спеціальних музичних закладах.

 11. Специфіка викладання фахових фольклористично-виконавських дисциплін: традиційний спів (народномузичний інструмент).

 12. Принципи підготування наукових етномузикознавчих досліджень.

 13. Вимоги до запису музичного фольклору в експедиційно-польових умовах.

 14. Структура фольклорного збірника.

 15. Сучасні тенденції у справі дослідження та популяризації музичного фольклору.спеціалізація “Хорове диригування»

 1. Назвати прості та складні музичні форми.

 2. Дати визначення термінам класика та романтизм.

 3. Назвати основоположників національних музичних шкіл.

 4. Дати порівняльну характеристику партесному та хоровому концерту.

 5. Назвати професійні хорові колективи України.

 6. Назвати засновників та головних диригентів капелли «Думка», «Трембіта».

 7. Назвати зарубіжні системи музичної освіти та виховання школярів

 8. Назвіть сучасних українських композиторів, які пишуть музику для дітей.

 9. Назвати етапи розвитку голосового апарату дитини.

 10. Назвати представників епохи романтизму, неоромантизму, неокласицизму, імпресіонізму.

 11. Назвати українських композиторів-класиків.

 12. Назвати жанри, в яких працював М. В. Лисенко.

 13. Хорова творчість віденських класиків.

 14. Назвати музичні епохи.

 15. Назвати заповільнюючі та прискорюючі темпи.

 16. Назвати зарубіжні системи музичної освіти та виховання школярів.Критерії оцінювання


І. Спеціальність

^ Гра на музичному інструменті
Оцінка за 4-бальною шкалою


Оцінка за 200-бальною шкалою

Низький рівень навичок володіння музичним інструментом (вокалом), невизначеність у трактовці виконання творів, порушення відчуття форми, стилю, жанрових ознак. Серйозні і значні технічні помилки у відтворенні музичного матеріалу.

2


106-123

Наявність певного рівня навичок володіння музичним інструментом (вокалом), незначні текстові помилки, невпевненість у трактовці музичного стилю і формотворчих процесів, відсутність професійного туше.

3


124-151

Виконання творів на музичному інструментів (спів) визначається адекватною трактовкою, динамічною градацією.

Мають місце професійні навички володіння музичним інструментом (вокалом).

4152-180

Технічна досконалість і художня виразність виконання творів

на музичному інструменті (під час співу),сценічність, образність, бачення жанрово-стильових особливостей, яскравість інтерпретації.

5181-200
Диригування
Оцінка за

4-х

бальною шкалою

Оцінка за 200-бальною шкалою

Низький рівень навичок володіння технікою диригування, невизначеність у трактовці індивідуалізації лівої і правої руки, порушення відчуття розуміння концепції диригентської практики. Серйозні технічні помилки у відтворенні адекватності звучання музичного матеріалу до тексту.

2


106-123

Наявність певного рівня навичок володіння технікою диригування, незначні помилки у трактовці музичного матеріалу, невпевненість у координації рухів.

3


124-151

Відтворення музичного матеріалу адекватне концепції задуму, що підтверджує наявність відповідного рівня мануальної техніки диригування.

4152-180

Досконалість володіння арсеналу технічних засобів на рівні визначення диригентської майстерності, чітка координація рухів у відповідності до розмежування ролі правої і лівої руки.

5181-200
^ Вокальне виконавство
Оцінка

за 4-х

бальною шкалою

Оцінка за 200-бальною шкалою

Виконання вокальних творів має значні помилки в чистоті інтонування, порушенні музичного стилю, форми, жанрової визначеності, наявні текстові помилки.

2


106-123

Виконання вокальних творів має незначні помилки в чистоті інтонування, невпевненість у трактовці музичного стилю і формотворчих процесів, випадкові текстові помилки.

3


124-151

Виконання вокальних творів визначається звуковисотною чистотою інтонування, художньою інтерпретацією, незначною невпевненістю у трактовці музичного стилю і формотворчих процесів. Впевненість у жанрових особливостях та технічних можливостях виконання.

4152-180

Яскраве виконання вокальних творів, наявність навичок постановки голосу, чистота інтонації, художня інтерпретація і відчуття жанрово-стильових особливостей і формотворчих процесів.

5181-200
Колоквіум
Оцінка за 4-х

бальною шкалою

Оцінка за 200-бальною шкалою

Вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, елементарного розпізнання та відтворення явищ , що становлять незначну частину навчального матеріалу.


2


106-123

Вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє недостатні знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал та виправляти помилки, серед яких є ряд суттєвих. Невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу відповіді.

3


124-151

Вступник добре володіє вивчений обсягом матеріалу та проявляє належні знання, самостійно виправляє допущені помилки. Має власний підхід до поставленого завдання. Вступник вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача.

4152-180

Вступник виявляє особливі здібності, вміє самостійно узагальнювати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку щодо розкриття історичних явищ і фактів.

5181-200список Рекомендованої літератури:

1. Афонченко М. Українська хорова духовна музика: Хрестоматія з диригування. – Рівне, 1998.

2. Безбородова Л. Дирижирование. – М.: Просвещение, 1990.

3. Виховання майбутніх учителів засобами українського музичного фольклору. - Рівне, Бердянськ: Овід, 2008.

4. Етнокультурна спадщина Полісся. Вип. 5 / Упоряд. В.П. Ковальчука. – Вип. V.– Рівне: Перспектива, 2005.

5. Іваницький А. Українська музична фольклористика. – Київ, 1999.

6. Іваницький А. Українська народна музична творчість. – Київ: Музична Україна, 1990.

7. Колесса М. Основи техніки диригування. – К., 1974.

8. Колесса Ф. Ритміка українських народних пісень. // В кн.: Музикознавчі праці. – К., 1970.

9. Колесса Ф. Шкільний співаник. – Київ: Музична Україна, 1991.

10. Колесса М. Хорові твори. – К.: Муз. Україна, 2005.

11. Коломоєць О. Хорознавство: Навчальний посібник для вузів, - К.: Либідь, 2001.

12. Коллиер Дж. Становление джаза.– М., 1984.

13. Круль П.Ф. Східнослов”янська інструментальна культура: історичні витоки і функціонування [Текст] : монографія/П.Ф.Круль.-Івано-Франківськ,2006.

14. Кунин Э. Секреты ритмики в джазе, рок и поп-музыке.– М., 1997.

15. Леонтович М. Хорові твори. – К.: Муз. Україна, 2005.

16. Лисько З. Музичний словник. – К., 1994.

17. Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994.

18. Мархлевський Л. Практичні основи роботи в хоровому класі. – К., 1986.

29. Мелодії древнього Нобеля: Науково-популярне видання / Записи, транскрипції та впоряд. Р.В. Цапун.– Рівне: Перспектива, 2003.

20. Народна музика Північної Рокитнівщини / Упоряд. Ю.П. Рибак, Л.Д. Гапон.– Львів: Сполом, 2002.

21. Народно-інструментальне мистецтво: Наук.-метод.вид.). №2/М-во освіти і науки України РДГУ.Ін-т мистецтв, каф.народних інструментів; Ред. О.Трофимчук; Редкол.:О.Степанов, Г.Турчин, С.Мельничук та ін.-Рівне:Волинські обереги,2005.-70с.

22. Народно-інструментальне мистецтво: Наук.-метод. вид.). №3 /М-во освіти і науки України РДГУ. Ін-т мистецтв, каф. народних інструментів;Ред. О.Трофимчук; Редкол.: О.Степанов, Г.Турчин, С.Мельничук та ін.-Рівне:Волинські обереги,2005.

23. Овчинников Е.В. История джаза: Учебник. Вып. 1.– М., 1994.

24. Орлова Н.П. Хорове диригування.– К.: КДУКМ. 1998.

25. Осеннева М. Самарин В. Хоровой класс и практическая работа с хором. – М.: Академия, 2005. .

26. Особливості роботи з аматорським джазовим ансамблем “Диксиленд”: Метод. рекоменації / Упоряд. О.В.Сіончук. - Рівне: РДГУ, 2004.

27. Обробки народних пісень для баяна / Упоряд. М. Різоль.– К., 1990.

28. Павлюченко С. Елементарна теорія музики:Посібник/Заг. ред. А.В.Лобанова та Н.С.Лобанової.-К.: Муз. Україна,1997.

29. Пархоменко Т.Календарні звичаї та обряди Рівненщини/Нотні транскрипції Л.Гапон, С.Іонової, О.Пех, Н.Боярської.-Рівне:видавець О.Зень, 2008.

30. Пігров К. Керування хором.– К., 1962.

31. Пісні з репертуару “Волинян” / Упоряд. Л.Д. Гапон.– Рівне, 2004.

32. Пісні поліського літа: Репертуарний збірник / Упоряд. О.М.Юзюк.– Рівне, 2004.

33. Побережна Г., Щериця Т. Загальна теорія музики: Підручник.– К., 2004.

34. Порадник для вступників на кафедру музичного фольклору: Навчально-методичний посібник / Упоряд. Р.І.Дзвінка, Ю.П.Рибак, Л.Д.Гапон.– Рівне, 2006. – 32 с.

35. Посвалюк В. Всеукраїнський брас-бюлетень: музичний журнал// Гільдія трубачів-професіоналів України. – К., № 1 – № 10, 1995-2004 р.

36. Птица К. О музыке и музыкантах.– М., 1995.

37. Сверлюк С.Я. Диригентсько-оркестрова освіта:теорія,методика,практика [Текст]: монографія/Я.В.Сверлюк; М-во культури і туризму України, Київ. нац.ун-т культури і мистецтв.-Рівне: РДГУ,2007.

38. Сапожнік О. Сучасна популярна естрадна музика: Авторська програма. – К., 2000.

39. Сарджент У. Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика.– М.: Музыка, 1987.

40. Смаглій Г.А. Основи теорії музики: Підручник для навч. заклад. освіти,культури і мистецтв/ Г.А.Смаглій, Л.В.Маловик.-4-те вид., переробл. і допов. -Х.:Факт,2007.

41. Співає український народний хор ім. Г.Верьовки. /Упоряд. А.Авдієвський. – К.: Муз. Україна, 2005.

42. Стеценко К. Кантати і хори. /Упоряд. М.Юрченко. – К.: Муз. Україна, 2008.

43. Стулова Г. Хоровой класс.– М., 1988.

44. Сохор А. О музыке серьёзной и лёгкой.– Л.: Музыка, 1994.

45. Федун М. Довідник з музичної грамоти та сольфеджіо.– Львів, 2001.

46. Цуккерман В. Анализ музыкальных прозведений.– М., 1983, 1987.

47. Чернова Т. Драматургия в инструментальной музыке.– М, 1984.

48. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.– М., 1972.

49. Юдин С. Формирования голоса певца.– М. , 1973.

50. Юцевич Ю. Словник музичних термінів. – К., 1977.

51. Юцевич Ю. Музика: Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003.


Схожі:

Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. " " 2013 р. Програма фахового випробування
Укладачі: А. О. Сяський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет «Затверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Гру на музичному інструменті (фортепіано, баян-акордеон, скрипка, бандура, гітара та ін.)
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. " " 2013 р. Програма фахового випробування
Укладачі: А. О. Сяський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для
Укладачі: М. С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної І графічної освіти та профорієнтації...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма вступного випробування з
Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов'язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для
Укладачі: А. С. Юсенко, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon«Затверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Програма вступного випробовування з англійської мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
На скорочений термін навчання приймаються випускники мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
На скорочений термін навчання приймаються випускники мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«Спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 02020401 „Музичне мистецтво” на основі освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«Магістр» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 02020401 „Музичне мистецтво” на базі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи