Шановні колеги! Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом icon

Шановні колеги! Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом
Скачати 60.42 Kb.
НазваШановні колеги! Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом
Дата10.09.2012
Розмір60.42 Kb.
ТипДокументи
Шановні колеги!

Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом

11-13 травня 2012 року проводять I Міжнародну науково-практичну конференцію

^

"Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту"

у Севастопольскому інституті банківської справи УАБС НБУ


Мета конференції: обговорення актуальних проблем обліку, контролю, аналізу та аудиту на підприємствах, організаціях, в банках та небанківських фінансових установах України в умовах інформаційної економіки


^ Тематична спрямованість роботи конференції:


1. Актуальні проблеми теорії та практики обліку, контролю, аналізу і аудиту в інформаційній економіці.

2. Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу і аудиту в банках.

3. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності небанківських фінансових установ в Україні.


^ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


До участі у конференції запрошуються вчені, науково-педагогічні працівники, фахівці Національного банку України, наукових та аналітичних установ.

У конференції дали згоду прийняти участь вчені з України, Республіки Беларусь, Російської Федерації, Великобританії, Болгарії, Польщі, Чеської Республіки.


^ Голова та співголови конференції:


 1. Єпіфанов А.О. – д.е.н, професор, ректор Української академії банківської справи Національного банку України, Заслужений економіст України – голова оргкомітету

 2. Бутинець Ф.Ф. – д.е.н, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Житомирського державного технологічного університету, Заслужений діяч науки і техніки України - заступник голови оргкомітету

 3. ^ Бондар М.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності Київського Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, голова підкомісії з обліку і аудиту Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – заступник голови оргкомітету


Партнери конференції: АССА та Business Education Alliance


^ Основні доповідачі:


 1. Огієнко В.І. – к.е.н., доцент, Заслужений економіст України, директор Севастопольського інституту банківської справи УАБС НБУ. Вітальне слово.

 2. Бутинець Ф.Ф. – д.е.н, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Житомирського державного технологічного університету, Заслужений діяч науки і техніки України - заступник голови оргкомітету

 3. ^ Бондар М.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності Київського Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, голова підкомісії з обліку і аудиту Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 4. ^ Кіндрацька Л.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

 5. Валуєв Б.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аудиту та статистики Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

 6. Верезубова Т.А. – к.е.н., доцент кафедри податків та оподаткування Білоруського державного економічного університету

 7. Давидов Г.М. – д.е.н., професор, декан факультету обліку та фінансів Кіровоградського національного технічного університету, Заслужений працівник освіти України

 8. Кантаєва О.В. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та аудиту Севастопольського інституту банківської справи УАБС НБУ

 9. Коротаєв С.Л. – д.е.н., доцент, професор кафедри «Бухгалтер­ський облік, аналіз та аудит у галузях народного господарства» Белоруського державного экономічного університету, директор аудиторської компании ЗАТ «АудитКонсульт»

 10. ^ Кузнецова С.А. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

 11. Левицька С.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри прикладної економіки та бухгалтерського обліку Національного університету «Острозька академія»

 12. Легенчук С.Ф. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри фундаментальних економічних дисциплін Житомирського державного технологічного університету

 13. Малюга Н.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри теорії бухгалтерського обліку Національної академії статистики, обліку та аудиту

 14. Мних Є.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торгово-економічного університету

 15. Олійник О.В. – д.е.н., професор, перший проректор Житомирського державного технологічного університету

 16. Павлов К.В. – д.е.н., професор, заслужений діяч науки по Удмуртській Республіці, проректор по науці Іжевського інституту управління

 17. Петрик О.А. – д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту Київського Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

 18. Пилипенко О.І. – д.е.н., професор, декан факультету банківської справи Національної академії статистики, обліку та аудиту

 19. Грищенко О.О. – к.е.н., доцент, Заступник директора Севастопольського інституту банківської справи УАБС НБУ

 20. Вовчук Н. – голова представництва АССА в Україні, країнах Прибалтики та Кавказу

 21. Henning Drager – директор в області стійкого розвитку та КСВ BDO в Українї

 22. Anastasiya Marcheva – assist. Prof., PhD., Strategic Planning Department, D. Tsenov Academy of economics - Svishtov

 23. Jacek Barburski – PhD., department of accountancy, Cracow University of EconomicsУ якості тематичних редакторів видань журналів запрошені:


 1. Олійник О.В. – д.е.н., професор, перший проректор Житомирського державного технологічного університету

 2. ^ Євдокимов В.В. – д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальному розвитку Житомирського державного технологічного університету


Для участі у конференції необхідно надіслати заявку електронною поштою до ^ 16 квітня 2012 року за формою, що додається.

Оплату за проживання (до 100 грн./добу) та харчування учасники конференції здійснюють в індивідуальному порядку.


Публікації. До початку роботи конференції передбачається видати збірник тез доповідей учасників. Для включення матеріалів до збірника їх необхідно представити оргкомітету до 16 квітня 2012 року в електронному вигляді обсягом від трьох до шести сторінок формату А4.

Учасники конференції можуть надати статті для публікації у фахових виданнях (науковий журнал Вісник Житомирського державного технологічного університету). Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок формату А4. Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України.


Вимоги до оформлення тез та статей:


^ Шрифт: Times New Roman 14 кегль, інтервал – 1,5, поля – 20 мм з усіх сторін.

Оформлення: праворуч у верхньому куті необхідно вказати ПІБ, науковий ступінь та вчене звання автора, місце роботи, e-mail.

^ УДК: у лівому верхньому куті.

Назва доповіді (статті): посередині сторінки (усі літери прописні, жирний шрифт, Times New Roman 14 кегль).

Анотація: до п’яти рядків українською, російською та англійською мовами.


^ Адреса оргкомітету: Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України, кафедра обліку та аудиту, вул. Паркова, 6, м. Севастополь, Україна, 99057.


e - mail: accounting-Sev@yandex.ua


Контактні особи:


Із загальних питань проведення конференції – Кантаєва Ольга Володимирівна – д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, +38 (095) 313-48-95, +38 (097) 239-48-83


З питань публікації тез та статей – Горячева Тетяна В’ячеславівна – старший лаборант,

+38 (050) 77-830-77


З інформацією про Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України можна ознайомитись на сайті

www.sibs.uabs.edu.ua

.

Схожі:

Шановні колеги! Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом iconНаціональний банк україни державний вищий навчальний заклад «українська академія банківської справи національного банку україни» інститут держави І права імені в. М. Корецького нан україни міжнародна асоціація істориків права шановні колеги!
Державний вищий навчальний заклад «українська академія банківської справи національного банку україни»
Шановні колеги! Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Шановні колеги! Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Шановні колеги! Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом iconЗавгородня Владислава Миколаївна кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Шановні колеги! Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом iconПлан науково дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2013 рік
В. о ректора двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Шановні колеги! Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом iconПлан науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2013 рік
В. о ректора двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Шановні колеги! Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом iconОцінювання інфляції як фінансово-статистична проблема о.І. Кремень, к е. н., Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми
Шановні колеги! Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом iconПавленко Л. Д. асистент кафедри банківської справи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» м. Суми
Шановні колеги! Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом iconОцінка ефективності витрат вітчизняних страхових компаній на основі методу стохастичної границі к. Г. Гриценко м. Суми, двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
М. Суми, двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Шановні колеги! Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом iconРусанова А.І., науковий керівник доц. Крухмаль О. В. Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», Україна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи