Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую»
Скачати 129.2 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую»
Дата13.09.2012
Розмір129.2 Kb.
ТипПояснювальна записка


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра всесвітньої історії


«Затверджую»

Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету

проф. Р.М. Постоловський


27 лютого 2012 р.


Програма

співбесіди з історії


для вступників

до Рівненського державного гуманітарного університету


Рівне – 2012


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма із всесвітньої історії передбачає виявлення знань вступників з предмету, який вивчався на різних навчання у загальноосвітній школі. Програму складено із врахуванням вимог і змісту навчання відповідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Програма охоплює всі шкільні курси всесвітньої історії, передбачає перевірку знань щодо економічного, соціального, політичного, культурного і духовного розвитку людства від первісного ладу до сьогодення. Передбачено розкриття процесів історичного розвитку, діяльність історичних діячів.

Вступник повинен уміти характеризувати події, факти, встановлювати взаємозв’язок між ними, оцінювати їх.

Вступники повинні володіти термінами: давати визначення, оперувати ними.


^ ЗМІСТ

Первісне суспільство

Хронологічні рамки історії Стародавнього світу, періодизація первісного суспільства. Походження людини. Етапи антропогенезу. Форми господарювання первісної людини. Суспільна організація та організація влади, виникнення держав. Духовна культура.


^ Розвиток країн Стародавнього світу

Передня Азія. Природа Межиріччя. Зайняття населення. Перші держави. Вавилон. Нововавилонське царство. Навуходоносор. Ассирійське царство і його доля. Перське царство. Завоювання. Внесок країн Передньої Азії і Месопотамії у світову культуру.

Давній Єгипет. Природа та її вплив на розвиток народу. Утворення держави. Періодизація історії. Управління державою. Фараон і знать, селяни і ремісники. Єгипетські завоювання. Господарство. Рабовласництво і занепад Єгипту. Релігія. Найновіші досягнення давньоєгипетської цивілізації. Культура.

Східне Середземномор’я. Фінікія: міста-держави. Ізраїльсько-Іудейське царство – розвиток, занепад. Біблія. Царювання Давида, Соломона.

Виникнення цивілізації в Індії. Культура Індії. Природа. Господарство і життя індійців.

Прихід аріїв. Сільська община. Визвольна війна за незалежність під керівництвом Чандрагупти. Країна за часів царя Ашоки. Культура і релігія. Варни і касти.

Прихід аріїв. Виникнення держави. Варни, касти. Розквіт Індії за царя Ашоки. Давній Китай. Утворення держави. Джерела до вивчення історії Китаю. Розвиток господарства. Династична боротьба. Боротьба царств. Виникнення імперії. Шіхуанді. Династія Хань. Народні рухи. Культура Давнього Китаю.

Античність. Стародавня Греція. Роль природи. Кріт. Мінойсько-ахейська палацова цивілізація у ІІ тис. до н.е. Життя греків у XI-IX ст. до н.е. Розвиток господарства. Греко-перські війни. Основні напрями і результати Великої грецької колонізації. Афінська демократія. Реформи. Солон. Клісфен. Перікл. Характерні риси політичного устрою Афін, Спарти. Походи Олександра Македонського. Елліністичний етап в історії Греції. Культура Греції. Міфи. Олімпійські ігри. Гомер, Геродот, Сократ. Аристотель.

Давній Рим. Царська доба в історії Римської держави. Римська республіка V ст. до н.е. Боротьба плебеїв за свої права. Рим у боротьбі за Середземномор’я. Становлення імперії: принципат і домінат. Основні віхи християнізації Римської імперії. Поділ імперії на Західну і Східну. Криза держави. Особливості римської системи державного правління часів республіки та імперії, господарство, побут римлян. Рабство. Персоналії: Ганнібал, брати Граки, Спартак, Гай Юлій Цезар, Цицерон, Октавіан Август, Нерон, Костянтин: Марк Траян. Культура. Причини занепаду Західної Римської імперії.


^ Середньовічне суспільство

Велике переселення народів. Утворення “варварських королівств”. Імперія Карла Великого та її поділ.

Феодальна роздробленість. Створення Священної Римської імперії. Походи норманів V-XI ст. Суспільний лад англосаксів. Лицарські замки. Середньовічне село: феодал і селянин. Культура Західної і Центральної Європи.

Розселення слов’ян. Утворення слов’янських держав. Візантійська імперія в VІ-XI ст. Імперія Юстиніана. Боротьба із зовнішніми ворогами у VІІ-XI ст. Побут жителів. Церква і релігія.

Мусульманські держави у VІІ-XI ст. Виникнення ісламу і об’єднання арабів. Мухамед. Завоювання арабів. Арабський халіфат при Омейядах, Аббасідах.

Середньовічне місто. Становлення, розвиток, господарство, ремесла. Боротьба міст із сеньйорами. Торгівля і фінансова справа в Європі. Структура середньовічного суспільства. Міські комуни. Особливості світогляду городян. Теорія трьох станів.

Католицька церква в XI – XIІІ ст. Папська влада, клюнійський рух. Григорій VІІ. Християнська мораль. Єретики. Інквізиція. Християнізація Європи. Боротьба церкви з єретиками. Наслідки християнізації Європи. Хрестові походи та їх наслідки.

Утворення централізованих держав у Західній Європі. Початок об’єднання Франції. Правління Філіпа IV Красного. Столітня війна. Вільгельм Завойовник. Жанна Д’Арк. Об’єднання Франції.

Англія. Посилення королівської влади XI – XIІ ст. Велика хартія вольностей. Виникнення парламенту. Норманське завоювання. Генріх ІІ Плантагенет.

Утворення священної Римської імперії. “Наступ на Схід”. Закріплення територіальної роздробленості. Оттон І. Італійські міські республіки. Мусульманська Іспанія. Реконкіста. Утворення Іспанського королівства. Фердинанд та Ізабелла.

Культура. Витоки середньовічної культури. Школи і університети. Книгодрукування. Архітектура. Ренесанс. Особливості культури Середньовіччя.

Слов’яни. Прийняття християнства. Держави Центральної і Східної Європи. Особливості державного управління, соціальна структура суспільства. Гуситські війни. Ян Гус. Польське королівство. Розпад Київської Русі. Північно-Східна Русь у XII – першій половині XIV ст. Утворення Московської держави. Утворення Османської імперії. Загибель Візантійської імперії. Мехмед ІІ, Кирило і Мефодій, Дмитрій Донськой. Угорщина.

Індія, Китай, Вторгнення мусульман. Боротьба з монголами. Делійський султанат. Імперія Великих моголів. Побут населення Індії. Зміцнення держави в Китаї. Побут і мораль населення. Японія. Державна влада. Самураї. Камікадзе. Воюючі провінції. Перське царство. Основні здобутки культури.

Великі географічні відкриття. Доколумбові цивілізації Америки. Передумови та наслідки Великих географічних відкриттів. Нова карта світу західноєвропейців. Шлях до Індії. Завоювання Нового світу. Перші колонії. Х.Колумб, Васко да Гама, А.Веспуччі, Ф.Магеллан.


^ Нова історія

Розвиток капіталізму в країнах Західної Європи. Господарство. Технічні вдосконалення. Мануфактура. Сільське господарство. Торгівля. Процес первинного нагромадження капіталу. Формування нових суспільних відносин. Виникнення нації.

Реформація і Контрреформація. Реформація і селянська війна в Німеччині. Аугсбурзький мир. Поширення Реформації та Контрреформація. Характерні риси реформаційних учень, 95 тез М.Лютера. Тридентський собор. Орден єзуїтів. Т.Мюнцер. Ж.Кальвін, І.Лойола. Значення Реформації і особливості Контрреформації.

Ранній французький абсолютизм. Французький абсолютизм за Людовика XVI. Класицизм. Релігійні війни.

Іспанія XVI ст. Приєднання Португалії. Народна революція в Нідерландах. Створення держави. З’єднані провінції. Міжнародні відносини в XVI ст. Тридцятилітня війна. Вестфальський мир.

Англія. Буржуазна революція середини XVIІ ст. Процес обгородження. Королівська реформація. Династія Стюартів. Початок революції. Громадянські війни. Республіка у Англії. Протекторат Кромвеля. Реставрація Стюартів. Славна революція.

Австрія. Правління Марії Терезії. Реформи Йосипа ІІ. Нові цінності у житті суспільства. Росія. Реформи Петра І. Епоха Катерини ІІ. Особливості “освіченого” правління. Поділи Речі Посполитої.

Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність. Проголошення незалежності. Утворення США. Характерні риси Конституції. Дж.Вашингтон. В.Франклін. Т.Джефферсон.

Доба Просвітництва. Характерні риси доби. Зміни у господарському, політичному житті, розвиток духовної сфери. Просвітництво. Утвердження парламентаризму.


^ Країни світу наприкінці XVIII-XIX ст.

Велика Французька революція кінця XVIII ст. Повстання в Парижі. Декларація прав людини і громадянина. Встановлення республіки. Реформи. Якобінська диктатура. Директорія. Значення революції.

Франція за часів Наполеона. Кодекси. Наполеонівські війни. Віденський конгрес та його рішення.

Розвиток країн Європи. Промисловий переворот. Чартизм у Англії. Вікторіанська доба. Ірландське повстання. Тред-юніони.

Революційний рух в Європі середини XIX ст. Революції в Франції, Австрії, Німеччині, Італії та інших країнах, їх наслідки. Національно-визвольна боротьба на Балканах.

Австрія. Становлення дуалістичної монархії. Громадянська війна у США 1861-1865 рр. Реконструкція Півдня. Економічне піднесення країни. Ліквідація рабства.

Об’єднання Німеччини в 1871 році. Внутрішня і зовнішня політика Отто фон Бісмарка. Об’єднання Італії та його значення. Росія у XIX ст. Повстання декабристів. Модернізація імперії. Скасування кріпосного права. Реформи другої половини XIX ст. та їх наслідки.

Доба Мейдзі в Японії. Реформування економічного та суспільно-політичного життя. Китай у другій половині XIX ст.

Суспільно-політична думка Європи: соціалізм, марксизм.

Розвиток капіталізму в другій половині XIX ст. Науково-технічна революція та її наслідки. Монополізація економіки. Нові класи і суспільні верстви. Політичний розвиток провідних держав світу в останній третині XIX ст. Завершення формування індустріальних суспільств. Виникнення великих корпорацій.

Міжнародні відносини в 1871-1914 рр. Роль США. Завершення територіального поділу світу. Троїстий союз. Антанта.

Культура народів світу наприкінці XVIII-XIX ст. Духовне життя. Мистецтво. Розвиток науки і техніки. Повсякденне життя людей.


^ Світ у XX ст. – на початку XXI ст.

Перша світова війна. Причини, привід, початок. Військові кампанії та основні битви 1914-1918 рр. Завершення війни та її результати. Паризька мирна конференція. Версальсько-Вашингтонська система договорів. Ліга Націй. Розпад багатонаціональних імперій, утворення нових незалежних держав.

Економічний і політичний розвиток держав у 20-х – 30-х рр. XX ст.: Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Іспанії, країн Центральної і Південно-Східної Європи, Китаю, Індії.

Радянська Росія і Радянський Союз у міжвоєнний період. Революції в Росії у 1917 р. Громадянська війна. Політика воєнного комунізму. НЕП. Утворення СРСР. Індустріалізація. Колективізація. Культурна революція. Голод 1932-1933 рр. Репресії. О.Керенський, В.Ленін, Й.Сталін, Л.Троцький.

Революції 1918-1919 рр. в Німеччині, розпад Австро-Угорщини. Загострення суперечностей в капіталістичних державах. Тоталітаризм, фашизм, нацизм. Міжнародний робітничий рух. Роль політичних партій. Економічний розвиток капіталістичних країн. Криза 1929-1933 рр. “Новий курс” Ф.Д.Рузвельта. Міжнародні відносини в 30-ті роки XX ст. Створення двох вогнищ війни. Спроби створення системи колективної безпеки. Англо-франко-радянські переговори у Москві 1939 р. Радянсько-німецьке зближення. “Пакт Молотова-Ріббентропа”, таємний протокол.

Найновіші досягнення науки і техніки у перші десятиріччя XX ст. Основні ідеї і течії у розвитку культури. Передумови виникнення “масової культури”. Олімпійський рух.

Друга світова війна. Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Воєнні дії в Європі, світі. План “Барбаросса”. Напад Німеччини на СРСР. Воєнні дії 1941-1945 рр. у світі. Рух Опору. Головні бойові операції. Дипломатичні відносини. Завершальний період війни в Європі, Азії. Підсумки і наслідки війни. Визначні політичні і воєнні діячі в роки війни. Конференції Великої трійки трьох союзних держав.

Зміни у світі після Другої світової війни. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини. Створення ООН. Нюрнберзький та Токійський процеси над воєнними злочинцями. “Холодна війна”. Формування військово-політичних блоків.

США у 1945 р. – поч. XXI ст. “Ера Ейзенхауера”. Маккартизм. Негритянський рух у 60-х рр. Дж.Кеннеді, Л.Джонсон, Р.Нікон. США у 80-х – 90-х рр. Рейганоміка. “Зоряні війни”.

Канада у другій пол. XX ст. – поч. XXI ст. Проблема Квебеку. Українсько-канадські відносини.

Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. План Маршалла. Німеччина у 1945-1949 рр. Створення ФРН і НДР. Доктрина Л.Ерхарда. Об’єднавчі процеси в Німеччині. Г.Коль. Г.Шредер. Зовнішня політика ФРН на рубежі XX – XXI ст.

Велика Британія. Внутрішня і зовнішня політика урядів у 40-і – 70-ті рр. XX ст. Неоконсерватори. Тетчеризм. “Третій шлях” Т.Блера. Пріоритети зовнішньої політики.

Франція. Соціально-економічний та політичний розвиток Четвертої Республіки. Становлення П’ятої Республіки (1958 р.). Шарль де Голль. Зовнішні орієнтири держави наприкінці XX – XXI ст.

Італія. Італійське “економічне диво”. Боротьба з мафією. Економічний і політичний розвиток країни в кінці XX – XXI ст.

Інтеграційні процеси в Європі др. пол. XX ст. – поч. XXI ст. – здобутки та невдачі. Європейський союз.

СРСР у другій половині XX ст. Відбудова економіки. Продовження репресій 1945 – 1953 рр. “Хрущовська відлига”. Антипартійна група. “Застій”, “Перебудова”. Дисидентський рух. Антидержавний путч 1991 р. Розпад СРСР. Росія 1991 р. – поч. XXI ст.

Країни Центральної та Східної Європи у 1945 р. – поч. XXI ст. Становлення прорадянських режимів. Утворення світової системи соціалізму. Антитоталітарні рухи. Кризові явища 60-х – 70-х рр., демократичні революції, їх особливості. Основні тенденції посткомуністичного розвитку. Розпад Югославії. Роль у міжнародних відносинах.

Країни Латинської Америки у другій половині XX ст. – поч. XXІ ст. розвиток країн після війни. Військові перевороти та диктаторські режими. Революції в країнах регіону: Куба, Чилі. Встановлення конституційного ладу в низці країн. Проблеми економічного розвитку. Інтеграційні процеси в країнах. Українці в країнах регіону.

Країни Азії та Африки в другій половині XX ст. – поч. XXІ ст. Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи розвитку. Культурно-цивілізаційні утворення. Міжнародні об’єднання.

Японія. Повоєнне реформування країни. Внутрішня і зовнішня політика країни наприкінці XX ст. – поч. XXІ ст.

Китай. Проголошення КНР. Соціальний, економічний, політичний розвиток. Культ особи Мао Цзедуна. Реформування економіки Китаю наприкінці XX ст. – поч. XXІ ст.

Індія. Деколонізація. Курс Дж.Неру та Індіри Ганді у розвитку країни. Внутрішня і зовнішня політика наприкінці XX ст. – поч. XXІ ст.

Країни Південно-Східної Азії. Національно-визвольний рух. Американо-в’єтнамська війна. “Червоні Кхмери” у Камбоджі та їх діяльність.

Країни Африки, Азії. Боротьба народів континенту за незалежність. Крах апартеїду. Економічний, соціальний, політичний розвиток країн наприкінці XX ст. – поч. XXІ ст. Найважливіші віхи повоєнного розвитку Ірану, Афганістану. Пакистану. Радянсько-афганський конфлікт. Утворення держави Ізраїль. Близькосхідна проблема, спроба її врегулювання.

Міжнародні відносини у другій половині XX ст. – поч. XXІ ст. Виникнення і розгортання біполярного світу. “Холодна війна”. Створення військових блоків. Міжнародні конфлікти у 40-х – 80-х рр. Проблеми роззброєння. Гельсінки 1975 р. Нове політичне мислення. Перехід країн до співробітництва. Внесок України щодо атмосфери безпеки у світі.

Культура у другій половині XX ст. – поч. XXІ ст. Основні напрями НТР. Наукові відкриття, нові галузі науки, нові технології. Інтеграція науки і виробництва.

Зміни в соціальній сфері країн світу. Провідні країни і країни, що розвиваються. Становлення інформаційного суспільства. Роль гуманітарних наук. Основні тенденції їх розвитку. Глобальні проблеми сучасності. Вплив культури на утвердження загальнолюдських цінностей.


^ Поняття і терміни, які повинен знати вступник:

Стародавній світ, цивілізація, духовна культура, мистецтво, релігія, матеріальна культура, археологічна культура, історичне джерело, кам’яний вік, залізний вік, збиральництво, полювання, рільництво, скотарство, ремесло, рід, плем’я, родова община, сусідська община, вождь, анімізм, тотемізм, фетишизм, магія, наскельний живопис.

Бюрократичний апарат, держава, ієрогліф, папірус, іригаційне землеробство, Біблія, епос, клинопис, місто-держава, імперія, іудаїзм, колонізація, веди, варни, касти, індуїзм, буддизм, легізм, конфуціанство.

Античність, еллінізм, поліс, тиранія, аристократія, олігархія, демократія, метрополія та колонії, акрополь, філософія, республіка, вето, патриції, плебеї, сенат, форум, тріумф, провінція.

Християнство, церква, парламент, реконкіста, феодал, стани, станово-представницька монархія, ремесло, цех, гільдія, єретик, інквізиція, іслам, халіфат, коран, епоха Відродження, гуманізм, гуситські війни, яничари, султанат, великі географічні відкриття, революція цін, мануфактура, буржуазія, абсолютизм, протекціонізм, індульгенція, реформація, контрреформація, протестантизм, релігійні війни, національно-визвольна війна, високе Відродження, гравюра, бароко, сейм, прикази, самодержавство.

Оприччина, Земський собор, революція, протекторат, конституційна монархія.

Промисловий переворот, фабрика, освічений абсолютизм, класицизм, сенат, синод, дворянство, декларація незалежності, федерація, президент, конгрес, аграрний переворот, парламентаризм, технічний прогрес, інтервенція, національно-визвольний рух, бонапартизм, кодекс “Наполеона”, коаліція, 100 днів Наполеона, священний союз, політика вільної торгівлі, реставрація, західники і слов’янофіли, національне відродження, “Весна народів”, ідеологія, лібералізм, консерватизм, плантаційне господарство, колоніалізм, абсолюціонізм, громадянська війна, доктрина Монро, двопартійна система, тероризм, терпіни, сипаї.

Індустріальне суспільство, науково-технічна революція, капіталізм емансипація, територіальний поділ світу, панамериканізм, урбанізація, мілітаризація, репарації, шовінізм, проспериті, велика депресія, авторитаризм, тоталітаризм, фашизм, нацизм, народний фронт, Тимчасовий уряд, раднарком, більшовизм, режим “санації”, судейська проблема, етатизм, гандізм, аншлюс, Мюнхенська угода, антикомінтернівський пакт, модернізм, авангардизм, масова культура, кінематограф, джаз, мюзикл, олімпійський рух, Друга світова війна, план “Барбаросса”, Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу, антисемітизм, блискавична війна, нацистський “новий порядок”, рух Опору, Голокост (“Шоа”), антигітлерівська коаліція, другий фронт, Велика трійка, колабораціонізм, холодна війна, розрядка, військово-політичні блоки, нове політичне мислення, доктрини “Стримування комунізму” і “відкидання комунізму”, маккартизм, рейганоміка, Неоконсерватизм, економічне диво, соціальне ринкове господарство, тетчеризм, неолібералізм, Європейська інтеграція, нова східна політика, відлига, дисидентський рух, гласність, Біловезька угода, СНД, соціалістичний табір, РЕВ, Варшавський договір, “Празька весна”, “Оксамитова революція”, солідарність, “Шокова терапія”, великий стрибок, культурна революція, рух неприєднання, НТР, постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, соціалістичний реалізм, неореалізм, поп-арт, глобальні процеси та проблеми, ЮНЕСКО.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую»
Програма із всесвітньої історії передбачає виявлення знань вступників з предмету, який вивчався на різних навчання у загальноосвітній...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую»
Програма із всесвітньої історії передбачає виявлення знань вступників з предмету, який вивчався на різних навчання у загальноосвітній...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет історико-соціологічний факультет кафедра історії України, всесвітньої історії
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 02030201: «Історія*» (на основі кваліфікаційного рівня «Бакалавр»)...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Спеціаліст" за галуззю знань 0401 "Природничі науки" зі спеціальності 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма співбесіди з "географії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр". – Рівне: рдгу,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи