\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301 icon

"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301
Скачати 233.41 Kb.
Назва"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301
Дата01.06.2013
Розмір233.41 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

_______проф. Постоловський Р.М.

«___»___________________2013 р.


ПРОГРАМА фахового випробування

для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціалістзі спеціальності 7.01010301

Технологічна освіта (обслуговуюча праця)”

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр ”


Схвалено вченою радою фізико-технологічного факультету

Протокол № 8 від 26 березня 2013 р.


Голова вченої ради фізико-технологічного факультету доц. Сингаївський Д.В.


Укладачі: М.С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

Ю.В. Фещук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

Н.А. Бордюк, старший викладач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

О.Д. Літковець, старший викладач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

В.О. Сіпайло, старший викладач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

Л.А. Дякович, викладач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ.


Рівне-2013

ЗМІСТ
ВСТУП.Зміст тем і питань.Основи швейного виробництва.Основи виробництва продуктів харчування.Нарисна геометрія і креслення з основами машинної графіки. Методика навчання креслення. Практикум в навчальних майстернях.Теорія і методика трудового навчання.Список рекомендованої літератури..Електронний ресурс.


ВСТУП

Основною метою фахового випробування є перевірка готовності випускників базових вищих навчальних закладів до здобуття повної вищої освіти за фахом 7.01010301 "Технологічна освіта" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр".

До змісту програми включений матеріал з таких курсів освітнього-кваліфікаційного рівня "Бакалавра": "Нарисна геометрія і креслення з основами машинної графіки", „Методика вивчення креслення", "Практикум в навчальних майстернях", „Матеріалознавство, стандартизація і контроль якості", „Композиція та спеціальний рисунок", „Обладнання швейного виробництва та його експлуатація", „Технологія обробки одягу", „Конструювання та моделювання одягу"; „Технологічне обладнання харчової промисловості та його експлуатація", „Технологія приготування страв", „Товарознавство виробництва продуктів харчування", "Психологія", "Педагогіка", "Теорія і методика трудового навчання" та інших.

Програма фахового випробування не є механічним повторенням відповідних курсів. Розкриваючи загальні питання даних курсів вступники повинні використовувати власний досвід, набутий у процесі самостійного поглиблення і розширення знань, навчальних, педагогічної та технологічної практик. Тому одні і ті ж положення вступники повинні розкривати на іспиті детальніше і глибше.

З урахуванням профілю майбутнього фаху вступники повинні продемонструвати:

- розуміння суті поставленого питання;

- вміння застосовувати набуті знання на практиці;

- розуміння і здатність використовувати набуті знання і вміння з теорії і методики трудового навчання та методики вивчення креслення при вирішенні педагогічно-методичних практичних завдань.

Їхні відповіді повинні свідчити про готовність до навчання у вищому навчальному закладі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за вказаним фахом.

Знання і вміння вступників оцінюються за 200-бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань. При цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:

181-200 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу; глибоке і аргументоване доведення теоретичних положень; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань з фахових дисциплін, вільне володіння і адекватне застосування термінології;

152-180 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому при доведенні теоретичних положень допускаються окремі неточності непринципового характеру;

124-151 – за правильне розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності у формулюваннях, доведеннях теоретичних положень; відповідь характеризується поверховістю і фрагментарністю;

106-123 – за невірні, фрагментарні відповіді, які демонструють нерозуміння суті програмного матеріалу в цілому.

ЗМІСТ ^ ТЕМ І ПИТАНЬ

Основи швейного виробництва

 1. Зовнішня будова та принцип роботи побутової швейної машини з електричним приводом. Правила безпеки праці при роботі на ній.

 2. Класифікація машинних голок. Будова голки. Добір голок та ниток до різних видів тканини.

 3. Призначення та технічна характеристика швейної машини 51 класу та її варіантів.

 4. Класифікація і види ручних стібків і строчок. Термінологія ручних робіт. Вимоги до виконання ручних робіт.

 5. Класифікація машинних швів на групи, підгрупи та на шви певного призначення. Термінологія машинних робіт. Вимоги до виконання машинних робіт.

 6. Обробка виточок в залежності від виду тканини. Методи обробки плечових швів.

 7. Різновидності оздоблювальних деталей та з'єднання їх з виробом. Обробка дрібних деталей.

 8. Види рукавів. Обробка бокових і нижнього зрізу рукава. З'єднання з виробами рукавів різних конструкцій.

 9. Характеристика деталей крою поясних та плечових виробів. Конструктивні лінії та зрізи. Напрямок нитки основи в деталях крою.

 10. Особливості та основні етапи виготовлення швейних виробів в умовах індивідуального виготовлення одягу.

 11. Послідовність обробки двохшовної спідниці. Підготовка і проведення примірки. Обробка спідниці після примірки.

 12. Конструювання, моделювання, проектування одягу. Основні поняття і визначення. Основні етапи конструювання.

 13. Загальна характеристика зовнішньої форми тіла людини. Основні антропометричні точки. Програма антропометричного дослідження.

 14. Призначення одягу. Основні вимоги, що висуваються до одягу. Асортимент швейних виробів.

 15. Конструктивні пояси. Основні морфологічні ознаки тіла людини. Послідовність і правила вимірювання фігури людини.

 16. Види прибавок. Фактори, що впливають на прибавки. Членування виробу по вертикалі і горизонталі.

 17. Види комірів. Параметри, що впливають на форму коміра. Вихідні дані та загальна схема побудови креслення вшивних комірів із застібкою доверху.

 18. Способи та умови переміщення нагрудної виточки. Технічне переміщення нагрудної виточки в рельєф, кокетку. Паралельне і конічне розширення деталей.

 19. Вихідні дані для побудови креслення конструкції жіночого плечового виробу. Вибір прибавок в залежності від силуету та виду виробу.

 20. Види поясних виробів. Різновидність поясних виробів за формою і силуетом. Вихідні дані, необхідні для побудови креслень деталей конструкції поясних виробів.

 21. Види рукавів за формою. Методика моделювання рукавів: „кльош”, „ліхтарик”.

 22. Асортимент білизняних тканин, їх характеристика.

 23. Класифікація текстильних волокон.

 24. Характеристика оздоблювальних матеріалів в пошитті одягу.

 25. Основні властивості текстильних волокон.

 26. Композиція одягу. Основні закони композиції одягу, їх суть.

 27. Лінії в одязі. Характеристика і призначення ліній в одязі.

 28. Принципи складання орнаментальних композицій. Класифікація орнаментальних мотивів.

 29. Пропорції в одязі. Визначення, залежність, види, лінії поділу, характеристика гармонії.

 30. Фігура людини і її пропорції. Канони і модулі в побудові фігури людини.


Основи виробництва продуктів харчування


 1. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів.

 2. Характеристика технологічного процесу обробки овочів.

 3. Технологія приготування напоїв.

 4. Централізоване виробництво рибних напівфабрикатів.

 5. Організація технологічного процесу обробки м’яса і виробництва напівфабрикатів.

 6. Організація технологічного процесу обробки морепродуктів і виробництво напівфабрикатів.

 7. Технологія приготування страв з сільськогосподарської птиці, дичини і кролика.

 8. Види кулінарної обробки продуктів.

 9. Класифікація і структура обладнання громадського харчування.

 10. Основи лікувального харчування.

 11. Перші страви. Їх значення та класифікація.

 12. Призначення, будова та експлуатація електричної плити.

 13. Призначення, будова та експлуатація машин для нарізування і протирання овочів.

 14. Призначення, будова та експлуатація холодильних шаф та камер.

 15. Технологія приготування страв з риби та морепродуктів.

 16. Технологія приготування страв з сиру та яєць.

 17. Технологія приготування страв і виробів з борошна.

 18. Технологія приготування страв і гарнірів з круп, бобових і макаронних виробів.

 19. Технологія приготування холодних страв та закусок.

 20. Характеристика столового посуду. Види сервірування столу. Основні правила сервірування столу.

 21. Процеси, які відбуваються під час кулінарної обробки продуктів.

 22. М’ясні напівфабрикати. Приготування січеної та котлетної маси.

 23. Класифікація холодних страв і закусок. Види салатів. Загальні правила їх приготування.

 24. Класифікація бутербродів та технологія їх приготування.

 25. Умови та термін зберігання харчових продуктів.

 26. Асортимент м’ясної продукції, її характеристика. Вимоги до якості м’яса та м’ясної продукції.

 27. Асортимент молочної продукції, її характеристика. Вимоги до якості молока та молочної продукції.

 28. Асортимент овочевої продукції. Вимоги до якості овочів та овочевої продукції.

 29. Асортимент рибної продукції. Вимоги до якості риби і рибної продукції.

 30. Методи дослідження харчових продуктів.


Нарисна геометрія і креслення з основами машинної графіки.

Методика навчання креслення

Практикум в навчальних майстернях


 1. Геометричні побудови, що використовуються при виконанні креслень.

 2. Перерізи: призначення, класифікація, правила виконання.

 3. Утворення розрізів: призначення, правила виконання, класифікація розрізів.

 4. Умовності і спрощення, які застосовують при виконанні креслень.

 5. Ескізи. Послідовність і правила виконання ескізів.

 6. Зображення і позначення різьб на кресленнях. Класифікація різьб.

 7. Складальні креслення. Читання складальних креслень.

 8. Виконання робочих креслень за складальним кресленням. Деталювання.

 9. Аксонометричні проекції. Види аксонометричних проекцій.

 10. Кінематичні та електротехнічні схеми. Правила читання і виконання схем.

 11. Завдання і зміст курсу «Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів.

 12. Основні форми і методи вивчення креслення в школі.

 13. Особливості методики підготовки і проведення уроків з креслення в школі.

 14. Графічні задачі на уроках креслення: класифікація, характеристика та методика розв’язування.

 15. Графічні і практичні роботи на уроках креслення в школі: зміст та методика проведення.

 16. Шляхи реалізації дидактичних принципів навчання на уроках креслення.

 17. Методика навчання учнів виконанню ескізів деталей на уроках креслення.

 18. Методика вивчення теми «Виконання та читання креслень предметів».

 19. Методика вивчення теми «Геометричні побудови під час виконання креслень» на уроках креслення.

 20. Методика вивчення теми «Технічні схеми» на уроках креслення.

 21. Способи перенесення малюнка на тканину. Фактори, від яких залежить вибір того чи іншого способу.

 22. Види швів в народній вишивці. Класифікація вишивки за прийомами виконання. Класифікація швів за своїм призначенням.

 23. Критерії, за якими оцінюють якість готового виробу: функціональність, естетичність, ергономічність, технологічність, економічність. Вимоги, що висуваються до вишитих виробів.

 24. Інструменти, пристосування та матеріали для плетіння технікою макраме. Декоративні елементи в макраме.

 25. Контрольний зразок. Способи визначення щільності. Принцип розрахунку для в’язання полотен зі скошеними боками.

 26. Розкрити суть проектування моделей одягу на базі однієї конструктивної основи. Розкрити суть муляжного методу проектування одягу.

 27. Технічне моделювання. Проблеми та етапи технічного моделювання.

 28. Технологія приготування перших страв та соусів.

 29. Технологія приготування солодких страв.

 30. Технологія приготування страв з м’яса та субпродуктів.


Теорія і методика трудового навчання


 1. Трудова підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів: сутність, мета, завдання, принципи, компоненти, зміст та умови реалізації.

 2. Психологічні основи трудової діяльності людини: сутність, структура, елементи. Дії, їх психологічна структура та види.

 3. Психофізіологічні основи процесу формування трудових навичок: сутність, закономірності, етапи та принципи.

 4. Психофізіологічні основи процесу формування трудових умінь: сутність, структура, етапи та умови.

 5. Психологічні основи суті і процесу формування та розвитку технічних здібностей у школярів в процесі трудового навчання.

 6. Політехнічні основи трудової підготовки школярів: сутність, завдання, зміст, шляхи реалізації.

 7. Особистість вчителя трудового навчання, його основні професійно-педагогічні вміння.

 8. Система дидактичних принципів трудового навчання, їх характеристика і шляхи реалізації.

 9. Системи трудового навчання, їх характеристика та особливості використання в сучасних умовах.

 10. Система організаційних форм трудової підготовки учнів, їх характеристика та особливості реалізації в загальноосвітніх навчальних закладах.

 11. Урок (заняття) як основна форма трудового навчання. Типи занять, їх структура.

 12. Методи повідомлення учням техніко-технологічних відомостей та закріплення їх на занятті. Методичні прийоми та засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на заняттях трудового навчання.

 13. Методи демонстрації об’єктів та явищ, що вивчаються, зображень та прийомів роботи на заняттях трудового навчання. Вимоги до демонстрації натуральних об’єктів та їх моделей і макетів.

 14. Методи навчання учнів практичній роботі та розвитку їх самоконтролю на заняттях трудового навчання.

 15. Метод проектів у трудовому навчанні: види, етапи, стадії та методи виконання проектів у різних вікових групах учнів.

 16. Теоретичні підходи та методичні вимоги до побудови тестів різного рівня для діагностування досвіду учнів з трудового навчання.

 17. Завдання і зміст підготовки вчителя трудового навчання до занять. Попереднє і біжуче планування занять з трудового навчання у 5-9 класах.

 18. Характеристика, мета, завдання і зміст технологічного компонента освітньої галузі „Технологія” в основній школі, згідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (від 23.11.2011 р.).

 19. Організація та обладнання шкільних майстерень і кабінетів з трудового навчання для учнів 5-9 класів. Вимоги до приміщень та ведення господарства майстерень.

 20. Завдання і зміст трудового навчання учнів 5-9 класів та їх подальше вдосконалення в сучасних умовах розвитку загальноосвітніх навчальних закладів.

 1. Зміст і методика навчання учнів 5-8-х класів конструюванню, проектуванню та виготовленню виробів з тканин.

 2. Зміст і методика вивчення учнями 5-8-х класів конструкційних матеріалів та способів їх обробки.

 3. Зміст і методика вивчення учнями 5-9-х класів основ техніки і технологій.

 4. Зміст і методика навчання учнів 9-го класу проектуванню і виготовленню комплексного виробу.

 5. Зміст і особливості методики вивчення варіативних модулів у 5-6-х класах.

 6. Зміст і особливості методики вивчення варіативних модулів у 7-9-х класах.

 7. Інтерактивні технології в трудовому навчанні: сутність, класифікація, методика організації і використання на уроках.

 8. Нетрадиційні уроки трудового навчання та креслення: сутність, класифікація, методика організації і проведення.

 9. Особистісно-орієнтовані технології в трудовому навчанні та кресленні: сутність, види, методика організації і використання на уроках.

 10. Організаційно-методичні умови проектно-технологічної діяльності учнів на заняттях з трудового навчання.список рекомендованої літератури

 1. Активные методы трудовой подготовки школьников: метод. рекомендации / Н.С.Янцур, В.Н.Ковалев, Я.А.Петров. – Ровно: РИОУП, 1991. – 88 с.

 2. Алексеев В.Е. Активизация работы по развитию технического творчества учащихся / В.Е. Алексеев. – М.: Высшая школа, 1989. – 72 с.

 3. Антонович Є.А. Художні техніки в школі: навчально-методичний посібник / Є.А. Антонович, В.І. Процвів, П.С. Свид. – К.: 1997.

 4. Антропова М.В. Работоспособность учащихся и ее динамика в процессе учебной и трудовой деятельности / М.В. Антропова. – М., 1968.

 5. Афанасьева Е.Д. Разработка единых методов конструирования одежды для стран СЭВ / Е.Д. Афанасьева. – М.: 1986. – 346 с.

 6. Бабиченко Л. В. Основы технологии пищевых продуктов / Л. В. Бабиченко. – М: Высшая школа, 1989.

 7. Бака И.И. Техническое творчество учащихся 9 и 10 классов / И.И. Бака. – К.: Рад. шк., 1984. – 80 с.

 8. Білоножко М.А. Рослинництво з основами землеробства / М.А. Білоножко, І.С. Руденко [і ін.]. – К.: Урожай, 1986.

 9. Борецкая Э.Я. Технология изготовления мужской верхней одежды: учебное пособие / Э.Я. Борецкая. – К.: Вища школа, 1988. – 224 с.

 10. Борецька Є.Я. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу / Э.Я. Борецкая, П.М. Малюга. – К.: Вища школа, 1992. – 367 с.

 11. Ботвинников О.Д. Креслення: підручник для 8-9 класів середньої загальноосвіт. шк. / О.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, І.С. Вишнепольський. – К.: Рад. шк., 1990. – 224 с.

 12. Бузов Б. А. Материаловедение швейного производства / Б.А. Бузов [и др.]. – М.: Легкая индустрия, 1978.

 13. Бузов Б.А. Материаловедение швейного производства / Б.А. Бузов, Т.А. Модестова [и др.]. – М.: Ленпромиздат, 1986. – 426 с.

 14. Былинская Н.А. Механическое оборудование предприятий общественного питания и торговли / Н.А. Былинская, Г.Х. Менсон. – М.: Экономика, 1980. – 272 с.

 15. Василевская А.П. Развитие технического творческого мышления у подростков и юношества / Л.А. Василевская, Н.А. Пономарев. – К.: Рад. школа, 1982.

 16. Василевская Л.А. Специальное рисование / Л.А. Василевская. – М.: Высшая школа, 1989.

 17. Від ремесла до творчості: збірник / упоряд. Ю. Г. Легенький. – К.: Час, 1990.

 18. Волкотруб І.Т. Бесіди про художнє конструювання / І.Т. Волкотруб. – К.: Рад. школа, 1978.

 19. Габриельянц М.А. Товароведение мяса и мясних продуктов / М.А. Габриельянц – М.: Экономика, 1974. – 350 с.

 20. Галынкер И.И. Справочник по подготовке и розкрою материалов при производстве одежды / И.И. Галынкер [и др.]. – М.: Легкая индустрия, 1980. – 272 с.

 21. Гаран В. I. Трудове навчання: практикум з обслуговуючої праці, 5 клас / В.I. Гаран, Г. М. Мамус. – Тернопіль: СМП «Астон», 1999. – 118 с.

 22. Главацкая В.И. Практикум по оборудованию предприятий общественного питания / В.И. Главацкая, И.Е. Киселева, Т.Н. Родникова. – М.: Экономика, 1984. – 161 с.

 23. Головань Ю.П. Технологическое оборудование хлебопекарных предприятий / Ю.П. Головань, Н.А. Ильинский. – М.: Пищевая пром-ть, 1979. – 384 с.

 24. Головіна М.В. Технологія крою та шиття / М.В. Головіна, В.М. Михайлець. – К.: Техніка, 1998. – 304 с.

 25. Горина Т.С. Моделирование формы одежды / Т.С. Горина. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.

 26. Горшков Ю.Е. Эксплуатация оборудования предприятий общественного питания / Ю.Е. Горшков. – М: Экономика, 1974. – 237 с.

 27. Гусакова М.А. Аплікація: навчальний посібник для вчителів педагогічного училища / М.А. Гусакова. – М.: Просвещение, 1987.

 28. Дидактика современной школы: пособие для учителя / [Б.С. Кобзарь, Г.Е. Кумарина, Ю.А. Кусный и др.]; под ред. В.А. Онищука. – К: Радянська школа, 1987.

 29. Драгилев А.И. Технологические машины и аппараты пищевых производств / А.И. Драгилев, В.С. Дроздов. – М.: Колос, 1999. – 376 с.

 30. Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в общественном питании / Р.И. Дуденко. – М.: Экономика, 1987. – 332 с.

 31. Душков Б.А. Индустриально-педагогическая психология / Б.А. Душков. – М.: Просвещение, 1987. – 208 с.

 32. Жук Ю.Т. Теоретичні основи товарознавства / Ю.Т. Жук, В.А. Жук, Н.К. Кисляк [та ін.]. – К.: Підручник, 2000.

 33. Журавлёва М.Н. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров и стандартизации / М.Н. Журавлёва. – М: Экономика, 1984. – 206 с.

 34. Журавская Н.К. Исследование и контроль качества мяса и мясопродуктов / Н.К. Журавская, Л.Т. Алехина, Л.М. Отряшенкова. – М.: Агропромиздат, 1989. – 295 с.

 35. Зак И.С. Справочник по швейному оборудованию / И.С. Зак [и др.]. – М.: Легкая индустрия, 1981. – 272 с.

 36. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников / Н.Н. Захаров. – М.: Просвещение, 1988. – 272 с.

 37. Захарчук-Чугай В. Українська народна вишивка / В. Захарчук-Чугай. – К.: Наукова думка, 1988. – 190 с.

 38. Заяс Ю.Ф. Качество мяса и м’ясопродуктів / Ю.Ф. Заяс. – Л.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 479 с.

 39. Изделия швейных фабрик. Классификация стежков, строчек и швов: ГОСТ 12807-88. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 42 с.

 40. Кальней В.А. Основы методики трудового и профессионального обучения / В.А. Кальней, В.С. Капралова, В.А. Поляков; под ред. В.А. Полякова. – М: Просвещение, 1987. – 192 с.

 41. Кара-Васильева Т.В. Полтавська народна вишивка / Т.В. Кара-Васильева. - К.: Наукова думка, 1983. – 136 с.

 42. Козлова Т.В. Основы моделирования и художественного оформления одежды / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимонова. – М: Легкая индустрия, 1979.

 43. Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма / Т.В. Козлова. – М.: МТИ, 1982.

 44. Кокеткин П.П. Промышленная технология одежды: справочник / П.П. Кокеткин. – М: Легпромиздат, 1988. – 640 с.

 45. Косилов С.А. Физиологические основы режима труда подростков / С.А. Косилов, Л.А. Леонова. – М.: Медицина, 1967. – 140 с.

 46. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. – К.: Рад. школа, 1989. – 608 с.

 47. Лабзина А. Я. Занятия по трудовому обучению: книга для учителя / А.Я. Лабзина, Е. В .Васильченко. – [2-е издание, перераб. и доп.]. – М: Просвещение, 1990. – 144 с.

 48. Литвина Л.М. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды / Л.М. Литвина, И.С. Монидова, Л.Ф. Тургановская. – М.: Легкая индустрия, 1972.

 49. Мальцева Е.П. Материаловедение швейного производства / Е.П. Мальцева. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1993.

 50. Маршалкин Г.А. Технологическое оборудование кондитерских фабрик / Г.А. Маршалкин. – [3-е изд., перераб.]. – М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1984. – 448 с.

 51. Мельник П.В. Лабораторний практикум з основ технології, обладнання та організації технологічних процесів виготовлення швейних виробів: навч. посібник / П.В. Мельник [та ін.]. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 1997. – 204 с.

 52. Мельникова Л. В. Обработка тканей: учебное пособие для учащихся 9-10 кл. / Л.В. Мельникова [и др.]. – М.: Просвещение, 1986, 1993.

 53. Методика викладання креслення у школі: посібник для вчителя / за ред. А.П. Верхоли. – К.: Рад. шк., 1989. – 128 с.

 54. Милерян Е.А. Психология формирования политехнических общетрудовых учений / Е.А. Милерян. – М.: Педагогика, 1973.

 55. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці / В.О. Моляко. – К.: Т-во "Знання" УРСР, 1989. – 48 с.

 56. Найн А.Я. Формирование и развитие технического мышления учащихся / А.Я. Найн. – М.: Высшая школа, 1983. – 72 с.

 57. Оборудование предприятий общественного питания: справочник. – М.: Экономика, 1985. – 232 с.

 58. Онищук В.А. Урок в современной школе / В.А. Онищук. – М.: Просвещение, 1981.

 59. Організація трудової підготовки учнів загальноосвітніх шкіл: метод. рекомендації / укладач О.М. Лудченко. – Радивилів, 1994. – 80 с.

 60. Осадча А.І. Громадське харчування: навчальний посібник для 10-11 кл. серед. загальн. шк. / А.І. Осадча. – [2-ге вид.]. – К.: Освіта, 1993. – 176 с.

 61. Основы теории проектирования костюма: учебн. для вузов / под ред. Т.В. Козловой. – М.: Легпромбытиздат, 1988.

 62. Пармон Ф.М. Композиция костюма: учебник для вузов / Ф.М. Пармон. – М: Легпромиздат, 1985.

 63. Педагогічна практика студентів IV курсу (за вимогами кредитно-модульної системи): методичний посібник / авт.-укл.: М.С.Янцур, А.І.Войтко, Г.І. Наумчук, О.Д. Літковець, О.М. Хоронжевський. – Рівне: РДГУ, 2008. – 84 с

 64. Пономарьов А.Х. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: навчальний посібник / А.Х. Пономарьов, І.В. Сирохман. – К.: „Лібра”, 1999.

 65. Пособие для учителя. – К.: Освіта, 1991. – 192 с.

 66. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: трудове навчання 5-12 класи. – К.: Перун, 2005.

 67. Радкевич В.О. Технологія вишивки: підручник / В.О. Радкевич, Г.М. Пащенко. – К.: Вища школа, 1997. – 303 с.: іл.

 68. Рапацевич Е.С. Формирование технических способностей у школьников / Е.С. Рапацевич. – Минск: Народная асвета, 1987. – 96 с.

 69. Рейбах Л. Б. Оборудование швейного производства / Л. Б. Рейбах [и др.]. – М.: Легпромиздат, 1988. – 288 с.

 70. Ростовский В.С. Справочник кулінара / В.С. Ростовский, В.И. Барабицкий, Р.И. Дуденко. – К.: Техника, 1984. – 159 с.

 71. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 1999. – 168с.

 72. Савостицкий А.В. Технология швейных изделий / А.В. Савостицкий [и др.]. – М: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 440 с.

 73. Сидоренко В.К. Креслення: підруч. для учнів загальноосвіт. навч. закл. / В.К. Сидоренко. – К.: Школяр, 2005. – 239 с: іл..

 74. Сирохман І.В. Товарознавство крохмалю, цукру, меду, кондитерських виробів: підручник / І.В. Сирохман. – К.: Вища школа, 1994.

 75. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник / І.В. Сирохман, І.М. Задорожний, П.Х. Пономарьов. – К.: „Лібра", 2000.

 76. Смирнова Н.А., Товароведение зерномучных и кондитерских товаров / Н.А. Смирнова, Л.А. Надежнова, Г.Д. Селезньова, Е.А. Воробьева. – М.: Экономика,1989. – 350 с.

 77. Соколов А.А. Физико-химические и биохимические основы технологи м’ясопродуктів / А.А. Соколов. – М: Пищевая промышленность, 1965. – 489 с.

 78. Справочник технолога общественного питания / [Л.М. Алешина, Л.В. Бабиченко, В.С. Баранов и др.]; общ. ред. В.С. Баранова и Г.Н. Ловачевой. – [3-е изд.перераб. и доп.]. – М.: Экономика, 1984. – 336 с.

 79. Терещук Г.В. Пізнавальні завдання з трудового навчання 5 клас: навч.-метод. посібник: у 2-х ч. / Г.В. Терещук, Ю.О. Туранов. – Тернопіль: ТДПУ, 1999-2000. – ч І. – 96 с.; ч II. – 120 с.

 80. Технологія швейного виробництва. Терміни та визначення. ДСТУ 2162- 93. – К.: Держстандарт України, 1994. – 23 с.

 81. Тимош І.М. Основи фізіології та психології праці / І.М. Тимош. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 168 с.

 82. Третьякова Н.Н. Методы обработки швейних изделий: практикум: учебн. пособие / Н.Н. Третьякова, Э.П. Турчинская. – К.: Высш. шк., 1988. – 224 с.

 83. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін / Д.О. Тхоржевський. – К.: Вища шк., 1992. – 334 с.

 84. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання: у 2 ч. / Д.О. Тхоржевський. – К.: РННЦ „ДІНІТ", 2000. – Ч І.:Теорія трудового навчання. – 248 с.

 85. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання: у 2 ч. / Д.О. Тхоржевський. – К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2000. – Ч II.: Загальні засади методики трудового навчання. – 186 с.

 86. Фельдман И.А. Советы кулінара / И.А. Фельдман. – К.: Реклама, 1983. – 128 с.

 87. Франц В.А. Швейные машины: иллюстрованое пособие / В.А. Франц, В.В. Исаев. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 184 с.

 88. Харчова і переробна промисловість: періодичні видання журналу. – 1995-2008 роки.

 89. Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе: пособие для учителей / А. С. Хворостов. – М.: Просвещение, 1981.

 90. Чебышева В.В. Психология трудового обучения / В.В. Чебышева. – М.: Высшая школа, 1983. – 239 с.

 91. Черемных А.И. Основы художественного конструирования одежды / А.И. Черемных. – М.: Легпромиздат, 1983.

 92. Шаповал М.Л. Основи стандартизації управління якістю і сертифікації: підручник / М.Л. Шаповал. – К.: 1997. – 150 с.

 93. Шорохов Е.В. Композиция: учебн. для студентов худож. граф. фак. пед. ин-тов / Е.В. Шорохов. – [2-ое изд., пер. и доп.]. – М.: Просвещение, 1986. – 207 с., ил.

 94. Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования / П.Е. Шпара, И.П. Шпара. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – К.: Высшая школа, 1989. – 247 с; 26 таблица, 125 ил.

 95. Янцур М.С. Класифікація, аналіз та опис професій з практикумом: навчально-монографічний посібник / М.С. Янцур. – Рівне: РДГУ, 2006. – 250 с

 96. Янцур М.С. Організація трудового навчання учнів VIII-IX класів на навчально-виробничій базі: монографія / М.С. Янцур. – Рівне: РДГУ, 2005. – 104 с.

 97. Янцур М.С. Основи професіографії / М.С. Янцур. – К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ, 1996. – 224 с.

 98. Янцур М.С. Практикум з теорії і методики трудового й професійного навчання: навчальний посібник для студентів, вчителів та майстрів трудового і виробничого навчання / М.С. Янцур. − Рівне: РДГУ, 2000. – 161 с., з іл.

 99. Янцур М.С. Практикум з теорії трудового навчання: навчальний посібник: для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта” / М.С. Янцур. − Рівне: РДГУ РВВ, 2010. − 160 с.: іл.

 100. Янцур М.С. Теорія трудового навчання: навчальний посібник: курс лекцій. Для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта” / М.С. Янцур. − Рівне: РДГУ РВВ, 2010. − 395 с., іл.


^ ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС

Тексти лекцій на CD ROM, відеофільми про виробничі процеси на CD ROM, сайти в Інтернеті про галузі економіки України www.nbuv.go/ua, hup://www/cippe edu-ua.net/akt.htm, www.udl.org.ua, www.education.gov.ua, www.students.net.ua, www.school.edu-ua.net, www.kariera.in.ua, trudove.org.ua/, ped.sumy.ua/, ped-inform.org.ua/, it-n.ru/, kreslennya.com/, ostriv.in.ua/, rybaulina-ol.narod.ru/, disted.edu.vn.ua/, комп’ютерні програми «AutoCAD» і «Компас», www.liveintemet.ru/tags/вязання, veazannya.org.ua/, www.arachna.net.ua/collection.php, www.youtube.com/playlist, lady.in.ua/2012/08, lady.tochka.net/ua/26721, vk.com/club17883763, uzorozu.net.ua/, uk.wikipedia.org/wiki/Вязання, ru.wikipedia.org/wiki/Макраме, stranamastov.ru/takxonomy/term/750, makramexa.com/, www.e-realing.org.ua/, www.babyblog.ru/community/lenta.../1411, www.1001uzor.com/makrame/index.html, vse-sama.ru/makrame/blog/html, www.liveintermet.ru/tags/макраме/, www.darievna.ru/tag/макраме, http://laby.tochka.net/gurman/, http://www.vkysno.kiev/ua/, http://www.myasu.net/, http://kuhar.com.ua/, http://yapovar.com/, http://tandir.org.ua/, http://menu.at.ua/, http://www.povarishka.com/, http://kuking.net/, http://www.e-cook.org.ua/, http://www.smachno.ua/, http://cookingzone.net/, http://www.good-cook.ru/, http://dreamfood.com.ua/, http://culeo-blog.net.ua/, http://videoreceptiru/, http://www.liveinternet.ru/users/mina13/post127852603/pfge1.html, gastromag.ru, edimdoma.ru, millionmenu/ru, eda-server.ru, kuking.net, kulina.ru, food-world.ru, cook.denek.net, 1001recept.com, peteris.narod.ru, mvr.e-stile.ru, vkusno.kiev.ua, premial.ru, sestrenka.ru, kedem.ru, kylunar.ru, ekulinar.ru, valksoft.narod.ru, vkyysno.ru, allcooking.ru, meals.ru, cooking.ru, zaprostoeda.ru, allsweet.net, slastenka.ru, sladka.ru, zakusi.com, coyc.ru, e-mail: info@pedpresa.com.ua, http://book.osnova.com.ua, e-mail:pochta2@osnova.com.ua, www.osvita-ukrainy.com.ua, e-mail:admin@ped-pressa.kiev.ua.
Схожі:

\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301 iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301 iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301 iconЗатверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” спеціальності 01010301 "Технологічна освіта (технічна праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301 iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301 iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301 icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” зі спеціальності 01010301 «Технологічна освіта»(обслуговуюча праця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301 iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. "27" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 01010301 "Технологічна освіта (технічна праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301 icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового
Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 01010301 "Технологічна освіта (обслуговуюча праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301 icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М «27» лютого 2012 року програма фахового випробування
Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 010103 «Технологічна освіта» (обслуговуюча праця) на основі освітньо-кваліфікаційного...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301 iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. " " 2013 р. Програма фахового випробування
Укладачі: А. О. Сяський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи