\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon

"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Скачати 210.38 Kb.
Назва"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Дата13.09.2012
Розмір210.38 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

________проф. Постоловський Р.М.

«27» лютого 2012 року


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

0101 “Педагогічна освіта”

Зі спеціальності 8.01010301

«Технологічна освіта» (обслуговуюча праця)

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліст


РІВНЕ – 2012

^ Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр0101 “Педагогічна освіта” зі спеціальності 8.01010301 «Технологічна освіта»(обслуговуюча праця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”. / Укладачі: М.С. Янцур, Ю.В. Кирильчук, І.Л. Семещук, Ю.В. Фещук, Н.А. Бордюк, В.О. Сіпайло, О.В. Козак, Л.А. Дякович. – Рівне: МОНУ РДГУ, 2012.


Укладачі: М.С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

Ю.В. Кирильчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

І.Л. Семещук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

Ю.В. Фещук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

Н.А. Бордюк, старший викладач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

В.О. Сіпайло, старший викладач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

О.В Козак, викладач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

Л.А. дякович, викладач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ.

Рецензенти: В.К. Сидоренко, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України(НУБПК);

С.В. Лісова, доктор педагогічних наук, професор (МЕГУ ім. акад. Степана Дем'янчука)


Відповідальний редактор М.С. Янцур, канд. пед. наук, професор, завідувач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ.


Програма рекомендована до друку Радою фізико-технологічного факультету РДГУ (протокол № 7 від 20 лютого 2012 р.)


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ (протокол № 7 від 14 лютого 2012 р.).

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Основною метою фахового випробування є перевірка готовності вступників навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста до навчання за спеціальністю «Технологічна освіта».

До змісту програми включений матеріал з таких курсів освітнього рівня "Спеціаліст": „Матеріалознавство, стандартизація і контроль якості”, „Композиція та спеціальний рисунок”, „Практикум в навчальних майстернях , „Обладнання швейного виробництва та його експлуатація”, „Технологія обробки одягу”, „Конструювання та моделювання одягу”, „Практикум з конструювання, моделювання та художнього оформлення сучасного одягу”, „Основи сучасних виробничих технологій в харчовій промисловості”, „Основи сучасних виробничих технологій в легкій промисловості”, „Основи виробництва продуктів харчування” „Технологічне обладнання харчової промисловості та його експлуатація”, „Технологія приготування страв”, „Товарознавство виробництва продуктів харчування", „Нарисна геометрія і креслення”, „Профорієнтація і методика профорієнтаційної роботи”, „Теорія трудового навчання”, „Методика трудового навчання (обслуговуюча праця)”, „Теорія та методика профільного і професійного навчання в старшій школі”, „Методика викладання загально-технічних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах”, „Методика вивчення креслення”.

Програма фахового випробування не є механічним повторенням відповідних курсів. Розкриваючи загальні питання на фаховому випробуванні з даних курсів вступники повинні використовувати власний досвід, набутий в процесі самостійного поглиблення і розширення знань, навчально-технологічної, технологічної та педагогічної практик. Тому одні і ті ж положення вони повинні розкривати на фаховому випробуванні детальніше і глибше.

З урахуванням профілю майбутньої спеціальності вступники повинні продемонструвати:

 • розуміння суті поставленого питання;

 • вміння застосовувати набуті знання на практиці.

Їхні відповіді повинні свідчити про готовність до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра .

^ ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


Основи сучасних виробничих технологій в швейній промисловості та практикум з конструювання, моделювання та художнього оздоблення одягу


 1. Характеристика сучасного виробничого процесу виготовлення одягу.

 2. Сутність оптимізації виробничих процесів у швейній промисловості.

 3. Характеристика сучасного процесу конструкторської підготовки виробництва в швейній промисловості.

 4. Характеристика сучасного процесу технологічної підготовки виробництва в швейній промисловості.

 5. Основні принципи сучасної організації поточного виробництва в швейній промисловості.

 6. Відмінність сучасних поточних ліній першого та другого покоління для виготовлення швейних виробів.

 7. Особливість сучасного серійного розкрою матеріалів при виготовленні одягу.

 8. Характеристика сучасних методів обробки, що використовуються при виготовленні швейних виробів.

 9. Характеристика сучасних клейових з’єднань при виготовленні одягу.

 10. Сучасні технологій проведення волого-теплової обробки швейних виробів.

 11. Характеристика використання зварювальних з’єднань в швейній промисловості.

 12. Характеристика сучасних технологій виготовлення одягу з нових матеріалів.

 13. Характеристика сучасних технологій виготовлення одягу з термопластичних матеріалів.

 14. Характеристика сучасних технологій переробки відходів швейної промисловості

 15. Характеристика сучасних технологій виготовлення швейних виробів у ательє.

 16. Стадії розробки нових моделей одягу.

 17. Необхідність стандартизації в умовах масового виробництва одягу. Методи стандартизації.

 18. Мета, основні правила і принципи градації лекал деталей одягу.

 19. Суть методу комбінаторики при створенні нових моделей одягу.

 20. Використання методу наколки при створенні форм одягу. Суть та способи муляжного методу.

 21. Технічне моделювання. Проблеми, етапи та послідовність процесу технічного моделювання.

 22. Класифікація методів побудови розгорток деталей одягу.

 23. Види декоративного оздоблення. Вибір оздоблення залежно від призначення виробу, його форми, виду, фактури та інших факторів.

 24. Конструктивні та технологічні особливості виготовлення кроєного одягу з трикотажних полотен.

 25. Асортимент, вимоги та особливості моделювання і художнього оформлення повсякденного жіночого одягу.

 26. Розкладка лекал та її способи. Фактори, що впливають на економічність розкладки лекал та технічні вимоги на її виконання.

 27. Послідовність підготовки і проведення першої та другої примірки легкого одягу з рукавами та коміром. Основні вимоги до проведення примірок.

 28. Конструктивні та технологічні особливості виготовлення виробів з рукавами крою реглан та суцільно кроєними рукавами.

 29. Асортимент та особливості моделювання і художнього оформлення чоловічого одягу в залежності від призначення та вікової категорії.

 30. Особливості конструювання дитячого одягу та вимоги, що висуваються до нього та матеріалів.


Основи сучасних виробничих технологій в харчовій промисловості та практикум з приготування кулінарних страв та виробів


 1. Сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості.

 2. Використання біотехнологій у виробництві харчових продуктів.

 3. Технології виготовлення генетично-модифікованих продуктів харчування.

 4. Технології отримання харчових добавок та продуктів харчування штучного походження.

 5. Новітні технології виробництва і зберігання хлібобулочних виробів.

 6. Сучасні технології виробництва макаронів.

 7. Новітні технології виробництва, зберігання та переробки овочів.

 8. Сучасні технології виробництва м’ясних продуктів.

 9. Прогресивні технології зберігання та переробки м’яса.

 10. Новітні технології у виробництві рибних товарів.

 11. Безвідходні технології переробки нерибних морепродуктів.

 12. Сучасні технології у виробництві молочної продукції.

 13. Сучасні технології у виробництві кондитерської продукції.

 14. Сучасні технології у виробництві харчових жирів.

 15. Сучасні технології у виробництві напоїв.

 1. Асортимент та класифікація кондитерських виробів.

 2. Технології випічних бісквітних напівфабрикатів та виробів з них.

 3. Технології випічних пісочних напівфабрикатів та виробів з них.

 4. Технології випічних листкових напівфабрикатів та виробів з них.

 5. Технології випічних заварних напівфабрикатів та виробів з них.

 6. Технології випічних білково-збивних напівфабрикатів та виробів з них.

 7. Технології випічних крихтових напівфабрикатів та виробів з них.

 8. Технології випічних мигдалево-горіхових напівфабрикатів та виробів з них.

 9. Технології випічних цукрових напівфабрикатів та виробів з них.

 10. Технології випічних медово-збивних і медових напівфабрикатів та виробів з них.

 11. Основні види кремів та технології їх приготування.

 12. Основні види цукристих напівфабрикатів та технології їх приготування.

 13. Основні види марципан, праліне та технології їх приготування.

 14. Основні види фруктово-ягідних напівфабрикатів та технології їх приготування.

 15. Контроль за якістю кондитерських виробів та процесом їх виробництва.


Теорія та методика вивчення технологій у старшій школі.

Методика викладання загальнотехнічних і спеціальних дисциплін

у ПТНЗ.

 1. Система дидактичних принципів вивчення технологій в старшій школі, їх характеристика і шляхи реалізації.

 2. Характеристика Концепції профільного навчання у старшій школі (Затверджена МОНУ 25.09.2003 р.): суть, мета, принципи, структура, форми організації та умови реалізації.

 3. Системи профільного і професійного навчання з технологічного напряму в старшій школі, їх характеристика та вимоги до них на сучасному етапі розбудови української школи.

 4. Система організаційних форм вивчення технологій в старшій школі: суть, види, характеристика.

 5. Заняття як основна форма вивчення технологій в старшій школі. Типи занять та їх структура.

 6. Мета, завдання і методика організації та проведення трудової і виробничої практики в процесі вивчення технологій.

 7. Форми та методи контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі вивчення технологій: класифікація, характеристика та умови застосування.

 8. Методи, прийоми та засоби вивчення технологій в старшій школі: суть, класифікації за різними ознаками, характеристика, умови підбору і застосування.

 9. Методика застосування інтерактивних технологій в процесі вивчення технологій. Їх характеристика та умови застосування.

 10. Навчально-матеріальна база з профільного і професійного навчання за технологічним напрямом: види, призначення, організація і обладнання. Вимоги до навчально-матеріальної бази.

 11. Методика підготовки та проведення теоретичного навчання старшокласників з профільного і професійного навчання за технологічним напрямом з використанням різних форм і методів.

 12. Методика підготовки та проведення практичного навчання старшокласників з профільного і професійного навчання за технологічним напрямом з використанням різних форм і методів.

 13. Інструктажі у профільному і професійному навчанні з технологічного напряму: призначення, суть, види та методика підготовки і проведення.

 14. Методика застосування проблемних методів навчання на заняттях з профільного і професійного навчання старшокласників за технологічним напрямом.

 15. Методика організації і проведення лабораторно-практичних робіт на заняттях з профільного і професійного навчання старшокласників за технологічним напрямом.

 16. Історія становлення та розвитку професійно-технічної освіти в Україні.

 17. Загальна характеристика змісту професійно-технічної освіти в Україні згідно державних стандартів.

 18. Дидактичний аналіз змісту загально-технічних та спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах.

 19. Процес вивчення загально-технічних та спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах.

 20. Основні організаційні форми навчання у професійно-технічних навчальних закладах, їх класифікація та характеристика.

 21. Методика підготовки учнів до сприймання нових знань із загально-технічних та спеціальних дисциплін.

 22. Методика усного викладання та конспектування навчального матеріалу із загально-технічних та спеціальних дисциплін. Вимоги до мови викладача.

 23. Наочні методи викладання загально-технічних і спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах.

 24. Проблемний виклад навчального матеріалу із загально-технічних і спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах: суть та характеристика.

 25. Вправи при вивченні загально-технічних і спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах: види, вимоги, методика керівництва.

 26. Методика підготовки та проведення біжучих інструктажів під час лабораторно-практичних робіт із загально-технічних і спеціальних дисциплін.

 27. Форми діагностики знань, умінь та навичок учнів при вивченні загально-технічних і спеціальних дисциплін.

 28. Завдання та зміст перспективної підготовки викладача до занять із загально-технічних і спеціальних дисциплін: до навчального року і до чергової теми.

 29. Завдання та зміст безпосередньої підготовки викладача до занять із загально-технічних і спеціальних дисциплін та складання плану-конспекту уроку.

 30. Методика проведення та аналізу уроків із загально-технічних і спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах.


Нарисна геометрія і креслення з основами машинної графіки.

Методика навчання креслення.

Практикум в навчальних майстернях

 1. Геометричні побудови, що використовуються при виконанні креслення.

 2. Перерізи: призначення, класифікація, правила виконання.

 3. Утворення розрізів: призначення, правила виконання, класифікація розрізів.

 4. Умовності і спрощення, які застосовують при виконанні креслень.

 5. Ескізи. Послідовність і правила виконання ескізів.

 6. Зображення і позначення різьб на кресленнях. Класифікація різьб.

 7. Складальні креслення. Читання складальних креслень.

 8. Виконання робочих креслень по складальному кресленню. (Деталювання).

 9. Аксонометричні проекції. Види аксонометричних проекцій.

 10. Кінематичні схеми. Правила читання і виконання схем.

 11. Креслення в старшій школі: мета, завдання, структура та зміст навчального предмету.

 12. Креслення в професійно-технічних навчальних закладах: мета, завдання, структура та зміст навчального предмету.

 13. Дидактичні принципи у навчанні кресленню в старшій школі: характеристика та шляхи реалізації.

 14. Дидактичні принципи у навчанні кресленню в професійно-технічних навчальних закладах: характеристика та шляхи реалізації.

 15. Форми організації навчання креслення в старшій школі та професійно-технічних навчальних закладах.

 16. Методи навчання кресленню в старшій школі: класифікація, характеристика та умови використання.

 17. Методи навчання кресленню в професійно-технічних навчальних закладах: класифікація, характеристика та умови використання.

 18. Планування процесу навчання креслення в старшій школі та професійно-технічних навчальних закладах.

 19. Форми і методи діагностики навчальних досягнень учнів старших класів та професійно-технічних навчальних закладів із креслення.

 20. Інноваційні технології проведення уроків з креслення в старшій школі та професійно-технічних навчальних закладах.

 21. Способи перенесення малюнка на тканину. Фактори, від яких залежить вибір того чи іншого способу.

 22. Види швів в народній вишивці. Класифікація вишивки за прийомами виконання. Класифікація швів за своїм призначенням.

 23. Критерії, за якими оцінюють якість готового виробу: функціональність, естетичність, ергономічність, технологічність, економічність. Вимоги, що висуваються до вишитих виробів.

 24. Інструменти, пристосування та матеріали для плетіння технікою макраме. Декоративні елементи в макраме.

 25. Контрольний зразок. Способи визначення щільності. Принцип розрахунку для в’язання полотен зі скошеними боками.

 26. Розкрити суть проектування моделей одягу на базі однієї конструктивної основи. Розкрити суть муляжного методу проектування одягу.

 27. Технічне моделювання. Проблеми та етапи технічного моделювання.

 28. Технологія приготування перших страв та соусів.

 29. Технологія приготування солодких страв.

 30. Технологія приготування страв з м’яса та субпродуктів.Знання і вміння вступників оцінюються за 200-бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань. При цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:

181-200 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу; глибоке і аргументоване доведення теоретичних положень; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань з фахових дисциплін, вільне володіння і адекватне застосування термінології;

152-180 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому при доведенні теоретичних положень допускаються окремі неточності непринципового характеру;

124-151 – за правильне розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності у формулюваннях, доведеннях теоретичних положень; відповідь характеризується поверховістю і фрагментарністю;

^ 106-123 – за невірні, фрагментарні відповіді, які демонструють нерозуміння суті програмного матеріалу в цілому.

Література

 1. Активные методы трудовой подготовки школьников: метод. рекомендации / Н.С. Янцур, В.Н. Ковалев, Я.А. Петров. – Ровно: РИОУП, 1991. – 88 с.

 2. Антонович Є.А. Художні техніки в школі: навчально-методичний посібник / Є.А. Антонович, В.І. Процвів, П.С. Свид. – К.: 1997.

 3. Афанасьева Е.Д. Разработка единых методов конструирования одежды для стран СЭВ / Е.Д. Афанасьева. – М.: 1986. – 346 с.

 4. Бабиченко Л. В. Основы технологии пищевых продуктов / Л.В. Бабиченко. – М: Высшая школа, 1989.

 5. Борецкая Э.Я. Технология изготовления мужской верхней одежды: учебное пособие / Э.Я. Борецкая. – К.: Вища школа, 1988. – 224 с.

 6. Борецька Є.Я. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу / Э.Я. Борецкая, П.М. Малюга. – К.: Вища школа, 1992. – 367 с.

 7. Бузов Б. А. Материаловедение швейного производства / Бузов Б. А. [и др.]. – М.: Легкая индустрия, 1978.

 8. Бузов Б.А. Материаловедение швейного производства / Б.А. Бузов, Т.А. Модестова [и др.]. – М.: Ленпромиздат, 1986. – 426 с.

 9. Былинская Н.А. Механическое оборудование предприятий общественного питания и торговки / Н.А. Былинская, Г.Х. Менсон. - М.: Экономика, 1980. – 272 с.

 10. Василевская Л.А. Специальное рисование / Л.А. Василевская. – М.: Высшая школа, 1989.

 11. Від ремесла до творчості: збірник / упорядкував Ю. Г. Легенький. – К.: Час, 1990.

 12. Волкотруб І.Т. Бесіди про художнє конструювання / І.Т. Волкотруб. – К.: Рад. школа, 1978.

 13. Габриельянц М.А. Товароведение мяса и мясних продуктов / М.А. Габриельянц – М.: Экономика, 1974. – 350 с.

 14. Галынкер И.И. Справочник по подготовке и розкрою материалов при производстве одежды / Галынкер И.И. [и др.]. – М.: Легкая индустрия, 1980. – 272 с.

 15. Гаран В. I. Трудове навчання: практикум з обслуговуючої праці, 5 клас / В.I. Гаран, Г. М. Мамус. – Тернопіль: СМП «Астон», 1999. – 118 с.

 16. Главацкая В.И. Практикум по оборудованию предприятий общественного питания / В.И. Главацкая, И.Е. Киселева, Т.Н. Родникова. – М.: Экономика, 1984. – 161 с.

 17. Главацкая В.И. Механическое и холодильное оборудование предприятий общественного питания / В.И. Главацкая, И.Е. Киселева, Т.Н. Родникова. – М.: Экономика, 1982. – 408 с.

 18. Головань Ю.П. Технологическое оборудование хлебопекарных предприятий / Ю.П. Головань, Н.А. Ильинский. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 384 с.

 19. Головіна М.В. Технологія крою та шиття / М.В. Головіна, В.М. Михайлець. – К.: Техніка, 1998. – 304 с.

 20. Горина Т.С. Моделирование формы одежды / Т.С. Горина. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.

 21. Горшков Ю.Е. Эксплуатация оборудования предприятий общественного питания / Ю.Е. Горшков. – М: Экономика, 1974. – 237 с.

 22. Гусакова М.А. Аплікація: навчальний посібник для вчителів педагогічного училища / М.А. Гусакова. – М.: Просвещение, 1987.

 23. Гусева Л.Г. Тепловое и электрическое оборудование предприятий общественного питания / Л.Г. Гусева. – М.: Экономика, 1983. – 247 с.

 24. Дидактика современной школы: пособие для учителя / [Б.С. Кобзарь, Г.Е. Кумарина, Ю.А. Кусный и др.]; под ред. В.А. Онищука. – К: Радянська школа, 1987.

 25. Дидактика средней школы / под. ред. М.Н. Скаткина. – [2-е изд.]. - М.: Просвещение, 1982.

 26. Драгилев А.И. Технологические машины и аппараты пищевых производств / А.И. Драгилев, В.С. Дроздов. – М.: Колос, 1999. – 376 с.

 27. Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в общественном питании / Р.И. Дуденко. – М.: Экономика, 1987. – 332 с.

 28. Душков Б.А. Индустриально-педагогическая психология / Б.А. Душков. – М.: Просвещение, 1987. – 208 с.

 29. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере / Л.Е. Жоголь. –К.: Будівельник, 1986. – 193 с.

 30. Жук А.К. Сучасні українські художні тканини / Ю.Т. Жук. – К.: Наукова думка, 1985. – 118 с.

 31. Жук Ю.Т. Теоретичні основи товарознавства / Ю.Т. Жук, В.А. Жук.., Н.К. Кисляк [та ін.]. – К.: Підручник, 2000.

 32. Журавлёва М.Н. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров и стандартизации / М.Н. Журавлёва. – М: Экономика, 1984. – 206 с.

 33. Журавская Н.К. Исследование и контроль качества мяса и м’ясопродуктів / Н.К. Журавская, Л.Т. Алехина, Л.М. Отряшенкова. – М.: Агропромиздат, 1989. – 295 с.

 34. Зак И.С. Справочник по швейному оборудованию / Зак И.С. [и др.]. – М.: Легкая индустрия, 1981. – 272 с.

 35. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников / Н.Н. Захаров. – М.: Просвещение, 1988. – 272 с.

 36. Захарчук-Чугай В. Українська народна вишивка / В. Захарчук-Чугай. – К.: Наукова думка, 1988. – 190 с.

 37. Заяс Ю.Ф. Качество мяса и м’ясопродуктів / Ю.Ф. Заяс. – Л.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 479 с.

 38. Изделия швейных фабрик. Классификация стежков, строчек и швов: ГОСТ 12807-88. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 42 с.

 39. Кара-Васильева Т.В. Полтавська народна вишивка / Т.В. Кара-Васильева. - К.: Наукова думка, 1983. – 136 с.

 40. Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма / Т.В. Козлова. – М.: МТИ, 1982.

 41. Козлова Т.В. Основы моделирования и художественного оформления одежды / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимонова. – М: Легкая индустрия, 1979.

 42. Кокеткин П.П. Промышленная технология одежды: справ очник / П.П. Кокеткин. – М: Легпромиздат, 1988. – 640 с.

 43. Лабзина А. Я. Занятия по трудовому обучению: книга для учителя / А.Я. Лабзина, Е. В .Васильченко. – [2-е издание, перераб. и доп.]. – М: Просвещение, 1990. – 144 с.

 44. Литвина А.С. Тепловое оборудование предприятий общественного питания / А.С. Литвина, З.С. Фролова. – М.: Экономика, 1980. – 248 с.

 45. Лабзина А. Я. Занятия по трудовому обучению: книга для учителя / А.Я. Лабзина, Е. В .Васильченко. – [2-е издание, перераб. и доп.]. – М: Просвещение, 1990. – 144 с.

 46. Лында А.С. Методика трудового обучения: учеб.пособие для студентов пединститутов по специальности «Общетехнические дисциплины и труд» / А.С. Лында. – М.: Просвещение, 1977. – 232 с.

 47. Мальгина Е.В. Холодильные машины и установки / Е.В. Мальгина, В.П. Суедов. – М.: Пищевая промышленность, 1980. – 593 с.

 48. Мальцева Е.П. Материаловедение швейного производства / Е.П. Мальцева. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1993.

 49. Маршалкин Г.А. Технологическое оборудование кондитерских фабрик / Г.А. Маршалкин. – [3-е изд., перераб.]. – М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1984. – 448 с.

 50. Мельник П.В. Лабораторний практикум з основ технології, обладнання та організації технологічних процесів виготовлення швейних виробів: навч. посібник / П.В. Мельник [та ін.]. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 1997. – 204 с.

 51. Мельникова Л. В. Обработка тканей: eчебное пособие для учащихся 9-10 кл. / Л.В. Мельникова [и др.]. – М.: Просвещение, 1986, 1993.

 52. Методика викладання креслення у школі: посібник для вчителя / за ред. А.П. Верхоли. – К.: Рад. шк., 1989. – 128 с.

 53. Методика трудового обучения с практикумом: уч. пос. для студентов пединститутов / под ред. Д.А. Тхоржевского. – М.: Просвещение, 1989.

 54. Милерян Е.А. Психология формирования политехнических общетрудовых учений / Е.А. Милерян. – М.: Педагогика, 1973.

 55. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці / В.О. Моляко. – К.: Т-во "Знання" УРСР, 1989. – 48 с.

 56. Найн А.Я. Формирование и развитие технического мышления учащихся / А.Я. Найн. – М.: Высшая школа, 1983. – 72 с.

 57. Оборудование предприятий общественного питания: справочник. – М.: Экономика, 1985. – 232 с.

 58. Онищук В.А. Урок в современной школе / В.А. Онищук. – М.: Просвещение, 1981.

 59. Організація трудової підготовки учнів загальноосвітніх шкіл: метод.рекомендації / укладач О.М. Лудченко. – Радивилів, 1994. – 80 с.

 60. Осадча А.І. Громадське харчування: навчальний посібник для 10-11 кл. серед. загальн. шк. / А.І. Осадча. – [2-ге вид.]. – К.: Освіта, 1993. – 176 с.

 61. Основы теории проектирования костюма: уч. для вузов / под редакцией Т.В. Козловой. – М.: Легпромбытиздат, 1988.

 62. Пармон Ф.М. Композиция костюма: учебник для вузов / Ф.М. Пармон. – М: Легпромиздат, 1985.

 63. Педагогічна практика студентів IV курсу (за вимогами кредитно-модульної системи): методичний посібник / автори-укладачі: М.С.Янцур, А.І.Войтко, Г.І. Наумчик, О.Д. Літковець, О.М. Хоронжевський. – Рівне: РДГУ, 2008. – 84 с

 64. Періодичні видання журналу „Харчова і переробна промисловість" за 1995-2008 роки.

 65. Пономарьов А.Х. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: навчальний посібник / А.Х. Пономарьов, І.В. Сирохман. – К.: „Лібра", 1999.

 66. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: трудове навчання 5-12 класи. – К.: Перун, 2005.

 67. Радкевич В.О. Технологія вишивки: підручник / В.О. Радкевич, Г.М. Пащенко. – К.: Вища школа, 1997. – 303 с: іл.

 68. Рейбах Л. Б. Оборудование швейного производства / Рейбах Л. Б. [и др.]. – М.: Легпромиздат, 1988. – 288 с.

 69. Ростовский В.С. Справочник кулінара / В.С. Ростовский, В.И. Барабицкий, Р.И. Дуденко. – К.: Техника, 1984. – 159 с.

 70. Савостицкий А.В. и др. Технология швейных изделий / А.В. Савостицкий [и др.]. – М: Легкая и пищевая промышленнность, 1982. – 440 с.

 71. Сирохман І.В. Товарознавство крохмалю, цукру, меду, кондитерських виробів: підручник / І.В. Сирохман. – К.: Вища школа, 1994.

 72. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник / І.В. Сирохман, І.М. Задорожний, П.Х. Пономарьов. – К.: „Лібра", 2000.

 73. Смирнова Н.А., Товароведение зерномучных и кондитерских товаров / Н.А. Смирнова, Л.А. Надежнова, Г.Д. Селезньова, Е.А. Воробьева. – М.: Экономика,1989. – 350 с.

 74. Соколов А.А. Физико-химические и биохимические основы технологи м’ясопродуктів / А.А. Соколов. - М: Пищевая промышленность, 1965. – 489 с.

 75. Справочник технолога общественного питания / [Л.М. Алешина, Л.В. Бабиченко, В.С. Баранов и др.]; общ. ред. В.С. Баранова и Г.Н. Ловачевой. – [3-е изд.перераб. и доп.]. – М.: Экономика, 1984. – 336 с.

 76. Теория и практика применения наочных пособий и технических средств обучения в профессиональной школе/ под. ред. А.А. Кыверялга, С.Я. Батышева. – М.: Высшая школа, 1990.

 77. Технологическое оборудование предприятий общественного питания / М.И. Беляев. – К.: Вища школа, 1987. – 360 с.

 78. Технологическое оборудование хлебопекарных и макаронных предприятий / С.А. Мачикин. – М.: Агропромиздат, 1986. – 283 с.

 79. Технологія швейного виробництва. Терміни та визначення. ДСТУ 2162-93. – К.: Держстандарт України, 1994. – 23 с.

 80. Титова А.П. Торгово-технологическое оборудование: учебник для технол. отд-ний техникумов / А.П. Титова, А.М. Шляхтина. – М.: Экономика, 1983. – 296 с.

 81. Третьякова Н.Н. Методы обработки швейних изделий: практикум: учебн. пособие / Н.Н. Третьякова, Э.П. Турчинская. – К.: Высш. шк., 1988. – 224 с.

 82. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін / Д.О. Тхоржевський. – К.: Вища шк., 1992. – 334 с

 83. Устройство и эксплуатация оборудования предприятий пищевой промышленности / Драгилев А.И. – М.: Агропромиздат, 1988. – 399 с.

 84. Фельдман И.А. Советы кулінара / И.А. Фельдман. – К.: Реклама, 1983. – 128 с.

 85. Франц В.А. Швейные машины: иллюстрованое пособие / В.А. Франц, В.В. Исаев. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 184 с.

 86. Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе: пособие для учителей / А. С. Хворостов. – М.: Просвещение, 1981.

 87. Черемных А.И. Основы художественного конструирования одежды / А.И. Черемных. – М.: Легпромиздат, 1983.

 88. Шаповал М.Л. Основи стандартизації управління якістю і сертифікації: підручник / М.Л. Шаповал. – К.: 1997. – 150 с.

 89. Шорохов Е.В. Композиция: учебн. для студентов худож. граф. фак. пед. ин-тов / Е.В. Шорохов. – [2-ое изд., перераб. и доп.]. – М.: Просвещение, 1986. – 207 с., ил.

 90. Шпара П.Е. Техническая естетика и основы художественного конструирования / П.Е. Шпара, И.П. Шпара. – [3-е изд., перераб. и дополнение]. – К.: Высшая школа, 1989. – 247 с; 26 таблица, 125 ил.

 91. Янцур М.С. Класифікація, аналіз та опис професій з практикумом: yавчально-монографічний посібник / М.С. Янцур. – Рівне: РДГУ, 2006. – 250 с

 92. Янцур М.С. Основи професіографії / М.С. Янцур. – К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ, 1996. – 224 с.

 93. Янцур М.С. Організація трудового навчання учнів VIII-IX класів на навчально-виробничій базі: монографія / М.С. Янцур. – Рівне: РДГУ, 2005. – 104 с.

 94. Янцур М.С. Практикум з теорії і методики трудового й професійного навчання: навчальний посібник для студентів, вчителів та майстрів трудового і виробничого навчання / М.С. Янцур. − Рівне: РДГУ, 2000. – 161 с., з іл.

 95. Янцур М.С. Практикум з теорії трудового навчання: навчальний посібник: для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта” / М.С. Янцур. − Рівне: РДГУ РВВ, 2010. − 160 с., іл..

 96. Янцур М.С. Теорія трудового навчання: навчальний посібник: курс лекцій. Для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта” / М.С. Янцур. − Рівне: РДГУ РВВ, 2010. − 395 с., іл.

Схожі:

\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconЗатверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” спеціальності 01010301 "Технологічна освіта (технічна праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. "27" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 01010301 "Технологічна освіта (технічна праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301
Укладачі: М. С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної І графічної освіти та профорієнтації...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М «27» лютого 2012 року програма фахового випробування
Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 010103 «Технологічна освіта» (обслуговуюча праця) на основі освітньо-кваліфікаційного...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового
Педагогічна освіта за напрямом підготовки 010103 «Технологічна освіта» (технічна праця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового
Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 01010301 "Технологічна освіта (обслуговуюча праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи