Тести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України» icon

Тести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України»
Скачати 212.29 Kb.
НазваТести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України»
Дата28.12.2012
Розмір212.29 Kb.
ТипДокументи

Тести із СПЕЦКУРСУ ДЛЯ Магістрів

«Медичне право України»


I. Вставте пропущене слово чи словосполучення.


КСП.01.05.П.ОО.01

Юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, це ____.


КСП.01.05.П.ОО.02

Діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами, це – .


КСП.01.05.П.ОО.03

Згода, вільно висловлена особою, здатною зрозуміти інформацію, що надається доступним способом, про характер її психічного розладу та прогноз його можливого розвитку, мету, порядок та тривалість надання психіатричної допомоги, методи діагностики, лікування та лікарські засоби, що можуть застосовуватися в процесі надання психіатричної допомоги, їх побічні ефекти та альтернативні методи лікування, це ______.


КСП.01.05.П.ОО.04

Лікар закладу охорони здоров'я або лікар, який провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець і який надає медичну допомогу пацієнту в період його обстеження та лікування, це ____.


КСП.01.05.П.ОО.05

Медична допомога, що передбачає здійснення ряду організаційних, діагностичних та лікувальних заходів з надання своєчасної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим особам, які перебувають у невідкладному стані, це _____.


КСП.01.05.П.ОО.06

Методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації, це ____.


КСП.01.05.П.ОО.07

Комплекс організаційних, адміністративних, інженерно-технічних, медичних, нормативних, екологічних, ветеринарних та інших заходів, спрямованих на усунення або зменшення шкідливого впливу на людину факторів середовища життєдіяльності, запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб і масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та їх ліквідацію, це ______.


КСП.01.05.П.ОО.08

Будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу, це ______.


ІІ Вкажіть, чи вірними є наступні твердження


КСП.01.05.Я.ОО.09

Твердження про те, що в Україні забороняється репродуктивне клонування людини., є:


А. Вірним.

Б. Невірним.


КСП.01.05.Я.ОО.10

Твердження про те, що живим донором може бути лише повнолітня дієздатна особа, є:


А. Вірним.

Б. Невірним.


КСП.01.05.Я.ОО.11

Твердження про те, що відвідування навчальних закладів та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх типів і форм власності особами, хворими на заразну форму туберкульозу, дозволяється за умови дотримання протиепідемічного режиму, є:


А. Вірним

Б. Невірним


КСП.01.05.Я.ОО.12

Твердження про те, що лікар не має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, є:


А. Вірним.

Б. Невірним.


КСП.01.05.Я.ОО.13

Твердження про те, що пацієнт, який не досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, є:


А. Вірним.

Б. Невірним.


КСП.01.05.Я.ОО.14

Твердження про те, що застосування методів діагностики, профілактики та лікування щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, здійснюється без надання на це згоди, є:


А. Вірним.

Б. Невірним.


КСП.01.05.Я.ОО.15

Твердження про те, що фізична особа може дати письмову згоду на донорство її органів та інших анатомічних матеріалів на випадок своєї смерті або заборонити його, є:


А. Вірним.

Б. Невірним.


ІІІ Тестові завдання на відповідність


КСП.01.05.В.ОО.16

За допомогою комбінацій цифр і букв вкажіть умови здійснення певних видів медичного втручання:


А. застосування медико-біологіч-них експериментів

Б. трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів

^ 1. перевага можливого успіху над ризиком спричинення тяжких наслідків для здоров'я або життя

2. якщо використання інших засобів і методів для підтримання життя, відновлення або поліпшення здоров'я не дає бажаних результатів

3. гласність застосування

4. завдана при цьому шкода донору є меншою, ніж та, що загрожувала реципієнту

5. наукова обґрунтованість

6. при наявності згоди особи або згоди її законних представниківКСП.01.05.В.ОО.17

За допомогою комбінацій цифр і букв назвіть види медичної допомоги, які надаються безоплатно чи за плату:


А. Безоплатна медична допомога

Б. Платні медичні послуги

1. швидка та невідкладна медична допомога

2. лікування логоневрозів у дорослих

3. протезування, в тому числі зубне, слухове та очне

4. невідкладна стоматологічна допомога

5. медико-соціальна експертиза втрати працездатності

6. проведення судово-медичної та судово-психіатричної експертизи у цивільних справах


КСП.01.05.В.ОО.18

За допомогою комбінацій цифр і букв вкажіть типи лікувальних закладів:


А. особливого типу

Б. однопрофільні


1. наркологічний диспансер

2. лікарня «Хоспіс»

3. туберкульозна лікарня

4. косметологічна лікарня

5. спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення

6. Українська алергологічна лікарня


КСП.01.05.В.ОО.19

За допомогою комбінацій цифр і букв вкажіть умови присвоєння лікарям кваліфікаційної категорії:


А. друга кваліфікаційна категорія

Б. перша кваліфікаційна категорія

В. вища кваліфікаційна категорія

1. присвоюється лікарям-спеці-алістам, які мають стаж роботи з даної спеціальності не менше 10 років і високу теоретичну та практичну професійну підготовку згідно з програмою, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих за своєю та суміжними спеціальностями.

2. присвоюється лікарям-спеціалістам зі стажем роботи з даної спеціальності не менше п'яти років, які мають необхідну за програмою теоретичну та практичну підготовку за своєю спеціальністю, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих

3. присвоюється лікарям-спеціалістам зі стажем роботи з даної спеціальності не менше семи років, які мають необхідну за програмою теоретичну та практичну підготовку за своєю та за суміжними спеціальностями, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих


КСП.01.05.В.ОО.20

За допомогою комбінацій цифр і букв встановіть відповідність назв критеріїв життєдіяльності людини, що є критеріями встановлення інвалідності, та їх змісту:


^ А. здатність до пересування

Б. здатність до орієнтації

В. здатність контролювати свою поведінку

Г. здатність до самообслугову-вання

1. можливість самостійно орієнту-ватися у просторі та часі, мати уяву про навколишні предмети.

2. можливість ефективно пересуватися у своєму оточенні (ходити, бігати, долати перепони, користуватися особистим та громадським транспортом)

3. можливість поводитись відповідно до морально-етичних і правових норм суспільного середовища

4. можливість ефективно виконувати соціально-побутові функції і задовольняти потреби без допомоги інших осіб


ІV. Тестові завдання на відтворення

вірної послідовності.


КСП.01.05.А.ОО.21

Визначте послідовність етапів визначення відповідності установи з проведення атестації та експертизи в галузі народної і нетрадиційної медицини встановленим критеріям:

^ А. визначення відповідності Установи встановленим критеріям;

Б. розгляд та експертна оцінка документів Установи, які надані згідно з переліком;

В. видання наказу Комітету про проведення визначення Установи із зазначенням дати призначення тимчасової експертної групи та її керівника або про відмову у проведенні визначення з обґрунтуванням причин;

^ Г. видання наказу Комітету про відповідність Установи або про відмову у визначенні відповідності з обґрунтуванням причин.


КСП.01.05.А.ОО.22

Встановіть правильну послідовність дій щодо державної реєстрації лікарських засобів:


^ А. експертиза реєстраційних матеріалів

Б. подання заяви про державну реєстрацію лікарського засобу

В. прийняття рішення про реєстрацію лікарського засобу або відмову в такій реєстрації

Г. підготовка вмотивованих висновків щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу


КСП.01.05.А.ОО.23

Встановіть послідовність дій, які відбуваються під час атестації лікарів на присвоєння кваліфікаційної категорії:


^ А. складання іспиту;

Б. закінчення передатестаційного циклу;

В. видача свідоцтва з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії;

^ Г. видача путівки на передатестаційний цикл;

Д. прийняття атестаційною комісією рішення про присвоєння лікарю-спеціалісту кваліфікаційної категорії;

^ Е. подання лікарем документів, в тому числі звіту про професійну діяльність, до територіальної атестаційної комісії;

Є. отримання рецензії висококваліфікованого спеціаліста на звіт лікаря.


КСП.01.05.А.ОО.24

Встановіть послідовність рівнів проведення експертизи тимчасової непрацездатності:

^ А. відповідальна особа органу охорони здоров'я з експертизи тимчасової непрацездатності

Б. завідувач профільного відділення.

В. лікарсько-консультаційна комісія закладу охорони здоров'я

Г. лікуючий лікар

Д. заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності або відповідальна особа з експертизи тимчасової непрацездатності


КСП.01.05.А.ОО.25

Встановіть послідовність етапів проходження атестації та експертизи цілительських здібностей осіб, які виявили бажання здійснювати медичну діяльність в галузі народної і нетрадиційної медицини:

^ А. Експертиза здібностей;

Б. Укладення угоди про умови та порядок проходження атестації та експертизи;

В. Атестація рівня підготовки;

Г. Проходження співбесіди із співробітниками Комітету з питань народної і нетрадиційної медицини при Міністерстві охорони здоров'я України;

Д. Складання протоколу (програми) проведення клінічної експертизи здібностей особи відповідно до зазначеного нею методу в галузі народної і нетрадиційної медицини.

^ V Тести з простим множинним вибором

(одна правильна відповідь)


КСП.01.05.В.ОО.26

Вкажіть у відповіді, під яким номером, неправильно названо вид медичної допомоги, на безоплатне отримання якої у державних та комунальних закладах охорони здоров’я має право кожен громадянин відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я:

^ А. екстрена медична допомога;

Б. первинна медична допомога;

В. вторинна медична допомога;

Г. третинна медична допомога;

Д. швидка медична допомога.


КСП.01.05.В.ОО.27

Вкажіть у відповіді, під яким номером, неправильно названо вид обов’язків громадян у сфері охорони здоров’я:

^ А. піклуватися про своє здоров’я та здоров’я дітей;

Б. не шкодити здоров’ю інших громадян;

В. у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;

^ Г. безоплатно здавати кров або її компоненти для подальшого безпосереднього використання їх для лікування;

Д. надавати невідкладну медичну допомогу іншим громадянам, які знаходяться у загрозливому для їх життя і здоров’я стані.


КСП.01.05.В.ОО.28

Вкажіть у відповіді, під яким номером неправильно названо, хто має право допуску до фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я:

А. інші медичні працівники;

Б. члени сім’ї;

В. опікун, піклувальник;

Г. особистий астролог;

Д. нотаріус та адвокат.


КСП.01.05.В.ОО.29

Вкажіть у відповіді, під яким номером неправильно вказано ту живу особу, у якої не допускається взяття гомотрансплантатів:

^ А. особи, які утримуються у місцях відбування покарань;

Б. особи, які молодші 15 років;

В. особи, які страждають на тяжкі психічні розлади;

^ Г. особи, які мають захворювання, що можуть передатися реципієнту або зашкодити його здоров'ю;

Д. особи, які надали раніше орган або частину органа для трансплантації.


КСП.01.05.В.ОО.30

Штучне переривання вагітності може здійснюватися за бажанням жінки, якщо:

^ А. наявна письмова згода чоловіка;

Б. вагітність не перевищує дванадцяти тижнів;

В. вагітність не перевищує шістнадцяти тижнів;

Г. вагітність не перевищує двадцяти тижнів;

^ Д. вагітність не перевищує двадцяти двох тижнів.


КСП.01.05.В.ОО.31

У відповіді під яким номером неправильно вказано право пацієнта передбачене Європейською хартією прав пацієнта (2002 р.):

А. право на профілактичні заходи;

Б. право на доступність;

В. право на свободу вибору;

^ Г. право на приватність і конфіденційність;

Д. право на життя.


КСП.01.05.В.ОО.32

У відповіді під яким номером правильно вказано відомості, що становлять медичну інформацію відповідно до Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення ст.ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» (справа К. Г. Устименка) від 30.10.1997 року:

^ А. свідчення про стан здоров’я людини;

Б. інформація про історію хвороби людини;

В. дані про мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів;

Г. відомості про прогноз можливого розвитку захворювання;

^ Д. усі вищенаведені відповіді є правильними.


КСП.01.05.В.ОО.33

У випадках, встановлених законодавством, штучне переривання вагітності може бути проведене:

^ А. при вагітності від 12 до 28 тижнів;

Б. у випадку розлучення із батьком майбутньої дитини;

В. у випадку виявлення у батька майбутньої дитини генетичного захворювання;

Г. при вагітності від 12 до 24 тижнів;

^ Д. при вагітності від 12 до 22 тижнів.


КСП.01.05.В.ОО.34

Вищу категорію отримують заклади охорони здоров’я, якщо критерій державної акредитації закладів охорони здоров’я становить:

^ А. від 80% до 100% максимально можливого;

Б. від 80% до 89% максимально можливого;

В. від 90% до 100% максимально можливого;

Г. 100% максимально можливого;

Д. до 70% максимально можливого.


^ VІ Тести з множинним вибором (дві правильні відповіді)


КСП.01.05.В.ОО.35

Вкажіть, які права у сфері охорони здоров’я гарантуються кожному ст. 49 Конституції України:

^ А. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля;

Б. Право на медичну допомогу;

В. Право на медичне забезпечення;

Г. Право на медичне страхування;

Д. Право на медичну інформацію;

Е. Право на якісні харчові продукти.


КСП.01.05.В.ОО.36

Які з перелічених відомостей не належать до лікарської таємниці:

^ А. відомості про хворобу;

Б. відомості про медичне обстеження;

В. відомості про приналежність до політичних партій;

Г. відомості про інтимну і сімейну сторони життя громадянина;

Д. відомості про перебування громадянина у трудових правовідносинах;

^ Е. відомості про огляд та їх результати.


КСП.01.05.В.ОО.37

Які види атестації лікарів передбачено законодавством?

А. атестація за умовами праці;

Б. атестація на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст";

^ В. атестація на присвоєння високої кваліфікаційної категорії;

Г. атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;

Д. атестація на підтвердження третьої кваліфікаційної категорії;

Е. атестація на встановлення відповідності займаній посаді.


КСП.01.05.В.ОО.38

На основі яких принципів відповідно до ст. 4 Закону України «Про психіатричну допомогу» надається психіатрична допомога?

А. гуманності;

Б. справедливості;

В. безоплатності;

Г. поінформованості;

Д. доступності;

Е. необхідності й достатності заходів лікування з мінімальними соціально-правовими обмеженнями.


КСП.01.05.В.ОО.39

Назвіть випадки, коли допускається передача відомостей про стан психічного здоров'я особи та надання їй психіатричної допомоги без згоди особи або без згоди її законного представника:

^ А. для ізоляції особи, яка становить безпосередню небезпеку для себе;

Б. для ізоляції особи, яка становить безпосередню небезпеку для інших осіб;

^ В. для лікування особливо агресивних осіб;

Г. для організації надання особі, яка страждає на тяжкий психічний розлад, психіатричної допомоги;

Д. для проведення санітарно-епідемічних заходів;

Е. для провадження досудового розслідування або судового розгляду за письмовим запитом слідчого, прокурора та суду.


КСП.01.05.В.ОО.40

Вкажіть, у яких випадках психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника?

А. коли одержані відомості дають достатні підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих;

^ Б. коли особа, яка підлягає психіатричному огляду, не досягла 14 років;

В. за рішенням суду або постановою слідчого;

Г. коли одержані відомості дають достатні підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність;

^ Д. коли особа, яка визнана недієздатною, не має законного представника;

Е. коли одержані відомості дають достатні підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи слабоумства.


VII Ситуативні тести


КСП.01.05.А.ОО.41

Громадянин К., який працює лікарем-хірургом у комунальному закладі охорони здоров’я, 15.05.2006 р. пройшов атестацію на підтвердження першої кваліфікаційної категорії. Станом на 15.05.2012 року він не подав документів для чергової атестації. Які правові наслідки у цій ситуацій наступають для громадянина К.?


А. Громадянин К. підлягає звільненню з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації.

^ Б. Громадянин К. зобов’язаний подати документи для проходження атестації на підтвердження першої кваліфікаційної категорії

В. Громадянин К. зобов’язаний пройти атестацію на визначення знань та практичних навиків з підтвердженням звання «лікар-спеціаліст» після проходження стажування.


КСП.01.05.А.ОО.42

До громадянки Ж., яка працює медичною сестрою у дитячому садку, звернулась її сусідка із проханням надати медичну допомогу її батькові похилого віку, який щойно отримав термічний опік кип’ятком. Громадянка Ж. відмовилась надати медичну допомогу, мотивуючи свої дії тим, що вона немає досвіду лікування таких хворих і порадила викликати карету швидкої медичної допомоги. Чи правомірні дії медичної сестри в цьому випадку?


А. Так, її дії правомірні, оскільки відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я медична допомога в екстремальних і невідкладних ситуаціях забезпечується службою швидкої медичної допомоги;

Б. Ні, її дії неправомірні, оскільки відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я медичні працівники зобов'язані надавати першу невідкладну допомогу при нещасних випадках і гострих захворюваннях;

В. Ні, її дії неправомірні і вона повинна бути притягнута до кримінальної відповідальності за ст. 139 Ненадання допомоги хворому медичним працівником.


КСП.01.05.А.ОО.43

Сімнадцятирічна громадянка С., не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі, звернулася до закладу охорони здоров’я, у якому проводять операції зі штучного запліднення з проханням про здійснення такого виду медичного втручання, оскільки страждає на безпліддя незрозумілої етіології. Однак їй відмовили у проведенні операції штучного запліднення, посилаючись на те, що у гр. С. відсутні медичні показання до такого виду медичного втручання. Чи правомірна відмова у здійсненні штучного запліднення громадянки С.?


А. Відмова закладу охорони здоров’я є неправомірною, оскільки відповідно до Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій право на застосування допоміжних репродуктивних технологій за визначається результатами гормонального та медико-генетичного обстежень. Отже, спершу спеціалісти закладу охорони здоров’я, до якого звернулася громадянка С., повинні були провести її обстеження;

Б. Відмова закладу охорони здоров’я є правомірною, оскільки відповідно до законодавства право на застосування допоміжних репродуктивних технологій мають лише особи, які перебувають у зареєстрованому шлюбі;

В. Відмова закладу охорони здоров’я є правомірною, оскільки відповідно до законодавства право на застосування допоміжних репродуктивних технологій мають лише повнолітні особи.


КСП.01.05.А.ОО.44

До лікарні привезли громадянина М., який втратив свідомість на вулиці, і перехожі викликали карету швидкої медичної допомоги. Від огляду і госпіталізації громадянин М. відмовився, посилаючись на те, що його релігійні переконання не дозволяють йому звертатися за медичною допомогою. Медичні працівники намагалися роз’яснити йому, що втрата свідомості може бути ознакою серйозного захворювання і переконували погодитися на огляд, але громадянин М. не погодився і його відпустили додому. Чи правильно вчинили медичні працівники в цьому випадку?


А. Медичні працівники вчинили правильно, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики і лікування;

Б. Медичні працівники вчинили неправильно, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я у невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворого є наявною, згода хворого або його законних представників на медичне втручання не потрібна;

В. Медичні працівники вчинили правильно, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я пацієнт, який набув повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, має право відмовитися від лікування.


КСП.01.05.А.ОО.45

Громадянинові М., віком 32 роки, діагностували пресимптоматичну хворобу Хантінгтона. Це – аутосомно-домінантна генетична хвороба (шанс передачі гена і хвороби потомству становить 50 відсотків). Він повідомляє свого лікаря, що не хоче, щоб його дружина, з якою він недавно одружився, знала про захворювання. Лікар знає, що дружина прагне мати дітей.


^ А. Лікар зобов’язаний зберігати лікарську таємницю і не повідомляти дружині про діагноз чоловіка;

Б. Лікар не зобов’язаний зберігати лікарську таємницю, оскільки її збереження може завдати шкоди правам дружини, а також здоров’ю майбутніх дітей;

В. Лікар не має права розголошувати інформацію про хворобу громадянина М., однак він зобов’язаний спробувати переконати його самостійно повідомити дружині про його хворобу.


^ VIII Тести на складання документів


КСП.01.05.В.ОО.46

Вкажіть відомості, які повинні бути зазначені в атестаційному листку лікаря:


А. займана посада на час атестації;

Б. наявність наукового ступеня;

В. наукові праці, винаходи, рацпропозиції;

^ Г. рішення атестаційної комісії;

Д. склад сім’ї.


КСП.01.05.В.ОО.47

Які із нижче перерахованих документів додаються до заяви про видачу ліцензії на право зайняття медичною практикою:


А. засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видана за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;

Б. засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на приміщення, в якому планується займатися медичною практикою;

В. відомості за підписом заявника-суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про стан матеріально-технічної бази необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

^ Г. засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право оренди приміщення, в якому планується займатися медичною практикою;

Д. відомості за підписом заявника-суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність персоналу із зазначенням його освітнього та кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;

Е. засвідчені в установленому порядку копії посвідчень про проходження персоналом атестації на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії.


КСП.01.05.В.ОО.48

Вкажіть відомості, які зазначаються в заяві пацієнта/пацієнтів щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій:


^ А. відомості про кількість вагітностей і те, чим вони закінчувалися;

Б. відомості про методику допоміжних репродуктивних технологій і про згоду в разі необхідності змінити методику;

^ В. відомості про надання повної інформації про спадкові, венеричні, психічні і інші захворювання в сім’ї;

Г. відомості про згоду з оплатою вартості застосування допоміжних репродуктивних технологій.


КСП.01.05.В.ОО.49

Які із нижче перерахованих відомостей не містить реєстраційне повідомлення на лікарський засіб?


^ А. виробник лікарського засобу;

Б. ціна лікарського засобу;

В. вид і розмір упаковки;

Г. інструкція до застосування лікарського засобу;

Д. лікарська форма;

Е. якісний та кількісний склад лікарського засобу;

^ Є. аналоги лікарського засобу.


КСП.01.05.В.ОО.50

Які з перелічених документів додаються до заяви особи, яка виявила бажання здійснювати медичну діяльність в галузі народної і нетрадиційної медицини?


А. довідка про стан здоров’я за формою Ф 086у;

Б. ідентифікаційний код;

В. довідка встановленого зразка про стан здоров’я від психіатра;

Г. довідка про відсутність судимості;

Д. копії документів, що засвідчують рівень освіти, необхідні для здійснення діяльності в галузі народної і нетрадиційної медицини.

Схожі:

Тести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України» iconМедичне право України Завдання для практичних занять для студентів-магістрів
Кульчицька Олена Іванівна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Тести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів)
Тема Правове регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування
Тести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України» iconПитання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення»

Тести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України» iconЗ. С. Скалецька програма навчальної дисципліни
Конституція України гарантує кожному право на охорону здоров’я, на медичну допомогу та медичне страхування
Тести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України» iconТести із спецкурсу для спеціалістів «Соціальні допомоги за законодавством України» I. Вставте пропущене слово чи словосполучення
Соціальна недостатність внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій...
Тести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України» iconСпецкурсу для студентів магістрів
Соціально-правова характеристика системи альтернативного вирішення спорів І її роль у формуванні громадянського суспільства
Тести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України» iconЦивільне право ● Господарське право
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Тести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України» iconЦивільне право ● Адміністративне право Україн и
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістрів
Тести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України» iconДокументи
1. /Господарське право 2011/теоретичн_ питання 2011/Питання 2011.doc
2. /Господарське...

Тести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України» iconРобоча програма зі спецкурсу «Об’єктивне фінансове право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи