Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році icon

Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році
Скачати 211.94 Kb.
НазваПравила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році
Дата13.09.2012
Розмір211.94 Kb.
ТипПравила прийому


Додаток 8.1

до правил прийому до Рівненського державного гуманітарного університету


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АГ № 582087 від 17.10.2011 р., термін дії ліцензії 2016 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення

    1. Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету оголошує прийом на підготовку фахівців з неповною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1 до Правил Прийому).

    2. До Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути неповну вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету на освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

    3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано (4-х та 2-х місні кімнати гуртожитку коридорного типу, кухня, душові. Вартість 10-15 гривень за добу проживання за 1 місце).


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

    1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

    2. Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчанн

4.1. Порядок роботи приймальної комісії та її підрозділів визначається Положенням про приймальну комісію Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету від 05 квітня 2010 року.

Графік роботи приймальної комісії:

понеділок – п’ятниця: з 8.00 до 17.00

субота: з 9.00 до 16.00

Перерва на обід: з 12.00 до 13.00

Вихідний день: неділя (окрім 05.08.2012 року)

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової середньої освіти проводиться в такі строки:Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

На основі базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року


Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року


Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

20 – 31 липня 2012 року


Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року


Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 25 серпня
^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Сарненський педагогічний коледж Рівненського держаного університету

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету (далі — заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ і додатка до нього та інші документи.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.6. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету.

5.7. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету.

5.8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів вступних екзаменів, наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 12-бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

6.4. Програма творчого конкурсу розробляється і затверджується Сарненським педагогічним коледжем Рівненського державного гуманітарного університету до 01.03.2012 року. Не допускається введення до творчого конкурсу завдань, що виходять за межі зазначеної програми. Програма творчого конкурсу обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету.

6.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.6. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Сарненським педагогічним коледжем Рівненського державного гуманітарного університету, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника. На засідання можуть бути запрошені батьки вступника.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

Рішення апеляційної комісії приймаються в день засідання і доводяться до відома вступника у письмові формі (витяг з протоколу) за підписом голови апеляційної комісії і є остаточним.

Порядок подання і розгляду апеляції доводиться до абітурієнтів через засоби інформації до початку вступних випробувань.

6.7. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній рівень.


^ VII. Цільовий прийом до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

7.2. Особи, які вступають до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти районних державних адміністрацій, з якими укладені відповідні угоди.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 50 відсотків від обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності та оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ IX. Зарахування вступників на основі базової загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання документа про освіту з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі базової загальної середньої освіти зараховуються додаткові бали за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами:

- українська мова і література – при вступі на спеціальності «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 5 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 4 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 3 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).


10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, не повинна бути більше 20 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного вищому навчальному закладу. Кількість місць оприлюднюється усіма доступними засобами інформації після отримання обсягу державного замовлення. Квота у відсотках зазначена у додатку 2 цих Правил.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу:

- вступники , які мають вищий середній бал документу про освіту;

- вступники , які на вступних випробуваннях отримали вищий бал з

профільного предмету;

- випускники сільської школи.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

^

XIII. Надання рекомендацій для зарахування


13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього вступного іспиту.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету.

^

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Правилами прийому у 2012 році, до приймальної комісії Сарненського педагогічного коледжу Рівненського держаного гуманітарного університету.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній рівень, додатка до нього державного зразка, зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній рівень державного зразка та додатка до нього. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених цими Правилами прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

^

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування


15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.

^

XVI. Наказ про зарахування


16.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIX цих Правил прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

^

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України


17.1 Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету за напрямом підготовки галузі знань «педагогічна освіта» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

17.2. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Сарненським педагогічним коледжем Рівненського державного гуманітарного університету як профільне для вступу на обрану вступником спеціальність.


^ XVIII. Додаткове зарахування до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

^

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського держаного гуманітарного університету.


19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу

Акредитація журналістів проводиться за поданням головного редактора засобу масової інформації не пізніше доби, що передує засіданню приймальної комісії і підтверджується головою приймальної комісії у письмовій формі.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України є підставою для відрахування студента.


Директор Сарненського педагогічного

коледжу Рівненського державного

гуманітарного університету доц. Горкуненко П.П.


Схожі:

Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2013 році
Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету в 2013 році
Вітньої діяльності у Дубенському коледжі культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році
Провадження освітньої діяльності Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconДодаток 10 до правил прийому до Рівненського державного
Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Рівненського державного гуманітарного університету...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи