Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів icon

Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів
НазваПравила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів
Сторінка1/5
Дата15.09.2012
Розмір1 Mb.
ТипПравила прийому
  1   2   3   4   5
Рівне-2010

УДК 378.4(035)

ББК 74.584я2

П 68


Правила прийому до Рівненського державного гуманітарного університету у 2010 році. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2010 – 48с.


Укладачі: проф. Павелків Р.В.

доц. Войтович І.С

доц. Джеджера К.В.


Відповідальні за випуск:

проф. Постоловський Р.М.

проф. Воробйов А.М.

проф. Павелків Р.В.


© Рівненський державний гуманітарний університет, 2010 р.


ВСТУП

Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному гуманітарному університеті (далі – Університет) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія  АВ № 498252 від 02.11.2009 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Рівненського державного гуманітарного університету (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.

1. Загальні положення

  1. Рівненський державний гуманітарний університет оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу та до вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі Університету (Сарненський педагогічний коледж, Дубенський коледж, Дубенський коледж культури та мистецтв, Рівненське музичне училище, правила прийому до яких розробляються і затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів).

  2. До Університету приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

  3. Прийом до Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

^ 2. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра відповідного напряму попередньої підготовки.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

  5. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

^ 3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

^ 4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” проводяться в такі строки:

^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

15 липня

2010 року

15 липня

2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня

2010 року

22 липня

2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня

2010 року

31 липня

2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23–31 липня

2010 року

23–31 липня

2010 року

Термін оприлюднення рейтин-гового списку вступників

1 серпня

2010 року

1 серпня

2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 23 серпня

за державним замовленням –

10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 23 серпня

4.2. Прийом документів і зарахування до екстернату проводиться згідно з „Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.1995 р. №340 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.1996 р. №1/1026. Заяви, фахові вступні випробування та зарахування на навчання здійснюються в строки передбачені для прийому та зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти:

^ Етапи вступної компанії

Екстернатна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

15 липня

2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня

2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня

2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23–31 липня

2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня

2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб –

23 серпня


4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавра” проводяться в такі строки:


^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

15 липня

2010 року

15 липня

2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня

2010 року

22 липня

2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

23–31 липня

2010 року

23–31 липня

2010 року

Термін оприлюднення рейтин–гового списку вступників

1 серпня

2010 року

1 серпня

2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 23 серпня

за державним замовленням –

10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 23 серпня


4.4. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліста” проводяться в такі строки:

^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

5 липня

2010 року

1 липня

2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

18 липня

2010 року

14 липня

2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

19-22 липня

2010 року

15-18 липня

2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

23 липня

2010 року

19 липня

2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

27 липня;


за кошти фізичних та юридичних осіб –

3 серпня

за державним замовленням –

24 липня;


за кошти фізичних та юридичних осіб –

28 липня

4.5. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „магістра” проводяться в такі строки:

^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

5 липня

2010 року

1 липня

2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

18 липня

2010 року

14 липня

2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

19-22 липня

2010 року

15-18 липня

2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

23 липня

2010 року

19 липня

2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

27 липня;


за кошти фізичних та юридичних осіб –

3 серпня

за державним замовленням –

24 липня;


за кошти фізичних та юридичних осіб –

28 липня


^ 5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Університету, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них, про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена печаткою приймальної комісії вищого навчального закладу.

5.2. До заяви вступник додає:

–документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

–медичну довідку за формою 086-о або її копію;

–шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію) з оцінками з предметів, що визначені Правилами прийому до Університету для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому до Університету мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, передбачених абзацом п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих Правил прийому). Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, або у 2009, або у 2010 році.

5.4. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в Університеті.

5.5. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в Університеті:

–військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

–військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;

–громадяни Укрїни, звільнені зі строкової служби в рік вступу до Університету;

–особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.6. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором при вступі на навчання без відриву від виробництва мають особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

5.7. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають складати вступні екзамени у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 5.4, 5.5, 5.6 розділу V цих Правил прийому закінчується 22 липня. Вступні екзамени проводяться з 23 до 31 липня.

5.8. Особи, зазначені у пунктах 5.4, 5.5, 5.6 розділу V цих Правил прийому, які не проходили зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних конкурсних предметів, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі

5.9. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.

5.10. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету.

5.11. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.12. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.

5.13. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з Університетом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5.14. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.15. Усі копії документів завіряються за оригіналами Університетом.

5.16. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.


^ 6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (див. додаток 3), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.

Університет за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до Університету, нижче 124 балів з кожного предмета за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до Університету, становить не нижче 170 балів з кожного предмета.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, встановленою в додатку 6) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія вищого навчального закладу.

6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим, крім передбачених пунктами 5.4, 5.5, 5.6 розділу V цих Правил прийому випадків.

6.4. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до Університету із предметів за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту переведену у 200-бальну шкалу, результатів творчих конкурсів та вступних випробувань у передбачених цими Правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.5. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті Університету.

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра використовуються фахові вступні випробування та вступний екзамен з іноземної мови (для абітурієнтів, які вступають на основі базової вищої освіти – освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавра”). Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях та вступному іспиті з іноземної мови здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Конкурсний бал для означеної категорії осіб обчислюється як сума балів з фахового вступного випробування та вступного екзамену з іноземної мови.

6.7. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра використовується фахове вступне випробування. Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.

6.8. Творчі конкурси проводяться при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра на напрями „Музичне мистецтво”, Театральне мистецтво”, „Хореографія”, „Декоративно-прикладне мистецтво”. Програми творчих конкурсів розробляються Університетом та узгоджуються з центральними органами виконавчої влади. Вступне випробування із загальної фізичної підготовки проводиться при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра на напрям "Фізичне виховання". Програма вступного випробування із загальної фізичної підготовки розробляється Університетом та узгоджується з центральними органами виконавчої влади.

6.9. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6.10. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026.

6.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.12. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

^ 7. Цільовий прийом до Університету

7.1. Цільовий прийом організовується:

–відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня;

–відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки.

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

^ 8. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Університету особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали до Приймальної комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених Приймальною комісією з конкурсних предметів.

^ 9. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до Університету відповідно до розділу 12 цих Правил прийому за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I – III ступенів), ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призери (особи, нагороджені дипломами І–ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів–захистів науково–дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

–основи інформатики – при вступі на напрями «Прикладна математика», «Інформатика»;

–трудове навчання – при вступі на напрям «Технологічна освіта»;

–основи економіки – при вступі на напрям „Економічна кібернетика”;

–історія – при вступі на напрями галузі знань, для яких профільним визначено предмет «Історія України»;

–біологія з екологією – при вступі на напрями, для яких профільними визначено предмети «Біологія», «Хімія».»

9.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських, учасникам міжнародних олімпіад та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

^ 10. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

–особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

–діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

–інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

–особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

–діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

–члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

–особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

10.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить Університет) не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.

10.3. Кількість місць для осіб, визначених у п.10.1 цього розділу, установлюється Приймальною комісією Університету за погодженням з Міністерством освіти і науки України і становить 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки.

Зарахування осіб, визначених п.10.1 цього розділу, відбувається відповідно до суми набраних балів за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти (одержання відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, які проводить Університет) та середнього бала документа про повну загальну середню освіту.

^ 11. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Університету:

–особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

–особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

–особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

–особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

–випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

–особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

^ 12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого. У списку виділяються вступники, які рішенням приймальної комісії рекомендовані до зарахування відповідно до виділеної квоти.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

–особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;

–особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

–особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів;

–особи, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

–за конкурсним балом від більшого до меншого;

–з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

–прізвище, ім’я, по батькові вступника;

–бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, що проводить Університет) з конкурсних предметів, середній бал документа про повну загальну середню освіту;

–результати творчих конкурсів, якщо такі передбачені;

–наявність підстав для вступу поза конкурсом;

–наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

–наявність визначних успіхів у вивченні профільних предметів із зазначенням предмета та олімпіади;

–наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Університету із зазначенням категорій списку та конкурсного балу кожного вступника. Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.

^ 13. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення. Рекомендації для зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії.

13.3. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті Університету. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

13.4. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення Приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів iconПравила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями цих навчальних закладів
Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І...
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів iconПравила проведення Всеукраїнського турніру юних інформатиків Загальні положення про Турнір Юних Інформатиків
Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 р. №305. Правила Всеукраїнського тюі розробляються та затверджуються Організаційним...
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів iconРішення про запрошення команди на змагання
Міністерства освіти України №305 від 18 серпня 1998 р. Правила турніру юних правознавців розробляються І затверджуються Організаційним...
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів iconОсобливості вивчення навчальних предметів у 1-му класі в 2013-2014 навчальному році
Нваріантної складової, якість яких визначалася під час Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4-х класів загальноосвітніх...
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів iconПравила прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році
Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів iconТехнічне завдання для впровадження І етапу ісуо для вищих навчальних закладів розробляється
Також було призначено координаторів від загальноосвітніх навчальних закладів для дошкільних навчальних закладів, де немає відповідних...
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів iconДокументи
1. /pravila-priema-2013-pdf/PDF на сайт Правила прийому ПДАТУ 2013/Правила прийому ПДАТУ...
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів iconНаказ №1172 Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту" наказую: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 05. 02. 2007 №84 "Про затвердження Умов прийому...
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів iconПравила «вступу» для першачків не змінилися
Умови прийому дітей до 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік не змінилися
Правила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
З питань зарахування, переведення, відрахування та поновлення студентів та організації навчального процесу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи