Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки icon

Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки
Скачати 59.09 Kb.
НазваПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки
Дата13.09.2012
Розмір59.09 Kb.
ТипПояснювальна записка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ


«Затверджую»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

______проф. Постоловський Р. М.

«27» лютого 2012р.


Програма фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

галузі знань 0201 «Культура»

напряму підготовки 6.020101 «Культурологія»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»


Рівне-2012 р


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» / Укладачі проф. Виткалов В.Г., доц. Морозова Т.П. - Рівне: РДГУ, 2012.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, що розкривають зміст фахової підготовки вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, охарактеризовано критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані спеціальні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою культурології (протокол №10 від 28 лютого 2012 року).


^ Пояснювальна записка

Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки.

На фаховому випробуванні вступник повинен продемонструвати:

 • глибину знань основних розділів фахових дисциплін;

 • уміння формулювати визначення, орієнтуватися у проблемах, що поставлені в білетах;

 • ілюструвати свої відповіді на поставлені питання відповідними прикладами з практики;

 • демонструвати форми наукового пошуку, пошукової діяльності загалом.

Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими кафедрою культурології.

Вступники повинні володіти фаховою термінологією, основами дисциплін історико-культурологічного та прикладного циклів, орієнтуватися у проблемах сучасного культурного розвитку держави та регіону, знати провідних діячів культурно-мистецького процесу тощо. Вони повинні бути обізнані як із теоретичною складовою питання, так і її практичною частиною; знати основні етапи розвитку культури тощо. Добре орієнтуватися у питаннях культурних контактів представників українського культурного простору із представниками інших держав.

Знання і уміння вступників оцінюються за 200- бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне із поставлених запитань. При цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:

181-200 - за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу; глибоке і аргументоване доведення тих чи інших положень; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань із фахових дисциплін, вільне володіння і адекватне застосування фахової термінології.

152-180 - за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі помилки непринципового характеру.

124-151 - за правильне розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності у формулюваннях, бракує аргументації для доведення того чи іншого положення; відповідь характеризується поверховістю і фрагментарністю.

106-123 - за невірні, фрагментарні знання по обраних питаннях, відповіді які демонструють нерозуміння суті програмного матеріалу загалом.


^ ПИТАННЯ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


 1. Тенденції розвитку сфери культури України на сучасному етапі.

 2. Культура мови у професійній діяльності педагога дозвілля.

 3. Специфіка культурно – дозвіллєвої діяльності музеїв.

 4. Культурна спадщина як основа національної культури в Україні.

 5. Стан сучасного молодіжного дозвілля в Україні.

 6. Народна художня творчість як форма духовної культури українського народу.

 7. Культурно – дозвіллєва діяльність парків культури і відпочинку.

 8. Засоби масової інформації в системі ККД.

 9. Формування екологічної культури населення в умовах КДД.

 10. Формування естетичної культури населення в умовах КДД.

 11. Загальна характеристика розвитку шоу-бізнесу в Україні на сучасному етапі.

 12. Охорона і використання пам’яток історії і культури в Україні.

 13. Сутність і завдання національного виховання.

 14. Фестивальний рух в Україні: державний і регіональний рівень.

 15. Культурно – довіллєва діяльність бібліотек.

 16. Традиції, свята, обряди і звичаї українського народу.

 17. Культурно – дозвіллєва діяльність закладів мистецтва.

 18. Музичне мистецтво українського народу.

 19. Сценарій, педагогічна програма виховних і дозвіллєвих заходів.

 20. Культурно – просвітня діяльність молодіжних організацій в Україні.

 21. Формування морально – етичної культури підлітків у сфері КДД.

 22. Законодавче забезпечення сфери культури та дозвілля в Україні.

 23. Гра – провідний засіб організації відпочинку і розваг.

 24. Система культурно – дозвіллєвих закладів в Україні на сучасному етапі.

 25. Специфіка організації дитячого дозвілля.

 26. Міжнародне співробітництво у сфері культури і дозвілля.

 27. КДД закладів клубного типу в умовах експерименту.

 28. Організаційно – методичне керівництво галуззю культури в Україні.

 29. Специфіка організації дозвілля в сфері туризму.

 30. Заклади культури і дозвілля як осередки розвитку аматорської творчості.

 31. Організація сімейного дозвілля в закладах культури.

 32. Театральне мистецтво України: історія та сучасний етап.

 33. Народні традиції як джерело формування національної дозвіллєвої культури.

 34. Стан культурно – дозвіллєвої галузі на Рівненщині (або регіон за вибором).

 35. Формування правової культури населення в умовах дозвілля.

 36. Національно – патріотичне виховання дітей і молоді в умовах кдз.

 37. Професійний портрет педагога – організатора КДД.

 38. Українська народна педагогіка: її суть та основні компоненти.

 39. Роль інформації в сфері культурно –дозвіллєвої діяльності.

 40. Культура Київської Русі.

 41. Культура українського козацтва.

 42. Видатні діячі української культури XVIII – XIX ст.

 43. Т. Шевченко та українська культура.

 44. Острозька академія – культурно – просвітницький центр Волині ІІ пол. XVI – поч. XVII ст..

 45. Видатні діячі української культури ХХ ст.

 46. Товариство «Просвіта» у національно – культурному відродженні України.

 47. Києво – Могилянська академія – центр освіти, науки і культури України: історія і сьогодення.

 48. Леся Українка – видатний діяч української культури.

 49. Видатні діячі культури і мистецтва Рівненщини (або окремого матеріалу).

 50. Методика підготовки і проведення дозвіллєвого заходу.

Схожі:

Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом підготовки...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної математичної культури
ТР» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030201 «Інформатика*» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної математичної культури
СТ» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030201 «Інформатика» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 04030201 «Інформатика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 04030201 «Інформатика»* на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconПояснювальна записка фахового вступного випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на напрям «Інженерна механіка»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconПояснювальна записка фахового вступного випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на напрям «Інженерна механіка»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050803 «Оподаткування» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи