Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф icon

Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф
Скачати 57.13 Kb.
НазваРівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф
Дата15.09.2012
Розмір57.13 Kb.
ТипДокументи
Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра української мови імені академіка К.Ф. Шульжука

Університет імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка)

Кафедра славістики


Вельмишановні колеги!

Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ), Університет імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка) 19 – 20 травня 2011 р. у м. Рівному проводять

Міжнародну наукову конференцію

«Динамічні процеси в граматиці

та лексичному складі сучасних слов’янських мов»,

присвячену пам’яті доктора філологічних наук, професора,

академіка АН ВШ України, завідувача кафедри української мови РДГУ (1971 – 2010)

^ КАЛЕНИКА ФЕДОРОВИЧА ШУЛЬЖУКА (1940 – 2010).


На конференції передбачається розглянути актуальні проблеми українського та слов’янського мовознавства за такими напрямами:

 1. Професор К.Ф. Шульжук в історії українського мовознавства та лінгводидактики.

 2. Динаміка граматичного ладу української та інших слов’янських мов.

 3. Проблеми лексикології, фразеології української та інших сучасних слов’янських мов.

 4. Слов’янська неологія та неографія: стан і перспективи.

 5. Актуальні питання української діалектології та ономастики.

 6. Історія української мови.

 7. Лінгводидактичні засади вивчення граматики, лексикології і фразеології слов’янських мов.

 8. Проблеми сучасного перекладознавства.

Під час конференції буде проведено круглий стіл «Професор К.Ф. Шульжук – мовознавець, учитель, людина».

Робочі мови конференції: українська, російська, чеська, польська.

Матеріали конференції, оформлені як статті (вимоги до оформлення додаються), будуть опубліковані до початку роботи конференції.

Організаційний внесок учасника конференції в розмірі 80 грн. (включаючи (за необхідності) поштове розсилання збірника статей) сплачується заздалегідь разом із коштами за друк статті.

Поштовий переказ коштів на оргвнесок, за оплату статті (вартість сторінки – 20 грн., для докторів наук – безкоштовно), копії квитанцій про оплату, заявку на участь у конференції просимо надсилати до 15 квітня 2011 р. за адресою: Степановій Ользі Іванівні, кафедра української мови імені академіка К.Ф. Шульжука РДГУ, вул. Остафова, 31, м. Рівне, 33028; тел. (0362) 26-39-62; 097 8206 017.

Електронні версії статей і відомостей про автора просимо надсилати на електронні адреси членів оргкомітету конференції: е-mail: vokal_neo@ukr.net (проф. Вокальчук Галині Миколаївні; тел. 097 97 98 679); е-mail: tshkarban@gmail.com; tamara16@ukr.net (доц. Шкарбан Тамарі Миколаївні; тел. 066 2155 077). Контактний телефон деканату факультету української філології РДГУ: (0362) 26-17-79.

^ Заявка для участі у конференції

Прізвище, ім’я, по батькові
Учений ступінь, звання
Посада
Місце роботи
Тема доповіді
Секція (напрям, див. вище)
Адреса
Телефон
E-mail
Необхідність житла (гуртожиток; готель – за кошти учасників)
Форма участі в конференції

Усний виступ + публікація статті
Усний виступ без публікації статті
Публікація статті
Присутність на конференції без виступу та публікації статті

Вельмишановні колеги!


І. Запрошуємо вас подати статті до спеціального збірника наукових праць із українського і слов’янського мовознавства та лінгводидактики Рівненського державного гуманітарного університету та Університету імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чехія) (не внесеного до переліку ВАК України), який буде опубліковано до початку роботи Міжнародної наукової конференції «Динамічні процеси в граматиці та лексичному складі сучасних слов’янських мов», присвяченої пам’яті доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВШ України К.Ф. Шульжука (1940 – 2010).


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Згідно з постановою Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. стаття повинна містити такі елементи: 1) постановка проблеми в контексті сучасної філологічної науки та її зв'язок із важливими науковими і практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень, де започатковано розв’язання проблеми і на які опирається автор; 3) визначення раніше не досліджених частин загальної проблеми або напрямів дослідження; 4) формулювання мети і завдань статті; 5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі.

Технічні вимоги до оформлення статті:

    • поля: 3 – 2 – 2 – 1,5; інтервал – 1,5; кегль – 14; шрифт Times New Roman;

 • справа курсивом великими літерами – УДК;

 • прізвище та ініціали автора – зліва курсивом (напр.: Іваненко І.І.);

 • назва – ^ НАПІВЖИРНИМ ШРИФТОМ – по центру;

 • після назви (через інтервал) унизу курсивом анотації (не більше 5 рядків) та ключові слова (до 10 слів) українською мовою, через інтервал – російською, через інтервал – англійською;

 • через рядок після основного тексту – література (слово Література: - зліва) за абеткою (згідно з вимогами ВАК України, напр.: 1. Адах Н. А. Авторський неологізм у поетичному тексті Василя Барки / Н. А. Адах // Актуальні проблеми сучасної філології: Мовознавчі студії : зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. – Рівне, 2004. – Вип. 12. – С. 65 – 68; 2. Висоцький А.В. Склад та структура лексико-семантичних груп якісних прикметників в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / А. В. Висоцький. – 1998. – 20 с.;

 • покликання всередині тексту: [5, с. 146];

 • приклади, ілюстративний матеріал – курсивом;

 • розрізняти графічні знаки „дефіс” (-) і „тире” (–);

 • електронний варіант статті – на диску CD-R у текстовому редакторі Microsoft Word (будь-яка версія, без розширення) та роздрук статті у двох примірниках; диск має бути перевірений на відсутність вірусів і пошкоджень;

 • відомості про автора (посада, вчене звання, науковий ступінь, адреса, контактні телефони, е-mail) – 1 роздрук на окремому аркуші та на електронному носії;

 • до матеріалів додати копію квитанції про передоплату (адресу див. вище).

____________________________


ІІ. Під час Міжнародної наукової конференції планується робота секції молодих науковців – аспірантів, здобувачів, магістрантів, студентів. До початку конференції планується видання збірника наукових праць із лінгвістики та лінгводидактики молодих дослідників. Окрім основних вимог до оформлення статей (див. п. І), до статті додати рецензію наукового керівника. Обсяг статті – 4–6 сторінок, вартість публікації – 50 грн.

Поштовий переказ коштів на оргвнесок, за оплату статті, копії квитанцій про оплату, заявку на участь у конференції (див. с.1) просимо надсилати до 15 квітня 2011 р. за адресою:

Щербачук Наталії Петрівні, кафедра української мови імені академіка К.Ф. Шульжука РДГУ, вул. Остафова, 31, м. Рівне, 33028.

Електронні версії статей і відомостей про автора просимо надсилати на електронні адреси членів оргкомітету:

е-mail: nusa@cis.rv.ua (доц. Щербачук Наталії Петрівні: тел. 050 6655 294);

е-mail: natkavgr@mail.ru (ст. викл. Гаврилюк Наталії Володимирівні; тел. 097 2645 323).


Оргкомітет конференції

Схожі:

Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Програма співбесіди з української мови та літератури для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”...
Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Спеціаліст’’ за напрямком підготовки 0203 ’’Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 02030301 „Українська мова І література*’’ на основі...
Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Магістр’’ за напрямком підготовки 0203 ’’Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 02030301 „Українська мова І література*’’ на основі...
Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Спеціаліст’’ за напрямом підготовки 0203 ’’Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 02030301 „Українська мова та література*’’ на основі...
Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Магістр’’ за напрямом підготовки 0203 ’’Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 02030301 „Українська мова та література*’’ на основі...
Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Магістр’’ за напрямом підготовки 0203 „Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 02030301 „Українська мова та література*’’ на основі...
Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма співбесіди з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи