Затверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon

Затверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Скачати 180.38 Kb.
НазваЗатверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Дата13.09.2012
Розмір180.38 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Рівненський державний гуманітарний університет


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

проф. Постоловський Р.М.

_______________________

«27» лютого 2012 року


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр

0101 “Педагогічна освіта”

Спеціальність 8.01010301

"Технологічна освіта (технічна праця)"


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліст


РІВНЕ - 2012


^ Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” 0101 “Педагогічна освіта” спеціальності 8.01010301 "Технологічна освіта (технічна праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” / Укладачі: А.С. Юсенко, М.С. Янцур, Ю.В. Кирильчук, І.Л. Семещук, Ю.В. Фещук, А.І. Войтко, О.А. Герасименко. – Рівне: МОНУ РДГУ, 2012.


Укладачі: А.С. Юсенко, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки РДГУ;

М.С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

Ю.В. Кирильчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ,

І.Л. Семещук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

Ю.В. Фещук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

А.І. Войтко, старший викладач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

О.А. Герасименко, старший викладач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ.


Рецензенти: В.К. Сидоренко, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (НУБПК);

В.М. Стрілець, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри машинознавства (НУВГПК).


Відповідальний редактор М.С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ.


Навчальна програма рекомендована до друку Радою фізико-технологічного факультету РДГУ (протокол №7 від 20 лютого 2012 р.)


Навчальна програма схвалена і рекомендована до друку кафедрами технологічної і графічної освіти та профорієнтації та загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки (протокол №7 від 14 лютого 2012 р.) РДГУ.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Метою фахового випробування є перевірка готовності вступників до навчанняза освітньо-професійною програмою магістра. До змісту програми включений матеріал з таких курсів освітньогопрофесійної програми спеціаліста: "Теорія та методика профільного і професійного навчання в старшій школі", "Методика вивчення загальнотехнічних і спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах", "Методика розв’язання технічних і графічних задач", "Сучасні технологічні і транспортні машини", "Історія техніки", "Основи сучасних виробничих технологій", "Економіка та організація виробництва" та ряду інших. Але програма фахового випробування не є механічним повторенням відповідних курсів. Розкриваючи під час фахового випробування загальні питання вибраних курсів вступники повинні використовувати власний досвід, набутий в процесі самостійного поглиблення і розширення знань, технологічної та науково-виробничої практики. Тому одні і ті ж положення вони повинні розкривати на фаховому випробуванні детальніше і глибше, ніж на семестрових екзаменах.

З урахуванням профілю майбутньої спеціальності вступники повинні продемонструвати:

- розуміння суті поставленого питання;

- вміння застосовувати набуті знання при розрахунку і підборі матеріалів, механізмів та машин.

Їхні відповіді повинні свідчити про готовність до навчання на здобуття кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «Технологічна освіта».


Знання і вміння вступників оцінюються за 200-бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань. При цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:


181-200 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу; глибоке і аргументоване доведення теоретичних положень; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань з фахових дисциплін, вільне володіння і адекватне застосування термінології;

152-180 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому при доведенні теоретичних положень допускаються окремі неточності непринципового характеру;

124-151 – за правильне розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності у формулюваннях, доведеннях теоретичних положень; відповідь характеризується поверховістю і фрагментарністю;

106-123 – за невірні, фрагментарні відповіді, які демонструють нерозуміння суті програмного матеріалу в цілому.


^ ЗМІСТ фахового випробування

Основи сучасних виробничих технологій в деревообробній промисловості та проектування і виготовлення виробів з деревини


 1. Види та зміст техніко-технологічної документації для проектування виробів з деревини.

 2. Принципи та методи формотворення виробів з деревини.

 3. Соціально-культурні аспекти проектування меблів.

 4. Стилістичні особливості проектування меблів з напрямів: «мінімалізм», «мемфіс», «хай-тек», «транс-хай-тек», «геометризм», «хай-тач», «архетип».

 5. Ергономічні показники, які враховуються при проектуванні виробів з деревини.

 6. Анатомо-біомеханічні характеристики людини, які враховуються в процесі проектування виробів з деревини.

 7. Основні етапи пошуку морфології корпусного виробу

 8. Особливості конструктивних схем корпусних меблів та формотворення дитячих меблів.

 9. Макетування окремих деталей і складальних одиниць моделей виробів з деревини.

 10. Види та типи віконних блоків, технології їх виготовлення.

 11. Види та типи дверних блоків, технології їх виготовлення.

 12. Види та типи меблевих виробів, технології їх виготовлення.

 13. Види та типи дерев’яної підлоги, технології її монтажу.

 14. Види погонажних виробів з деревини. Технології промислового виробництва погонажних виробів.

 15. Види та типи дерев’яних сходів: їх елементи й технології виготовлення.

 16. Поняття сучасних виробничих технологій в деревообробній промисловості.

 17. Поняття технологічного процесу. Основні етапи технологічного процесу виготовлення виробів з деревини.

 18. Сучасні технології сушіння деревини: види, їх характеристика та особливості впровадження.

 19. Сучасні технології консервування та просочування деревини.

 20. Сучасні технології склеювання деревини. Клеї, що застосовуються у виробництві виробів з деревини.

 21. Характеристика сучасних технологій механічної обробки заготовок з деревини.

 22. Сучасні технології виробництва віконних та дверних блоків.

 23. Сучасні технології виробництва виробів домобудування.

 24. Сучасні технології виробництва меблів.

 25. Особливості деревообробних центрів з числовим програмним управління, як основи технології гнучких виробничих модулів виробничих систем деревообробної промисловості.

 26. Види деревообробних центрів та їх характеристики. Особливості впровадження деревообробних центрів з числовим програмним управління.

 27. Поняття про лінії зрощування: види, їх характеристики, призначення.

 28. Сучасні технології облицювання виробів з деревини. Мембранний прес.

 29. Характеристика сучасних технологій переробки відходів деревообробної промисловості.

 30. Сучасні комп’ютерні технології в технологічних процесах виготовлення виробів з деревини.


Основи сучасних виробничих технологій в металообробній промисловості та проектування і виготовлення виробів з металів


 1. Класифікація технологій обробки металів.

 2. Сучасні фізико-хімічні технології обробки металів різанням.

 3. Сучасні технології зубонарізання.

 4. Сучасні технології отримання різьби.

 5. Технології обробки внутрішніх поверхонь для отримання заданої точності та шорсткості.

 6. Сучасні технології шліфування площин та елементарних поверхонь.

 7. Технології обробки металів з використанням електрофізичних явищ (електроімпульси, електроіскрові, анодно-механічні).

 8. Технології обробки металів з використанням ультразвукових коливань.

 9. Технології обробки металів з використанням лазерної енергії.

 10. Електроерозійні технології обробки металів.

 11. Технології обробки крупно-габаритних деталей.

 12. Технології комплексної обробки металів на верстатах типу “обробний центр”.

 13. Сучасні технології при розрізанні металів.

 14. Сучасні технології зварювання металів.

 15. Сучасні комплексні технології обробки та зборки деталей і вузлів машин з використанням робото-технічних комплексів.

 16. Види та зміст техніко-технологічної документації для проектування виробів з металів.

 17. Принципи та методи формотворення виробів з металів.

 18. Соціально-культурні аспекти проектування виробів з металів.

 19. Суть та характеристика методів проектування виробів з металів.

 20. Ергономічні показники, які враховуються при проектуванні виробів з металів.

 21. Моделювання та макетування окремих деталей і складальних одиниць виробів з металів.

 22. Технології ручної та електрифікованої обробки об’ємних складальних виробів з металів.

 23. Технології обробки циліндричних і конічних поверхонь корпусних деталей, вузлів та агрегатів з металів.

 24. Технології обробки циліндричних і конічних отворів корпусних деталей, вузлів та агрегатів з металів.

 25. Технології обробки фасонних поверхонь і отворів корпусних деталей, вузлів та агрегатів з металів.

 26. Технології отримання різьби в корпусних деталях з металів.

 27. Технології отримання плоских поверхонь, пазів, канавок та уступів в корпусних деталях з металів.

 28. Технології отримання фасонних та багатогранних поверхонь в корпусних деталях з металів.

 29. Технології підготовки до оздоблення та оздоблення корпусних деталей з металів.

 30. Технології механоскладальних робіт вузлів, агрегатів, механізмів з металів.


Теорія і методика вивчення технологій старшій школі.

Методика викладання загальнотехнічних і спеціальних дисциплін у професійних технічних навчальних закладах


 1. Система дидактичних принципів вивчення технологій в старшій школі, їх характеристика і шляхи реалізації.

 2. Характеристика Концепції профільного навчання у старшій школі (Затверджена МОНУ 25.09.2003 р.): суть, мета, принципи, структура, форми організації та умови реалізації.

 3. Системи профільного і професійного навчання з технологічного напряму в старшій школі, їх характеристика та вимоги до них на сучасному етапі розбудови української школи.

 4. Система організаційних форм вивчення технологій в старшій школі: суть, види, характеристика.

 5. Заняття як основна форма вивчення технологій в старшій школі. Типи занять та їх структура.

 6. Мета, завдання і методика організації та проведення трудової і виробничої практики в процесі вивчення технологій.

 7. Форми та методи контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі вивчення технологій: класифікація, характеристика та умови застосування.

 8. Методи, прийоми та засоби вивчення технологій в старшій школі: суть, класифікації за різними ознаками, характеристика, умови підбору і застосування.

 9. Методика застосування інтерактивних технологій в процесі вивчення технологій. Їх характеристика та умови застосування.

 10. Навчально-матеріальна база з профільного і професійного навчання за технологічним напрямом: види, призначення, організація і обладнання. Вимоги до навчально-матеріальної бази.

 11. Методика підготовки та проведення теоретичного навчання старшокласників з профільного і професійного навчання за технологічним напрямом з використанням різних форм і методів.

 12. Методика підготовки та проведення практичного навчання старшокласників з профільного і професійного навчання за технологічним напрямом з використанням різних форм і методів.

 13. Інструктажі у профільному і професійному навчанні з технологічного напряму: призначення, суть, види та методика підготовки і проведення.

 14. Методика застосування проблемних методів навчання на заняттях з профільного і професійного навчання старшокласників за технологічним напрямом.

 15. Методика організації і проведення лабораторно-практичних робіт на заняттях з профільного і професійного навчання старшокласників за технологічним напрямом.

 1. Історія становлення та розвитку професійно-технічної освіти в Україні.

 2. Загальна характеристика змісту професійно-технічної освіти в Україні згідно державних стандартів.

 3. Дидактичний аналіз змісту загальнотехнічних та спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах.

 4. Процес вивчення загальнотехнічних та спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах.

 5. Основні організаційні форми навчання у професійно-технічних навчальних закладах, їх класифікація та характеристика.

 6. Методика підготовки учнів до сприймання нових знань із загальнотехнічних та спеціальних дисциплін.

 7. Методика усного викладання та конспектування навчального матеріалу із загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. Вимоги до мови викладача.

 8. Наочні методи викладання загальнотехнічних і спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах.

 9. Проблемний виклад навчального матеріалу із загальнотехнічних і спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах: суть та характеристика.

 10. Вправи при вивченні загальнотехнічних і спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах: види, вимоги, методика керівництва.

 11. Методика підготовки та проведення біжучих інструктажів під час лабораторно-практичних робіт із загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.

 12. Форми діагностики знань, умінь та навичок учнів при вивченні загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.

 13. Завдання та зміст перспективної підготовки викладача до занять із загальнотехнічних і спеціальних дисциплін: до навчального року і до чергової теми.

 14. Завдання та зміст безпосередньої підготовки викладача до занять із загальнотехнічних і спеціальних дисциплін та складання плану-конспекту уроку.

 15. Методика проведення та аналізу уроків із загальнотехнічних і спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах.


Нарисна геометрія і креслення з основами машинної графіки. Методика навчання креслення в старшій школі та ПТНЗ.

Практикум в навчальних майстернях

з художньою обробкою матеріалів.


 1. Геометричні побудови, що використовуються при виконанні креслення.

 2. Перерізи: призначення, класифікація, правила виконання.

 3. Утворення розрізів: призначення, правила виконання, класифікація розрізів.

 4. Умовності і спрощення, які застосовують при виконанні креслень.

 5. Ескізи. Послідовність і правила виконання ескізів.

 6. Зображення і позначення різьб на кресленнях. Класифікація різьб.

 7. Складальні креслення. Читання складальних креслень.

 8. Виконання робочих креслень по складальному кресленню. (Деталювання).

 9. Аксонометричні проекції. Види аксонометричних проекцій.

 10. Кінематичні схеми. Правила читання і виконання схем.

 11. Креслення в старшій школі: мета, завдання, структура та зміст навчального предмету.

 12. Креслення в професійно-технічних навчальних закладах: мета, завдання, структура та зміст навчального предмету.

 13. Дидактичні принципи у навчанні кресленню в старшій школі: характеристика та шляхи реалізації.

 14. Дидактичні принципи у навчанні кресленню в професійно-технічних навчальних закладах: характеристика та шляхи реалізації.

 15. Форми організації навчання креслення в старшій школі та професійно-технічних навчальних закладах.

 16. Методи навчання кресленню в старшій школі: класифікація, характеристика та умови використання.

 17. Методи навчання кресленню в професійно-технічних навчальних закладах: класифікація, характеристика та умови використання.

 18. Планування процесу навчання креслення в старшій школі та професійно-технічних навчальних закладах.

 19. Форми і методи діагностики навчальних досягнень учнів старших класів та професійно-технічних навчальних закладів із креслення.

 20. Інноваційні технології проведення уроків з креслення в старшій школі та професійно-технічних навчальних закладах.

 21. Металорізальні верстати: призначення, класифікація. Токарні верстати: класифікація, призначення, види.

 22. Призначення, будова і принцип дії токарно-гвинторізного верстату 1К - 62. Технічне обслуговування та ремонт верстату.

 23. Деревообробні верстати: призначення, класифікація, принцип дії.

 24. Призначення, будова і принцип дії верстата СТД 120 М. Технічне обслуговування та ремонт верстату.

 25. Токарні різці: класифікація, призначення, будова, геометрія. Умови підбору різців.

 26. Технологія точіння конічних поверхонь на токарно-гвинторізних верстатах. Способи точіння конічних поверхонь.

 27. Шипові з'єднання: класифікація, призначення, види, технологія виготовлення.

 28. Слюсарні операції: класифікація, характеристика, виконання.

 29. Столярні операції: класифікація, характеристика, виконання.

 30. Призначення, будова і принцип роботи верстата НГФ 110 - Ш4. Технічне обслуговування та ремонт верстату.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины / Александров М.П. - М.: Машиностроение, 1984. - 336с.

 2. Анурьев В.Н. Справочник конструктора машиностроителя. т. 1,2,3. / Анурьев В.Н. - М.: Машиностроение, 1980.

 3. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин / Артоболевский И.И. - М.: Наука, 1988. - 639 с.

 1. Баранов Н.А. Технология металлов / Баранов Н.А. [и др.] - М., Металургиздат, 1963. – 554 с.

 2. Баскаков А.Д. Теплотехника / Баскаков А.Д. - М.: Высшая школа, 1992. – 343 с.

 3. Батышев С.Я. Производственная педагогика / Батышев С.Я. [ 3-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Машиностроение, 1984.

 1. Білоножко М.А. Рослинництво з основами землеробства / Білоножко М.А., Руденко І.С. [і ін.]. - К.: Урожай. 1986.

 2. Буталов В.А. Технология металлов / Буталов В.А. - М., Металургиздат, 1959. - 502 с.

 3. Гедвило О.А. Різання матеріалів, верстати та інструменти / Гедвило О.А. – К.: Вища школа, 1996. – 199 с.

 4. Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы / Гельман Б.М., Москвин М.В. - М.: Высшая школа, 1978.

 5. Гильбух Ю.З. Психология трудового воспитания школьников / Гильбух Ю.З., Верещак Е.П. - К.: Рад. школа, 1987 - 255 с.

 6. Гончаренко В.С. Сільськогосподарські машини та їх використання / Гончаренко В.С. - К.: Урожай, 1966.

 7. Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки / Горбунов Б.И. - М.: Машиностроение, 1981. - 287с.

 8. Гринберг Б.Г. Металловедение и термическая обработка / Гринберг Б.Г. - М., 1963.

 9. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили / Гуревич А.М. - М.: Колос, 1983.

 10. Діденко М.К. Експлуатація машинно-тракторного парку / Діденко М.К. - К.: Вища школа, 1983.

 11. Добровольский В.І. Технологія металів / Добровольский В.І., Чумак М.Г. - К., "Рад. школа", 1962.-280 с.

 12. Душков Б.А. Индустриально-педагогическая психология / Душков Б.А. – М.: Просвещение, 1987. - 208 с.

 13. Дьомін А.М. Методика вивчення трактора в школі / Дьомін А.М. - К.: Рад. школа, 1981.

 14. Ердеди А.А. Техническая механика / Ердеди А.А. [и др.]. - М.: Высшая школа, 1991. -303 с.

 15. Ефремов Ю.М. Металлорежущие станки / Ефремов Ю.М. - М.: Машиностроение, 1985. – 320 с.

 1. Жаров М.С. Методика изучения курса «Трактор». Пособие для учителя / Жаров М.С. - М.: Просвещение, 1986. - 191 с.

 2. Иванов М.Н. Детали машин / Иванов М.Н. - М.: Высшая школа, 1987. – 320 с.

 3. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов / Ицкович Г.М. - М.: Высшая школа, 1986. – 351 с.

 4. Кальней В.А. Основы методики трудового и профессионального обучения / Кальней В.А., Капралова В.С., Поляков В.А. [Под ред. В.А. Полякова]. -М.: Просвещение, 1987 - 192 с.

 5. Комляков В.Н. Краткий курс теоретической механики / Комляков В.Н. - К.: Высшая школа, 1993.-311с.

 6. Косилов С.А. Физиологические основы режима труда подростков / Косилов С.А., Леонова Л.А. - М.: Медицина, 1967. - 140 с.

 7. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Костюк Г.С. - К.: Рад. школа, 1989 - 608 с.

 8. Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам / Крайнев А.Ф. - М.: Машиностроение, 1987. - 560с.

 9. Кузнецов М.М. Автоматизация производственных процессов / Кузнецов М.М. - М.: Машиностроение, 1985. – 576 с.

 10. Куклин Н.Г. Детали машин / Куклин Н.Г., Куклина Г.С. - М.: Высшая школа, 1987. – 337 с.

 11. Кучер А.М. Технология металлов / Кучер А.М. - Л., 1987. – 213 с.

 12. Лернер П.С.Токарна і фрезерна справа. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл / Лернер П.С., Лук'янов П.М. [Пер. з рос. - 2-е вид, перероб. і доп.] - К.: Освіта, 1993 - 224 с.

 13. Малов В.Н. Технология машиностроения / Малов В.Н. - М., 1990.

 14. Методика обучения автоделу в средней школе / Под ред. В.П. Беспалько. - М.: Просвещение, 1977.

 15. Милирян Е.А. Психология формирования политехнических общетрудовых учений / Милирян Е.А. - М.: Педагогика, 1973.

 16. Никифоров В.М. Технология металлов / Никифоров В.М. - К., 1984.

 1. Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых учений / Новиков А.М. - М.: Высшая школа, 1986 - 288 с.

 2. Патон Б.Е. Наука - техника – производство / Патон Б.Е. - М., 1996.

 3. Педагогічна книга майстра виробничого навчання. Навч.-метод. посібник /За ред. Н.Г. Ничкало, - [2-е вид., допов.]. - К.: Вища школа, 1994.

 4. Писаренко Г.С. Справочник по сопротивлению материалов / Писаренко Г.С. [и др.]. -К.: Наукова думка, 1988. – 735 с.

 5. Поляков В.А. Методика трудового обучения и воспитания учащихся в межшкольных учебно-производственных комбинатах / Поляков В.А., Соколов Б.А., Уланов В.Г. - М.: Просвещение, 1979.

 6. Поляков В.А., Ставровский А.Е. Общая методика трудового обучения в старших класах/ Поляков В.А., Ставровский А.Е. - М.: Просвещение, 1980.

 7. Потапенко А.Т. Тракторы / Потапенко А.Т., Рябченко П.С., Коришко С.А. - К.: Урожай, 1983.

 8. Решетов Д.Н. Детали машин / Решетов Д.Н. - М.: Высшая школа, 1987. -410 с.

 9. Родичев В.А. Тракторы и автомобили / Родичев В.А., Родичева Г.И. - М.: Высшая школа, 1989.

 10. Спиваковский А.О. Транспортирующие машины / Спиваковский А.О. - М.: Машиностроение, 1983. - 487с.

 11. Терехов В.К. Металловедение и конструкционные материалы / Терехов В.К. - М., 1981. - 223 с.

 12. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін / - Тхоржевський Д.О. - К.: Вища школа, 1992 -334 с.

 13. Федосеев В.И. Сопротивление материалов / Федосеев В.И. - М.: Наука, 1983. – 539 с.

 14. Фелипов Г.В. Режущий инструмент / Фелипов Г.В. - Л.: Машиностроение, 1981. – 287 с.

 15. Фигурнов В.Э. ЭВМ руководство для пользователя / Фигурнов В.Э. - М.: Наука, 1991.

 16. Чугаев Р.Р. Гидравлика / Чугаев Р.Р. - М: Высшая школа, 1993. - 520с.

 17. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические Измерения / Якушев А.И. - М.: Машиностроение, 1987. – 351 с.

 18. Янцур Н.С. Активные методы трудовой подготовки школьников. Метод. рекомендации / Янцур Н.С., Ковалев В.Н., Петров Я.А.. - Ровно: РИОУП, 1991.- 88 с.

 19. Янцур М.С. Практикум з теорії і методики трудового і професійного навчання. Навчальний посібник / Янцур М.С. - Рівне: РДГУ, 2000. - 161 с.

 20. Янцур М.С. Організація трудового навчання учнів VIII-IX класів на навчально-виробничій базі. Монографія / Янцур М.С. – Рівне: РДГУ, 2005. – 104 с.

 21. Янцур М.С. Практикум з теорії і методики трудового й професійного навчання: Навчальний посібник для студентів, вчителів та майстрів трудового і виробничого навчання / Янцур М.С. − Рівне: РДГУ, 2000. – 161 с.: іл.

 22. Янцур М.С. Практикум з теорії трудового навчання: навчальний посібник. Для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта”/ Янцур М.С. − Рівне: РДГУ РВВ, 2010. − 160 с.: іл.

 23. Янцур М.С. Теорія трудового навчання: навчальний посібник: курс лекцій. Для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта”/ Янцур М.С. − Рівне: РДГУ РВВ, 2010. − 395 с.: іл.

Схожі:

Затверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” зі спеціальності 01010301 «Технологічна освіта»(обслуговуюча праця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Затверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. "27" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 01010301 "Технологічна освіта (технічна праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Затверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Затверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Затверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Затверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Затверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301
Укладачі: М. С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної І графічної освіти та профорієнтації...
Затверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М «27» лютого 2012 року програма фахового випробування
Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 010103 «Технологічна освіта» (обслуговуюча праця) на основі освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового
Педагогічна освіта за напрямом підготовки 010103 «Технологічна освіта» (технічна праця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Затверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового
Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 01010301 "Технологічна освіта (обслуговуюча праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи