Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології
Скачати 365.18 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології
Сторінка1/5
Дата13.09.2012
Розмір365.18 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет


Кафедра практики англійської мови

Кафедра романо-германської філології


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету

____________проф. Постоловський Р.М.

«27» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

за напрямом підготовки 0203 «Гуманітарні науки»

зі спеціальності 8.02030302 «Мова та література*» (англійська)


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»


Рівне-2012
ПРОГРАМА фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом підготовки 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 8.02030302 «Мова та література*» (англійська) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст».


Для вступників факультету іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету. Складена на основі програми державних іспитів для студентів філологічних та педагогічних факультетів вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Рівне, РДГУ.


Упорядники: кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови РДГУ Михальчук Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови РДГУ Гронь Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови РДГУ Зубілевич М.І., старший викладач кафедри практики англійської мови РДГУ Ярута Н.П., доцент кафедри практики англійської мови РДГУ Бігунова С.А., викладач кафедри романо-германської філології РДГУ Василькевич С.С.


Рецензенти: Федоришин О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри романо-германських мов та перекладу РІС КСУ.

Гаєва Н.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри практики англійської мови РДГУ.


Затверджено на засіданні кафедри практики англійської мови РДГУ, протокол № 7 від 23 січня 2012 р.


^ Пояснювальна записка.

Фахове випробування є перехідним етапом у підготовці від висококваліфікованого вчителя загальноосвітньої школи до магістра англійської мови. Він призначений виявити знання вступників з усього циклу мовознавчих дисциплін. Відповідно до цього програма передбачає реалізацію таких завдань: 1) виокремити основні положення сучасного курсу іноземної літературної мови з урахуванням сучасних досягнень лінгвістичної науки; 2) виділити найважливіші питання з інших мовознавчих курсів; 3) допомогти вступникам систематизувати найважливіший матеріал.

Запропонована програма є інноваційною з огляду на такі частини:

 • програма розроблена з урахуванням принципів гуманізації та демократизації освіти, на основі концепції полікультурності (діалогу культур, що є важливим складником підготовки вчителів іноземних мов в Україні);

 • програма базується на новітніх теоретичних здобутках і практичному досвіді в галузі укладання програм та курсів навчання іноземних мов;

 • документ укладено у відповідності до Рекомендацій Ради Європи в галузі вивчення і викладання сучасних мов та оцінювання рівнів володіння ними (Modern Languages; Learning, Teaching, Assessment: A Common European Framework of Reference, Council for Cultural Co-operation, Education).


^ Цілі програми

Фахове випробування має на меті перевірити вміння та навички вступників.

Вступники повинні:

 • вільно користуватися іноземною мовою у професійних наукових та інших цілях;

 • володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;

 • знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності іноземної мови;

 • використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;

 • застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності;

 • реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії;

 • використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності;

 • удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних іншомовних матеріалів;демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні іноземною мовою;

 • усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні.

На фаховому випробуванні необхідно передусім виявити теоретичні і практичні навички спеціалістів з англійської(німецької) мови. Тому теоретичні і практичні питання з практичного курсу іноземної мови обов’язково включаються в кожен екзаменаційний білет.

Програма включає також найважливіші теми з інших мовознавчих дисциплін: теоретичної фонетики, теоретичної граматики, лексикології та історії мови, стилістики тощо.

Фахове випробування має на меті проведення продуктивного підсумкового контролю знань, вмінь та навичок вступників, який спрямований передусім на оцінку якості кінцевого продукту та його презентації під час загального обговорення. Цей вид контролю передбачає оцінювання трьох аспектів навчальної діяльності вступників, а саме:


· якості професійної підготовки

Кінцевий продукт, що має практичне і професійне спрямування, оцінюється з огляду на його змістовність, оригінальність, відповідність майбутнім професійним та навчальним потребам виконавців, ступінь досягнення мети вступного іспиту тощо.

· якості презентації

Параметри оцінювання усної та письмової презентації результатів навчання іноземної мови є їх відповідність цілям і змісту вступного іспиту, чіткість презентації, її послідовність і логічність, різноманітність застосованих прийомів, сформованість вмінь публічного мовлення, участь випускників в підготовці та проведенні презентації та подальшому обговоренні.

· якості мовної підготовки

На вступному іспиті в магістратуру перевіряються знання випускників лексичного, граматичного матеріалу з іноземної мови, теоретичних курсів тощо; вміння логічно будувати висловлювання та оформлювати їх у завершену за змістом розповідь, розуміти питання та зауваження екзаменаторів та на належному рівні відповідати на них.


У програмі подано список основної фахової літератури, якою ж, звичайно, не слід обмежуватися при підготовці і проведенніфахового випробування; особливо це стосується статей, які зовсім не подаються в списку, а також монографічних праць з відповідних лінгвістичних проблем.

Програма складена з урахування типових програм з мовознавчих дисциплін, програми з іноземної мови для вступних екзаменів у магістратуру (К., 2002).


І завдання має на меті читання, літературний переклад фрагменту та інтерпретації уривку з оригінального твору художньої літератури, його стилістичний аналіз.

Обсяг уривку: 1-2 сторінки машинописного тексту.

Час підготовки: 40-50 хвилин.

Відповідь вступника передбачає непідготовлене читання вголос 10-12 рядків, вказаних екзаменатором, а також літературний переклад частини уривку українською мовою без словника, але з використанням глосарію.

Інтерпретація тексту включає літературний коментар та розкриття особливостей індивідуального авторського стилю; короткий зміст уривку; комплексний лінгво-стилістичний аналіз, під час якого абітурієнт повинен визначити роль та місце стилістичних засобів у побудові смислової перспективи тексту, показати вміння аналізувати текст як єдине художнє ціле, базуючи його інтерпретацію на зіставленні та врахуванні взаємних мовних засобів художнього зображення, до яких вдається автор тексту.

Наведемо приклади стилістичного аналізу текстів з англійської та німецької мов, а також тексти для самостійної роботи студентів в період підготовки до іспиту.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма співбесіди з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробуваннядля вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»за напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи