Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук
Сторінка1/5
Дата13.09.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Історико-соціологічний факультет

Кафедра політичних наук


Затверджую»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

проф. Постоловський Р.М.

_______________________

27” лютого 2012 р.


Програма фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня „СПЕЦІАЛІСТ”

за напрямом підготовки 0301 „Соціально-політичні науки”

зі спеціальності 7.03010401 „Політологія”


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


Рівне – 2012


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні науки» зі спеціальності 7.03010401 «Політологія»/ Укладачі: к.політ.н., доц. Черній А.Л., к.політ.н., доц. Хаврук І.А. – Рівне:РДГУ. – 2012 р.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, які розкривають зміст фахової підготовки вступників, охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані літературні джерела.


Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри політичних наук (протокол № 2 від 27 січня 2012 р.)


Програма фахового випробуванняскладена на основі нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Завдання фахового випробування з «Політології» – перевірка рівня фахової підготовки вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційцний рівень бакалавра.

Відповіді вступників повинні продемонструвати:

  • знання основних положень програми курсу;

  • знання категоріального апарату політичної науки;

  • знання політичної теорії, що є основою політичної науки й важливою складовою частиною їх професійної освіти;

  • розуміння основних світових і вітчизняних політологічних шкіл, концепцій і напрямків;

  • розуміння політичних відносин і політичних процесів;

  • розуміння сенсу і основних напрямків розвитку світового політичного процесу, геополітичної ситуації, місця, ролі й статусу України в сучасному світі;

  • навички політичної культури;

  • вміння застосовувати політичні знання у професійній і громадській діяльності.


^ Оцінювання знань на іспиті

При оцінці знань вступників фахова атестаційна комісія керується критеріями, розробленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, в основу яких покладено повноту і правильність відповідей.

Оцінкою «відмінно» (181-200 б.) оцінюється повна, правильна, ґрунтовна відповідь на запитання програмного матеріалу, що передбачає логічність і послідовність викладу матеріалу, володіння термінологією; показує вміння повно й глибоко використовувати теоретичні знання, застосовувати принцип об‘єктивності при аналізі основних теоретичних проблем політичної науки, що виражає необхідність неупередженого, наукового підходу до політичної дійсності, її пізнання і практичного перетворення; опрацювання основної та додаткової літератури з політології.

Оцінкою «добре» (152-180 б.) оцінюється правильна і обґрунтована відповідь, з якої видно, що вступник знає й розуміє теоретичний матеріал, володіє необхідними навичками, не допускає суттєвих помилок при відповіді на всі питання, застосовуючи при цьому приклади з політологічної практики.

Оцінка «задовільно» (124-151 б.) виставляється за відповідь, яка відповідає змісту програмного матеріалу, але є неповною і неточною у визначенні понять, свідчить про неповне розуміння основних положень програмного матеріалу, за відповідь, що не містить аналізу фактичного матеріалу і свідчить про те, що знання вступника мають фрагментарний, поверховий характер. Таку оцінку виставляють також у випадку недостатнього обгрунтування, нечіткого і непослідовного викладення відповіді на поставлені питання.

Оцінка «незадовільно»(106-123 б.) виставляється за неправильну відповідь, яка не відповідає змісту програмного матеріалу та свідчить про нерозуміння його основних положень.

Оцінка відповіді кожного вступника обговорюється колегіально всіма членами державної атестаційної комісії, що були присутні при складанні вступниками фахового випробування. Всі позитивні оцінки включаються у протокол засідання державної атестаційної комісії та вносяться у екзаменаційний лист вступників, що склали іспит.


^ ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ


ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ


Тема 1. Політика – феномен суспільного життя

Політика як соціальне явище. Місце теорії політики в системі наук про суспільство. Предмет, методи і категорії політичної науки. Об’єкт і предмет політичного дослідження. Загальна теорія політики – наука про сутність політичного життя, закономірності політики та політичної діяльності, розвиток політичного процесу. Основні категорії і поняття науки про політику, їх специфіка.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет історико-соціологічний факультет кафедра історії України, всесвітньої історії
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 02030201: «Історія*» (на основі кваліфікаційного рівня «Бакалавр»)...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма співбесіди з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи