Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом icon

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом
Скачати 143.78 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом
Дата13.09.2012
Розмір143.78 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра хореографії


«Затверджую»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

_________проф. Постоловський Р.М.

«27» лютого 2012 р.


Програма фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР»

у галузі знань 0202 «Мистецтво»

за напрямом підготовки 6. 020202 «Хореографія»


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»


Рівне – 2012


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 6. 020202 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» / Укладачі: Годовський В.М. професор, кандидат пед. наук, зав.кафедрою хореографії РДГУ, Пуйов В.М. доцент, Горбачук Р.Л. ст. викладач, Шингер В.В. викладач. – Рівне: РДГУ. – 2012.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодний спеціаліст» у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, які розкривають зміст фахової підготовки вступників, охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою хореографії

(протокол № 5 від 18.01.2012 р. ).


^ Пояснювальна записка


Основною метою фахового випробування є перевірка теоретичних знань вступників та рівняїх виконавських умінь і навичок з хореографії.

Програма фахового випробування включає:

перевірку теоретичних знань, що передбачає відповіді на питання про творчість теоретиків та класиків хореографічного мистецтва, українську класичну спадщину, сучасну і бальну хореографію, професійні та аматорські хореографічні колективи України та їх репертуар;

практичний показ вступником підготовленої хореографічної композиції.


На фаховому випробуванні:

вступник повинен продемонструвати глибину знань стосовно засвоєного навчального матеріалу, вміння сформулювати та розкрити зміст таких питань:

- сутність хореографічного мистецтва;

- зв’язок хореографії з іншими видами мистецтва;

- історія розвитку хореографії;

- основні напрями хореографічного мистецтва;

- жанри хореографії;

- відомі діячі в галузі хореографічного мистецтва;

- відомі хореографічні колективи;

- хореографічна лексика;

- відомі виконавці танців різних жанрів ХХ – ХХІ ст.

вступник повинен продемонструвати практичні навички та вміння:

- виконання класичного, народно-сценічного,

бального, сучасного танців;

- виконання рухів біля станка і посеред зали;

- створення етюду чи композиції за завданням викладача;

- створення та показу власного танцювального етюду чи композиції.

Фахове випробування проводиться у формі співбесіди та практичного показу.


Вступники повинні виявити рівень обізнаності з теоретичними основами та сформованості виконавських умінь та навичок, володіти навичками виконання рухів класичного та народно-сценічного танцю, знати основні напрями розвитку сучасної хореографії, володіти навичками виконання європейських та латиноамериканських танців, мати необхідні професійні дані: крок, виворотність, стрибок, музикальність, уміти створювати танцювальні етюди.

Показ класичного танцю передбачає перевірку рівня виконавських умінь та навичок вступників з класичного танцю, а саме: екзерсис біля станка та посеред зали, стрибки.

Показ народно-сценічного танцю передбачає перевірку знань його національних та регіональних особливостей, хореографічної лексики та музичного супроводу, тренаж, виконання технічно складних рухів.

Показ сучасного танцю передбачає перевірку знань щодо форм та напрямів розвитку сучасної хореографії, її лексики, музичної основи.

Вступники повинні знати основні рухи, терміни, комбінації європейських та латиноамериканських танців.

Вступники повинні продемонструвати уміння створити танцювальний номер і бути готовим відповісти на питання щодо його теми та ідеї, розповісти про образи та характери дійових осіб.


^ Зміст фахового випробування.


Перелік питань перевірки обізнаності теоретичних основ з хореографії


 1. Назвіть позначення частин вправ класичного танцю посеред зали, які складаються зі стрибкових рухів:

а) адажіо;

б) алєгро

в) атітюд;

г) арабеск.

 1. Назвіть розділи уроку класичного танцю:

а) екзерсис біля станка;

б) екзерсис посеред зали;

в) присядки;

г) адажіо;

д) дрібушки.

 1. Назвіть позиції рук класичного танцю введені А. Вагановою:

а) І поз.;

б)VII поз.;

в) ІІІ поз.;

г) ІV поз.;

д) ІІ поз.

 1. Назвіть термін, який визначає, що рухи однієї або двох ніг виконуються по підлозі:

а) пассе;

б) пар тер;

в) ан лєр;

г) сісон.

 1. Визначіть назви молдавських народних танців:

а) Сирба;

б) Козачок;

в) Хора;

г) Полька.

 1. Визначіть назви білоруських народних танців:

а) Юрочка;

б) Гопак;

в) Оберек;

г) Крижачок.

 1. Назвіть характерні рухи російського чоловічого танцю:

а) плескачі;

б) присядки;

в) бігунець;

г) підскоки.

 1. Назвіть характерні рухи танців Західних областей України:

а) чесанка;

б) вірьовочка;

в) сверло;

г) висока.

 1. Назвіть характерні чоловічі рухи танців Центральної України:

а) бігунець;

б) присядка гайдук-круч;

в) високий тинок;

г) щупак.

 1. Назвіть характерні жіночі рухи танців Центральної України:

а) обертас;

б) припадання;

в) розніжка;

г) присядка.

 1. Визначіть назви українських народних танців:

а) Гопак;

б) Козачок;

в) Хороводи;

г) Полька.

 1. Назвіть форми української хореографії:

а) па де-де;

б) перепляс;

в) хоровод;

г) побутові танці;

д) адажіо;

е) сюжетні танці.

 1. Визначіть, який характер музичного твору (матеріалу) найбільш типовий для хороводів:

а) бадьорий;

б) плавний;

в) ліричний;

г) стрімкий.

 1. Назвіть характерні риси виконання поліської польки:

а) легкість

б) широта;

в) суворість;

г) героїзм.

 1. Розшифруйте слово “хореографія”:

 2. Які поняття включає в себе “хореографія” сьогодні?

 3. Які види мистецтва є допоміжними у хореографії?

 4. Що є основним виразним засобом у хореографії?

 5. Що таке танець, пантоміма?

 6. Які видатні балетні постановки класичної спадщини ви знаєте?

 7. Назвіть відомих композиторів, що створювали музику для балетів.

 8. Назвіть відомих балетмейстерів, що працювали в народній та сучасній хореографії.

 9. Назвіть відомих виконавців ХХ ст.

 10. Назвіть засновників танцю модерн.

 11. Назвіть відомі танцювальні колективи.

 12. Які конкурси в жанрі сучасної хореографії ви знаєте?

 13. Що ви розумієте під назвою “сучасний танець”?

 14. Назвіть напрямки розвитку сучасної хореографії.

 15. Дайте визначення поняттю “міміка”.

 16. Дайте визначення поняттю “жест”.

 17. Дайте визначення поняттю “хореографічна лексика”.

 18. Дайте визначення поняттю “модерн”.

 19. Дайте визначення поняттю “жанр”.

 20. Дайте визначення поняттю “темп”.

 21. Дайте визначення поняттю “ритм”.

 22. Охарактеризуйте поняття “драматургія” у хореографічному номері.

 23. Назвіть складові частини джаз – модерн танцю.

 24. Дайте визначення поняттю “лейтмотив”.

 25. Назвіть складові частини запису танцю в книгах.

 26. Чому група танців називається європейською?

 27. Назвіть основні фігури танцю “Повільний вальс”.

 28. Назвіть основні фігури танцю “Танго”.

 29. Назвіть основні фігури танцю “Віденський вальс”.

 30. Назвіть основні фігури “Повільного фокстроту”.

 31. Назвіть основні фігури танцю “Квікстеп”.

 32. Музичний розмір і темп виконання європейських танців (назвати всі окремо).

 33. Положення партнерів в європейських танцях відносно один одного.

 34. Відмінність в парному танцюванні європейських танців від латиноамериканських.

 35. Чому група танців називається латиноамериканською?

 36. Назвіть основні фігури танцю “Самба”.

 37. Назвіть основні фігури танцю “Ча-ча-ча”.

 38. Назвіть фігури танцю “Румба”.

 39. Назвіть основні фігури танцю “Джайв”.

 40. Назвіть основні фігури танцю “Пасодобль”.

 41. Музичний розмір і темп виконання латиноамериканських танців (назвати всі окремо).

 42. Назвіть латиноамериканські танці, що не ввійшли в міжнародну спортивну програму, але стали від того не менш популярними.

 43. Положення партнерів в латиноамериканських танцях відносно один одного.

 44. Критерії оцінки латиноамериканських та європейських танців на змаганнях та турнірах.


^ Перелік вимог перевірки рівня навичок та уміння, виявлених на творчому показі


Вступник повинен продемонструвати навички та уміння:

- виконання класичного, народно-сценічного,

бального, сучасного танців;

- виконання рухів біля станка і посеред зали;

- створення етюду чи композиції за завданням викладача;

- створення та показу власного танцювального етюду чи композиції.


Під час перевірки рівня виконавських умінь та навичок вступники повинні:

 • володіти навичками виконання рухів класичного та народно-сценічного танцю;

 • знати основні напрями розвитку сучасної хореографії;

 • володіти навичками виконання європейських та латиноамериканських танців;

 • мати необхідні професійні дані: крок, виворотність, стрибок, музикальність;

 • уміти створювати танцювальні етюди.

Показ класичного танцю передбачає перевірку рівня виконавських умінь та навичок абітурієнтів із класичного танцю, а саме: екзерсис біля станка та посеред зали, стрибки.

Показ народно-сценічного танцю передбачає перевірку знань його національних та регіональних особливостей, хореографічної лексики та музичного супроводу, тренаж, виконання технічно складних рухів.

Показ сучасного танцю передбачає перевірку знань щодо форм та напрямів розвитку сучасної хореографії, її лексики, музичної основи.

Абітурієнти повинні знати основні рухи, терміни, комбінації європейських та латиноамериканських танців.

Вступники повинні продемонструвати уміння створити танцювальний номер і бути готовим відповісти на питання щодо його теми та ідеї, розповісти про образи та характери дійових осіб.


^ Критерії оцінювання
Критерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання 100-200 балів

Значення оцінка

Вступник виявляє особливі здібності, має високий показник знань теоретичного матеріалу, вміє самостійно узагальнювати знання, правильно використовує набуті знання і уміння для побудови відповіді, переконливо аргументує відповідь, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку.

Вступник має високий показник вмінь та навичок з хореографії, впевнено та вміло демонструє високий рівень технічної підготовки, володіє виразними засобами хореографії, вільно володіє координацією тіла, передає характер та манеру виконання художнього образу.
5


181 - 200

Відмінно

Вступник правильно і глибоко розуміє суть питання, вміє проявити знання у даному питанні, вміє зіставляти. Узагальнювати систематизувати інформацію, самостійно виправляє допущені помилки та має власний підхід до поставленого питання.

Вступник добре зорієнтований у матеріалі, має хороші технічні можливості, хоча допускає деякі помилки, що заважають оцінити його краще. Володіє відповідними технічними вміннями з хореографії, але дещо невпевнений.4


152-180

Добре

Вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, може виправляти власні помилки, серед яких є значна кількість суттєвих, основну відповіді відтворює на репродуктивному рівні.

Вступник має задовільний рівень підготовки з хореографії: у практичному виконанні завдань допускає суттєві помилки.3


124-151

Задовільно

Вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, елементарного поняття, відповіді невірні, що демонструють нерозуміння суті запропонованого питання.

Вступник демонструє недостатні практичні навички з хореографії. Слабо підготовлений технічно, невпевнений у виконанні практичних вправ.2


106-123

НезадовільноСписок рекомендованої літератури

 1. Баранова Т. Танцевальная музыка эпохи Возрождения // Музыка и хореография современного балета. Вып. 4. – М., 1982.

 2. Барышникова Т. Азбука хореографии. – С-П., 1996.

 3. Бежар М. Мгновение в жизни другого. Мемуары. – М., 1977.

 4. Блазис Карло. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. – М., 2008.

 5. Бланков Б. Краткая история русского балета. – М., 2006.

 6. Богданов-Березовский В. Оперное и балетное творчество Чайковского. – Л.-М., 1956.

 7. Бочарникова Э. Страна волшебная – балет. – М., 1974.

 8. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Л., 1963.

 9. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. – М., 1968.

 10. Ванслов В. Статьи о балете. – Л., 1980.

 11. Васильева Е. Танец. – М., 1968.

 12. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. – М., 1987.

 13. Гаевский В. Хореографические портреты. – М., 2008.

 14. Добровольская Г.Н. Танец. Пантомима. Балет. – Л, 1975.

 15. Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь. – К., 1989.

 16. Ефименкова Б. Танцевальные жанры. – М., 1960.

 17. Житомирский Д. Балеты Чайковского. – М., 1957.

 18. Захаров Р. Слово о танце. – М., 1977.

 19. Карп П.М. Младшая муза. – М., 1986.

 20. Куриленко Е. Проблемы художественного синтеза в балетном спектакле. – М., 2003.

 21. Левинсон А.Я. Старый и новый балет. Мастера балета. – М., 2008.

 22. Лифарь С. Страдные годы с Дягилевым. – К., 1994.

 23. Митці України (енциклопедичний довідник). – К., 1989.

 24. Михайлов М. Молодые годы ленинградского балета. – Л., 1978.

 25. Петипа М. Материалы. Воспоминания. Статьи. – Л., 1971.

 26. Плещеєв А.А. Наш балет. 1673-1899. Балет в России до начала XIX столетия и балет в Санкт-Петербурге до 1899 года. – М., 2009.

 27. Рубаха Е. Контрданс. Его особенности, истоки и воздействие на музыку венских классиков // Музыка и хореография современного балета. Вып. 4. М., 1982.

 28. Сапонов М. Менестрели. - М., 2004.

 29. Скудина Г. Балет // Музыкальные жанры. – М., 1968.

 30. Ступников И. Молодые артисты ленинградского балета. – Л., 1968.

 31. Суриц Е. Все о балете. – М.-Л., 1966.

 32. Фокин М. Против течения. – Л., 1981.

 33. Чернова Н. От Гельцер до Улановой. – М., 1979.

 34. Ярмолович Л. Классический танец. – Л., 1986.
Схожі:

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом підготовки...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
«Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». / Укладачі: Годовський...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом iconПояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом iconПояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта”
Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою фахового випробування є перевірка теоретичних знань, володіння методикою викладання хореографічних дисциплін,виконавської майстерності...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Укладачі: Калічава Н. Г. – канд екон наук., доцент кафедри економічної кібернетики рдгу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи