Перелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит icon

Перелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит
Скачати 96.29 Kb.
НазваПерелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит
Дата02.12.2012
Розмір96.29 Kb.
ТипДокументи


ПЕРЕЛІК

питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит


 1. Поняття і завдання кримінального провадження.

 2. Історичні форми кримінального процесу.

 3. Стадії кримінального провадження України.

 4. Кримінально-процесуальні функції: загальна характеристика.

 5. Кримінально-процесуальна форма: поняття, ознаки, значення.

 6. Кримінально-процесуальні гарантії.

 7. Джерела кримінально-процесуального права.

 8. Дія кримінально-процесуального закону в часі, просторі та щодо кола осіб.

 9. Поняття, ознаки та значення засад кримінального провадження.

 10. Верховенство права як засада кримінального провадження.

 11. Забезпечення права на захист як засада кримінального провадження.

 12. Презумпція невинуватості як засада кримінального провадження.

 13. Змагальність як засада кримінального провадження.

 14. Засада публічності у кримінальному провадженні.

 15. Засада диспозитивності у кримінальному провадженні.

 16. Розумність строків кримінального провадження як його засада.

 17. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження.

 18. Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження.

 19. Процесуальний статус суду у кримінальному провадженні.

 20. Процесуальний статус слідчого судді у кримінальному провадженні.

 21. Процесуальний статус прокурора у кримінальному провадженні.

 22. Керівник органу досудового розслідування та його процесуальний статус.

 23. Слідчий органу досудового розслідування та його процесуальний статус.

 24. Органи досудового розслідування та оперативні підрозділи як суб’єкти кримінального провадження.

 25. Підозрюваний та обвинувачений як суб'єкти кримінального провадження.

 26. Захисник як суб’єкт кримінального провадження. Обов'язкова участь захисника у кримінальному провадженні.

 27. Потерпілий як суб'єкт кримінального провадження.

 28. Цивільний позивач та цивільний відповідач як суб’єкти кримінального провадження.

 29. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. Їх процесуальний статус.

 30. Законні представники підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого та цивільного позивача. Їх процесуальний статус.

 31. Права, обов’язки та відповідальність експерта у кримінальному провадженні.

 32. Права, обов’язки та відповідальність спеціаліста у кримінальному провадженні.

 33. Права, обов’язки та відповідальність перекладача у кримінальному провадженні.

 34. Права, обов’язки та відповідальність свідка у кримінальному провадженні. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.

 35. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді у кримінальному провадженні.

 36. Підстави для відводу слідчого, прокурора.

 37. Підстави для відводу захисника, представника.

 38. Цивільний позов у кримінальному провадженні: загальна характеристика.

 39. Поняття предмету доказування у кримінальному процесі та його структура. Межі доказування.

 40. Суб'єкти доказування, їх класифікація. Обов'язок доказування.

 41. Поняття доказу в кримінальному провадженні. Джерела доказів.

 42. Властивості доказів.

 43. Класифікація доказів у кримінальному процесі.

 44. Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні.

 45. Речові докази у кримінальному провадженні: поняття, види. Зберігання речових доказів та вирішення їх долі.

 46. Документи як джерело доказів у кримінальному провадженні: поняття та види. Зберігання документів та вирішення їх долі.

 47. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному провадженні: поняття, значення, структура та особливості оцінки.

 48. Процес доказування у кримінальному провадженні та його елементи.

 49. Поняття, ознаки та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження.

 50. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик як заходи забезпечення кримінального провадження.

 51. Привід та порядок його застосування.

 52. Накладення грошового стягнення як захід забезпечення кримінального провадження.

 53. Відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального провадження.

 54. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження.

 55. Поняття, мета, підстави застосування і види запобіжних заходів.

 56. Особисте зобов’язання як запобіжний захід.

 57. Особиста порука як запобіжний захід.

 58. Домашній арешт як запобіжний захід.

 59. Застава як запобіжний захід.

 60. Тримання під вартою як запобіжний захід. Продовження строку тримання під вартою.

 61. Затримання особи як тимчасовий запобіжний захід.

 62. Початок досудового розслідування.

 63. Підслідність.

 64. Об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування.

 65. Строки досудового розслідування та порядок їх продовження.

 66. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування.

 67. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

 68. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.

 69. Поняття, види та порядок проведення допиту.

 70. Поняття, види та порядок проведення пред’явлення для впізнання.

 71. Поняття, види та порядок проведення обшуку.

 72. Поняття, види та порядок проведення огляду.

 73. Поняття, види та порядок проведення слідчого експерименту.

 74. Поняття, види та порядок проведення освідування.

 75. Поняття, підстави та порядок проведення експертизи.

 76. Загальні положення проведення негласних (розшукових) дій.

 77. Негласні слідчі (розшукові) дії пов’язані із втручанням у приватне спілкування.

 78. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.

 79. Поняття і значення повідомлення про підозру.

 80. Випадки та порядок повідомлення про підозру.

 81. Підстави і порядок зміни повідомлення про підозру.

 82. Поняття зупинення досудового розслідування та підстави, що його зумовлюють.

 83. Порядок та умови зупинення досудового розслідування.

 84. Порядок відновлення досудового розслідування.

 85. Форми закінчення досудового розслідування.

 86. Закриття кримінального провадження як одна з форм закінчення досудового розслідування.

 87. Підстави для закриття кримінального провадження.

 88. Порядок закриття кримінального провадження.

 89. Звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності як одна з форм закінчення досудового розслідування.

 90. Підстави для звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

 91. Порядок звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

 92. Звернення до суду з обвинувальним актом як одна з форм закінчення досудового розслідування.

 93. Відкриття матеріалів іншій стороні.

 94. Поняття, структура і значення обвинувального акта. Додатки до нього.

 95. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру як одна з форм закінчення досудового розслідування.

 96. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.

 97. Поняття і значення підсудності.

 98. Види підсудності.

 99. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого.

 100. Суть, завдання і значення стадії підготовчого провадження.

 101. Строки і порядок підготовчого судового засідання.

 102. Рішення за результатами підготовчого судового засідання.

 103. Питання, пов’язані з підготовкою до судового розгляду.

 104. Суть, завдання і значення стадії судового розгляду.

 105. Загальні положення судового розгляду.

 106. Незмінність складу суду.

 107. Безперервність судового розгляду.

 108. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. Зупинення судового провадження.

 109. Заходи до порушників порядку судового засідання.

 110. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду.

 111. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження.

 112. Межі судового розгляду.

 113. Підготовча частина судового розгляду та її завдання.

 114. З'ясування обставин кримінального провадження та перевірка їх доказами: завдання та особливості.

 115. Початок з'ясування обставин кримінального провадження та перевірки їх доказами.

 116. Порядок з'ясування обставин кримінального провадження та перевірки їх доказами.

 117. Закінчення з'ясування обставин кримінального провадження та перевірки їх доказами. Відновлення з'ясування обставин кримінального провадження та перевірки їх доказами.

 118. Судові дебати: поняття, предмет, порядок, значення.

 119. Останнє слово підсудного.

 120. Поняття, значення, види та порядок ухвалення судових рішень. Окрема думка судді.

 121. Властивості судових рішень.

 122. Поняття, види та зміст вироку суду першої інстанції.

 123. Поняття, види та зміст ухвали суду першої інстанції.

 124. Проголошення судового рішення.

 125. Заходи піклування про неповнолітніх, непрацездатних і збереження майна обвинуваченого.

 126. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні.

 127. Роз’яснення судового рішення.

 128. Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків.

 129. Провадження в суді присяжних.

 130. Судові рішення, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

 131. Суб'єкти права на апеляційне оскарження.

 132. Зміст і форма апеляційної скарги.

 133. Строки і порядок апеляційного оскарження.

 134. Наслідки надходження апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції.

 135. Відмова від апеляційної скарги, її зміна і доповнення. Заперечення на апеляційну скаргу.

 136. Підготовка до апеляційного розгляду.

 137. Межі перегляду судом апеляційної інстанції.

 138. Порядок апеляційного розгляду. Письмове апеляційне провадження.

 139. Рішення апеляційної інстанції за результатами апеляційного розгляду.

 140. Підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному порядку.

 141. Недопустимість погіршення становища обвинуваченого в апеляційному провадженні.

 142. Судові рішення, що можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

 143. Суб'єкти права на касаційне оскарження.

 144. Порядок і строки касаційного оскарження.

 145. Межі перегляду судом касаційної інстанції.

 146. Порядок касаційного розгляду. Письмове касаційне провадження.

 147. Рішення касаційної інстанції за результатами касаційного розгляду.

 148. Підстави для зміни або скасування судових рішень в касаційному порядку.

 149. Недопустимість погіршення становища засудженого, виправданого в касаційному провадженні.

 150. Структура та зміст ухвали касаційного суду.

 151. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 152. Суб'єкти права на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Строки та порядок подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Рух справи у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 153. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України. Порядок розгляду справи Верховним Судом України та його рішення за результатами розгляду. Ухвала Верховного Суду України.

 154. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 155. Суб'єкти права подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Строки і порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

 156. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами. Строки та порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.

 157. Суть, завдання і значення стадії виконання судових рішень.

 158. Набрання судовим рішенням законної сили та порядок його звернення до виконання.

 159. Питання, які вирішуються судом у стадії виконання судових рішень.

 160. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням судових рішень.

 161. Кримінальне провадження на підставі угод.

 162. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

 163. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

 164. Особливості досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

 165. Особливості судового розгляду в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

 166. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

 167. Особливості досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

 168. Особливості судового розгляду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

 169. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

 170. Загальні положення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

 171. Міжнародна правова допомога під час проведення процесуальних дій.

 172. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).

 173. Кримінальне провадження у порядку перейняття.

 174. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.Завідувач кафедри кримінального

процесу і криміналістики,

доктор юридичних наук, професор В.Т. Нор Схожі:

Перелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит iconПерелік питань зі с/к «Нове кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження
Перелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит iconПерелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на модуль (залік)
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження
Перелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит iconПерелік питань з курсу "Кримінально-процесуальне право", що виносяться на модуль (залік)
Поняття, ознаки та значення принципів кримінального процесу. Класифікація принципів
Перелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит iconПерелік питань, які виносяться на іспит з курсу „Конституційне право України
Конституційне право як галузь права: поняття, предмет та метод правового регулювання
Перелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України»
Нове кримінально-процесуальне законодавство України та завдання кримінального провадження. Система кримінального провадження та основні...
Перелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит iconКритерії оцінювання екзамен з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України”
Екзамен з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України” проводиться в два етапи
Перелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит iconПерелік питань, винесених на іспит у 2011-2012 н р. з С/К «Докази І доказування у кримінальному процесі»
Доказове право в системі кримінально-процесуального права. Його поняття І предмет
Перелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит iconПерелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління”

Перелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит iconЗавдання на 1 модуль які завдання кримінального судочинства?
Яке співвідношення понять "кримінально-процесуальний закон" і"кримінально-процесуальне право"?
Перелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит iconПерелік програмних питань, що виносяться на іспит (підсумковий модульний контроль)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи