Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів icon

Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів
НазваПравила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів
Дата15.09.2012
Розмір288 Kb.
ТипПравила прийому

Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АБ № 498252 від 02.11.2009 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Рівненського державного гуманітарного університету (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.


І. Загальні положення

  1. Рівненський державний гуманітарний університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, в тому числі у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі університету (Сарненський педагогічний коледж, Дубенський коледж, Дубенський коледж культури та мистецтв, Рівненське музичне училище, правила прийому до яких розробляються і затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів).

  2. До Рівненського державного гуманітарного університету приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

  3. Прийом до Рівненського державного гуманітарного університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Місця надаються усім вступникам без обмежень з дозволу комендантів гуртожитків або коменданта студентського містечка. Умови проживання в гуртожитках відповідають чинним санітарно-гігієнічним нормам.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою (див. додаток 1).

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (див. додаток 1).

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб (див. додаток 1).

  4. Рівненський державний гуманітарний університет приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (див. додаток 2).

  5. Рівненський державний гуманітарний університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

  6. Вимоги до рівня освіти вступників, яків вступають на навчання до вищих навчальних закладів І-ІІ півнів акредитації (до Сарненського педагогічного коледжу, Дубенського коледжу, Дубенського коледжу культури та мистецтв, Рівненського музичного училища), що входять до структури Рівненського державного гуманітарного університету, обумовлені у правилах прийому, розроблених цими навчальними закладами (додатки 5-8).


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Рівненському державному гуманітарному університеті здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчанн

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, творчі конкурси, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

10 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

17 липня 2011 року

17 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2011 року

22 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2011 року

31 липня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

18 – 31 липня

2011 року

у декілька сесій

18 – 31 липня

2011 року

у декілька сесій

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

23 – 31 липня

2011 року

23 – 31 липня

2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня

2011 року

1 серпня

2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 17 серпня

за державним замовленням –

10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 17 серпня4.2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Рівненський державний гуманітарний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові випробування, що проводить вищий навчальний заклад

15 липня 2011 року

15 липня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань

16 – 24 липня

2011 року

16 – 24 липня

2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

25 липня

2011 року

25 липня

2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

30 липня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 5 серпня

за державним замовленням –

30 липня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 5 серпня


4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Рівненський державний гуманітарний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові випробування, що проводить вищий навчальний заклад

15 липня 2011 року

15 липня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань

16 – 24 липня

2011 року

16 – 24 липня

2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

25 липня

2011 року

25 липня

2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

30 липня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 5 серпня

за державним замовленням –

30 липня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 5 серпня


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Рівненського державного гуманітарного університету

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Рівненського державного гуманітарного університету, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • медичну довідку за формою 086-о;

 • паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

 • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (чи їх дублікати), видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Рівненського державного гуманітарного університету, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Рівненському державному гуманітарному університеті.

5.8. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Рівненському державному гуманітарному університеті:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

 • особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Рівненського державного гуманітарного університету.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.15. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Рівненського державного гуманітарного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (див. додаток 3). Також додатком 3 визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

Рівненський державний гуманітарний університет за рішенням Приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до Рівненського державного гуманітарного університету, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

6.4. Творчі конкурси проводяться при вступі на навчання на напрями підготовки «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво», «Хореографія», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Фізичне виховання». До програм творчих конкурсів входять завдання теоретичного та практичного характеру, які дають змогу виявити обізнаність вступників та рівень сформованості виконавських умінь і навичок з обраного напряму підготовки.

Творчі конкурси проводяться у декілька етапів. На першому етапі проводиться перевірка теоретичних знань вступників. На другому етапі, який може складатися з однієї або двох сесій (кількість сесій обумовлена у програмі творчого конкурсу для кожного напряму підготовки), проводиться перевірка рівня сформованості виконавських умінь і навичок.

6.5. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті Рівненського державного гуманітарного університету.

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовується фахове випробування у формі співбесіди в межах освітньо-професійної програми бакалавра (для абітурієнтів, які вступають на основі базової вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), фахове вступне випробування у формі співбесіди в межах освітньо-професійної програми бакалавра або спеціаліста та вступний екзамен з іноземної мови (для абітурієнтів, які вступають на основі базової або повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра).

Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях та вступному іспиті з іноземної мови здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.

Конкурсний бал осіб, які вступають на основі базової вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, складається з оцінки, отриманої на фаховому випробуванні.

Конкурсний бал осіб, які вступають на основі базової або повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, становить суму оцінок, отриманих на фаховому випробуванні та екзамені з іноземної мови.

6.7. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра використовується фахове випробування у формі співбесіди в межах освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста.

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра на напрями «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво», «Хореографія», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Фізичне виховання» використовується фахове випробування у формі творчого конкурсу та співбесіди в межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста.

Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях мови здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.

Конкурсний бал осіб, які вступають на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра, складається з оцінки, отриманої під час фахового випробування.

6.8. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 №340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026.

6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені, розглядає апеляційна комісія Рівненського державного гуманітарного університету.

Апеляції вступників на результати вступних випробувань подаються:

 • в день проведення – на результати вступних випробувань, які проводилися в усній формі або в формі тестування;

 • не пізніше наступного дня після оголошення результатів вступних випробувань, які проводилися в письмовій формі.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії у присутності вступника. Додаткове опитування вступника під час розгляду апеляції не допускається.

Апеляції з питань відсторонення вступників від вступних випробувань з причини користування сторонніми джерелами не розглядаються.

6.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


VII. Цільовий прийом до Рівненського державного гуманітарного університету

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Рівненського державного гуманітарного університету особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали до Приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.


^ IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до Рівненського державного гуманітарного університету відповідно до розділу XІІ Умов прийому до вищих навчальних закладів України за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

 • основи інформатики – при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика»;

 • трудове навчання – при вступі на напрям «технологічна освіта»;

 • основи економіки – при вступі на напрям «економічна кібернетика»;

 • історія – при вступі на напрями галузей знань, для яких профільним визначено предмет «історія України»;

 • біологія з екологією – при вступі на напрями, для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1 – 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси до вступу до вищого навчального закладу при факультеті довузівської підготовки та післядипломної освіти Рівненського державного гуманітарного університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних напрямах підготовки, визначених у листі Міністерство освіти і науки України від 10.11.2010 року № 1/9-806 «Щодо переліку природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів підготовки» (6.040102 «Біологія», 6.040106 «Екологія», 6.040201 «Математика*», 6.040203 «Фізика*», 6.040301 «Прикладна математика», 6.040307 «Інформатика») при вступі на відповідний напрям підготовки додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

Результати підсумкової атестації оцінюються у 20-бальній шкалі та вносяться у довідку встановленого зразка, яка подається вступником разом із іншими документами, визначеними правилами прийому для вступу до Рівненського державного гуманітарного університету. Відповідно додаткові бали, які додаються до конкурсного бала по закінченню підготовчих курсів є тотожними кількості балів, отриманих за результатами підсумкової атестації.

9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.


^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом вступники, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням Приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і становить 15 відсотків обсягу державного замовлення для напрямів підготовки (спеціальностей) «музичне мистецтво», «музичне мистецтво*», «театральне мистецтво», «хореографія», «декоративно-прикладне мистецтво», «фізичне виховання», і 25 відсотків обсягу державного замовлення для інших напрямів (спеціальностей).

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Рівненського державного гуманітарного університету при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

 • випускники вищих навчальних закладів, які мають диплом з відзнакою;

 • випускники вищих навчальних закладів, які мають опубліковані праці у наукових виданнях.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

 • учасники міжнародних олімпіад;

 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку вступників, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;

 • конкурсний бал вступника;

 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

 • наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

У межах кожної зазначеної в цьому пункті категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

У рейтинговому списку зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові вступника;

 • конкурсний бал вступника;

 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

 • наявність права на першочергове зарахування.

12.6. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та на веб-сайті Рівненського державного гуманітарного університету із зазначенням категорії списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

^

XIII. Надання рекомендацій для зарахування


13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету.

13.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення Приймальна комісія Рівненського державного гуманітарного університету розглядає питання про можливість зарахування до Рівненського державного гуманітарного університету понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

^

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до Приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.


^

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування


15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Рівненського державного університету здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

 • оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

 • відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

 • формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

15.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

15.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, в яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб (за виключенням категорії осіб, визначеної у п. 15.4) встановлюються Приймальною комісією Рівненського державного університету до 25 серпня.

15.4. Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра заочної форми навчання, можуть встановлюватися Приймальною комісією Рівненського державного університету до початку сесії, визначеного у графіку навчальної роботи для кожної спеціальності, але не пізніше 10 жовтня (в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

15.5. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих Правил.

^

XVI. Наказ про зарахування


16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті Рівненського державного гуманітарного університету.

16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях та в електронному варіанті до Українського центру оцінювання якості освіти.


^

XVII. Додаткове зарахування до Рівненського державного гуманітарного університету та зберігання робіт вступників


17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Рівненського державного гуманітарного університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив Рівненський державний гуманітарний університет, і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

^

XVIIІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Рівненського державного гуманітарного університету


18.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація представників засобів масової інформації здійснюється у приймальній комісії не пізніше 30 червня 2011 року.

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою Приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

18.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальна комісія Рівненського державного гуманітарного університету щодобово подає інформаційні звіти до системи «Конкурс».


Схожі:

Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів iconПравила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів
Правила прийому до Рівненського державного гуманітарного університету у 2010 році. – Рівне: рвв рдгу. – 2010 – 48с
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів iconПравила проведення Всеукраїнського турніру юних інформатиків Загальні положення про Турнір Юних Інформатиків
Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 р. №305. Правила Всеукраїнського тюі розробляються та затверджуються Організаційним...
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів iconРішення про запрошення команди на змагання
Міністерства освіти України №305 від 18 серпня 1998 р. Правила турніру юних правознавців розробляються І затверджуються Організаційним...
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів iconОсобливості вивчення навчальних предметів у 1-му класі в 2013-2014 навчальному році
Нваріантної складової, якість яких визначалася під час Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4-х класів загальноосвітніх...
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів iconПравила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році
Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра”,...
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів iconПравила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році
Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів iconДокументи
1. /pravila-priema-2013-pdf/PDF на сайт Правила прийому ПДАТУ 2013/Правила прийому ПДАТУ...
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів iconНаказ №1172 Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту" наказую: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 05. 02. 2007 №84 "Про затвердження Умов прийому...
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів iconПравила «вступу» для першачків не змінилися
Умови прийому дітей до 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік не змінилися
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
З питань зарахування, переведення, відрахування та поновлення студентів та організації навчального процесу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи