Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня icon

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
Скачати 198.91 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
Дата13.09.2012
Розмір198.91 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра хореографії


«Затверджую»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

_________проф. Постоловський Р.М.

«27» лютого 2012 р.


Програма фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ»

за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво»

зі спеціальності 7. 02020201 «Хореографія»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

«БАКАЛАВР»


Рівне – 2012
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 7. 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». / Укладачі: Годовський В.М. професор, кандидат пед. наук, зав.кафедрою хореографії РДГУ, Пуйов В.М. доцент, Горбачук Р.Л. ст. викладач, Шингер В.В. викладач. – Рівне: РДГУ. – 2012.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, які розкривають зміст фахової підготовки вступників, охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані літературні джерела.


^ Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою хореографії

(протокол № 5 від 18.01.2012 р.).


Пояснювальна записка


Основною метою фахового випробування є перевірка теоретичних знань та рівня виконавських умінь та навичок з хореографії.

Фахове випробування проводиться у формі співбесіди та практичного показу.

Вступники повинні володіти теоретичними знаннями і практичними навичками постановки хореографічних композицій різних жанрів та стилів, використовуючи різноманітний танцювальний і музичний матеріал, застосовувати широкий арсенал хореографічних засобів і прийомів; володіти теоретичними та практичними основами збору та обробки хореографічного фольклору; вміти компонувати музичний матеріал, працювати з концертмейстером, володіти розвинутою, творчою фантазією та вмінням практично втілювати творчі задуми у хореографічних композиціях.

^ На фаховому випробуванні:

Вступники повинні пояснити правила виконання рухів, музичної розкладки, поступовість вивчення від простого до складного, вказати, на які групи м’язів, суглобів впливають дані рухи, проаналізувати техніку та манеру виконання танцю, а також повинні самостійно скласти комбінації біля станка та посеред зали і тим самим підтвердити свої відповіді.

Практичний показ самостійно створених хореографічних номерів включає в себе хореографічні мініатюри, як запропонована форма танцювального номеру, створюються на довільну тему. Показ дає можливість продемонструвати рівень виконавської майстерності вступника і його знання з теорії побудови хореографічного номеру та вміння працювати з музичним матеріалом.

Знання і уміння вступників, виявлені під час співбесіди, оцінюються за 200-бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне питання.


^ Зміст фахового випробування.


Спеціалізація «Сучасна хореографія»

Фахове випробування зі спеціальності складається з теоретичної та практичної частин.

Питання теоретичного характеру, дають змогу виявити рівень знань вступників з дисциплін “Мистецтво балетмейстера”, “Історія світового та вітчизняного хореографічного мистецтва”, «Теорія та методика викладання модерн танцю», «Теорія та методика викладання джаз-модерн танцю», «Теорія та методика викладання джаз та афро-джаз танцю», «Композиція сучасного танцю та імпровізація».

Вступники повинні володіти теоретичними знаннями і практичними навичками постановки хореографічних композицій різних жанрів та стилів, використовуючи різноманітний танцювальний і музичний матеріал, застосовувати широкий арсенал хореографічних засобів і прийомів; володіти теоретичними та практичними основами збору та обробки хореографічного фольклору; вміти компонувати музичний матеріал, працювати з концертмейстером, володіти розвинутою, творчою фантазією та вмінням практично втілювати творчі задуми у хореографічних композиціях.

Теоретична частина іспиту охоплює такі розділи:

 • хореографія як вид мистецтва та її виразні засоби;

 • формування танцювальної культури світу;

 • види сценічного танцю та характеристика їх виразних засобів;

 • музика у хореографічному творі;

 • основні закони драматургії;

 • робота балетмейстера над створенням хореографічного твору;

 • взаємозв’язок танцювальної лексики, малюнку, художнього образу в хореографічному творі;

 • хореографічний образ і робота балетмейстера над його створенням;

 • сюжетний танець і процес його створення від задуму до практичного втілення.Питання з теорії та методики викладання сучасної хореографії охоплюють такі розділи:

 • основні етапи розвитку модерн танцю;

 • основні етапи розвитку джаз-модерн танцю;

 • видатні хореографи модерн та джаз-модерн танцю;

 • основні принципи модерн та джаз-модерн танцю;

 • побудова уроку модерн та джаз-модерн танцю;

 • імпровізація як танцювальна техніка;

 • основні етапи розвитку танцювальної імпровізації;

 • основні принципи композиції сучасної хореографії.

Вступники повинні вміти пояснити правила виконання рухів, музичної розкладки, поступовість вивчення від простого до складного, вказати, на які групи м’язів, суглобів впливають дані рухи, проаналізувати техніку та манеру виконання модерн та джаз-модерн танців, а також повинні самостійно скласти комбінації біля станка та посеред зали і тим самим підтвердити свої відповіді.


^ Критерії оцінювання фахового випробуванняКритерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання 100-200 балів

Значення оцінка

вступник виявляє особливі здібності, має високий показник знань теоретичного матеріалу, вміє самостійно узагальнювати знання, правильно використовує набуті знання і уміння для побудови відповіді, переконливо аргументує відповідь, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку. вступник має високий показник вмінь та навичок з хореографії, володіє розвинутою творчою фантазією та вмінням практично втілювати творчі задуми у хореографічних композиціях, впевнено та вміло демонструє високий рівень технічної підготовки, майстерно використовує різноманітний танцювальний і музичний матеріал володіє виразними засобами хореографії, вільно володіє координацією тіла, передає характер та манеру виконання художнього образу.
5181 - 200


Відмінно

вступник правильно і глибоко розуміє суть питання, вміє проявити знання у даному питанні, вміє зіставляти. Узагальнювати систематизувати інформацію, самостійно виправляє допущені помилки та має власний підхід до поставленого питання. вступник добре зорієнтований у матеріалі, вміє застосувати широкий арсенал хореографічних засобів і прийомів, має хороші технічні можливості, хоча допускає деякі помилки, що заважають оцінити його краще. Володіє відповідними технічними вміннями з хореографії, але дещо невпевнений.
4152-180

Добре

вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, може виправляти власні помилки, серед яких є значна кількість суттєвих, основну відповіді відтворює на репродуктивному рівні.

вступник володіє практичними навичками в постановки хореографічних композицій, але невміло використовує набуті знання, має задовільний рівень підготовки з хореографії: у практичному виконанні завдань допускає суттєві помилки.
3124-151

Задовільно

вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, елементарного поняття, відповіді невірні, що демонструють нерозуміння суті запропонованого питання.

вступник демонструє недостатні знання у постановці хореографічних композицій різних жанрів та стилів. Слабо підготовлений технічно, невпевнений у виконанні практичних вправ.
2106-123

Незадовільно


Практична частина іспиту передбачає практичний показ самостійно створених хореографічних номерів. Хореографічні мініатюри, як запропонована форма танцювального номеру, створюються на довільну тему. Показ дає можливість продемонструвати рівень виконавської майстерності вступника і його знання з теорії побудови хореографічного номеру та вміння працювати з музичним матеріалом.


^ Спеціалізація «Народна хореографія»

Фахове випробування зі спеціальності складається з теоретичної та практичної частин.

Питання теоретичного характеру дають змогу виявити рівень знань вступників з дисциплін “Мистецтво балетмейстера”, “Історія світового та вітчизняного хореографічного мистецтва”, “Теорія та методика викладання класичного танцю”, “Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю”, “Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю”.

Вступники повинні володіти теоретичними знаннями і практичними навичками постановки хореографічних композицій різних жанрів та стилів, використовуючи різноманітний танцювальний і музичний матеріал, застосовувати широкий арсенал хореографічних засобів і прийомів; володіти теоретичними та практичними основами збору та обробки хореографічного фольклору; вміти компонувати музичний матеріал, працювати з концертмейстером, володіти розвинутою, творчою фантазією та вмінням практично втілювати творчі задуми у хореографічних композиціях.

Теоретична частина іспиту охоплює такі розділи:

 • хореографія як вид мистецтва та її виразні засоби;

 • формування танцювальної культури світу;

 • види сценічного танцю та характеристика їх виразних засобів;

 • музика у хореографічному творі;

 • основні закони драматургії;

 • робота балетмейстера над створенням хореографічного твору;

 • взаємозв’язок танцювальної лексики, малюнку, художнього образу в хореографічному творі;

 • хореографічний образ і робота балетмейстера над його створенням;

 • сюжетний танець і процес його створення від задуму до практичного втілення.

Вступники повинні вміти пояснити правила виконання рухів, музичної розкладки, поступовість вивчення від простого до складного, вказати, на які групи м’язів, суглобів, зв’язок впливають дані рухи тощо.

Питання з теорії та методики викладання класичного танцю включають в себе:

 1. Постановка корпусу і голови, позиції рук, ніг.

 2. Методика вивчення групи рухів battement tendu в класичному танці.

 3. Методика вивчення рухів exercice екзерсису біля станка в позах.

 4. Методика вивчення рухів rond de jambe у класичному танці.

 5. Методика вивчення групи маленьких стрибків.

 6. Методика вивчення поз у класичному танці.

 7. Методика виконання battement fondu у класичному танці.

 8. Методика вивчення demi et grand plie у класичному танці.

 9. Методика вивчення групи рухів battement developpe.

 10. Методика вивчення preparation до туру по ІІ, V, ІV позиціях.

Питання з теорії та методики викладання народно-сценічного, українського народно-сценічного танцю включають в себе:

 1. Загальну характеристику лексики російських, білоруських, українських, польських, угорських народних танців.

 2. Методика вивчення групи рухів battement tendu в народно-сценічному танці.

 3. Методики вивчення групи рухів battement fondu в народно-сценічному танці.

 4. Методика вивчення каблучних вправ у народно-сценічному танці.

 5. Методика вивчення вистукуючих рухів у народно-сценічному танці.

 6. Методика вивчення рухів flic-flac у народно-сценічному танці.

 7. Методика вивчення напівприсядок і присядок у народно-сценічному танці.

 8. Методика вивчення “вірьовочки” в народно-сценічному танці.^ Критерії оцінювання фахового випробуванняКритерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання 100-200 балів

Значення оцінка

вступник виявляє особливі здібності, має високий показник знань теоретичного матеріалу, вміє самостійно узагальнювати знання, правильно використовує набуті знання і уміння для побудови відповіді, переконливо аргументує відповідь, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку. вступник має високий показник вмінь та навичок з хореографії, володіє розвинутою творчою фантазією та вмінням практично втілювати творчі задуми у хореографічних композиціях, впевнено та вміло демонструє високий рівень технічної підготовки, майстерно використовує різноманітний танцювальний і музичний матеріал володіє виразними засобами хореографії, вільно володіє координацією тіла, передає характер та манеру виконання художнього образу.
5181 - 200

Відмінно

вступник правильно і глибоко розуміє суть питання, вміє проявити знання у даному питанні, вміє зіставляти. Узагальнювати систематизувати інформацію, самостійно виправляє допущені помилки та має власний підхід до поставленого питання.

вступник добре зорієнтований у матеріалі, вміє застосувати широкий арсенал хореографічних засобів і прийомів, має хороші технічні можливості, хоча допускає деякі помилки, що заважають оцінити його краще. Володіє відповідними технічними вміннями з хореографії, але дещо невпевнений.
4152-180

Добре

вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, може виправляти власні помилки, серед яких є значна кількість суттєвих, основну відповіді відтворює на репродуктивному рівні.

вступник володіє практичними навичками в постановки хореографічних композицій, але невміло використовує набуті знання, має задовільний рівень підготовки з хореографії: у практичному виконанні завдань допускає суттєві помилки.
3124-151

Задовільно

вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, елементарного поняття, відповіді невірні, що демонструють нерозуміння суті запропонованого питання.

вступник демонструє недостатні знання у постановці хореографічних композицій різних жанрів та стилів. Слабо підготовлений технічно, невпевнений у виконанні практичних вправ.
2106-123

Незадовільно


Практична частина – практичний показ власних хореографічних постановок вступників.

Хореографічні мініатюри створюються на довільну тему. Показ дає можливість продемонструвати рівень виконавської майстерності вступника та виявити його рівень знань з композиційної побудови хореографічного номеру та вміння працювати з музичним матеріалом.


^ Спеціалізація «Бальна хореографія»

Фахове випробування складається з теоретичної та практичної частин.

Питання теоретичного характеру дають змогу виявити рівень знань вступників з дисциплін “Мистецтво балетмейстера”, “Історія світового та вітчизняного хореографічного мистецтва”, “Теорія і методика викладання європейських танців”, “Композиція європейських танців”, “ Теорія і методика викладання латиноамериканських танців”, “Композиція латиноамериканських танців”.

Вступники повинні володіти теоретичними знаннями і практичними навичками постановки хореографічних композицій різних жанрів та стилів, використовуючи різноманітний танцювальний і музичний матеріал, застосовувати широкий арсенал хореографічних засобів і прийомів; володіти теоретичними та практичними основами збору та обробки хореографічного фольклору; вміти компонувати музичний матеріал, працювати з концертмейстером, володіти розвинутою, творчою фантазією та вмінням практично втілювати творчі задуми у хореографічних композиціях.

Теоретична частина іспиту охоплює такі розділи:

 • хореографія як вид мистецтва та її виразні засоби;

 • формування танцювальної культури світу;

 • види сценічного танцю та характеристика їх виразних засобів;

 • музика у хореографічному творі;

 • основні закони драматургії;

 • робота балетмейстера над створенням хореографічного твору;

 • взаємозв’язок танцювальної лексики, малюнку, художнього образу в хореографічному творі;

 • хореографічний образ і робота балетмейстера над його створенням;

 • сюжетний танець і процес його створення від задуму до практичного втілення.

Вступники повинні вміти пояснити правила виконання рухів, музичної розкладки, поступовість вивчення від простого до складного, вказати, на які групи м’язів, суглобів, зв’язок впливають дані рухи тощо.

Питання з «Теорії та методики викладання європейських танців» та «Композиції європейських танців» охоплюють такі розділи:

 1. Постановка корпусу, основні позиції в парі.

 2. Правила поєднання правих і лівих фігур.

 3. Основи ведіння та взаємодії в парі.

 4. Баланс та свінг у європейських бальних танцях.

 5. Особливості виконання європейських бальних танців для команд формейшн, шоу та показових виступів.

 6. Методика вивчення фігур програми Student для європейської програми танців.

 7. Методика вивчення фігур програми Associate для європейської програми танців.

 8. Методика вивчення фігур програми Member для європейської програми танців.

 9. Орієнтири при побудові композиції.

Теоретичні питання з дисциплін “Теорія і методика викладання латиноамериканських танців”, “Композиція латиноамериканських танців” охоплюють наступні розділи:

 1. Постановка корпусу, опис основних позицій в парі.

 2. Ведіння та взаємодія в парі.

 3. Особливості латиноамериканських бальних танців для команд формейшн, шоу та показових виступів.

 4. Особливості роботи ступні, рук, голови при виконанні латиноамериканських танців.

 5. Принципи перебудови простих фігур в складні.

 6. Методика вивчення фігур програми Student для латиноамериканської програми танців.

 7. Методика вивчення фігур програми Associate для латиноамериканської програми танців.

 8. Методика вивчення фігур програми Member для латиноамериканської програми танців.

 9. Орієнтири при побудові композиції.


^ Критерії оцінювання фахового випробуванняКритерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання 100-200 балів

Значення оцінка

вступник виявляє особливі здібності, має високий показник знань теоретичного матеріалу, вміє самостійно узагальнювати знання, правильно використовує набуті знання і уміння для побудови відповіді, переконливо аргументує відповідь, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку.

вступник має високий показник вмінь та навичок з хореографії, володіє розвинутою творчою фантазією та вмінням практично втілювати творчі задуми у хореографічних композиціях, впевнено та вміло демонструє високий рівень технічної підготовки, майстерно використовує різноманітний танцювальний і музичний матеріал володіє виразними засобами хореографії, вільно володіє координацією тіла, передає характер та манеру виконання художнього образу.5181 - 200

Відмінно

вступник правильно і глибоко розуміє суть питання, вміє проявити знання у даному питанні, вміє зіставляти. Узагальнювати систематизувати інформацію, самостійно виправляє допущені помилки та має власний підхід до поставленого питання.вступник добре зорієнтований у матеріалі, вміє застосувати широкий арсенал хореографічних засобів і прийомів, має хороші технічні можливості, хоча допускає деякі помилки, що заважають оцінити його краще. Володіє відповідними технічними вміннями з хореографії, але дещо невпевнений.
4152-180

Добре

вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, може виправляти власні помилки, серед яких є значна кількість суттєвих, основну відповіді відтворює на репродуктивному рівні.

вступник володіє практичними навичками в постановки хореографічних композицій, але невміло використовує набуті знання, має задовільний рівень підготовки з хореографії: у практичному виконанні завдань допускає суттєві помилки.
3124-151

Задовільно

втупник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, елементарного поняття, відповіді невірні, що демонструють нерозуміння суті запропонованого питання.

вступник демонструє недостатні знання у постановці хореографічних композицій різних жанрів та стилів. Слабо підготовлений технічно, невпевнений у виконанні практичних вправ.
2106-123

НезадовільноПрактична частина іспиту – практичний показ самостійно створеної вступником композиції. В залежності від завдання вступник повинен продемонструвати розгорнуту композицію (не менше 32-х тактів) з європейських і латиноамериканських танців.

Показ дає можливість виявити рівень знань, виконавської майстерності з композиційної побудови, вміння створити методично грамотну, логічно завершену композицію і пояснити її, вдало підібрати музичний матеріал.

^

Перелік

рекоменодованої літератури

 1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – Л.: Искусство, 1983.

 2. Балет. Энциклопедия. – М.: 1981.

 3. Беликова А. Бальные танцы. – М.: Советская Россия, 1978.

 4. Беликова А. Бальные танцы. – М.: Советская Россия, 1980.

 5. Беликова А. Бальные танцы. – М.: Советская Россия, 1984.

 6. Бондаренко Л. Танцуйте с нами. – К.: Музична Україна, 1988.

 7. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. – К.: Музична Україна, 1990.

 8. Гуменюк А. Українські народні танці./ за ред. П. Вірського. – К.: Видавництво АН УРСР, 1969.

 9. Дени Г., Дассвиль Л. Усі танці. – К.: Музична Україна, 1983.

 10. Зайцев Е. Основи народно-сценічного танцю. – Київ, 1976.

 11. Корокева Э. Спектакль, балетмейстер, танцовщик. – Кишинев: Литература артистике, 1977.

 12. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л.: Искусство, 1986.

 13. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М.: 1985.

 14. Собінов Б. Танцююча гімнастика. – К.: Мистецтво, 1975.

 15. Станішевський Ю. Український радянський балет. – К.: Музична Україна, 1974.

 16. Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України. – К.: Музична Україна, 1986.

 17. Современность в танце / под ред. Т.В. Теплова. – М.: Искусство, 1964.

 18. Ткаченко Т. Народные танцы. – М.: Искусство, 1975.

 19. Степанова Л. Новые бальные танцы. – М.: Советская Россия, 1971.

 20. Череховская Р. Танцевать могут все. – Минск: Народная асвета, 1973.Схожі:

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою фахового випробування є перевірка теоретичних знань, володіння методикою викладання хореографічних дисциплін,виконавської майстерності...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом
«Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» / Укладачі: Годовський В. М. професор, кандидат пед...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 020202 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
України та їх репертуар; практичний показ вступником підготовленої хореографічної композиції
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Усе це є необхідним підґрунтям загальної творчо-мистецької підготовки вступника
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта”
Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом підготовки...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 030502 "Економічна кібернетика". на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи