1. Оцініть, будь ласка, зміни, які відбулися у навчальному процесі нашого внз за останній час icon

1. Оцініть, будь ласка, зміни, які відбулися у навчальному процесі нашого внз за останній час
Скачати 53.32 Kb.
Назва1. Оцініть, будь ласка, зміни, які відбулися у навчальному процесі нашого внз за останній час
Дата13.09.2012
Розмір53.32 Kb.
ТипДокументи

Результати

соціологічного дослідження

«Моніторинг навчально-виховного процесу в РДГУ: проблеми, пошуки, перспективи»

Впродовж квітня-травня 2011 року дослідницька група Інституту соціальних досліджень провела соціологічне дослідження проблем організації навчально-виховного процесу на різних факультетах РДГУ: (ДКМ, ФМІ, ПФ, ППФ, МПФ, ХПФ).

Мета дослідження – аналіз ефективності мотиваційних механізмів здійснення навчально-виховного процесу.

Надаємо узагальнені відповіді студентів на запитання анкети:

1. Оцініть, будь ласка, зміни, які відбулися у навчальному процесі нашого ВНЗ за останній час:

1. Відбулися зміни у позитивний бік - 23,4%.

2. Не відчув ніяких суттєвих змін - 60,7%.

3. Відбулося погіршення ситуації - 9,5%.

4. Важко відповісти - 6,3%.

^ 2. Наскільки Ви задоволені якістю отримуваної Вами освіти ?

1. Повною мірою задоволений - 22,1%.

2. Частково задоволений - 60,7%.

3. Частково не задоволений - 15,2%.

4. Повною мірою не задоволений - 1,3%.

5. Важко відповісти - 0,6%.

^ 3. Що, на Вашу думку, може сприяти підвищенню якості підготовки студентів в університеті:

1. Надання студентам права вибирати певні навчальні дисципліни, формувати індивідуальний навчальний план - 77,2%.

2. Покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (комп’ютеризація, доступ до Інтернет-ресурсів) - 62,1%.

3. Покращення соціально-психологічного клімату в університеті (налагодження спілкування викладачів зі студентами на засадах довіри та поваги) - 60,1%.

4. Зміна ставлення студентів до навчання, підвищення їх мотивації до навчання - 58,8%.

5. Зміна методів і технологій навчання (широке впровадження активних і нетрадиційних методів, індивідуалізація навчання) - 52,5%.

6. Зміна ставлення викладачів до своєї роботи - 32,9%.

7. Залучення студентів до науково-дослідницької роботи - 29,1%.

8. Зміна системи контролю й оцінювання знань (зокрема, впровадження кредитно-трансферної системи навчання) - 27,2%.

9. Посилення контролю за дисципліною студентів в рамках навчального процесу - 21,5%.

10.Підвищення кваліфікації

професорсько-викладацького складу - 19,6%.


^ 4. Оцініть, наскільки Ви інформовані про Болонський процес:

1. Володію лише поверхневою інформацією - 50,6%.

2. Знаю основні принципи Болонської декларації - 34,2%.

3. Добре поінформований про суть реформ щодо вимог Болонського     процесу - 13,3%.

^ 5. Як Ви ставитесь до впровадження кредитно-трансферної системи:

1. Позитивно - 31,1%.

2. Швидше позитивно - 36,1%.

3. Швидше негативно - 9,5%.

4. Негативно - 5,7%.

5. Байдуже - 4,4%.

6. Важко сказати - 10,1%.

^ 6. У чому Ви вбачаєте переваги кредитно-трансферної системи ?

1. Спонукає студентів до систематичної роботи - 62,6%.

2. Звільняє від здачі заліків та іспитів - 45,6%.

3. Зменшує кількість пропусків занять - 39,8%.

4. Полегшує навчання - 32,9%.

5. Підвищує якість знань - 18,9%.

6. Дисциплінує студентів - 18,3%.

7. Підвищує рівень викладання - 3,8%.

8. Покращує ставлення викладачів до роботи - 1,9%.

9. Не бачу жодних переваг - 7,6%.

^ 7. Визначте, будь ласка, домінуючий тип стосунків між викладачем і студентом у нашому ВНЗ:

1. Демократичний - 46,8%.

2. Авторитарний - 12,1%.

3. Ліберальний - 11,4%.

^ 8. Оцініть елементи організації навчального процесу нашого ВНЗ за 5-ти бальною шкалою:

1. Наявність висококваліфікованих викладачів - 4,08.

2. Добра репутація, імідж ВНЗ, престиж - 3,76.

3. Демократизм управління ВНЗ - 3,69.

4. Творча атмосфера у ВНЗ - 3,61.

5. Морально-психологічний клімат (стосунки,

    спілкування студентів з викладачами на засадах довір’я та                  взаємоповаги). - 3,53.

6. Прагнення адміністрації ВНЗ реформувати освіту - 3,29.

7. Використання сучасних виховних технологій - 3,18.

8. Матеріально-технічна база - 3,12.

9. Комп’ютеризація навчального процесу - 2,9%.


^ 9. Відзначте будь ласка, підвищення якості отримуваних Вами знань залежатиме у більшій мірі від:

1. Зміни Вашого ставлення до навчання

    та індивідуальної роботи - 16,4%;

2. Зовнішніх чинників (викладачів, методів навчання,

     ситуації на ринку праці) - 18,9%;

3. В однаковій мірі як особисто від мене,

    так і від зовнішніх чинників - 58,8%;

4. Важко відповісти - 5,06%.

^ 10. Вивчаючи професійно орієнтований блок дисциплін, слід більше уваги звертати на: (виберіть не більше трьох відповідей)

1. Наблизити навчальний матеріал до професійної

    діяльності - 64,5%;

2. Вивчення новітніх методів і технологій навчання - 51,9%;

3. Проходження педагогічної практики, бо саме у школі (творчому                  колективі) здобуваються професійні навички - 44,3%;

4. Виконання завдань самостійної роботи поза

    навчальним процесом - 29,7%;

5. Вивчення шкільних програм і нововведень у них - 12,6%;

6. Проведення наукової роботи відповідно до планів

    кафедри - 12,1%.

^ 11. Після закінчення навчання Ви плануєте:

1. Продовжити навчання (магістратура, аспірантура) - 43,1%;

2. Шукатиму роботу лише за фахом - 24,1%;

3. Перекваліфіковуватись, здобувати другу вищу освіту - 15,8%;

4. Погоджусь на будь-яку роботу (в тому числі вчителя) - 12,6%;

5 Буду займатися бізнесом (підприємницькою діяльністю)-10,1%;

6. Буду намагатися поїхати за кордон з метою

    працевлаштування - 6,9%;

7. Нізащо не стану вчителем, шукатиму іншу роботу, яка більше                  оплачується - 5,7%;

^ 12. Якими, на Вашу думку, знаннями, вміннями та навичками повинен володіти ідеальний фахівець гуманітарного фаху:

1. Мати глибокі знання, уміння та навички з фаху - 68,3%;

2. Бути висококультурною людиною - 48,7%;

3. Мати добрі навички спілкування - 38,6%;

4. Творчо відноситись до справи - 34,2%;

5. Вміти себе репрезентувати, витримати конкуренцію - 31,6%;

6. Вільно володіти хоча б однією іноземною мовою - 23,4%;

7. Бути ініціативним - 19,6%;

8. Добре володіти комп’ютером - 18,9%;

9. Сміливо брати на себе відповідальність за справу - 14,5%;

10.Добре орієнтуватися у ринкових відносинах - 7,8%;

11.Вміти чітко виконувати вказівки керівництва - 5,1%;

12. Бути прагматичним - 3,2%;


^ 13. Що, на Вашу думку, найбільшою мірою забезпечує якість підготовки учнів в школі?

1. Професійна підготовка вчителів - 63,9%;

2. Особисті якості вчителів (порядність, толерантність, принциповість) - 50,6%;

3. Методичне забезпечення навчального процесу (навчальні посібники, методичні розробки та рекомендації) - 41,1%;

4. Активність учнівської аудиторії на заняттях - 40,1%.

5. Застосування сучасних освітніх технологій (активні методи навчання, Інтернет-технології тощо) - 36,7%;

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального

процесу - 29,1%;

7. Система контролю й оцінювання знань учнів - 28,5%

8. Відповідність навчальних програм сучасним вимогам - 19,6%;

9. Забезпеченість учнів новими підручниками - 16,4%.

10.Значні досягнення вчителів в науково-дослідній та науково-методичній роботі - 6,3%;

^ 14. Як часто Ви користуєтесь Інтернетом ?

1. Кожен день - 59,4%.

2. Декілька раз на тиждень - 24,1%.

4. Епізодично, відповідно до виконання завдань - 14,5%.

5. Не користуєтесь - 1,2%.

15. З якою метою Ви здебільше користуєтесь Інтернетом ?

1. Перегляд відеосюжетів, фільмів тощо - 56,3%.

2. Спілкуєтесь на форумах (у чатах) - 27,8%.

3. Читаєте новини - 8,8%.

4. Запозичуєте тексти рефератів, кваліфікаційних, курсових та дипломних робіт - 7,6%.

5. Слухаєте музику - 6,3%.

6. Користуєтесь для наукової роботи - 1,9%.


27. 05. 2011 р. проф. Вербець В.В.

Схожі:

1. Оцініть, будь ласка, зміни, які відбулися у навчальному процесі нашого внз за останній час iconЛітня Школа Мирянського Лідерства
Опишіть, будь ласка, Вашу роботу, акцентуючи на таких моментах: Ваші досягнення, форми діяльності, час І місце роботи. Зазначте,...
1. Оцініть, будь ласка, зміни, які відбулися у навчальному процесі нашого внз за останній час iconОцінка здібностей до підприємництва
Відповідайте, будь ласка, "так" або "ні" на запропоновані питання й оцініть рівень Ваших підприємницьких здібностей
1. Оцініть, будь ласка, зміни, які відбулися у навчальному процесі нашого внз за останній час iconРеєстраційна форма
Оберіть, будь ласка, три (зайві видалити) із запропонованих майстер-класів, які Ви відвідаєте під час семінару
1. Оцініть, будь ласка, зміни, які відбулися у навчальному процесі нашого внз за останній час iconУ сумському технікумі харчової промисловості нашого університету відбулися батьківські збори…
Квітня 2013 року у Сумському технікумі харчової промисловості нашого університету відбулися батьківські збори
1. Оцініть, будь ласка, зміни, які відбулися у навчальному процесі нашого внз за останній час iconМетодика «Мотиви вибору професії» Для визначення провідного типу мотивації в процесі вибору проводиться опитування «Мо­тиви вибору професії»
Психолог. У бланку відповідей наведені твердження, що ха­рактеризують будь-яку професію. Прочитайте й оцініть, якою мірою кожне з...
1. Оцініть, будь ласка, зміни, які відбулися у навчальному процесі нашого внз за останній час iconУдк. 37. 032: 37. 025: 371. 132: 371. 134 Ю. В. Журат аналіз психологічно-педагогічних умов актуалізації суб’єктності студента в процесі навчання у внз
У статті розглянуто процес актуалізації суб’єктності студентів в процесі навчання в вищому навчальному закладі, психолого-педагогічні...
1. Оцініть, будь ласка, зміни, які відбулися у навчальному процесі нашого внз за останній час iconКомерціалізувати інтелектуальні розробки із забезпеченням прав власників
«Менеджмент інноваційної діяльності», Ви стаєте власником унікального товару знань, вмінь І навичок у сфері інноваційного менеджменту,...
1. Оцініть, будь ласка, зміни, які відбулися у навчальному процесі нашого внз за останній час iconКомерціалізувати інтелектуальні розробки із забезпеченням прав власників
«Менеджмент інноваційної діяльності», Ви стаєте власником унікального товару знань, вмінь І навичок у сфері інноваційного менеджменту,...
1. Оцініть, будь ласка, зміни, які відбулися у навчальному процесі нашого внз за останній час iconМіністерство освіти І науки Литовської Республіки пропонує стипендії українським студентам Останній термін подання заяв: 1 травня 2012 року до Вільнюського університету, до 13 липня- до інших внз
Останній термін подання заяв: 1 травня 2012 року до Вільнюського університету, до 13 липня- до інших внз
1. Оцініть, будь ласка, зміни, які відбулися у навчальному процесі нашого внз за останній час iconЧи використовувались інформаційні технології в навчальному процесі з дисциплін, які Ви вивчали?

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи