Педагогічна майстерність викладача рдгу: соціологічна діагностика (I етап) icon

Педагогічна майстерність викладача рдгу: соціологічна діагностика (I етап)
Скачати 46.52 Kb.
НазваПедагогічна майстерність викладача рдгу: соціологічна діагностика (I етап)
Дата13.09.2012
Розмір46.52 Kb.
ТипДокументиПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА РДГУ:

СОЦІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА (I етап)


Важливою вимогою інтеграції української вищої освіти в європейський освітній простір є поглиблення її якості. Тим часом модернізація структури освітнього закладу, удосконалення управління та поліпшення ефективності навчально-виховного процесу викликає необхідність налагодження системи діагностики дієвості методик, технологій та засобів навчання. З метою аналізу проблем покращення навчально-виховного процесу в РДГУ дослідницька група Інституту соціальних досліджень впродовж листопада-грудня 2008 року провела експертне опитування викладачів всіх факультетів університету. Всього було опитано 215 респондентів, які репрезентують повною мірою всі 11 факультетів РДГУ. Отримані результати певною мірою можна екстраполювати у площину діяльності кафедр факультетів, зважаючи на різний рівень наукового цензу, технологічні відмінності та специфіку управління підрозділами університету. Так, на думку експертів, відображенням успішної педагогічної діяльності викладача РДГУ є такі чинники:

Таблиця 1


1. Високі показники у підсумках педагогічної праці - 42,9%.

2. Активне відвідування занять студентами - 41,8%.

3. Відповідність програм навчальних курсів

    світовим стандартам - 37,8%.

4. Наукова робота студентів в межах навчального предмета - 35,6%.

5. Стимулювання педагогічної дільності викладача з боку

    адміністрації - 28,8%.

6. Повага з боку колег - 25,9%.

7. Виконання індивідуального плану викладача - 24,3%.

Помітна тісна кореляція між результативністю праці викладача – науково-дослідної, навчально-організаційної і виховної роботи та активністю студентської аудиторії. Також на результативність педагогічної діяльності викладача РДГУ впливає наявність у власному арсеналі інноваційних педагогічних технологій та залучення студентів до наукового пошуку в межах навчального предмета. Тим часом результати дослідження свідчать про невичерпний потенціал технологій стимулювання педагогічної діяльності викладача з боку адміністрації, що впливає на соціальний престиж праці педагога та повагу з боку колег. У дослідженні була здійснена спроба визначення характерних рис “ідеального викладача” сучасної вищої освіти. Експерти запропонували рейтинг таких показників (за 5-тибальною шкалою):

Таблиця 2


  1. Уміння викладача зацікавити студентів власним предметом - 4,3 бала.

  2. Наукова компететність в межах викладання предметів - 4.2 бала.

  3. Інтелігентність, загальна культура - 4,1 бала.

  4. Педагогічна майстерність у здійсненні навчальних занять - 3,98 бала.

  5. Комунікабельність - 3,8 бала.

  6. Використання інноваційних методик викладання - 3,7 бала.

  7. Критичний підхід до наукових положень та стереотипів - 3,2 бала.

  8. Почуття гумору - 3,1 бала.Експерти меншою мірою запропонували й інші риси, такі як: наявність здібностей до самовдосконалення, володіння лідерськими якостями, креативність та динамізм, національна самосвідомість, об’єктивність, прагнення до особистого та професійного вдосконалення, бажання розвивати особистість майбутніх фахівців, любити людей тощо.

Експерти запропонували рейтинг рис, які, на їхню думку, притаманні більшості викладачам РДГУ:
Таблиця 3

1. Наукова компететність в межах викладання предметів - 4,01 бала.

2. Інтелігентність, загальна культура - 4,0 бала.

3. Комунікабельність - 3,96 бала.

4. Педагогічна майстерність у здійсненні навчальних занять - 3,85 бала.

5. Уміння викладача зацікавити студентів власним предметом - 3,8 бала.

6. Почуття гумору - 3,5 бала.

7. Критичний підхід до наукових положень та стереотипів - 3,4 бала.

8. Використання інноваційних методик викладання - 3,37 бала.

Респонденти запронували також такі риси, як креативність, працелюбність тощо.

Одним із завдань соціологічного дослідження було визначення рейтингу чинників, які найбільшою мірою сприяють успішній педагогічній діяльності викладача РДГУ. Експерти запропонували такий перелік умов та чинників:
Таблиця 4
1. Уміння доступно викладати навчальний матеріал - 67,8%.
2. Компетентність - 54,2%.
3. Уміння зацікавити студентів навчальним матеріалом - 51,9%.
4. Постійне удосконалення професійної майстерності - 49,7%.
5. Комунікабельність - 49,1%.
6. Досвід роботи у ВНЗ - 46,9%.
7. Доброзичливе ставлення до студентів - 37,8%.
8. Рівень кваліфікації (наукова ступінь, вчене звання) - 34,5%.
9. Вимогливість до студентів - 33,9%.
10.Культура мови, інтелігентність - 31,6%.
11.Використання сучасних наукових досягнень - 29,9%.
12.Формування у студентів практичних навичок та умінь - 26,5%.
13.Почуття гумору - 24,8%.
14.Уміння підтримувати дисципліну в аудиторії - 22,6%.
15.Використання інноваційних методик та технологій - 21,5%.
16.Використання в процесі викладання результатів
     власних наукових досліджень - 20,9%.
17. Уміння навчити студентів критично сприймати матеріал - 16,4%.

Запропонований перелік умов, чинників та компонентів педагогічної майстерності не викликає заперечень, адже всі запропоновані альтернативи важливі та самодостатні, справа полягає лише в тому, що у дослідженні були охоплені специфічно відмінні кафедри та факультети, відтак і перелік дещо суперечливий та неоднозначний. Тому на другому етапі дослідження передбачається вивчення громадської думки студентів різних факультетів щодо визначених компонентів педагогічної майстерності викладачів та умов їхнього удосконалення в РДГУ.

Опитані викладачі кафедр факультетів РДГУ запропонували експертні оцінки задоволеності власною професійною діяльністю за 5-тибальною шкалою:
Таблиця 5

1. Стосунками з колегами - 4,08 бала.

2. Рівнем проведення засідань кафедри - 3,8 бала.

3. Стосунками з адміністрацією - 3,26 бала.

4. Плануванням навчального навантаження - 3,23 бала.

5. Соціальний статусом (престижем) - 2,84 бала.

6. Можливістю спілкування з колегами з інших ВНЗ - 2,8 бала.

7. Умовами для наукової діяльності - 2,67 бала.

8. Можливостями захисту дисертації - 2,61 бала.

9. Матеріальним статусом - 2,55 бала.

10.Загальними умовами праці - 2,25 бала.

11.Матеріально-технічним забезпеченням - 2,22 бала.

Отже, як свідчать результати соціологічного дослідження, експерти визначили показники та індикатори невичерпного потенціалу педагогічної майстерності викладачів РДГУ та важливості врахування громадської думки як професорсько-викладацького складу, так і студентського колективу університету.

09.02.2009 р.

Інститут соціальних досліджень РДГУ д.п.н., проф. В.В.Вербець

Схожі:

Педагогічна майстерність викладача рдгу: соціологічна діагностика (I етап) iconПедагогічна майстерність викладача рдгу: експертні оцінки
Впродовж листопада грудня 2010 року дослідницька група Інституту соціальних досліджень рдгу провела наукову розвідку проблем ефективності...
Педагогічна майстерність викладача рдгу: соціологічна діагностика (I етап) iconЗавдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета
Основні поняття: духовний потенціал особистості, педагогічна майстерність, педагогічна культура, компоненти педагогічної культури,...
Педагогічна майстерність викладача рдгу: соціологічна діагностика (I етап) iconСніжана Колесник
Професійно-педагогічна майстерність соціального педагога як важлива умова ефективного здійснення профілактики насильства в сім’Ї
Педагогічна майстерність викладача рдгу: соціологічна діагностика (I етап) iconТематика лекційних занять
Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу як вищий рівень його професійної діяльності(2 год)
Педагогічна майстерність викладача рдгу: соціологічна діагностика (I етап) icon117 студентів (1 етап – 77, II етап – 40 респондентів). Відповіді респондентів на запитання: “Що, на Вашу думку, може сприяти підвищенню якості підготовки студентів в університеті?
Впродовж січня 2010 року Інститут соціальних досліджень провів опитування студентів факультету іноземної філології рдгу
Педагогічна майстерність викладача рдгу: соціологічна діагностика (I етап) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: 9,10 Обсяг модуля
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: методика навчання математики, елементарна математика, педагогіка, психологія,...
Педагогічна майстерність викладача рдгу: соціологічна діагностика (I етап) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: 9,10 Обсяг модуля
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: методика навчання математики, елементарна математика, педагогіка, психологія,...
Педагогічна майстерність викладача рдгу: соціологічна діагностика (I етап) iconПрограма «Основи педагогічної мйстерності» для студентів за напрямом підготовки 010101 Дошкільна освіта „5 вересня, 2012 року с. Розробники: Резнік Н. О., старший викладач
Тема Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу як вищий рівень його професійної діяльності
Педагогічна майстерність викладача рдгу: соціологічна діагностика (I етап) iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Суть поняття “зміст освіти”. Характеристика основного змісту початкової школи відповідно до державної програми “Освіта” /Укр. ХХІ...
Педагогічна майстерність викладача рдгу: соціологічна діагностика (I етап) iconПедагогічна майстерність вихователя як вияв високого рівня педагогічної діяльності
Справжній майстер педагогічної справи і понукає, і заставляє, і примушує, але все це робить так, щоб у дитячому серці не згас цей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи